Bernhard Guenther: Past reinkarnace a recyklace duší – je Země vězením pro duše?

Ve zkratce...

V různých kruzích se často objevují myšlenky, že „reinkarnace je past”, což souvisí také s tématem, že „světelný tunel” po smrti je také „past”. Jak to ve skutečnosti je? A odkud tyto myšlenky/koncepty mohou pocházet? více v článku.
Facebook
VK
Telegram

Originál článku publikován ZDE: 28. ledna 2024

Stránky autora: https://veilofreality.com

Bernhard Guenther: Chtěl bych se věnovat tématu, které se zdá být velmi populární na okrajové konspirační scéně: myšlence, že reinkarnace je past mimozemského hyperdimenzionálního matrixu na recyklaci duší, aby nás udržel v pasti a poskytl více „potravy“ hyperdimenzionálním vládcům.

Souvisí to také s dalším tématem, o kterém mluví mnoho lidí: „past světelného tunelu“. Podle této myšlenky bychom se po smrti měli vyhýbat cestě ke světlu, protože je to past, která nás „recykluje“ zpět do Matrixu a udržuje nás v otroctví na této „vězeňské planetě“.

O těchto koncepcích jsem četl od různých autorů a zabýval se jimi v minulých článcích. Lidé se mě na to stále ptají, takže místo odkazů na své články, kde jsem o tom již psal, zde uvádím shrnutí toho, co jsem napsal dříve, s přidaným komentářem.

Souhlasím s některými věcmi, o nichž tito lidé hovoří v souvislosti s hyperdimenzionálním matrixem, a nezavrhuji možné klamy a „pasti“ v „posmrtném životě“ jako celku. Čtenáři mých prací vědí, že jsem o hyperdimenzionálním matrixu, okultních silách a podvodech s falešným světlem v průběhu let rozsáhle psal:

Nesouhlasím však ani s myšlenkou „pasti světelného tunelu“ a „reinkarnace je zotročení“, ani s teorií/myšlenkou „vězeňské planety“, ani s tím, že archontské temné síly v astrálu provozují na Zemi „simulaci“. Tyto myšlenky se zdají být chytrými okrajovými dezinformacemi pocházejícími paradoxně právě z toho zdroje/ovládání, od kterého se snažíme osvobodit.

Tyto myšlenky mají také tendenci zavádět vědomí oběti/obviňování, což je skutečná „past“, protože prostřednictvím externalizace zbavuje člověka moci. Je to v rozporu se vším, co skutečné osvícené bytosti sdělily [více níže], na rozdíl od pouze intelektuálních (na mysl/hlavu zaměřených) badatelů nebo „pozorovatelů na dálku“.

Tento druh myšlenek také podvědomě apeluje na paranoidní intelekt a ironií osudu se může dostat do pasti sil, kterým se chce člověk vyhnout nebo před nimiž chce uniknout. Viděl jsem mnoho lidí, kteří se živí (bez slovní hříčky) těmito myšlenkami a kteří také prohlašují, že „se sem už nechtějí vrátit„, „tohle je moje poslední inkarnace“, „musím opustit tuhle zasranou vězeňskou planetu a už se nikdy nevrátit“ atd.

Jaké „já“ má tuto myšlenku nebo víru?

Otázkou je, jaké „já“ nebo jaká část člověka má tato přesvědčení a dojmy „nechci se sem vrátit“ nebo dokonce „nezapadám sem“, „nepatřím sem“, „nechci se vrátit. Skončil jsem“ nebo „musím opustit tento zasraný svět“?

Zde se hodí psychologické sebeuvědomění, znalosti a práce na sobě. Například psychospirituální modality, jako je IFS (Internal Family Systems), vám mohou poskytnout obrovský vhled do toho, odkud tato přesvědčení pocházejí. Ukáže vám, že nevycházejí z jednotného skutečného „já“ a pravého Já, ale jsou to roztříštěné části [ochránci, vyhnanci] falešného já neboli ego-osobnosti [v důsledku traumatu/zranění z dětství], které člověk obvykle mylně považuje za skutečné „já“, za Já.

Jelikož jsem na této cestě a v králičí noře okrajových konspirací už téměř 30 let a pracuji s mnoha lidmi osobně i ve skupinách, vím, že tato přesvědčení [také jsem je míval] jsou obvykle přímým důsledkem nevědomého traumatu, které vzniklo v dětství, nebo jen citového zanedbávání ze strany rodičů. Klíčové slovo je „nevědomé“, což znamená, že si to lidé neuvědomují a pak si do toho promítají jinou příčinu nebo se s přesvědčením ztotožňují, jako by pocházelo od jejich pravého Já.

Také jsem viděl, že tento druh informací šíří a věří jim hlavně lidé, kteří se zřejmě upřímně nezabývají psychospirituální a esoterickou vnitřní prací/praxí směřující k probuzení/individualizaci duše a vtělení, ale jsou většinou závislí na intelektuálních okrajových senzacechtivých informacích, které jdou přes králičí noru hyperdimenzionálního matrixu.

Už dříve jsem psal o nebezpečí zabřednutí do okrajové konspirační králičí nory, když chybí psycho-duchovní základ, který vyžaduje vnitřní práci a úsilí. To se nestane samo od sebe ani pouhým čtením věcí. Podrobněji jsem o tom psal v nedávném článku „Nejdůležitější dovednost pro rok 2024 a dále„:

Zdá se také, že člověk nerozumí své psychice, svému stínu a traumatu, není schopen rozlišit různé části v sobě [oddělené od skutečného „já“ skrytého za těmito falešnými maskami osobnosti/zraněnými částmi], stejně jako to, jak se psychologické rozštěpení/roztříštění může připoutat k těmto myšlenkám a ztotožnit se s nimi.

O tomto tématu jsme s Laurou hovořili v našem podcastovém díle „Spiritual Bypassing – A Guide To Spotting It And Stopping It“. „Konspirační bypass/obcházení“ je nevědomá reakce na trauma, která se projevuje tím, že se bez rozlišování zaháčkujeme do nejrůznějších okrajových konspirací jako vyhýbání se bolestivým pocitům a nevědomým zraněním z dětství.

A screenshot of a black and white text

Description automatically generated

Překlad obrázku výše: „Někteří lidé jsou natolik psychicky labilní, traumatizovaní a mimo tělo s naprostým nedostatkem psychologického sebeuvědomění, že to poslední, co by měli dělat, je hrabat se v konspirační králičí noře a okrajových materiálech. Má to potenciál pouze zhoršit psychózu, spouštěče a projekce (zapojení se do psychologického štěpení a projektivní identifikace) a věci ještě mnohem zhoršit. Viděl jsem to u lidí za posledních 30 let na své cestě hodněkrát a není to pěkný obrázek. Někteří jsou tak ztraceni v konspirační paranoie černých pilulek, že věří, že jsou „probuzení“ – což je největší klam ze všech -, protože se psychicky a emocionálně rozpadají. V posledních třech letech se to exponenciálně zhoršilo díky matrixovému programu navozování traumat.”

Uvěznění v „druhém Matrixu“

Souvisí to s tím, co Neil Kramer nazval uvíznutím v „druhém matrixu“, kdy snaha o získání intelektuálních informací o matrixu převáží nad nezbytnou vnitřní prací, která je nutná ke skutečnému „probuzení“ a překročení matrixu, nebo když si lidé pletou emocionální předpojatost s „rezonancí“, jak jsem již psal ve svém článku „Rozdíl mezi pravou a falešnou rezonancí“.

Když někdo zaujme takto nevyvážený přístup (když intelektuální výzkum zaměřený na hlavu převáží nad nezbytnou vnitřní prací a procesem ztělesnění), mysl se může snadno oklamat a racionalizovat tvrzení, jako je „past světla/reinkarnace“.

Stručně řečeno, pokud věříte, že jste vy nebo kdokoli jiný uvězněn zde (na Zemi) nebo že jste uvězněni v tomto těle nebo prostřednictvím reinkarnačního cyklu“, matrix vás „drží“ ve svých spárech prostřednictvím vaší paranoidní mysli. Je to Wetiko (myšlenkový virus) v akci. Chybí tomu duchovní vize, moudrost [přesahující intelektuální chápání], ztělesnění duše a integrace ve světle vývoje vědomí.

„Druhý matrix“ je ztracení se v labyrintu vlastní roztříštěné mysli, odpojení od sebe sama.

Celá myšlenka, že si v současném životě mentálně představujete, co budete dělat po smrti („Odbočím po smrti doleva nebo doprava, abych se vyhnul světlu?“), nedává smysl, pokud se na ni podíváte z hlediska evoluce duše; nemluvě o tom, že mysl nikdy nemůže skutečně pochopit zkušenost smrti.

Proces umírání je velmi individuální a závisí na úrovni bytí a integrace duše jednotlivce. Posmrtná zkušenost je také založena na tom, JAK člověk zemře, a především na tom, v jakém stavu mysli/vědomí se v okamžiku smrti nachází.

Těžko si dovedu představit něco horšího než myšlenku založenou na strachu, že „na druhé straně musí být past“ v okamžiku smrti! Už jen tato myšlenka JE past a ovlivní posmrtnou zkušenost a může dokonce způsobit, že někdo uvízne jako pozemský duch.

[POZNÁMKA: Někdo, kdo si přečetl tento příspěvek na FB, napsal tuto odpověď: „Když jsme se bavili o náboženství a smrti, zeptala jsem se své velmi mladé dcery, co se podle ní stane s naší energií, když zemřeme. Bez zaváhání řekla: „Naše energie jde k tomu, v co věříme. Co podporujeme v životě, budeme podporovat i ve smrti.“].

Duchové spjatí se zemí a přerušený cyklus reinkarnace

Viz také práce Thomase Mayera [Covid Vaccines from a Spiritual Perspective] a práce dr. Williama Baldwina [Spirit Releasement Therapy], které jsem v průběhu let sdílel a citoval ve svých textech a na webinářích. Oba z nich pomohli tisícům pozemských duchů zemřelých lidí, kteří uvízli v nižší astrální pozemské sféře, aby byli propuštěni do světla.

Potvrdili také, že váš systém víry, stav vědomí/myšlení v okamžiku smrti, určuje velkou část vašich posmrtných zkušeností a může vás přimrazit k zemi, což je v dnešní době podle Thomase Mayera, také kvůli COVID vakcíně, obrovský problém. Stále více duší uvízlo jako duchové připoutaní k zemi a jejich reinkarnační cyklus se přerušuje, což je velmi znepokojivé. Více zde: „COVID vakcíny – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život“ a „mRNA vakcíny, transhumanismus a bitva o naše duše“.

Vstup do světelného tunelu je nezbytný pro pokrok duše a její osvobození, aby neuvízla na zemi.

Ani takzvané NDE (Near-Death-Experiences – zážitky blízké smrti) nelze brát jako „objektivní“ důkaz, protože jsou „naladěny“ na úroveň bytí a systém víry toho, kdo NDE prožívá (i když mezi různými NDE existují podobnosti). Jinými slovy, nemusí nutně platit pro každého.

Ani výpovědi unesených lidí mimozemšťany, kteří tvrdí, že „viděli“, jak Šedí a Reptiliáni zřejmě „recyklují“ lidské duše do lidských „kontejnerů“, aby nás udrželi „v pasti reinkarnačního cyklu“ a „simulaci“, nelze brát za bernou minci.

Aby bylo jasno, fenomén únosů mimozemšťany nezavrhuji, sám jsem ho důkladně zkoumal. V roce 2011 jsem o něm natočil film: „UFO, mimozemšťané a otázka kontaktu“ a v průběhu let jsem pracoval s mnoha unesenými.

Nicméně, abychom parafrázovali slova Dr. Karly Turnerové [která ve filmu vystupuje], zesnulé výzkumnice únosů a samotné unesené osoby:

„Vzhledem ke klamavé povaze tohoto fenoménu [únosů mimozemšťany] a falešným scénářům virtuální reality, které jim tito mimozemšťané implantovali/vyrobili [stejně jako falešné vize/vzpomínky], doporučujeme uneseným, aby své zážitky a to, co jim tyto bytosti ukazují, nebrali za bernou minci a za „pravdu“.“

Úroveň bytí a stav vědomí v okamžiku smrti určuje posmrtnou zkušenost

Mnozí lidé (pokud vím), kteří hovoří a propagují „past světla/reinkarnace“ a to, co se děje po smrti, opomíjejí výše zmíněný zásadní faktor: úroveň bytí [úroveň vědomí] a stav integrace/individualizace duše, který určuje zkušenost smrti a to, co se děje po smrti.

Celý smysl vnitřní esoterické práce a Velké práce v tomto fyzickém pozemském životě a vědomého zapojení se na cestě k probuzení v tomto fyzickém těle je o individualizaci duše, práci s karmou [která je také velmi špatně chápána] a lekcích z života do života. Ne nadarmo se tomu říká Velká práce.

Jak sdělilo mnoho skutečně osvícených duchovních mistrů:

„Jestliže existuje vývoj vědomí v evolučním těle a duši obývající toto tělo, skutečné a vědomé individuum, pak je zřejmé, že je to postupná zkušenost této duše v přírodě, která má podobu tohoto vývoje vědomí: znovuzrození je samozřejmě nutnou součástí, jediným možným mechanismem takového vývoje.

Je stejně nezbytné jako samotné zrození, protože bez něj by zrození bylo jen počátečním krokem bez pokračování, začátkem cesty bez dalších kroků a příchodu. Právě znovuzrození dává zrození neúplné bytosti v těle příslib úplnosti a jeho duchovní význam.“

– Šrí Aurobindo

Reinkarnace má svůj účel z hlediska vyššího vývoje duše, takže není „pastí“, ale „školou“.

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Čím více jste ztělesněni (integrovaná duše) – čím více jste UPŘÍMNĚ [klíčové slovo] zapojeni do vnitřní práce na ukotvení Božství (což znamená vědomou práci na traumatech/zraněních/stínech/ problémech ega, které máme všichni v různé míře) – tím vyšší je vaše Úroveň Bytí, tím více Svobodné vůle získáte a tím více vědomí/vědomosti budete mít – to vše bude určovat, co zažijete po smrti.

Jinými slovy, když na sobě budete pracovat a ukotvíte v sobě božství (svou pravou podstatu duše, skutečné „já“), abyste zvýšili úroveň svého bytí, budete automaticky „vědět“, kam „jít“ po smrti. „Správné rozhodnutí“ učiníte na základě toho, kde se nacházíte ve vývoji své duše a frekvenční rezonanční vibraci.

Například lidé s nízkou úrovní bytí, kteří teprve začínají rozvíjet duši (jako organické portály), se reinkarnují mechanicky, protože ještě nemají individualizovanou duši, aby si mohli vědomě vybrat další inkarnaci.

Na opačné straně mince jsou vysoce vyvinuté duše, které se vracejí do těla s posláním sloužit. Přesto chápou, že inkarnací také riskují vytvoření další karmy, kterou si musí odpracovat. Existuje mnoho mezistupňů, které jsou pro každou duši jedinečně vyladěné.

Je zcela sebezničující „starat se“ o to, co dělat po smrti, abychom se „vyhnuli světlu“ nebo čemukoli jinému. Může se stát, že jen uvíznete jako pozemský duch, pokud věříte, že „reinkarnace je past“.

V jistém smyslu jsou všechna esoterická učení o pěstování/přípravě duše v těle ve 3D realitě (protože v této hustotě lze dosáhnout největšího pokroku kvůli zákonu duality a omezení), aby duše věděla, kam jít po smrti; dokud nedosáhneme takového stupně vývoje, kdy budeme schopni překonat samotnou smrt prostřednictvím zduchovnění těla v úplném spojení s Božstvím.

V tomto okamžiku, po tomto přirozeném procesu vývoje duše a evoluce vědomí v průběhu mnoha cyklů ve „vzdálené budoucnosti“, již nebude nutná žádná reinkarnace ani znovuzrození, protože svět a lidstvo se plně zduchovní a zbožní. Takto skutečně „opustíte reinkarnační cyklus“ prostřednictvím evoluce duše; v širším obrazu Boží vůle to není past.

Více o tomto tématu zde: „Nutnost odevzdat se božství a zduchovnit bytí“.

O tom, co by se mohlo stát po smrti, si nedělám starosti ani o tom nepřemýšlím. Vůbec. Nepromítám si do „budoucnosti“ žádné myšlenky na toto téma, natož myšlenky založené na obavách/strachu.

Snažím se být upřímný ve svém VNITŘNÍM procesu v TEĎ, v každodenním životě, učit se lekcím, léčit zranění a traumata a získávat více vědomí s odevzdáním se a usilováním o Božské, přivádět duši [pravé Já] do popředí [klíčový pojem!] a nenechat ego-osobnost [se všemi jejími roztříštěnými částmi] „řídit show“ [snadněji se to řekne, než udělá].

V tomto procesu jde vlastně o to, abychom čelili smrti každý den a každý okamžik, ne abychom na ni čekali a pak se „rozhodovali“, co dělat.

Rozjímání a meditace o smrti je vynikající praxe, která nás učí moudře a vědomě využívat svůj život a nepromarnit příležitost, kterou nám život dává. Nejde o to, co budeme dělat po smrti, ale jak vysvětlil Gurdžijev ve svém cvičení „Poslední hodina života„, co děláme v každém okamžiku.

Když si uvědomíme, že život je pomíjivý, že všichni zemřeme a nevíme kdy, můžeme si pomocí tohoto rozjímání v každém okamžiku uvědomit, že nejdůležitější je uzemnit se stále hlouběji ve svém pravém já.

Nemůžeme uniknout své karmě (důsledkům naší minulosti na základě univerzálního zákona příčiny a následku), traumatům a zraněním, dokud je nevyléčíme a nenaučíme se z nich, dokud nepřevezmeme plnou odpovědnost za svou specifickou karmickou situaci (což je pro narcistickou mysl ega děsivé přiznat). Neexistuje také žádná „dobrá“ nebo „špatná“ karma. Existují lidské soudy a představa karmy se také zkreslila. Více zde: „Evoluce duše, univerzální zákony a karma v těle“.

Někteří lidé z okrajových hnutí také nevěří v karmu nebo mají o karmě velmi zjednodušenou představu, jako by existoval Bůh, který soudí na základě lidské morálky. Doporučuji přečíst si knihu „Znovuzrození a karma“ od Sri Aurobinda, kde se tomuto tématu do hloubky věnuje někdo, kdo je osvíceným avatarem, a ne jen okrajovým badatelem konspirací [odkaz níže].

Tváří v tvář duchům traumatu

Mnohé z toho, co zažíváme po smrti, nemusí být nutně cizí entity, které nás trápí nebo klamou, ale naše vlastní (nevědomá) traumata, stín a bolest, které se projevují jako „entity“, a proto je nutné léčit traumata a integrovat stín především v každodenním životě právě teď a tady, v tomto těle, v tomto životě. Pomůžete tak nejen sobě, ale i světu:

„Budu mluvit o smrti. Není to něco, o čem by mnoho lidí mluvilo rádo. Víte proč? Všichni cítíme strach. Říká se, že je to strach z neznámého. Já říkám, že je to strach ze známého, ale neuvědomovaného. Když procházíme životem, traumata, která prožíváme, v nás zůstávají jako bolestivé uzly a jsou utahována duchy traumatu. Pokud tyto uzly nerozvážeme během života, čeká nás to až po naší fyzické smrti. Nezáleží na tom, zda věříme v posmrtný život, nebo ne.

Jednou z věcí, které musíte věřit, je, že se smrtí se zásadně mění prožívání času. Vstoupit do smrti znamená svým způsobem vstoupit do samotného času, a na to byste měli být připraveni. Existuje mnoho vyprávění o světle a blaženosti, ale to je jen začátek. To, co přichází potom, je také popsáno, jen to není tak medializováno. Dále přicházejí zlí, zlomyslní duchové; přicházejí, aby vám vysáli krev a mučili vás všemi možnými prostředky, ale jsou to vaši vlastní duchové Traumatu. Budou vás mučit, dokud nerozvážete uzly ve své paměti a neosvobodíte se.

Jediný způsob, jak projít jejich branami [po smrti], bylo podívat se jim do jejich zamaskovaných tváří a říct: „Znám vás. Znám vaše jméno.” Když to uděláte, musí vás nechat projít. Když se vám to nepodaří, roztrhají vám končetiny, vysají vám krev, roztrhají vám maso. Pokud poznáte jejich jména, pak jste zachráněni před druhou smrtí, před vyhlazením, a vaše existence bude pokračovat. O čem to tedy mluvím?

Už máte nějaké tipy? Předpokládám, že v tomto bodě mé přednášky poznáte, o kom mluvím. Jde o duchy traumat, samozřejmě o výtvory naší psychiky, o naše reprezentace bolestí a utrpení, které jsme nahromadili a které jsme neměli šanci vyléčit.

Jediné, co vám nyní mohu říci, je, že každý z nás má v sobě prostor, kde může být vykonána léčebná práce, a že je neustále vykonávána pro každého z nás – i když si to vůbec neuvědomujeme.

Účelem mé dnešní přednášky není jen vzdělávání. Slouží k tomu, aby se západní kultura seznámila s některými aspekty naší práce. Důvodem je, že nastal kritický čas. Řekl jsem vám, že neuzdravené traumatické zážitky, které získají vlastní status a stanou se duchy traumatu, pokračují ve své existenci po celé generace. Pokud nejsou vyléčeny, hromadí se, propojují, urychlují, prosazují a podporují se navzájem a stávají se kolektivními entitami.

V tradičních kulturách jsou velmi důležité přechodové rituály. Před přechodem do další životní etapy musí člověk projít hlubokým iniciačním rituálem, který v podstatě rozetne všechny traumatické uzly z minulosti a uvolní cestu do budoucnosti. Moderní civilizace, jak ji nazýváte, ztratila všechny své psychologické rituály. Nemá prostředky, jak své členy očistit od traumatických vzpomínek. Proto se v určitém okamžiku hromadí na kolektivní úrovni a stávají se velmi nebezpečnými. Tento nebezpečný čas nastal. Nyní se může stát mnohonásobně nebezpečnější než v předchozích dobách, kdy byly světové války vyvolány nahromaděnými duchy traumat. Účelem mé návštěvy je říci vám, že existuje velké nebezpečí pro všechny lidi na planetě, ale existují účinné prostředky, jak ho překonat.“

– z knihy Olgy Charitidi „Mistr jasných snů“

Čím vyšší je úroveň vašeho bytí (na základě individualizace/integrace duše), tím méně podléháte mechanické karmě a tím více svobodné vůle získáváte, dokud se vaše tělo plně nezduchovní, tj. nepřekročí kolo samsáry, tedy „nepřekročí matrix“ – což je jen škola, i když se mysli ega, která žije ve strachu, jeví jako „vězení“.

Lidé, kteří pevně věří, že tato trojrozměrná existence je jen „vězení“, se také chytají do pasti oběti, což je paradoxně udržuje v pasti „vězení“. Tím, že svět vnímají tímto způsobem, mohou také nepoznat a nespojit se s nesmírnou krásou života, s Božským ve všem.

Slovo a myšlenka „matrixu“ se od doby, kdy se stal populárnějším, také zkreslily. Hovořili jsme o tom v našem podcastu Cosmic Matrix v epizodě #100: „Debunking Popular Myths About „The Matrix“.

Systém řízení matrixu vnímám jako školu a vše, co v něm je, jsou lekce k posílení mého spojení s Božstvím a ztělesněním duše [v průběhu životů], ale nikdo tu není proti své „svobodné vůli“. Vaše věčné pravé Já/Osobnost zde chce být, ale vaše podmíněná zraněná ego-osobnost žijící v iluzi oddělenosti zde možná vůbec nechce být. V okamžiku, kdy má mysl uvěří, že je to vězením, jsem se vzdal své moci a již nejednám ze svého pravého Já.

Je to založeno na vnitřním uvědomění, kdy jsem spojen s Podstatou, ne na mentálním konceptu/víře. Není to „stockholmský syndrom“. Je to sladění s věčným Já jako čistým vyjádřením Božství, nikoli s egoistickou osobností, kterou mylně považujeme za pravé Já.

Na určité úrovni v „dávné minulosti“ došlo k dohodě a volbě být „v matrixu“ (i když se tak stalo prostřednictvím podvodu/pokušení, což je symbolizováno v „Pádu z ráje“). Nakonec jsme tu všichni proto, abychom prožili evoluci duše a větší vývoj vědomí.

Některé z těchto okrajových myšlenek vzestupu v New Age znějí velmi podobně jako staré asketické dogmatické náboženské myšlenky, které byly používány ke kontrole společnosti a které byly rovněž „inspirovány“ okultními nepříznivými silami: V tomto případě se jedná o popírání fyzického světa, vnímání fyzické existence jako „zla“ (vězení), potřebu úniku („nanebevzetí“) do „nebe“ a opuštění koloběhu reinkarnace (zotročení). V dnešní době se setkáváme se stejnou myšlenkou, jen v jiném balení v okrajovém žargonu New Age mimozemšťanů.

Proces individualizace duše v průběhu životů

Naše tělo je skutečně prostředkem „vzestupu“. Přesto v sobě musíme ukotvit božskou sílu tím, že budeme zakotveni v tomto těle a na zemi, abychom tuto úroveň reality přivedli na vyšší úroveň bytí/existence.

Prostřednictvím tohoto procesu integrace duše, individualizace a zduchovnění v průběhu mnoha věků, cyklů a životů v podstatě překonáme samotnou smrt, zatímco jsme v tomto těle, nikoliv z něj unikneme, protože i tělo se v tomto procesu proměňuje.

Jedná se o dlouhý evoluční proces v průběhu několika po sobě jdoucích životů prostřednictvím procesu reinkarnace a souvisí s tím, co měl Šrí Aurobindo na mysli, když tvrdil, že člověk ve svém současném stavu je přechodnou bytostí na cestě k tomu, aby se stal božskou gnostickou bytostí, jak ji nazýval [nezaměňovat s „gnosticismem“].

Procházíme přechodem a náš stav bytí, včetně všech matrixových manipulací/interferencí (viditelných i neviditelných), je součástí vývoje vědomí.

Více zde: „Jak projít tímto přechodným obdobím a zrodem nové éry.“

V realitě není žádná chyba ani nic špatného, ani zde nejsme uvězněni. Vše, co prožíváme, má svou učební funkci ve světle procesu individuace duše.

Myšlenka, že Země je vězeňská planeta, ze které musíme uniknout, a že reinkarnace je past na duši, v nás také vzbuzuje vědomí oběti/obviňování- což je přesně ten bezmocný stav, ve kterém nás hyperdimenzionální okultní síly chtějí udržet. Ironií je, že vytváří „past dohody“, abychom se nechali uvěznit prostřednictvím své mysli. Takto funguje i Wetiko (myšlenkový virus).

Je možné, že za těmito život popírajícími myšlenkami „reinkarnace je past“ a „život na Zemi je vězení/simulace“ stojí síly hyperdimenzionálního matrixu.

Abychom skutečně překonali matrix, musíme zduchovnit své bytí a svět – ne uniknout životu, tomuto světu nebo svému tělu, a to vyžaduje upřímnou a hlubokou psycho-duchovní vnitřní práci s integrální aspirací a odevzdáním se Bohu, tj. velké dílo vtělení duše, které se stává vědomou nádobou pro Boží vůli, je „cestou ven“ z matrixu.

Není to místo někde po smrti nebo mimo tělo. Je to stav bytí přímo zde, ale pro malou mysl a současnou úroveň vědomí lidstva nepochopitelný.

Málokdo je však ochoten se této (vnitřní) práci věnovat. Snadněji se nechají chytit do mentální sféry paranoidních okrajových konspiračních teorií – a to je skutečná past – „druhý matrix“ vlastní paranoidní rozpolcené a disociované mysli, nejčastěji založené na nevědomém traumatu a psychickém rozštěpení/roztříštění duše – to vše slouží jako vstupní body pro okultní nepřátelské [mimozemské] síly, které implantují tyto „nápady“, „myšlenky“ a „vize“.

Témata reinkarnace, znovuzrození a karmy jsou sama o sobě velmi složitá a je toho mnohem více, co by se o nich dalo říct. Je samozřejmé, že duchovní mistři, kteří dosáhli vyšších úrovní skutečně osvíceného vědomí než kdokoli z nás, k tomu mají co říct víc než jakýkoli okrajový konspirační teoretik, truther, kontaktér, channeler nebo badatel na internetu (včetně mě).

Z tohoto důvodu doporučuji dílo a zjevení Šrí Aurobinda (posledního Avatara, který se inkarnoval v době přechodu) a jeho spisy o karmě, znovuzrození a reinkarnaci:

Doporučená literatura (s odkazy na bezplatné soubory ke stažení):

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Jedna odpověď

  1. Super úvahy, sám jsem prožil zážitek klinické smrti a vícekrát.
    Jen jsem dlouhe hodiny byl v černém tunelu těžkého utrpení a byly to galeje. Až nakonec mě to pustilo do klasiky, tunelu Světla. Zdroj mi ukázal mnohé zaniklé civilizace před milióny let. A také mnoho mých inkarnací. Krásne vědění a info kde a ským jsem žil včetně Ježíše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější