Bernhard Guenther: Jste probuzeni? – 7 znaků souladu s Boží vůlí

Ve zkratce...

Probíhá velké probuzení. V tomto videu Bernhard zkoumá myšlenku, co to znamená být probuzen, a také častá mylná přesvědčení o tom. Na konci zmiňuje běžné znaky toho, že je člověk v souladu s Boží vůlí a jak se projevuje ve vašem životě.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 16. listopadu 2022

Stránky autora: veilofreality.com

Zmíněný článek ve videu ZDE

Přepis videa:

Dochází k velkému probuzení. Co to znamená být probuzený? Vzali jste si červenou pilulku? Jste hrdí na to, že jste si vzali pověstnou červenou pilulku? A cítíte se možná trochu nadřazeni ostatním, o kterých říkáte, že spí? No a jaká je pravda? Znáte o sobě pravdu? Znáte sami sebe?

Mnoho otázek k sebereflexi, které si neustále kladu, když si také nastavuji zrcadlo. Budeme se zabývat některými z nich a zkoumat myšlenku, co to znamená být probuzen, a také běžné mylné představy o tom. Na závěr se s vámi podělím o sedm běžných znaků toho, že jste v souladu s božskou vůlí, a jak se projevují ve vašem životě.

Jmenuji se Bernhard Guenther, více o mé práci se můžete dozvědět na mém webu veilofreality.com. Navzdory šílenství a zdánlivě rostoucímu chaosu v našem světě, spíše kvůli tomuto tření, v tomto přechodném období vidím, že stále více lidí zažívá ve svém životě probuzení. Projevuje se tak, že lidé zpochybňují oficiální narativ o mnoha věcech, co je učili a co se jim říkalo, a mnoho dalších přesvědčení, která měli celý život. O tom není pochyb.

Vystaveni novým informacím a prohlédnutí lží oficiální kultury někteří lidé věří, že se konečně probudili z manipulace matrixového řídicího systému. Zdá se však, že slovo probuzení je v dnešní době velmi zneužívané a nadužívané slovo, podobně jako slovo láska.

Všiml jsem si, že většina lidí si začíná z velké části uvědomovat symptomy matrixu na 3D povrchové úrovni, jako je velký reset, korupce vlád, hluboký stát, centralizovaný bankovní kartel, tajné společnosti, snaha o technokratickou světovládu, farmaceutická lékařská mafie a tak dále, což je mimochodem povzbudivé a je to dobrý začátek a je to velmi potřebné, zejména když o tom více lidí mluví nahlas. Ale oni si toto uvědomění pletou s tím, že se skutečně probudili v celostním slova smyslu.

Mnoho lidí má tendenci uvíznout v této externalizované představě probuzení a uvědomění si šílenství ve světě. Chtějí ty špatné zatknout, nebo je dokonce zabít a navrhují jako řešení nové systémy a způsoby jednání. Domnívají se, že to je vše, co je potřeba, aby došlo ke skutečné změně. Uvízli v obviňování, hněvu a vnějších projekcích.

Často nepokračují dál, zejména s ohledem na vnitřní práci, aby našli pravdu svého bytí a ¨nejen pravdu tam venku. Nebo se ponoří hlouběji do okrajové králičí nory konspirací, kde je také velmi snadné zabloudit do slepých uliček, protože i ve světě konspirací je spousta nesmyslů, na které se paranoidní intelekt snadno chytí. Některé z těchto konspirací jsou okultními silami matrixu vkládány záměrně, aby pravého hledače cesty záměrně svedly z cesty.

Být probuzený a rozhodně ne „woke” ohledně matrixu a různých kontrolních mechanismů a podvodů a z čistě intelektuální informační úrovně je sice nezbytnou fází růstu, ale pouze počáteční fází pravého probuzení a z ezoterického hlediska se ani nedá nazvat braním červené pilulky.

Toto stadium uvědomění je pouze dětským krůčkem před překročením prahu k vlastní realizaci, která zahrnuje esoterickou práci na sobě, ztělesnění, integraci duše a alchymickou vnitřní transformaci, aby bylo dosaženo vyšší úrovně bytí a vědomí. Neurologická mysl tam může jít a je ve skutečnosti překážkou vyššího uvědomění mimo pět smyslů. Někdy to není příliš příjemný proces, zejména v počáteční fázi, protože vede k naprosté deziluzi a smrti podmíněné ego osobnosti, jak jsem o tom mluvil i v předchozích videích… která se nerada vzdává a pouští kontroly.

Náš vnitřní hlas vycházející ze skutečného já, které k nám promlouvá přes intuitivní vědění, nikoliv skrze myšlenky z naší hlavy, které je rovněž skryto za společenskou, kulturní, podmíněnou a naprogramovanou maskou naší osobnosti, s níž se obvykle ztotožňujeme, nám také našeptává, abychom šli hlouběji, pokud dokážeme její signály slyšet a vnímat.

Jak se říká, mnozí jsou voláni, ale málokdo se rozhodne na volání odpovědět. Je to vnitřní volání pravé bytosti, skutečného já, božského v nás. Tyto ozvěny jsou zpočátku sotva rozpoznatelné, ale stávají se zřetelnějšími, jakmile se zbavíme vrstev podmíněnosti, naprogramování a zranění z traumatu. je hlasem Ducha a božství, které nás žádá, abychom rozpoznali svou pravou podstatu, abychom šli stále hlouběji do svého nitra a našli pravdu své duše, která je královstvím v nás.

Je třeba poznamenat, že probuzení je také proces, který je pro každého z nás jiný, jak se dostáváme k vyšším úrovním vědomí. Relativně vzato můžete být například „probuzeni” k základním 3D aspektům matrixu, ale pokud tam uvíznete, zvláště když chybí upřímná vnitřní práce, budete stále vystaveni hyperdimenzionálnímu zasahování a manipulaci, 4D aspektům matrixu.

Zvláště když jste zachyceni ve vnějším projevu projekce stínů. Mnoho lidí v procesu hledání pravdy skončí tak, že se vyhýbají upřímné vnitřní práci neustálým externalizováním temné stránky reality. A tak se ztratí v informační bažině nebo se upnou na senzacechtivost a mechanický aktivismus. Skončí uzamčeni v tunelovém vidění 3D matrixu ozdobeném se stíny na zdi.

Ale práce na sobě, abyste skutečně poznali sami sebe, je také ošemetná věc a sebeklamy v této snaze jsou velmi časté. Někteří lidé mají tendenci se přeceňovat, pokud jde o úroveň bytí a vědomí. Tvrdí, že znají sami sebe, zatímco ve skutečnosti zaměňují svou osobnost se všemi jejími podmíněnými touhami a přesvědčeními za pravé já. Lidé mají vždy tendenci zaměňovat svou duši za nejrůznější věci.

To je to, co Sri Aurobindo nazval falešnou touhou duše, malým šarlatánem uvnitř… vitální ego, které si pro svůj vlastní účel přivlastní cokoli, aby se cítilo lépe a výjimečně. Nebo mluví o tom, že žijí pravdu, což může být také faleš pramenící ze zraněné a podmíněné osobnosti, a ne z pravého já.

A místo toho působí jako sebeospravedlnění nebo popření a racionalizace a nemá nic společného s pravdou jejich bytí. Je důležité pochopit základy hluboké práce se sebou samým, zejména proto, že velká část toho byla v průběhu let zkažena a zjednodušena prostřednictvím myšlenek New Age a pop spirituality.

Nejobtížnějším aspektem, který je třeba v esoterické práci se sebou pochopit, je odhalování a konfrontace s momentálními lžemi, které si říkáme, a s nárazníky a maskami, které si vytváříme, abychom se vyhnuli vnitřnímu tření, které je nezbytné k zažehnutí alchymistického ohně transformace uvnitř nás. Z této kritické rovnice se sám nevyjímám a nikdy bych netvrdil, že jsem plně probuzený v pravém slova smyslu, natož osvícený.

Na spirále ven existují značně odlišné úrovně a stupně. O jednom stupni nelze tvrdit, že je lepší nebo horší než jiný, a žádné kroky nelze přeskočit. Vše záleží na individuálních specifických lekcích a cestě duše, což zahrnuje i božské načasování s ohledem na to, co je nám ukazováno, což není ponecháno netrpělivému egu, aby určilo.

Vidím na sobě, jak těžké je zůstat skutečně vědomý každý den, jak se stále vynořují některé programy, stará zranění nebo stínové projekce a spouštěče, které mě lákají k mechanickým reakcím v iluzi, že to vlastně bylo mé pravé já, které mě volá.

Jak se moje mysl občas snaží racionálně ospravedlnit sama sebe, a vidím, jak se okultní nepřátelské síly stále snaží zasahovat skrze moji mysl skrze myšlenkové injekce, jak využívají stará traumata a lákají mě se starými chutěmi, reaktivním chováním nebo se ve mně snaží vyvolat reaktivní odpověď tím, že působí skrze druhé, ať už haterů a trollů nebo jiných agentů Matrixu, kteří se mě snaží nalákat, kteří si nejsou vědomi, že k tomu vůbec dochází.

Odmítnout a zůstat vědomě uzemněný a vyrovnaný v sobě vyžaduje obrovské úsilí a duchovní síly vůle. Probuzení vyžaduje super úsilí, jak řekl Gurdjieff. Nejen pokud jde o konání, ale pokud jde o vědomou vůli, upřímnost, sebepozorování a vědomé utrpení, což znamená nepodléhat internalizovaným programům, impulsům, závislostem, touhám nižší přirozenosti, mechanickému reaktivnímu chování, jednání podle svých spouštěčů a projekcí.

Vyžaduje to obrovské sebeovládání a vlastní zodpovědnost, setrvání v těle a v přítomném okamžiku, setrvání v klidu, vznášení se v nereaktivním vědomí nulového bodu, záměr a nenásilné působení na vědomé spojení s duchem uvnitř sebe jako nástroj božství bez jakéhokoli pocitu ambicí, pýchy nebo namyšlenosti. Bez egoistické sebestředné představy a iluze „já osobnosti”. To se samozřejmě snáze řekne, než udělá.

Tato práce zahrnuje základní pochopení toho, jak pozorovat sebe sama – vnitřní svědek – a jak pracovat se sebou samým, stejně jako toho, jak matrix ve skutečnosti působí na neviditelných okultních úrovních skrze nás a naši vlastní mysl a ne jen vnější projevy tam venku. O tomto tématu se můžete dozvědět více ve videu, které jsem natočil pod názvem „Kdo skutečně řídí tento 3D matrix?” a také jsem o tom před časem přednášel.

Na obě videa je odkaz níže. Na mých webových stránkách veilofreality.com je o tomto tématu také mnohem více informací. Dobře, ale co to vlastně znamená být skutečně a plně probuzený? No, tady se dostáváme na kluzké území, na místo, kde se setkáváme s omezeními slov a jazyka. Je to něco, co mysl nedokáže pochopit skrze myšlenkový proces nebo dekódování jazyka, neboť jde o vnitřní prožitek přesahující myšlenky, emoce a pocity, vyšší stav bytí.

Jak řekl Lao-c‘: „Dao, který lze vyprávět, není věčné dao,” nebo klasická zenová metafora zaměňování prstu ukazujícího na Měsíc za Měsíc. „K ukázání na Měsíc je potřeba prst, ale běda těm, kdo prst považují za Měsíc.” S pochopením těchto omezení můžeme však provést některé základní ukazování prstem.

Jak již bylo zmíněno, kromě prostého „probuzení” na intelektuální informační úrovni, a tak vidět skrze klamy a iluze matrixu navenek, a různé úrovně uvnitř něj, skutečné a hlubší skutečné probuzení může dojít pouze uvnitř mimo myšlení. O tomto procesu jsem podrobněji psal ve svém článku Nutnost odevzdat se božství a zduchovnit bytost, na který je rovněž odkaz níže. Zde je tedy sedm znamení, že se stále více sbližujete s Božstvím a probouzíte se do své pravé podstaty.

Za prvé. Touhy nižší přirozenosti založené na zranění, programů nebo sociálním a kulturním programování, namyšlenost, potřeba pozornosti, abyste byli oblíbení nebo žádoucí, představa a tlak stát se něčím nebo někým, jakékoli srovnávání a soutěžení s ostatními nebo dokonce neoblíbenost ostatních, to vše pomalu odpadá, co se týče jakýchkoli spouštěčů, projekcí a reaktivního chování.

Za druhé. Máte hluboký a ztělesněný pocit klidu a důvěry a to, že je o nás postaráno, stejně jako důvěra v tok života. S vědomím, že každá výzva, která se objeví, slouží jako hlubší lekce za účelem skutečného probuzení.

Za třetí. Je to konec strachu a obviňování. Smrt identifikace ega a znovuzrození skutečného „Já jsem”, ztělesnění ducha, individuace duše, vyjadřující se jedinečně skrze vás, protože vaše očištěná osobnost se stává nádobou pro esenci a božskou vůli, aby mohla pracovat.

Za čtvrté. Násilné svévolné konání ze strany malého Já se rozptýlí, aby bylo nahrazeno ztělesněným sladěním s božskou vůlí, která je jedinečně naladěná na lekce vaší duše a dary a talenty. Vede vás ze ztělesněného místa uvnitř.

Za páté. Stanovování cílů a ambice jsou nahrazeny aspirací se záměry, ale bez očekávání nebo připoutanosti k výsledku.

Za šesté. Rozhodování a volby již nevycházejí z myšlenkového procesu nebo z jakékoli intelektuální analýzy, zda by se mělo nebo nemělo, ale vycházejí z neverbálního intuitivního vědění hluboce sladěného s vaší duší a božstvím.

A konečně, číslo sedm. Život se stává jako tanec v řece života, protože už nebojujeme s proudem. Být v zóně, sladěn s rytmem života, dao sladěné s božskou vůlí. Tento probuzený stav však není pasivním stavem, kdy se jen vznášíme v meditativním změněném stavu nebo jen tak sedíme v jeskyni.

Naopak je to aktivní stav, protože se stanete vědomým ztělesněným nástrojem božské vůle a jejího naplnění na této planetě. Uvědomíte si, že máte práci, protože jste se neinkarnovali kvůli dovolené nebo hédonistickému požitkářství. Navzdory rozšířenému přesvědčení tento probuzený stav také není neustálým pocitem blaženosti nebo extáze, i když takové vrcholné zážitky zde mohou být. Není to ani pocit lásky a štěstí.

Skutečně přesahuje vše, co obvykle zažíváme v běžných stavech vědomí, které souvisejí s emocemi a pocity. Nakonec překonává dualitu bolesti a rozkoše, štěstí a utrpení, rád a nerad. Je tu hlubší tichá spokojenost, uzemněný klid a pocit míru, který je skutečný, a ne jen vnější maska, kterou nosíte, abyste tak vypadali, což je známkou duchovního obcházení. Štěstí, naplnění a radost už nezávisí na žádných vnějších okolnostech.

Je to místo skutečné svobody a suverenity, myšlenky mohou stále přicházet a snažit se připoutat, ale je snazší se od nich odpoutat, abyste se oprostili od víry v ně nebo od ztotožnění se s nimi. Tento pocit odpoutání však není intelektuální formou odloučení, ale ztělesněným poznáním své pravé přirozenosti v protikladu k iluzi myšlenek a toho, za koho se považujeme.

Člověk si uvědomuje, že mysl je pouze nástrojem, služebníkem, ale nelze na ni pohlížet jako na pána nebo průvodce. Nejde ani o démonizaci intelektu, neboť ten musí projít vlastní transmutací, aby se stal nástrojem božského, zpřístupnění vyššího poznání, gnóze, mimo pět smyslů. Můžeme ho také stále využívat praktickými způsoby žít každodenní rutinu, protože jsme se z naší existence zde na Zemi jen tak neodhlásili.

Naopak, jsme více zapojeni do reality, více vtělení a plně přijímající život. A cokoli tento tanec může přinést v plné vědomé účasti s tímto rytmem života, budeme se účastnit, ale bez připoutanosti. Totéž zde platí: „před osvícením štípat dříví, nosit vodu – po osvícení štípat dříví a nosit vodu”. Jak se tedy dostaneme do tohoto probuzeného stavu bytí, pravdy našeho bytí, a tedy pravdy všeho?

To je proces Velké práce, jak se mu říká po celé věky, a vývoj duše po mnoho životů, dokud duše není dostatečně zralá na to, aby vyslovila své volání, a vy na něj odpovíte tím, že se do tohoto procesu vědomě zapojíte s plným nasazením.

Jakmile na volání upřímně odpovíte, božská pomoc a milost vám pomohou otevřít dveře tam, kde předtím žádné nebyly. Vyžaduje to však také proces znovuzrození a smrti, když překročíte práh druhého zrození, jak se v některých esoterických naukách říká. Posvátná oběť, abyste se nabídli božskému bez smlouvání a bez požadavků. Chcete se tedy opravdu probudit a odevzdat se božství? Nebo se chcete probudit podle svých vlastních podmínek?

Slovy Alia Shanti: „Pravda je taková, že většina lidí, kteří říkají, že se chtějí probudit, se ve skutečnosti probudit nechtějí, chtějí svou verzi probuzení. Ve skutečnosti chtějí být ve svém snovém stavu opravdu šťastní. A to je v pořádku, pokud se dál ještě nevyvinuli. Ale skutečný upřímný impuls k osvícení je něco, co jde daleko za touhu zlepšit náš snový stav. Je to impuls, který je ochoten podřídit se všemu, co je potřeba, aby se probudil. Autentický impuls k osvícení je onou vnitřní modlitbou, v níž prosíte o cokoli, co nás přivede k plnému probuzení, bez ohledu na to, zda se ukáže, že je to nádherné nebo strašné.

Je to impuls, který neklade žádné podmínky tomu, čím musíme projít. Tento autentický impuls může být trochu děsivý, protože když ho cítíte, víte, že je skutečný. Když se zbavíte všech podmínek, když se zbavíte toho, jak chcete, aby vaše vlastní probuzení vypadalo a jaká má být cesta, zbavíte se iluze kontroly. Osvícení je destruktivní proces. Nemá nic společného s tím, že se stanete lepšími nebo šťastnějšími.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

  1. Diky za toto video . 🙏🙏🙏 Meal jsem frive pocit, ze se xlovek musi rozhodnout mezi „svou“ vuli anebo Bozi vuli, ale az diky antroposofii Rudolfa Steinera jsem si uvedomila, ze vse, co clovek povazuje za „svou“vuli, je ve skutecnosti vule demonu, kteri nas ovladaji skrze nase ego, nase nizsi ja, kam patri vsechny nase (egoisticke) touhy a prani ….a ze skutecne svobodna vule je jen ta, ktera se manifeatuje skrze nase vyssi Ja, tedy naseho Ducha, ktery pochazi od Boha…takze skutecne svobodna vule se plne shoduje s vuli nejvyssiho, vecneho Boha. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🙏🙏🙏🤗🤗🤗

  2. Diky za toto video . 🙏🙏🙏 Mela jsem drive pocit, ze se clovek musi rozhodnout mezi „svou“ vuli anebo Bozi vuli, ale az diky antroposofii Rudolfa Steinera jsem si uvedomila, ze vse, co clovek povazuje za „svou“ vuli, je ve skutecnosti vule demonu, kteri nas ovladaji skrze nase ego, nase nizsi ja, kam patri vsechny nase (egoisticke) touhy a prani ….a ze skutecne svobodna vule je jen ta, ktera se manifeatuje skrze nase vyssi Ja, tedy naseho Ducha, ktery pochazi od Boha…takze skutecne svobodna vule se plne shoduje s vuli nejvyssiho, vecneho Boha. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🙏🙏🙏🤗🤗🤗

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější