Bernhard Guenther: Ježíši, zachraň mě před svými následovníky!

Ve zkratce...

Vzestup dogmatického neokřesťanského konzervativního/tradičního hnutí v některých ohledech připomíná fundamentalistickou středověkou křesťanskou církev, která vedla k upalování takzvaných "čarodějnic" a zabíjení milionů "hříšníků", kteří se neřídili "Božími pravidly". Více v článku od Bernharda.
Facebook
VK
Telegram

Originál článku publikován ZDE: 26. dubna 2024

Vzestup dogmatického neokřesťanského konzervativního/tradičního hnutí v některých ohledech připomíná fundamentalistickou středověkou křesťanskou církev, která vedla k upalování takzvaných „čarodějnic“ a zabíjení milionů „hříšníků“, kteří se neřídili „Božími pravidly“.

Cokoli, co není „křesťanské“ [v jejich vlastním subjektivním a často doslovném [falešném] výkladu Bible], považují za „démonické/satanské“ a každý, kdo nepřijme Ježíše jako „spasitele“, nepůjde do „nebe“, ale do „pekla“.

Termín „New Age“ je nyní také zneužíván a zcela zobecňován touto novou, wetiko-infikovanou (pozn. wetiko je výraz pro „myšlenkový virus”), samospravedlivou rasou „znovuzrozených křesťanů“. Do pojmu „New Age“ jsou nyní řazeny nejrůznější nauky a praktiky, které v kontextu toho, odkud tento pojem pochází, vůbec New Age nejsou.

Mnozí z nich mají misionářský komplex a na sociálních sítích trollí lidi s heslem „Přijmi Ježíše za svého spasitele!“. „Ježíš je jediná cesta!“, přehnaným mlácením do Bible, nebo ještě hůř, považují se za lepšího než každý, kdo Ježíše nebo Krista nenašel/nepřijal.

Pocit nadřazenosti založený na náboženských ctnostech a braní Bible jako základu a jediné optiky, skrze kterou je třeba vidět, je ďábelská past [slovní hříčka]. Takto se okultní nepřátelské síly zmocňují i náboženského impulsu, protože po tisíce let ovládaly organizovaná náboženství prostřednictvím okultní hry na pronásledování.

Došlo to tak daleko, že i prastaré koncepty, jako je reinkarnace a prastará praxe jógy (což doslova znamená sjednocení s božstvím), která pochází z Véd starých více než 5000 let, jsou označovány za „New Age“.

Na druhé straně mince stojí konspirační „pravdomluvci“, kteří tvrdí, že reinkarnace je past na duše a součást „simulace matrixu“. Touto myšlenkou zbavující nás síly jsem se zabýval zde: „Reinkarnační past na duši – Matrix – je Země vězením pro duše?“

Existují v New Age podvody a klamy? Určitě ano. Mluvili jsme o tom v podcastu před pěti lety: „The New Age Deception And Spiritual Bypassing“ (Podvod New Age a duchovní obcházení) a posledních 20 let se tomu věnuji v různých článcích a videích na svých webových stránkách.

Ironií osudu je, že k „podvodu New Age“ nyní patří i vzestup tohoto nového exoterického fundamentalistického dogmatického křesťanství, které také souvisí s nárůstem „znovuzrozených křesťanů“. Navíc ještě hlubší ironický zvrat v tom všem je, že skutečné „démonické síly“ – antibožské hyperdimenzionální matrixové síly – vnesly do dogmatického křesťanského hnutí myšlenku/víru, že „jóga je démonická“.

Wetiko je ovládlo a jako okultní myšlenková entita egregora všichni mechanicky opakují stejný scénář. [Egregor je nefyzická entita nebo myšlenková forma, která vzniká z kolektivních myšlenek a emocí odlišné skupiny jedinců.]

A collage of people meditating

Description automatically generated

Překlad obrázku: „Proč by křesťané neměli praktikovat jógu. Jóga je mnohem více než jen cvičení. Je to duchovní aktivita s ďábelskou agendou”.

Wetiko a ironie v akci: dogmatické neokřesťanské hnutí se nechalo unést nepříznivými [démonickými] silami, které podle nich stojí za jógou.

Byl jsem vychován jako křesťan, několikrát jsem četl Bibli, byl pokřtěn a studoval a praktikoval esoterické křesťanství. Nikdy jsem se však o církev ani náboženství nezajímal a nikdy jsem necítil potřebu vytvářet si kolem něj identitu a nazývat se „křesťanem“.

Tato vnitřní esoterická praxe ztělesňování „Kristova vědomí“ zahrnuje spojení se srdcem a vnést do popředí pravé „já“ [pravé Já/duše]. Nemá to nic společného s „přijetím Ježíše jako svého spasitele“ [a ani to není třeba].

Ve své podstatě je podobná bhakti józe, józe skutků a józe poznání, které také praktikuji, zejména integrální józe Šrí Aurobinda, která spojuje všechny cesty v rámci jógy božských skutků.

Posvátné srdce Kristovo je o ztělesnění LÁSKY jako vyššího stavu vědomí, o jednání na základě tohoto vnitřního souladu a nakonec o zduchovnění života a těla.

Jóga v tomto kontextu nemá vůbec nic společného s jógovými pozicemi ásan, které mnozí křesťané označují za „satanské“ a podle mnohých z nich je „žádný křesťan nesmí praktikovat“. Ani zpívání jógových manter „nevyvolává démony“. To je prostě hloupé a nevědomé tvrzení. Jóga je stav života a bytí, nebo jak řekl Sri Aurobindo: „Veškerý život je jóga“. Učinit svůj život a vše, co děláte, jako dar Bohu/Bohyni.

Nedávno jsem četl a studoval Bhagavadgítu, příběh Krišny a Ardžuny na bitevním poli. Je to hluboký spis, který je starý více než 3000 let, dávno předtím, než se objevilo křesťanství a Ježíš. Přesto jsou podobnosti mezi Krišnou a Ježíšem hluboké. Jaká „náhoda“.

VŠICHNI jsou různými aspekty jediného Boha, božského ve všem, ne nějakého chlápka na nebi.

Pouhé čtení a citování jakéhokoli spisu však nevede k otevření srdce, ztělesnění Krista, ztělesnění duše ani k vyvstání pravého Já jako projevu božství. Vyžaduje to vnitřní práci, hlubokou upřímnost a usilování o Božské, které přesahuje představu mysli o „Bohu“.

Proto všechny tyto „teologické debaty“ o Bohu a Písmu oslovují pouze intelektuální ego a neříkají nic o tom, nakolik je kdo „probuzený“ z hlediska úrovně svého Bytí [ztělesnění duše].

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Veškerá duchovní vnitřní práce založená na józe a esoterickém křesťanství v kombinaci se somatickou a psychologickou prací, prací se stíny a traumaty mi v průběhu let otevřela srdce a spojila mě s Bohem (nebo mu říkejme Kristus) hlubokým způsobem, který nelze popsat slovy.

Nálepky a identifikace mi už nejsou k ničemu, protože nic z toho není mým pravým Já.

A je přede mnou ještě dlouhá cesta a další práce… rozhodně bych netvrdil, že jsem plně „probuzený“ [v pravém slova smyslu]… a kdokoli, kdo to potřebuje prohlašovat, rozhodně není probuzený, ale ego se zmocnilo tohoto procesu. Je to aspekt duchovního obcházení.

Znám několik skutečných křesťanů, kteří zcela ztělesňují Kristovo vědomí a žijí skutečně ze srdce [což je vyšší stav bytí, a ne jen citová „laskavost“ nebo „příjemnost“].

Odevzdali své životy Ježíši, ale ztělesňují a chápou esoterický význam a symboliku slov „Já jsem ta cesta, pravda a život“. Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne.“, aniž by Ježíše personifikovali nebo ho brali doslova.

Přesto je zajímavé, že je na sociálních sítích neuvidíte, jak svou víru obhajují citáty z Bible. Nenajdete je, jak píšou pod příspěvky lidí, aby „přijali Ježíše“.

Nevidíte, že by nazývali jógu, tarot, šamanismus nebo astrologii „démonickými“. Neuvidíte je s nálepkami na autech s Ježíšem, ani je neuvidíte vyvěšovat nebo hlásat, že „Kristus je král!“.

Dokonce je neuvidíte ani v žádném kostele. Mnozí z nich dokonce ani necítí potřebu nosit nebo mít doma kříže. Mohou přistupovat ke Kristu a ztělesňovat ho bez jakékoli symboliky nebo rituálů.

Mnozí z nich cvičí jógu, aby posílili své spojení s Kristem. V jistém smyslu byl Ježíš mistrem jógy.

Tito „praví“ křesťané vidí Krista ve všech jeho aspektech, stejně jako jogíni vidí Božské ve všech jeho aspektech – dokonce i přes všechna zkreslení a vnější zdání, která většinu lidí rozptylují.

Tato pravá [vnitřní] jógická/křesťanská vize však není fyzickou vizí. Nenajdete ji v žádné knize, vaše mysl ji nepochopí a není to ani pocit. Je to stav bytí, vnitřního poznání a vnitřní vize, která přesahuje to, co si „myslíte“, že je Ježíš, Kristus, Krišna, Buddha nebo jakýkoli jiný avatar.

Je to přímá zkušenost.

Tuto zkušenost nelze navodit ani pomocí psychedelik nebo „léčivých rostlin“, které jsou špatnou napodobeninou [a často nebezpečným rozptýlením] skutečné zkušenosti.

Jakmile jednou získáte skutečnou přímou vnitřní zkušenost Krista/Boha uvnitř i vně – a ne intelektuální, mentální nebo emocionální zkušenost, kterou většina lidí mylně považuje za „duchovní“ zkušenost – nebudete cítit potřebu obracet ostatní na „svou“ cestu, natož je hanět, očerňovat jiné duchovní tradice nebo příliš zobecňovat vše, co se vám nelíbí nebo co „schvalujete“, jako „New Age“.

Nebudete ani cítit potřebu ztotožňovat se s nějakou duchovní/náboženskou nálepkou, vírou, učením nebo knihou, ani nebudete cítit potřebu říkat druhým, aby „přijali Ježíše“, nebo hlásat, že „Ježíš je jediná cesta“.

Naleznete Království Boží a pravou Lásku, která je ve vás a je všude viditelná jako odraz. Jak uvnitř, tak vně. Pak se skutečně „znovuzrodíte“ – podruhé.

Základní hnací silou dogmatických fundamentalistických křesťanů, bušení do bible, a náboženských ctností je nevědomý, internalizovaný, toxický stud. Má kořeny v pokřivené křesťanské náboženské představě, že člověk se „rodí v hříchu“ a že jeho já je od přírody špatné, chybné a vadné.

Zdá se, že většina křesťanů také nerozlišuje mezi ego-já osobností a „velkým J“ Já Božskou přirozeností, skutečným „Já“, bytostí duše nebo „vyšším Já“, tj. Královstvím/Bohem v sobě.

Lidé, které pohání nevědomý toxický stud, mají obvykle tendenci být velmi sebevědomí a stydět se za druhé. Upínají se k náboženskému zápalu jako k formě duchovního obcházení své bolesti. To souvisí s projekcí stínu (Carl Jung). Aby necítili hrůzu z internalizovaného studu, promítají svou nevědomou sebenenávist na druhé.

Je to nevědomý psychologický obranný mechanismus, který je pak umocněn démonickými okultními silami, které je živí.

„Mnozí z nás žijí v toxických kulturách založených na studu. Stud pochází z obou stran politického spektra. Levice je více toxická ženská archetypální energie, která zahanbuje, a pravice je toxická mužská archetypální energie, která zahanbuje. Obě mají svůj vlastní typ signalizace ctnosti a jedinečné způsoby vzájemného zahanbování.

Levice to dělá hlavně prostřednictvím různých směrů sociální spravedlnosti a pravice hlavně prostřednictvím náboženství. Tato dynamika je pro celkový stav lidských vztahů hrozná.

Když si svůj stud nepřipouštíme, stává se nevědomým, a proto ho nevědomky přenášíme na druhé. Podle map vědomí Davida Hawkinse je stud nejnižším stavem vědomí, hned nad smrtí.“

– Laura Matsue

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

Překlad obrázku: „Dogmatická křesťanská pravice a módní manosféra (pozn. weby zabývající se maskulinitou) jsou infikovány wetikem (pozn. myšlenkovým virem) stejně jako woke levice. Jsou to dvě strany téže mince, které se navzájem definují a vytvářejí na metafyzické úrovni. Tanec stínů generovaný promítanou energií na sebe navzájem živí okultní entity, které obě strany ovládají z neviditelných sfér působících skrze ně. Je to hyperdimenzionální válka, která působí PROSTŘEDNICTVÍM lidstva za účelem úplného ovládnutí těla-duše.

V nedávném díle podcastu jsme s Laurou diskutovali o nedávném trendu, kdy se lidé, kteří se věnovali praktikám a víře New Age, stali „znovuzrozenými“ křesťany. Hovoříme o vírách, které toto nové křesťanské hnutí považuje za „démonické“ a „satanské“ [jako je jóga a meditace] v jejich zkresleném chápání „New Age“ a „okultismu“.

Diskutujeme o nebezpečí tohoto nového dogmatického novokřesťanského obrození, o tom, jak souvisí s konceptem „druhé religiozity“, o projektivní identifikaci jako reakci na trauma a o dalších věcech.

Poslechněte si ho ZDE.

Toto téma se také týká článku: „Nový svět se chce zrodit – konec věku náboženství.“

„Když přijde čas, kdy člověk už nechce zůstat dítětem, ale chce dospět a stát se dospělým, musí to pochopit a nesmí klamat ani sebe, ani druhé.

Pak uvidí, že Boha nelze nalézt v žádné konkrétní podobě, ale ve všech podobách, ne na žádném konkrétním místě, ale všude, ne prostřednictvím jediného prostředku, víry, kultu, náboženství, stavby nebo člověka, ale v Nekonečném.

Boha nenajdete nikde jinde než v těchto podmínkách, ostatní je jen vaše představa Boha, váš mentální obraz. Jsou to čistě intelektuální věci, nejsou Bohem ani Skutečností.

Chce-li se tedy člověk probudit, chce-li pochopit sám sebe, musí se vyrovnat s tím, že skutečná cesta ke kontaktu s Bohem nevede mimo něj, ale přímo do jeho nitra. Musí najít vlastní cestu k Bohu skrze sebe a v sobě.

To znamená, že pokud hledá Boha, není jiná cesta, ale pokud hledá ideje, pojmy nebo mentální obrazy, může přijmout to, co mu nabízejí ortodoxní náboženství a kulty.

A protože se většina lidí spokojila s tím, že za ně přemýšlejí a hledají jiní, byli s těmito podmínkami spokojeni.“

– Paul Brunton, Vnitřní realita

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější