Podaří se světovládcům nastolit Velký reset? Kdy to vše skončí?

Ve zkratce...

Často slýchávám nebo dostávám dotazy typu „můžeme vůbec nějak zvrátit Velký reset elit”; „kdy to vše skončí?”; „podaří se jim nastolit transhumanismus v plném rozsahu?”.
Facebook
VK
Telegram
Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte jejich podporu zasláním daru na účet: 240836229/0300. Děkuji!

Přepis videa:

Kdy to skončí? Podaří se světovládcům nastolit Velký reset a transhumanismus? Máme nějakou šanci to zvrátit?

Tyto a další podobné otázky často slýchávám a dostávám. Poslední čtyři roky od covidové plandemie jsme byli a stále jsme svědky obrovské snahy dostat lidstvo na kolena, podrobit si ho do poslušnosti a ovládnout každý aspekt života společnosti. Tato agenda světovládců stále pokračuje na různých frontách… a lidé se pochopitelně ptají: máme vůbec nějakou šanci to zastavit? Kdy to skončí?

Jsem David Formánek, tvůrce webů Otevři svou mysl a Otevři svou duši, a v tomto videu se s vámi podělím o svůj pohled na to, co jako jednotlivci a společnost můžeme udělat, abychom nejenom zvrátili temnou agendu světovládců, ale skutečně vytvořili harmonickou společnost.

Agenda na zotročení lidstva probíhá už dlouhou dobu… neděje se jen poslední roky. Nicméně od nástupu COVIDu se tato agenda rozjela na plné obrátky a to nám na jednu stranu ukázalo mnoho toho, jak temná strana funguje. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že věci nejsou tak, jak se jeví, že věci, kterým v politice, zdravotnictví a celkovém fungování světa věřily, nejsou tak, jak se nám předkládá. To vedlo k probuzení, byť pouze intelektuálnímu, velkého množství lidí. A to je skvělé. Potřebujeme být schopni identifikovat zlo a manipulace tam venku, abychom se jim mohli bránit a dokázali se postavit za to, co vlastně chceme.

Ale intelektuální probuzení je pouze část skládačky. Mnoho lidí i z tzv. hnutí pravdy či alternativních kruhů jsou chyceni v pasti externalizování všeho zlého – jinými slovy, vidí problém pouze na povrchní úrovni tam venku v politicích, institucích a systému. Jenže tím popíráme velmi důležitý univerzální zákon – a tím je zákon, který říká, že „jak nahoře, tak dole – jak uvnitř, tak venku”. Vše, co vidíme odehrávat se na kolektivní úrovni i na naší individuální úrovni v životě je to, co neseme v sobě uvnitř. Jsou to naše programy, přesvědčení a nevědomá traumata, která se promítají a ukazují nám, abychom je viděli a ideálně je dokázali změnit, zpracovat, uzdravit a posunout se ve svém vývoji dál.

Dokud jako lidstvo nepochopíme tento základní princip, nemůžeme se skutečně a trvale posunout dopředu k nějakému lepšímu výsledku. Budou se nám stále opakovat stejné situace, stejné události, které nám budou ukazovat na to, co máme – jak by řekl Carl Jung – ve svém stínu, jinými slovy v našem nevědomí. A to jak na kolektivní tak naší individuální úrovni.

Se stejnou odvahou a vervou, jakou jsme ochotni a schopni odhalovat a poukazovat na zlo tam venku, musíme být ochotni také obrátit pozornost dovnitř a začít poznávat sami sebe, to znamená práci na svých zraněních z dětství, práci na svých přesvědčeních, která nám neslouží, která jsme převzali od rodičů, školy, kultury; práci na odhalování a kultivování svých jedinečných darů a talentů, abychom je mohli sdílet se světem. Pokud tohle nejsme ochotni podstoupit, jakékoliv vnější snahy změnit systém a svět přijdou vniveč.

Vnější probuzení na intelektuální úrovni je nezbytné a žádoucí, ale je to pouze jedním krokem. Pokud se zasekneme pouze tady, budeme stále nevědomě opakovat stejné vzorce, protože temné síly v pozadí námi budou stále manipulovat skrze naše nevyřešené emoční spouštěče a programy, ovládat nás skrze strach a nižší touhy, které vychází z našich nevyřešených traumat. Proto platí věta: skutečná válka neprobíhá tam venku, ale skrze nás.

Z toho důvodu jsou jakékoliv výzvy po návratu „do normálu” naprosto zbytečné a ve skutečnosti kontraproduktivní. Ať už z toho pohledu, že normál, ve kterém jsme žili, nebyl ve skutečnosti po mnoha stránkách zdravý a harmonický, ale i z pohledu, že tzv. návratem do normálu bez skutečného uvědomění, proč se nám kolektivně a individuálně děje to, co se děje, bychom si ve výsledku jen uškodili. Pokud nepochopíme určitou životní lekci, život nám připraví tvrdší lekci, abychom ji už pochopili. To neznamená, že nás nějaký Bůh trestá, je to pouze pro naše uvědomění a zkušenost – abychom se mohli stát celistvějšími a uvědomělejšími.

Současná doba nás vyzývá k tomu, abychom čelili nejenom temnotě tam venku, ale také temnotě uvnitř nás, což znamená, jak jsem říkal, naším nevědomým vzorcům, traumatům a programům.

Čím více budeme této výzvě vzdorovat, tím těžší pro nás individuálně život bude… to neznamená, že pak už nebudeme zažívat výzvy, lekce a zkoušky, ale budeme k nim přistupovat vědoměji a nebudeme spadat do role oběti.

Ano, je třeba uznat, že současná doba je těžká pro spoustu lidí… ekonomická nejistota, neustálé strašení válkou a klimatickou katastrofou a kdoví čím ještě. Proto je třeba, abychom převzali plně zodpovědnost za svůj život, za svoje myšlenky a činy. Nemůžeme na jednu stranu poukazovat na to, jak nám politici a elity škodí, a na druhou stranu být v pasivním očekávání, že to budou například jiní politic či jiné elity, které situaci vyřeší a zlepší. Ne, to se nestane… alespoň ne tak, jak očekáváme.

Jaké je tedy řešení? Každý z nás je tím řešením. Všichni jsme naší intuicí a životem voláni, abychom světu přispívali svým unikátním způsobem skrze své dary a talenty. Potřebujeme silné duchovní bojovníky, kteří se budou stavět do pozic lídrů a tvůrců ve své oblasti. To vyžaduje právě tu vnitřní práci, o které jsem mluvil.

S tím souvisí i energie hojnosti, energie peněz. Síly temna zneužívají energii peněz proti nám a ovládají nás skrze ni. To neznamená, že na penězích a hojnosti je něco špatného. Stejně tak není nic špatného na moci – ve světě pouze vidíme zvrácené a nezdravé vzory moci, kvůli čemuž si myslíme, že mít moc není správné. Není to tak – moc ve své zdravé formě je silnou energií, která vychází zevnitř… není závislá na nějaké vnější pozici, materiálních věcech či uznání druhých. Je to energie, která je uzemněná ve vědomí: „Jsem tady a vím, co nabízím. Nenechám se Vámi ovládat a manipulovat. Na mě tyto hry neplatí.” Tento postoj je ve světě více a více potřebný.

Je třeba tyto energie převzít a začít využívat k vyššímu dobru, ne zřeknout se jich. To, že bychom se jich měli zřeknout, je dalším programem matrixu, skrze který nás světovládci ovládají. Tyto programy jsou rozšířené zejména v různých náboženstvích a duchovních kruzích, ale prostupují i do neduchovních oblastí a lidé jsou jimi nevědomky ovládáni.

Proto, a znovu opakuji, dokud nezačneme s holistickou vnitřní prací na sobě, dokud budeme pouze poukazovat na stíny na zdi, na to, co se odehrává venku, aniž bychom obrátili pozornost dovnitř a nezjistili, co se odehrává uvnitř nás… tak se nic zásadního nezmění.

Spousta lidí by chtěla měnit věci k lepšímu, tzv. „páchat dobro”, jak se říká. Dokud si ale neuvědomíme, odkud naše touhy vychází – když často vychází z našich nevědomých traumat z dětství, a že nejsou naše vlastní – tak můžeme žít v iluzi, že chceme pro svět jen to nejlepší, že chceme přece dobro… ale tohle „dobro” vychází z našich nevědomých zranění a traumat. A my pak v domění, že děláme dobro, ve výsledku jen posilujeme nesoulad ve světě… a to proto, že naše „páchání dobra” nevychází z čistého záměru, ale z nevědomého nesouladu uvnitř nás.

Můžeme chodit na demonstrace, můžeme psát petice, můžeme kandidovat do voleb, psát politikům, zakládat alternativní hnutí… když ale tyto aktivity vychází spíše z egoistické potřeby po pozornosti, po nezdravé formě moci nad druhými, po uznání od druhých či naplnění si své nenaplněné dětské potřeby, že jsem „dostatečný”, tak se nám tento nesoulad v našem skutečném záměru bude ukazovat v okolnostech, které žijeme jak v našich individuálních životech, tak i na kolektivní úrovni.

Tvrdím, že nic z toho nemá absolutně žádný smysl? Ne, nevidím to černobíle. Tvrdím pouze, že samotná akce tam venku nepřinese tu trvalou změnu, po které toužíme. Proto potřebujeme kromě té práce vnější zapojit i tu práci vnitřní.

I kdybychom teoreticky sesadili z moci všechny „zřejmé” hráče z řad elit a světovládců, na které lidi poukazují, že nás chtějí zotročit a vrhnout lidstvo do transhumanismu… tak i kdybychom to dokázali, síly temna v pozadí, které fungují na nefyzické úrovni, si najdou nové hostitele, skrze které budou nadále vykonávat agendu na zotročení lidstva. Najdou si ty hostitele, ty lidi, kteří v sobě mají zpracovaná svá vnitřní traumata, kteří touží po nezdravé formě moci a peněz, kteří jsou ochotni upsat svou duši za tato materiální pozlátka. A dokud my kolektivně tohle neuvidíme, tak se nic nezmění – vystřídají se pouze figurky na šachovnici a hra bude pokračovat.

Autor videa: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

  1. Davide, dokážete konkretizovat často zmiňovaná „nezpracovaná vnitřní traumata z dětství“ a „programy“ které je třeba, podle Vás odhalit, zpracovat a odstranit? Nejste první, kdo hovoří těmito frázemi ale ještě jsem neslyšel nikoho, kdo by řekl konkrétně co špatného uvnitř způsobuje a následně se projevuje člověku na venek. Děkuji za odpověď.

    1. Také si myslím, že pro někoho, kdo alespoň nezačal s „vnitřní prací“ na sobě, bude velice obtížné nejen pochopit, proč je to důležité ale i bez cizí pomoci tyto „programy“ a „traumata“ vůbec odhalit, pokud to nebudou zásadní až tragické zážitky v dětství a pod. Pro bližší pochopení – tedy alespoň pro mne – bych to překlopil raději do roviny „úrovně vědomí“ nebo zcela jednodušeji řečeno „kvality slušnosti a morálky“ V každém člověku je to „Boží“ (okultní) poznání toho co je dobré a co zlé. Čili moje „vnitřní“ kvalita se odráží do „vnější“ reality. Pak tedy pokud chcete trvale napravit stávající stav společnosti je nezbytné její trvalé zvýšení úrovně vědomí. (..proč si i posledních 2000 let pořád jen stále dokola dáváme přes držku..?) A moje „vnitřní práce“ je tedy stát se a chtít být kvalitním morálním a vědomým člověkem. V tom mi můžou bránit dosvadní „programy“ (reakce na základě zkušeností) a také ta zmíněná „traumata“ nebo „stíny“, které jsme si většinou odsunuli do „nevědomí“… Proto bych spíše vyzýval „Buďte lepším člověkem!“ A na té cestě se Vám zřejmě ukáže nutnost změnit některé programy a možná odhatlit nějaká traumata. Vědomého, slušného a svobodného člověka nedonutíte vzít zbraň a zabíjet druhého člověka pro pochybné zájmy kdoví koho ani si do sebe píchat kdo ví co, takový člověk bude umět interpretovat nesmyslné zákony a dobrovolně je nikdy nebude plnit. A to je ta síla co změní tento svět..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější