Vakcíny mRNA, transhumanismus a boj o naše duše (2. část)

Ve zkratce...

Covidové vakcíny nemají pouze nepříznivý fyzický účinek na tělo, ale mnohem zásadnější je ten nefyzický, často neviděný účinek na duši (a nejen to) člověka. Tohle je pokračování článku od Bernharda Guenthera, který vychází z práce Thomase Mayera.
Facebook
VK
Telegram

První část zde: COVID vakcíny – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život (1. část)

Originál článku publikován ZDE: 23. dubna 2023

Autor: Bernhard Guenther (veilofreality.com)

Celý článek si můžete stáhnout v PDF formátu ZDE

„COVID očkování způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky pro život po smrti. Právě z transhumanistického hnutí vzešlo COVID očkování. COVID očkování slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“ – Thomas Mayer

Poznámka: Před rokem jsem napsal nejdůležitější článek za poslední tři roky, který vychází z fenomenální práce Thomase Mayera. O rok později vydávám druhý díl. Dle mého názoru se jedná o zásadní znalosti pro každého duchovního bojovníka, aby mohl proplouvat touto Dobou přechodu s odvahou, vírou a milostí a aby mohl být silným služebníkem pro Boha, neboť se nacházíme v duchovní válce na okultních úrovních.

S pozdravem
Bernhard Guenther

[Tento článek je druhou částí seriálu. 1. část naleznete ZDE] – PS: Článek je přeložen do češtiny. Odkaz vede právě na překlad na této stránce.

Kapitoly:

 • Úvod
 • Další výzkum na základě nadsmyslového vnímání vakcíny COVID
 • Asura a síly temnoty
 • Genetické inženýrství: Pronikání do posvátného prostoru našeho bytí
 • Vliv na budoucí inkarnace a okultní past transhumanismu
 • Náboženství transhumanismu
  • Lidé potřebují aktualizaci softwaru – Vakcína mRNA byla trojským koněm
 • Mechanismus infiltrace a posedlosti soratickými duchy
  • Zlá institucionalizovaná a materialistická medicína
  • Různé druhy soratických duchů
  • Organické portály – Lidé bez duše
  • Jak jsou soratičtí duchové přitahováni a přebírají lidi?
  • Co je zvláštního na soratických duchách transhumanismu?
 • Proč si očkovaní lidé na sobě téměř nevšimnou změn?
 • Karmické pozadí starověkého Egypta a Atlantidy
  • Duchovní mumifikace a manipulativní iniciace ve starém Egyptě
  • Třída egyptských kněží a okultní zákon dohody o polapení
  • Opakuje se dnes potopení Atlantidy?
  • Základní vzorce – tehdy a dnes – Křižovatka
  • Probouzí se lidstvo, nebo se rozpadá?
 • Nový pád lidstva
  • Vyhnání z ráje na úrovni duše a ducha
  • Vyhnání z fyzického ráje a uvěznění duše
 • Uvězněni v posmrtném životě a bitva o naše duše
 • Čas přechodu a rozdělení lidstva
  • Duchovní příprava musí být na prvním místě
  • Nejdůležitější volba, kterou musíte udělat

Úvod

Jak jsme již uvedli v předchozím článku „Vakcíny COVID – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život“ [doporučuji přečíst jako první, pokud jste tak ještě neučinili], který vychází z práce Thomase Mayera, má COVID vakcína dalekosáhlé škodlivé účinky na duši, ducha, zasahuje do vývoje duše a ovlivňuje posmrtný život a budoucí inkarnační cykly.

Celá Mayerova kniha „COVID vakcíny z duchovní perspektivy – důsledky pro duši a ducha a posmrtný život“ je nyní k dispozici v angličtině. Jeho práce také potvrdila to, co jsem již dlouhou dobu naznačoval ve svých textech a videích v průběhu let, a to o konečném cílovém plánu z okultní [skryté] hyperdimenzionální perspektivy – uzamknout lidstvo do frekvenčního vězení, vypudit lidské duše [prostřednictvím genetické modifikace] a připravit naše těla jako inkarnační nádoby pro démonické nefyzické [hyperdimenzionální] bytosti, aby se jich zmocnily a ovládly je.

Vakcína COVID byla trojským koněm, který položil základy pro okultní past transhumanismu, krádeže těl a sklízení duší prostřednictvím tohoto masového očkování hyperdimenzionálními okultními silami a soratickými duchy, kteří pracují prostřednictvím svých loutkových vědců z velkých farmaceutických firem a užitečných idiotů v médiích a vládě. Mayer došel k závěru:

„COVID očkování pochází z transhumanistického hnutí. COVID očkování slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“ – Thomas Mayer

V tomto článku se budeme hlouběji zabývat nepříznivými duchovními a metafyzickými důsledky COVID vakcíny a tím, jak souvisí s transhumanismem při vstupu Pluta do znamení Vodnáře, kdy se vše zintenzivní. Podíváme se na to z okultní úrovně ve světle hyperdimenzionální manipulace lidstva, jak to souvisí s koncem Atlantidy, starým Egyptem, kolektivní karmou, rozštěpením lidstva, nebezpečím „nového pádu lidstva“, který by vyústil v rozpad, zničení a nutnost opakovat cyklus, a další.

Než začneme, chtěl bych učinit důležitou výhradu podobnou té, kterou jsem uvedl v předchozím článku na toto téma:

Informace uvedené v tomto článku a Mayerově knize se nečtou snadno a mohou být vnímány jako velmi temné a děsivé. Musíme si však dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (frekvence strachu ze zkázky a zmaru) a přílišné zobecňování. I když situace může vypadat hrozivě a znepokojivě, musíme zůstat nereaktivní a co nejobjektivnější. Tento bod zdůraznil ve své knize i Mayer.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a „světě konspirací“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních nálad plných stínových projekcí.

Tyto informace mohou být také snadno zneužity a zkresleny kýmkoli, kdo nemá podložené psychologické a duchovní základy a nemá žádné sebeuvědomění – což je bohužel velmi časté mezi samozvanými „lidmi, co si vzali červenou pilulku“, kteří uvízli ve strachu, zmaru a sklíčenosti a kteří se nevěnují žádné psychospirituální práci na sobě, práci s traumatem a práci se stínem, ale mají tendenci promítat svou nevědomou bolest a trauma do světa a na ostatní.

Znalosti nás však chrání, a pokud nevíme, s čím máme co do činění, neznáme „řešení“. Vždy mějte na paměti, že všechno má ve světle širšího obrazu vývoje vědomí funkci učení, včetně toho, co vnímáme jako zlo.

COVID vakcínu propagovaly miliardy lidí po celém světě, kteří měli dobré úmysly, ale byli oklamáni [prostřednictvím strachu] a souhlasili s očkováním, protože si mysleli, že dělají správnou věc. Ve svých wetiko-infikovaných (pozn. wetiko je výraz pro „myšlenkový virus”) myslích také nutili ostatní, aby dělali totéž. Neobviňujte je, protože to je to, co tyto okultní síly [které je unesly] chtějí, abyste dělali také. Zkontrolujte své stínové projekce a past nadřazenosti. Nazývat je „kovidioti“ nebo „ovčané“ je naprosto sebezničující a živí okultní síly vašimi projekcemi.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, na každého působí vakcína individuálně jinak, takže nelze zobecňovat. Vstupuje do toho mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/boosterů člověk dostal, úroveň bytí člověka [vývoj duše v průběhu životů], duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co není možné rozumem pochopit.

Toto je jen začátek konečné hry a válka probíhá na neviditelných úrovních: „mimozemská invaze“ skrze naše těla, která začala už velmi dávno, tisíce let před plandemií.

Co se týče „řešení“, řekl jsem to už mnohokrát a je to stále zřejmější, dokonce i jako připomínka pro sebe:

Velká práce na ztělesnění duše a hluboká psychická/duchovní práce na nalezení pravdy vašeho Bytí, abyste v sobě ukotvili Božskou Sílu jako převodník Božské Vůle, je nejdůležitější prací a úkolem v příštích 20 letech, než se zavře okno v tomto Čase Přechodu, a to nejen pro vás, ale i pro lidstvo.

Ztělesnění duše JE protilátkou proti agendě sklízení duší.

Mnoho z nich jsou voláni. Jen málo z nich se rozhodne na volání odpovědět. Příliš mnoho lidí je stále rozptylováno stíny na zdi prostřednictvím externalizace všeho a nevidí hlubší a větší lekce ve světle vývoje vědomí. Nebo se nechávají setrvačností, výmluvami, leností, krátkou dobou pozornosti a bezmyšlenkovitým rozptylováním zastavit v tom, co je nejdůležitější.

Pamatujte si, že od chvíle, kdy se narodíte, žijete ve vypůjčeném čase. Neplýtvejte jím na nepodstatné věci. Soustřeďte se.

Na konci článku [pokud jej zvládnete přečíst a netrpíte krátkou dobou pozornosti – což je samo o sobě matrixový program] se dozvíte, co je v sázce.

Je také mnoho neznámého, a to je v rukou Božských, protože nikdo nemůže vidět „Božským okem“. Potřebujeme tedy víru a důvěru, ale ne slepou víru/důvěru. Potřebujeme používat a zapojit vůli, abychom se do práce zapojili s bojovným duchem, protože existuje mnoho sil, které nás od Pravdy a Já odvádějí.

Budoucnost ještě není pevně daná, ale čeká nás divoká jízda, která teprve začíná. Uplynulé tři roky byly jen úvodním dějstvím. Nedovolte, aby vás přemohl strach, obavy, zkáza a sklíčenost, protože právě to tyto síly přitahuje a chtějí, abyste se jim oddávali.

Nepodceňujte však ani to, co je v sázce. Máme co dělat, protože jde o boj o naše duše, a to doslova, ale radujte se jako duchovní bojovník, pro kterého jste sem přišli, abyste sloužili Bohu. Přihlásili jste se k tomu už dávno. Vnímejte to jako velkolepou příležitost ke skutečnému Probuzení. Vzpomeňte si na své poslání a hlavně na sebe.

Jsem nesmírně vděčný Thomasi Mayerovi a dalším rebelům, kteří v poslední době vykonali úžasnou práci a objevy a které budu v tomto článku citovat spolu se svými komentáři a souvisejícími informacemi a výzkumy.

Další výzkum na základě nadsmyslového vnímání COVID vakcíny

Druhá část Mayerovy knihy obsahuje zprávy a výzkumy duchovních účinků COVID vakcíny a očkování obecně od jiných léčitelů a výzkumníků. Připomínám, že materiály a výzkumy uváděné v Mayerově knize vycházejí z díla Rudolfa Steinera, takže na „smyslový výzkum“ je z větší části nahlížen optikou antroposofie.

Když už jsme u Steinera, pro osvěžení uvádím několik úryvků z jeho přednášek starých více než 100 let (převzatých z Mayerovy knihy – některé z nich jsem již citoval), kde mluvil o škodlivých účincích vakcín na duši, o tom, jak lidi zatvrzují v materialismu a odrazují od duchovního snažení.

Pověra o bakteriích jako příčině Nemoci povede k hrozné víře v autoritu:

„Když se lidé vysmívají duchům středověkých pověr, lze říci: Cožpak se v tomto ohledu něco změnilo? (…) Nebojí se dnes lidé mnohem více duchů než tehdy? (…) Tato středověká strašidla byla alespoň slušná strašidla, ale dnešní bakteriální strašidla jsou příliš mrňavá a neslušná na to, aby ospravedlnila strach, který je navíc teprve v počátečním stadiu a který nakonec povede k tomu, že lidé propadnou té nejstrašnější víře v autority, pokud jde o otázky zdraví.

Materialistická medicína nakonec způsobí obrovské škody:

Vše, co souvisí s rozvojem medicíny, bude silně podporováno materialistickým směrem. Lidé budou instinktivně získávat poznatky o léčivých vlastnostech určitých látek a postupů, čímž sice způsobí obrovské škody, ale tyto škody budou označovány za prospěšné. Nemocní budou nazýváni zdravými. (…) Lidé budou upřednostňovat to, co vede určitým směrem ke špatnému zdraví. (…) Bude možné nastavit věci zcela podle egoistických pohnutek tak, aby přivodily nemoci, nebo aby je nepřivodily.“

Lidé budou naočkováni proti náchylnosti k duchovním myšlenkám:

Materialistická doba se z určitých kruhů snaží paralyzovat veškerý duchovní rozvoj lidstva, znemožnit ho, přimět lidi, aby ho odmítali, aby prostě na základě svého temperamentu, své povahy odmítali cokoli duchovního, aby to považovali za bláznovství. Tato tendence – u některých lidí je patrná již dnes – bude neustále sílit. Většina lidí bude toužit po tom, aby myšlenka, že cokoli duchovního je bláznovství, šílenství, byla všeobecně přijata!

Pokusíme se toho dosáhnout tím, že proti nim vyvineme očkovací látky, takže stejně jako byly vyvinuty očkovací látky na ochranu před nemocemi, budou vyvinuty určité očkovací látky, které ovlivní lidské tělo tak, aby neposkytovalo domov duchovním sklonům duše. Lidské bytosti budou očkovány proti náchylnosti k duchovním idejím.

Děti budou očkovány, aby se zbavily svých „duchovních sklonů“:

„Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou inspirovat své hostitele, lidi, v nichž budou přebývat, aby našli očkovací látku, která z duší od útlého věku prostřednictvím fyzického těla vyžene jakékoli duchovní sklony. Stejně jako se dnes očkuje tělo proti tomu a onomu, tak budou v budoucnu děti očkovány látkou, kterou je jistě možné vyvinout, takže díky tomuto očkování budou lidé imunní vůči ‚pošetilostem‘ rozvíjet ze sebe jakýkoli duchovní život, pošetilostem samozřejmě myšleným v materialistickém smyslu.“

Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymítat duše z lidstva:

[Přijde čas]… kdy se řekne: Je patologické, aby lidé vůbec přemýšleli o duchu a duši. Jen ti lidé, kteří jsou zdraví, mluví jen o svém těle. – Bude se považovat za příznak nemoci, pokud se člověk vyvine tak, že přijde s myšlenkou: Existuje duch nebo duše. – Takoví lidé budou považováni za nemocné. A můžete si být zcela jisti, že se proti tomu najde vhodný lék.

V době [konstantinopolského koncilu] byl duch zrušen. Duše bude zrušena prostřednictvím léku. Za zdravý selský rozum bude považováno vyvinutí vakcíny, která bude působit na organismus takovým způsobem od co nejútlejšího věku, nejlépe hned po narození, aby se v tomto lidském těle nikdy nevyvinula myšlenka: že existuje duše a duch. – Takto ostře se budou oba světové názory střetávat.

Bude třeba se zamyslet nad tím, jak vytvořit koncepty a představy, které by se vyrovnaly se skutečnou realitou, realitou ducha a duše. Ti druzí, nástupci dnešních materialistů, budou hledat vakcínu, která učiní tělo „zdravým“, tj. učiní je takovým, že toto tělo díky své konstituci již nebude mluvit o takových hloupostech, jako je duše a duch, ale „zdravě“ bude mluvit o silách, které žijí ve strojích a v chemii, které tvoří planety a slunce ve vesmírných mlhovinách. K tomu dojde prostřednictvím fyzických/tělesných postupů. Materialističtí lékaři budou mít za úkol vymítat z lidstva duše.“

Steinerovo varování před „vymýcení duše prostřednictvím léku“, očkováním lidí proti náchylnosti k duchovním myšlenkám“, [vytvořením] strašlivé víry v autoritu, pokud jde o otázky zdravía zatvrzováním lidí v materialismu souvisí přímo s programem transhumanismu a s tím, čeho jsme svědky od začátku plandemie.

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Asura a síly temnoty

Německý spisovatel a učitel jógy Heinz Grill poskytl přesvědčivý vhled do „kosmické energie“ posledních tří let, zejména roku 2021 – „temného stínového přízraku“, jak ji nazval, který se snesl na lidstvo a v různé míře ovlivnil každého. Vysvětlil mnohé o tom, proč tolik lidí podlehlo strachu a proč se i tolik duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy nechalo unést Asurou, zažívalo stres, nátlak, útlak ze strany druhých a dokonce podléhalo nejrůznějším pochybnostem.

„Nyní, v roce 2021, se mnoho jednotlivců, kteří se snaží o postupné hledání pravdy, ale ne zcela dostatečně, dostane do velmi nepříjemných situací. Budou zažívat nátlak, formální utlačování, prožívat stavy slabosti a nakonec podlehnou slabosti ve formování myšlenek, která je přivede k nejrůznějším pochybnostem. Pokud jejich odhodlání není od počátku pevné a úplné, zmocní se jich duch doby, tj. propaganda a břemeno obav. Sugesce doby zahltí mnohé duchovně usilující lidi a hledače pravdy vlivem Asurů.

Při pohledu zvenčí se v lidstvu pravidelně odehrávají scény pronásledování myslících lidí. Ale to, že k tomuto pronásledování myslících lidí nebo lidí, kteří se odváží udělat jen malý krůček k myšlení, může docházet, je způsobeno výronem síly z Asura, bytosti, která se ve vesmíru skutečně zformovala. Ta dodá velkou sílu těm, kteří mají sadistické sklony a dělají si z pomlouvání druhých sport. Budou předvádět fascinující výmluvnost, ale přitom sdělovat čisté projekce.

Jak je možné, že ti, kteří se snažili dobře, ale ne zcela dostatečně, jsou přehazováni? Děje se to takto: Stínová postava neustále vysílá své neviditelné síly. Působí jako tajný neviditelný ozařovací satelit. Účinné a přesto existující štíty z kosmu a z této podoby jsou přítomny stejně jako neviditelné účinky z různých planet. Nebylo by chybou říci, že tato stínová postava nebo zatemněná zástěna v kosmu působí jako další planeta v kosmickém stvoření. Události v průběhu roku 2021 lze pravděpodobně pochopit jen tehdy, vezmeme-li v úvahu také tuto sféru vlivu, která, vyzařujíc ze sadistických a projektivních lidí, působí směrem vzhůru a nakonec vyzařuje z kosmu opět dolů.

Jak již bylo zmíněno, temná a mocná postava Asura je tvořena souhrnem činů pomluv a vyloučení, které utrpěli dobří vědci a moudré osobnosti, a tvoří vlastní mocenskou jednotku. Je to něco jako velká bytost, která je známá i v esoterických školách, například v rosikruciánské škole, a je označována jako takzvaný elementál. Zde se změnila v kosmického elementála. Každý, kdo jde po duchovní cestě a kdo má nyní pochybnosti nebo se ponoří do konfliktů a obav se svou duší, protože má zásadní prahové zkušenosti, velmi snadno sklouzne do chapadel této tiše působící temnoty kosmu. Navenek může prožívat vztahové potíže nebo existenční problémy.

Tento vnější život se všemi svými nepříjemnými a konfliktními požadavky mu působí starosti. Ve stresu každodenního života se zapomíná soustředit na ideály a chybí mu jasné kroky pozorování a vnitřního dialogu směrem k vyvstávajícímu cíli. V tísni pozemských útrap náhle zažívá všeobjímající bytost v sobě, jako by ho ochranitelsky uklidňovala cizí mateřská náruč. Je to však vlk natahující tlapu, jenže v temnotě dané situace není rozpoznán jako vlk. Následuje krátký okamžik bezstarostnosti a sebezapření. Cíle a myšlenka týkající se budoucnosti jsou ztraceny.

Aspirant si uvědomuje, že s nataženou tlapou mateřského vlka náhle ustupují obavy a tento stav jako by uvolnil šrouby každodenního života. Ti, kdo se nyní spojí s touto bytostí zdánlivě krásného uvolnění, pocítí rychle úlevu a rozvinou jakousi pseudoblaženost. Cítí se zbaveni napětí. Zároveň si všimnou, jak se cítí odcizeni dřívější minulosti, a už se nechtějí držet svého dřívějšího úsilí o pravdu a hledání spravedlnosti. Ve stavu, do něhož nyní vstupují, se loučí s napětím zatíženou realitou usilování o pravdu. Vstupují do ulity společně s odporně vyzařujícím elementálem neboli Asurou.“

– Heinz Grill

„Asura“ je v původním sanskrtu označení pro nepřátelské okultní duchy. Asurové jsou typické [neevolucionární] nepřátelské bytosti, které se mohou zmocnit člověka a/nebo působit prostřednictvím člověka. Sri Aurobindo se o nich zmiňuje v „Dopisech o józe“:

Asurové, Rakšasové atd. nepatří na zem, ale do nadfyzických světů, ale působí na pozemský život a s bohy se přou o řízení lidského života, charakteru a jednání. Jsou to Síly temnoty, které bojují se Silami světla. Někdy posednou lidi, aby skrze ně působily, jindy se zrodí v lidském těle…

Obyčejný Asura není evoluční, ale typická bytost a představuje pevný princip stvoření, který se nevyvíjí ani nemění a ani to není jeho záměrem. Tito Asurové, stejně jako další nepřátelské bytosti, Rakšasové, Písačové a další, se podobají ďáblům křesťanské tradice a odporují božskému záměru a evolučnímu záměru v lidské bytosti

Asura nemá duši, nemá psychickou bytost, která by se měla vyvinout do vyššího stavu; má pouze ego, a to obvykle velmi silné ego; má mysl, někdy dokonce vysoce intelektualizovanou mysl, ale základem jeho myšlení a cítění je vitální [nižší životní síla], nikoli mentální, sloužící jeho touze, nikoli pravdě. Je útvarem převzatým životním principem pro určitý druh práce, a nikoli božským útvarem nebo duší… raději se zmocňují lidských bytostí a činí z nich své nástroje.

– Šrí Aurobindo

Nadsmyslové okultní poznatky Heinze Grilla v kombinaci s tím, co již víme o tom, jak okultní nepřátelské síly působí ve světle hyperdimenzionálního matrixu, osvětlují, proč se tolik lidí nechalo unést plandemickou psychopatií a podlehlo nátlaku vakcín, včetně mnoha duchovních učitelů. Souvisí to s tím, co jsme s Laurou nazvali „traumatickým instalačním programem“ na počátku roku 2020, který vytváří vstupní body pro Asury [okultní síly], aby přišli a ovládli lidi.

Grilův popis toho, jak se Asura zmocnila lidí (jako skupinová entita), lze vnímat třemi způsoby:

1. Prostřednictvím vlastní mysli

Jak již bylo zmíněno výše, jakákoli šokující událost, která vyvolává strach [zejména na kolektivní úrovni], může vytvořit vstupní bránu pro příchod Asury. Tato nepřátelská energie/duch typu wetiko se také napojuje na lidská traumata, slepá místa a stínové aspekty a dává chybné a sebepoškozující „návrhy“ lidskému hostiteli, který je přijímá jako své vlastní myšlenky. Jak poznamenal Grill: „Tyto sugesce… zahltí mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy vlivem Asurů.“

2. Prostřednictvím jiných lidí [nechvalně známý „syndrom agenta Smithe„].

V posledních třech letech od začátku plandemie na počátku roku 2020 dochází k extrémním útokům na každého, kdo se odváží zpochybnit oficiální narativ. Lidé byli cenzurováni, rušeni a jejich účty na sociálních sítích byly mazány. Mnoho lidí přišlo o své příjmy, protože jejich účty na Patreonu, Youtube nebo PayPalu byly zrušeny za „šíření nebezpečných dezinformací“. Lidé byli napadáni a stranili se jich vlastní rodinní příslušníci a přátelé.

Kromě toho bylo mnoho lidí, včetně mě, vystaveno podlým osobním útokům, pomluvám a dokonce výhrůžkám smrtí za to, že se odvážili zpochybnit to, co nám bylo řečeno o této takzvané pandemii a vakcíně. Vládní úředníci také povzbuzovali běžné občany, aby donášeli na každého, kdo se neřídí pravidly „nového normálu“ (sociální distancování, lockdowny).

Miliony lidí se staly bezmyšlenkovitými autoritářskými stoupenci. Nechali se unést Asurou a byli využíváni jako „agenti matrixu“, aby udrželi své spoluobčany na místě. Jsou to lidé, kteří bezmyšlenkovitě a bez zpochybňování opakují a následují vládní a mediální propagandu, scientismus církve Big Pharma (CDC, WHO), stejně jako propagandu Woke, zatímco to vyžadují i u ostatních, ale je to založeno na čisté projekci. Jak řekl Grill: Dodá to velkou sílu těm, kteří mají sadistické sklony a dělají si z pomlouvání druhých sport. Budou předvádět fascinující výmluvnost, a přitom sdělovat čiré projekce.“

3. Pseudoblaženost a duchovní obcházení

Heinz Grill ve svém postřehu upozornil ještě na jednu velmi důležitou věc. Zdá se, že dochází k falešnému/předstíranému prožitku uvolnění, „jako by ho ochranitelsky uklidňovala cizí mateřská náruč“, ale jde o klamný stav mysli, který zaměňuje lehkovážnost za „klid“, což vede k jakési „pseudoblaženosti“ a zároveň k opuštění dřívějších cílů a úsilí o Pravdu a Spravedlnost.

Tato snaha o „pseudoblaženost“, která je výsledkem únosu Asurou, také souvisí s problémem „duchovního obcházení“, jehož jsme svědky, když se mnoho lidí a „hledačů pravdy“ upnulo k velmi dogmatické formě křesťanství a/nebo se začalo zabývat zkaženým materiálem New Age, zatímco obchází základní mezilidskou psychologickou práci, jako je trauma a práce se stíny.

Obě reakce vycházejí z nevědomých reakcí na trauma, které otevírají vstupní brány pro příchod Asury. Více o tomto tématu najdete v našem podcastovém díle „Od New Age k dogmatickému křesťanskému“.

Genetické inženýrství: Pronikání do posvátného prostoru našeho bytí

Na metafyzické, okultní úrovni bylo vždy hlavním cílem technologie mRNA vakcín oddělit duši od těla. Rudolf Steiner nás před tím varoval již před více než sto lety a já jsem o agendě sklízení duší prostřednictvím genetické modifikace našich těl a zásahů do našeho DNA plánu psal již mnoho let. Thomas Mayer a další nadsmysloví badatelé tuto agendu podrobněji potvrzují.

Mayer se ve své knize podělil o sezení Anny Pogačnik s její zesnulou sestrou Ajrou, které obě osobně znal. Ajra popisuje, jak byla prostřednictvím vakcíny mRNA napadena posvátnost našeho duševního bytí a jak by pokračující genetická modifikace našich těl mohla vést ke zničení lidstva.

„Život byl na nejhlubších úrovních nenapadnutelný, dokud lidé nenašli způsob, jak proniknout do nejhlubšího nitra – to znamená na fyzické úrovni, dokud jsme se nenaučili zasahovat do zápisu DNA. Právě v tomto okamžiku začíná skutečné nebezpečí, že život v jeho nejčistších vrstvách bude změněn, zmanipulován a zneužit...

Můžeme měnit, překrucovat, mrzačit, deformovat, manipulovat a nahrazovat cokoli na nás a kolem nás, a budeme tím, kým jsme, DOKUD tento nejčistší božský scénář zůstane nezměněn. Pokud jej však znečistíme, ztratíme vlastní oporu. Vyjádřeno obrazem, můžeme to přirovnat k prosté chrámové stavbě, z níž odstraníme ústřední pilíř – už nemá žádnou oporu, a tak se musí zřítit.

V okamžiku, kdy vstoupíme do nejčistšího božského písma těla a proměníme ho, pronikneme do posvátného prostoru naší bytosti. Ještě nikdy jsme jako lidstvo nezpůsobili tak dalekosáhlé kolektivní odcizení. Nyní nám jako lidstvu reálně hrozí, že zničíme sami sebe.

Mnozí budou nyní protestovat a namítat, že není možné, abychom jako lidské bytosti byli tak vážně zraněni a ztraceni kvůli obyčejnému očkování. Kdyby šlo jen o prosté očkování, pak by to nebyl vůbec žádný problém, ale protože má schopnost a tendenci zasahovat do nejčistšího prostoru našeho bytí, není ani neškodné, ani nevinné.

Musím však dodat, že ne všichni lidé reagují stejně a že ne u každého by bylo napadeno jeho nejčistší „já“. Ale i pouhá možnost, že by se to mohlo stát, je příliš.

Pokud by se tak stalo, tělo by se stalo pro duši tak cizí, tak chladné, nepoznatelné a nepřístupné, že by ho již nebyla schopna oživit. Mezi tělem a duší by došlo k takovému oddělení, že by se duše náhle cítila jako vězeň ve svém vlastním těle. To by bylo nesnesitelné jak pro život, tak pro smrt.

Když mluvíme o tomto očkování, měli bychom si uvědomit jednu věc: Tento lék nebyl navržen proto, aby lidstvu pomohl, ale aby ho uvrhl do takové tísně, že se bude cítit ztracené, a proto bude připraveno jít určitou cestou odcizení.

– Ajra Pogačnik

Ajra potvrzuje skutečný okultní záměr COVID vakcín, který spočívá ve vypuzení duše z těla, na což naváže další farmaceutické zásahy a technologie mRNA:

„Vakcíny [mRNA] jsou naprogramované instrukce pro náš organismus, tedy čisté genetické inženýrství. Vakcíny covid představují jejich celosvětové uvedení na trh a v budoucnu má následovat mnoho dalších genetických vakcín. To znamená, že genetickou kontrolu, kterou dosud určoval lidský genom, stále více nahrazují produkty farmaceutických firem. Ukazuje se, že slovní spojení „vniknutí do posvátného prostoru našeho bytí“ je na místě.“

– Thomas Mayer

Vliv na budoucí inkarnace a okultní past transhumanismu

Robin Kaiser, který pracuje jako tělový terapeut v Německu a píše o mnoha duchovních tématech na základě nadsmyslového vnímání, publikoval v dubnu 2021 zajímavý článek „Účinky RNA vakcín“. Mnohé z jeho poznatků korespondují s výzkumy Thomase Mayera. Hlouběji se věnuje pasti transhumanismu a potenciálnímu „rozštěpení lidstva“, o čemž jsem již dříve také psal.

„Dlouho jsem se osobně bránil veřejně hovořit na téma očkování, ale můj život mě přivedl do bodu, kdy cítím povinnost se k tomuto tématu vyjádřit z energetického hlediska.

Očkování zanechává otisk, stopu ve vibrační signatuře energetického těla, kterou lze sledovat v průběhu mnoha inkarnací. Určuje směr pro velmi specifickou cestu duchovního vývoje.

Jako lidé jsme se ocitli na křižovatce vývoje a další směřování je mimo jiné určeno markery očkování. Nikdy nešlo o zisky „farmaceutického průmyslu a jen okrajově jde o cíl redukce populace. V konečném důsledku jde o zachycení duší v průběhu několika inkarnací pro digitální vývojovou cestu. Očkování eroduje energetický vnitřní život a rekonfiguruje kódování RNA tak, aby nakonec mohlo být nahráno na digitální křemíkové substráty.

Citový vnitřní život odumírá a tento proces vnitřního rozkladu je mnohem rozsáhlejší a ničivější než smrt fyzického těla. Ti, kdo tahají za nitky a chtějí zavést povinná očkovací opatření, mají nadinkarnační perspektivu a je pro ně důležité, aby všechny své ovečky udrželi pohromadě pomocí znamení v energetickém těle. To může zajistit, že aspekt duše bude pokračovat ve směru digitalizace i po opuštění těla.

DNA je jazykem života, nese kompletní plán určité formy života a řídí jednotlivé životní procesy. Prostřednictvím jazyka RNA lze genetickou informaci převést do organismu. Jazyk RNA disponuje přímým přístupem k regulaci kódování DNA a zajišťuje přesvědčování enzymů a proteinů.

Vakcína je uměle naprogramována v kódování RNA a napodobuje tak jazyk, kterým mluví náš organismus. Vlastním cílem očkování je postupná úprava DNA minimální změnou informačních řetězců výměny RNA. Při očkování jsou nám vpraveny pasivní RNA kódy, které se zaháčkují do komunikačního systému těla a mohou být aktivovány specificky zvenčí prostřednictvím radiační technologie (vysokofrekvenční technologie).

Očkování nám nepřímo nabízí alternativní DNA a v určitém okamžiku i alternativní „nesmrtelný“ substrát vědomí na bázi křemíku. Každý, kdo se dnes rozhodne nechat se očkovat, bude mít později problém změnit svou cestu duchovního vývoje, protože ta je nyní předurčena k digitalizaci jeho vlastní DNA.

Směr vývoje, kterým se očkování ubírá, může být mnohem ničivější než fyzická smrt, protože smrt je součástí přirozeného životního cyklu. Očkování připravuje člověka na opuštění přirozeného cyklu života a smrti. Každý, kdo je očkován, nese ve svém vibračním podpisu znamení, které lze kdykoli použít jako donucovací prostředek, i když není člověk inkarnován.

Ti, kdo vytvořili informační kódy RNA ve vakcínách, se řídí zcela nepřirozenou filozofií a považují se za představitele dalšího stupně lidské evoluce. A někteří z nich věří, že tím vlastně prokazují lidstvu službu, protože očkování považují za přípravu na věčný život v digitální podobě.

RNA kódy obsažené v očkování jsou jako virus, který se vetře do přirozených jazykových kódů těla a začne je přepisovat. Ironií osudu si lidé píchají mnohem ničivější virus, který v dlouhodobém horizontu převezme veškerou komunikaci RNA-DNA.

Je samozřejmě bolestné sledovat, jak se blízcí příbuzní nebo přátelé před očima rozhodují pro jinou cestu vývoje, zvláště když si člověk plně uvědomuje dalekosáhlé důsledky. Avšak i bytosti, které se během několika inkarnací stále více externalizují a které svůj přirozený jazyk stvoření přeměňují na umělý technický jazyk, se nakonec vrátí k [božskému] řádu stvoření.

Očkování je jednosměrná ulice, ze které se po aktivaci digitálního RNA viru nelze rychle dostat.

Jako lidstvo jsme již nechali zajít věci velmi daleko, vzhledem k tomu, že v boji proti našemu rozvíjejícímu se vědomí se používá tak tvrdá artilerie. Ve skutečnosti to znamená, že jsme se dostali na křižovatku lidských dějin.

Co se týče přirozeného vývoje našeho vědomí, jsme na správné cestě; kdo se však nyní nechá znovu naočkovat a duchovně se tak vydá zcela jiným směrem, tomu lze pomoci jen s obtížemi. Ti, kdo se nyní nechají poznamenat [užíváním vakcíny], se budou muset s tímto poznamenáním vypořádat ve svém podpisu v příštích životech.

I když RNA vakcíny připravují půdu pro vnitřní nedostatek vůle a smrt vnitřního života, neznamená to, že každý, kdo se nechá očkovat, bude nucen jít touto cestou. Ale po dosažení určitého stupně rozpadu vnitřního života se shromáždění vůle jít jinou cestou stává obtížným.

Tlačením strachu ze smrti fyzického těla [prostřednictvím programu strachu z nemocí, dalších pandemií, virů atd.] se zavádějí programy, které připravují smrt vnitřního života [takže lidé jsou více posedlí svým fyzickým tělem, což zvyšuje strach ze smrti, aby tyto programy přijali].

Smrt těla je přirozená, ale smrt vnitřního života přirozená není. Pokud však chcete mít věčné [fyzické] tělo, musíte nechat zemřít svůj přirozený vnitřní život [duši]. V rámci zvrácené filozofie křemíkových forem života bez duše nemá náš přirozený způsob života příliš smysl.

[Transhumanisté] skutečně věří, že nám mohou pomoci v našem vývoji implantací své umělé DNA. Očkování RNA má připravit lidský organismus na asimilaci částí struktury DNA vysoce inteligentního digitálního druhu. Věří, že asimilací naší DNA do svých programových kódů nám skutečně pomohou.

A s největší pravděpodobností bude většina lidstva, která se dnes nechá očkovat, následovat tuto cestu asimilace do vysoce [umělé] inteligentní technické oblasti. Na Zemi však vane jiný vývojový vítr. Lidé, kteří se rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset usadit na jiné trajektorii [která není slučitelná s organickým duchovním vývojem].

– Robin Kaiser, Účinky RNA vakcín

Jak již Thomans Mayer ve svém výzkumu zjistil, vakcíny COVID obsahují „duchy soratického transhumanismu“. Jedná se o „zvláštní skupinu soratických bytostí, kterým se říká transhumanističtí duchové, protože zřejmě inspirují transhumanismus. Ty jsou pro pochopení COVID19 a vakcín klíčové“.

Vzhledem ke Kaiserovým poznatkům, Mayerově práci, mým poznatkům/výzkumu v průběhu let a četbě současných „znamení doby“ lze dojít k závěru, že většina lidí, kteří si vzali mRNA vakcínu (a zejména všechny boostery), se na základě těchto faktorů s větší pravděpodobností chytí do okultní pasti A.I. a transhumanismu a „mimozemské invaze skrze jejich těla“:

 • COVID vakcína vytěsňuje duši z těla, zatvrzuje lidi v materialismu a egoistické identifikaci a odrazuje je od jakéhokoli duchovního úsilí.
 • Vakcína obsahuje soratické bytosti, které jsou lidem aplikovány. Jde o formu vyvolaného připoutání/posednutí bytostí. Tyto entity člověka „inspirují k transhumanismu“, takže má větší pokušení měnit své tělo a „digitalizovat“/uměle měnit svou DNA, a to i v budoucnu.
 • Čím více se odpojují od své duše/pravého Já, „vnitřní život“ začíná upadat, což zvyšuje posedlost fyzickým tělem, touhu prodloužit fyzický život, protože se zvyšuje strach ze smrti (strach ze stárnutí, nemocí, virů atd.).
 • Kulturní a sociální inženýrství a trendy vedou lidi k tomu, aby přijali transhumanismus jako konečné řešení všech životních problémů. [POZNÁMKA: Takto se může nechat unést i mnoho lidí, kteří si nevzali COVID vakcínu, a spadnout do pasti transhumanismu].
 • Agenda „mimozemského převzetí/invaze“ a sklízení duší se týká nepříznivých soratických duchů, kteří se zmocňují lidských těl a během několika inkarnací získávají duše pro digitální vývoj. Duše jsou uvězněny jako pozemští duchové a reinkarnační cyklus je přerušen.
 • Jakmile se planeta a lidstvo plně digitalizují a původní plán DNA se změní pomocí technologie RNA, většina lidí ztratí spojení s Duchem a program uvěznění duší a jejich sklizně bude dokončen. Je to konečné frekvenční vězení, protože lidská těla byla připravena a upravena tak, aby se stala nádobami pro okultní „mimozemské“ síly.

Jak jsem již napsal, tato okultní agenda se připravuje již tisíce let a nezačala teprve nedávno. Jsme právě v závěrečné fázi hry, protože se vše exponenciálně zrychluje. Mějte na paměti, že pouze nastiňuji jejich zamýšlenou agendu v dlouhodobém horizontu. Neznamená to, že budou schopni uspět na základě mnoha proměnných a neznámých faktorů, včetně toho, že Božství potenciálně „stiskne tlačítko reset“, jako se to stalo Atlantidě a dalším starověkým civilizacím, které se zničily. Existuje také koncept „rozdělení lidstva“, jak naznačil Robin Kaiser. O obou tématech se více dozvíte později v tomto článku.

Náboženství transhumanismu

Nové světové náboženství by mohlo být náboženstvím transhumanismu, protože má znaky jakéhokoli dogmatického náboženství, i když je ve své podstatě materialistické a ateistické.

„Z kolébky materialismu a jeho silných náboženských konotací se vyvinul transhumanismus.
Není sice otevřeně organizovaným náboženstvím, nicméně proniká do digitálního průmyslu a vlád a představuje také veřejně prezentovanou agendu Světového ekonomického fóra (WEF). Má tedy globální vliv na kulturu a politiku.

Transhumanismus není estetické nebo filozofické hnutí, ale aktivistické náboženství. Je zaváděn bez velkých diskusí. V sázce jsou také obrovské finanční prostředky. Vlády ho podporují; transhumanismus se ve skutečnosti stal skrytým „státním náboženstvím“.

Zastánci transhumanismu, odhodlaní překonat fyzická omezení, stáří a smrt, se zabývají vytvořením lépe fungujícího člověka-stroje (kyborga). V transhumanistickém vesmíru není místo pro lidskou duši, ducha ani božský svět. Právě z transhumanistického hnutí vzešlo COVID očkování.

– Thomas Mayer

Zde je výmluvný vhled do „soratického transhumanistického“ myšlení technokratů ze Silicon Valley a do toho, jak krize COVID „zázračně“ fungovala v jejich prospěch:

„Dosud se obecně přijímalo, že všichni musíme zemřít. Náboženství slibují „pokračování v nebi nebo možnost znovuzrození jako náhradu za pozemský život. V dnešní době však taková útěcha založená na víře již mnoho lidí neuspokojuje. Zejména v okolí Silicon Valley vzniklo nové náboženství, které se zříká Boha a místo toho uctívá možnosti biotechnologií. Transhumanismus neboli superbiologie, jak se těmto hnutím říká, je poháněn vizionáři internetového průmyslu. Věří, že si lze koupit cokoli, dokonce i věčný život.[…]

Tón udával zakladatel a prezident společnosti Google Sergey Brin, počítačový vědec ruského původu. „Nemám v úmyslu zemřít,“ řekl a pokračoval v investici do biotechnologické společnosti Calico. […] A další superhvězdy tohoto odvětví se také zdráhají zemřít. Do výzkumu nesmrtelnosti investovali také šéf Amazonu Jeff Bezos, šéf Tesly Elon Musk a šéf Oraclu Larry Ellison […].

Nejznámějším představitelem frakce robocopů je Ray Kurzweil, hlavní inženýr společnosti Google. Podle něj je tělo pouze překážkou nesmrtelnosti. Nakonec budou naše žíly hlídat nanoroboti velikosti krevní buňky, kteří budou opravovat všechna poškození způsobená věkem a bezdrátově propojí náš mozek s cloudem.[…]

Silicon Valley pracuje na dvou hlavních lidských cílech:

 1. znemožnění kontaktu s lidmi pomocí vhodné technologie („digitalizace“) a
 2. prodloužení životnosti nyní izolovaných těl jejich technickou optimalizací.

Po COVID krizi si každý mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se tyto dvě oblasti práce v Silicon Valley prolínají. Jedním rázem se společenský život proměnil v přesnou kopii myšlení technokratů.“

– z časopisu Focus, Johannes Mosmann

Lidé potřebují aktualizaci softwaru – Vakcína mRNA byla trojským koněm

Když se podíváme na historii a slova hlavních transhumanistických vůdců, jako je Ray Kurzweil, a na pokročilé transhumanistické technologie, které jsou již k dispozici [například magnetické nanočástice lze použít k dálkovému ovládání chování iontových kanálů, neuronů, a dokonce i zvířat a lidí], vidíme, že mRNA vakcína COVID byla trojským koněm, který položil základy pro pokračující „aktualizace softwaru“ prostřednictvím umělé změny a „digitalizace“ DNA.

„Cituji hlavního inženýra společnosti Google Raye Kurzweila: „Biologie je softwarový proces. Naše těla se skládají z bilionů buněk, které jsou tímto procesem řízeny. Vy i já běháme v našich tělech se zastaralým softwarem, který se vyvinul v úplně jiné době.

Kurzweil tedy vidí člověka jako softwarový a hardwarový systém, pro který je čas nainstalovat aktualizace. Stejné myšlení je základem mRNA vakcín. Společnost Moderna na svých webových stránkách uvádí, že DNA je lidský pevný disk („paměť“), RNA je operační systém („software“) a proteiny jsou aplikace („app“). Jeden z titulků zní: „Naše mRNA léky – ‚software života'“. Společnost Moderna tedy pracuje na tom, aby lidem poskytla nový a lepší operační systém. „V našem případě je „programem“ nebo „aplikací“ náš mRNA lék – jedinečná sekvence mRNA, která kóduje bílkovinu“.

Pro transhumanisty jsou současní lidé stroje, roboti, kteří potřebují aktualizaci softwaru. Z tohoto pohledu jednorázová aktualizace samozřejmě nestačí. Jak víme z našich počítačů, aktualizace jsou potřeba každých několik měsíců.“

– Thomas Mayer

Mayer se hlouběji zabývá metafyzickou, okultní agendou transhumanismu a klade si důležitou otázku: „Odkud bere transhumanismus svou sílu? Kteří duchové v něm působí?“

Mechanismus infiltrace a posedlosti soratickými duchy

Jak jsem se již zmínil v první části, mnozí z hlavních zastánců transhumanismu jsou již nádobami pro okultní nepřátelské síly (ahrimanské [démonické], soratické nebo asurické duchy/entity) a „organické portály„. Není tam žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor, který je inspirován transhumanistickými duchy, o nichž mluví Mayer. Popírají duši, duchovno a božství a sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se již považují za „bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě, a vytvářejí lidské bytosti v tubách. Klaus Schwab z WEF a zastánce „Velkého resetu“ se ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zmiňuje o zrodu „člověka založeného na křemíku“ a konci „člověka založeného na uhlíku“.

Podívejme se hlouběji na to, jak se soratičtí duchové [a asurové] zmocňují lidí ve světle COVID vakcíny a materialistické digitalizované kultury, v níž žijeme během Kali jugy. Mayer toto téma zkoumá prostřednictvím kosmologie/perspektivy Rudolfa Steinera:

„Koncept těchto duchů je nezbytným předpokladem pro to, abychom se dopracovali k pochopení COVID očkování, protože jsme je objevili v duchovním jádru vakcín. Po očkování lze v auře očkovaných často pozorovat výtrysky těchto soratických duchů. Tyto bytosti jsou podle našeho chápání zodpovědné za posun vyšších článků (lidské bytosti) a přerušení vyššího „Já“ [skutečného Já/pravého Já], [strážného] anděla a elementárního těla, jakož i za blokády v posmrtném životě.

Tyto bytosti jsou známé od pradávna [z různých tradic]. Rudolf Steiner hovořil o Soratu v několika přednáškách. Soratické duchovní bytosti tvoří Šelmu se dvěma rohy, jak je zmíněna v Apokalypse svatého Jana, jejíž jméno je uvedeno pouze zakódované číslem Šelmy – 666.

Soratické duchy si můžeme představit jako abnormální nebo padlé andělské bytosti, které pocházejí mimo náš duchovní planetární systém a vývojové stupně Země. Jelikož soratické duchovní bytosti nejsou spojeny s tímto pravidelným vývojem, neboť pocházejí z neznámých kosmických časů a vzdáleností, jsou také špatně pochopeny; jsou lidskému rodu cizí.

Způsob působení asurů je neprůhledný, a proto je setkání s nimi velmi nevědomé. Zaměřují se na [skutečné] ‚já‘ s vůlí ničit, čímž připravují půdu pro soratické duchovní bytosti.

Zlá institucionalizovaná a materialistická medicína

Tito soratičtí duchové a síly temnoty ovlivňují lidstvo již stovky a dokonce tisíce let, protože „zlo“ se institucionalizovalo prostřednictvím rozvoje materialistické medicíny. Ve svém článku „Tanec v trojici: Tajemství Trojice“ nizozemský kněz Mathijs van Alstein napsal:

„Předběžný vrchol soratické činnosti lze rozpoznat ve skutečnosti, že zatímco zlo se po sto let neztělesnilo v jediném jednotlivci, stalo se veřejným a institucionalizovaným prostřednictvím života státu. Soratický vliv otupil duchovní život lidstva v 7. století v Gondišapurské akademii svým rozvojem materialistické medicíny, který se od té doby nepodařilo překonat. Zničení templářského řádu ve 14. století se zaměřilo na hospodářský život a připravilo půdu pro staletí bezduchého peněžního řádu; nemůže nás proto překvapit, že v 21. století přicházejí na řadu státní instituce lidstva.“

Různé druhy soratických duchů

Mayer na základě nadsmyslového výzkumu rozlišuje různé typy soratických duchů, z nichž každý má svůj specifický způsob účinku, což se ukázalo jako důležité pro jeho výzkumy COVID vakcín:

„Existují soratičtí duchové známí po celé věky, kteří se zabývají nenávistí, mocí, zneužíváním, válkou a černou magií. Ty přitahuje zejména lidská touha po moci. Tak tomu bylo již v atlantském věku, kdy se většina mysterijních míst nechala unést k sobectví a zneužívání magie, což nakonec vedlo k pádu Atlantidy.

Jedinec získává větší moc nad ostatními díky spojení se soratickými duchy. Termín „černá magie“ označuje jakoukoli magickou činnost sloužící sobeckým cílům. Spojení se soratickými duchy prostupuje každou černou magii.

Existuje ještě jeden typ, který jsme nazvali „soratičtí duchové transhumanismu“. Tito duchové jsou velmi agresivní. Mohou jednoduše vytěsnit „já“, ale mohou ho také zničit a přivlastnit si ostatní nadsmyslové články, aby do sebe začlenili kus pozemského kosmu.

Roboti bez vlastního já jsou jimi inspirováni. Jsou zobrazeni v mnoha filmech, například ve filmu Matrix (1999), který je jimi prostoupen. Tito duchové transhumanismu hrají významnou roli v COVID krizi. Přímé duchovní setkání s nimi je velmi náročné. Člověk potřebuje velkou sílu a silnou [božskou/duchovní] ochranu.“

Organické portály – Lidé bez duše

Abychom pochopili myšlení a „vnitřní krajinu“ zarytých materialistů, technokratů, ateistů a transhumanistů [kteří jsou dokonalými nádobami pro soratické a asurické duchy], je třeba pochopit další „téma všech témat“ (kromě hyperdimenzionálního matrixového řídicího systému), a to téma lidí bez duše (odlišných od psychopatů), kteří prostě nejsou vnitřně „napojeni“ na to, aby byli schopni vnímat duchovní realitu, natož duši, Boha nebo božství, a nic je nemůže přesvědčit. Ve skutečnosti budou vždy argumentovat proti čemukoli duchovnímu.

Během této inkarnace nemají přístup k vyšším centrům a působí pouze ve třech nižších čakrách. Říká se jim „organické portály“ a mohou se také stát hostiteli (portály) pro okultní síly, jako jsou asurští a soratičtí duchové, kteří skrze ně působí.

„[…]Protože OP (organický portál) mohou být inteligentní, pozorní a analytičtí a protože se zdá, že mezi nimi jsou někteří z našich nejznámějších vědců, jsou schopni nám velmi přesně a podrobně popsat, jak vidí svět a svůj vnitřní „život“.

Na dně tohoto tématu se možná skrývá odpověď na zdroj jedné z nejtrvalejších debat lidských dějin, tj. dobro versus zlo. Proč je na světě tolik svárů, proč se tolik lidí rozděluje kvůli prosazování války nebo míru, úcty nebo neúcty, ochrany nebo ničení životního prostředí, zkrátka kvůli čistě materiálnímu pohledu na vlastní prospěch nebo duchovnímu pohledu na službu druhým?

Možná se blížíme k odpovědi, protože pravda se zdá být taková, že na planetě není a nikdy nebylo jedno „my“ (lidská rasa), „my“ nejsme všichni stejní, „my“ nevidíme svět stejně, „my“ nejsme jen rozdělená rasa, jsme dvě různé rasy. Je pak jasnější, proč většina „špičkových vědců“ ve svých teoriích nebere v úvahu duchovní rozměr nebo rychle odepisuje jakékoli „nekonvenční“ teorie. Vědec OP nemá vůbec žádnou představu o „duchu“ nebo o existenci vyšších center. Nejsou schopni tato vyšší centra prožívat, a proto je jejich popisy světa postrádají.

A protože je nemohou zažít, popírají jejich existenci pro všechny, včetně těch, kteří jsou schopni „vidět“ to, co OP není schopen vidět. V materialistickém světě, kde jsou Organické portály ve svém přirozeném živlu a Duševní bytosti NE, přičemž věda o Organických portálech určuje hranici mezi tím, co je pravdivé a co je falešné, není pro Vyšší sféry místo. Je „falešná“ ve srovnání se samozřejmou „pravdou“ materialismu, jak ji na všech úrovních zažívá OP.

Organický portál je ve své roli vědce nucen dospět k materialistickému vysvětlení fungování vesmíru, protože to je vše, co zná a co je schopen vidět.[…]“

– z článku „Organic Portals – Soulless Humans“

[DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vyvozením předčasných závěrů na toto téma doporučujeme přečíst si celý článek. Po tomto konstatování jsem si také všiml, že někteří lidé, kteří si esej přečetli, stále některé věci zkreslují (především vykreslují všechny OP jako „zlé“ nebo je ztotožňují s psychopaty, což není vždy pravda, nebo neopatrně označují lidi, které znají, za OP, i když může jít jen o „duši v boji“, jak je v článku zdůrazněno).

Navíc KAŽDÝ je na úrovni OP a potenciálního „agenta Matrixu“ (a může být převzat/využit entitami), dokonce i ti s potenciálem duše, dokud se člověk nezačne věnovat esoterické Velké práci ztělesnění duše, aby aktivoval vyšší centra a více se vtělil do svého růstu duše a procesu individuace, spojen s Božstvím, jak je osobnost transmutována do čistšího vyjádření podstaty/duše, zbavena programů, podmíněností, zranění a traumat, aby neexistoval žádný „vstupní bod“, kterým by mohlo cokoli vstoupit dovnitř.]

Jak jsou soratičtí duchové přitahováni a přebírají lidi?

Thomas Mayer podrobně popisuje, jak mohou soratičtí duchové ovlivňovat a ovládat lidské bytosti. V naší materialistické době se naprostá většina lidí snaží pouze o materiální pohodlí bez jakýchkoli duchovních snah. Tento životní styl, rozptylovaný a paralyzovaný konzumem médií, udržuje lidi mimo tělo, odpojuje je od jejich duší a vytváří „duchovní vakuum“, které zároveň slouží jako „vstupní brána“ pro okultní síly.

Rudolf Steiner zdůrazňoval, že „rozvoj vědomí duše“ a spojení se svou podstatou a pravým já [proces ztělesnění duše] – pokud se provádí správně a bez duchovního obcházení – vede k tomu, že se člověk naučí, jak se vypořádat se zlem a nevyhnutelným setkáním s vlastním vnitřním stínem. Proto je [jungovská] práce se stínem klíčovou součástí práce v těchto obdobích, aby se uzavřely všechny vstupní body pro příchod dalších sil.

Mayer také popisuje, že duchové zemřelých lidí, kteří zemřeli v důsledku očkování, uvízli v nižší astrální sféře, protože duchové spjatí se zemí se spojili s nejvyššími nepřátelskými duchy a také se snaží z této situace těžit. [více o tomto tématu v Mayerově knize a v mém předchozím článku]:

„V dřívějších kulturních epochách byli soratičtí duchové k lidem přitahováni z dalekého vesmíru především prostřednictvím rituálního vyvolávání nebo zlých skutků.

Existuje však druhý typ přitažlivosti, který je dnes pravděpodobně významnější: vytváření duchovního vakua prostřednictvím lásky ke snadnosti a pohodlí, jakož i duševní a duchovní setrvačnosti. Zde nemáme co do činění se špatným skutkem, ale se skutkem, který nebyl vykonán, s „hříchem z opomenutí“.

Studium historie ukazuje, že lidstvo prochází vývojem vědomí. Současná pátá postatlantská kulturní epocha zahrnuje vývoj vědomí duše, v němž si [skutečné] „já“ stále více uvědomuje samo sebe v duši. Rudolf Steiner zdůraznil, že to zahrnuje také učení se vypořádat se zlem. Při rozvíjení sebeuvědomění se člověk nevyhnutelně setkává s vlastním vnitřním stínem.

Naše materialistická doba nabízí jen málo prostoru pro představu, že lidské dějiny jdou ruku v ruce s vývojem nadsmyslových článků lidské bytosti. Obvyklým cílem je dosáhnout co nejpohodlnějšího a nejdelšího pozemského života, čímž vzniká duchovní vakuum. Činnost duše a „já“ je do značné míry paralyzována dnešním mediálním konzumem, což rovněž vede k duchovním prázdnotám.

Působí jako vysavače, které nasávají soratické duchy a duchy transhumanismu z kosmických prostor do pozemské aury. Ty se pak šíří a využívají lidi, kteří jim ochotně podléhají, aniž by si uvědomovali, kdo je ve skutečnosti inspiruje. Tito jedinci pak mohou například vyvíjet COVID vakcíny, aniž by si uvědomovali duchovní význam svého snažení.

Politické a finanční zájmové skupiny se jich pak zmocňují, aby z nich měly prospěch. Z této situace se snaží těžit také zemřelí [pozemští duchové], kteří se spojili s nejvyššími nepřátelskými duchy. Vliv těchto duchovních sítí je značný a toto téma by si zasloužilo samostatnou knihu. Podle mého názoru však tyto sítě nejsou samy původci; pouze využívají lidských nedostatků.

Při pokusu o meditativní proniknutí do vakcín jsem opakovaně zkoumal otázku, zda se na vzniku některé z nich podílel vědomý zlý úmysl. Na úrovni skupinové duše – například společnosti AstraZeneca – jsem našel mnoho soratických duchů a také temné sítě zemřelých. V duchovním jádru jsem však zažíval velkou prázdnotu, absenci záměru a „já“. Prostor obývaný duchy transhumanismu představuje děsivou strojovou prázdnotu. Tu pak vyplňovalo mnoho temných nadsmyslových bytostí.

Již v roce 1917 Rudolf Steiner předpověděl, že v budoucnosti – tedy v naší době – bude přibývat lidí bez „já“ nebo alespoň se slabým „já“, jejichž těla budou naplněna démony.

Ve starověkém Řecku bylo „plné tělo“ ještě „naplněno celou lidskou duší“, obojí bylo ve vzájemném souladu. V dnešní době tomu tak již není. „Těla zůstávají do jisté míry prázdná. (…) Ve skutečnosti však nic na světě nezůstává prázdné. (…) A jak se lidé stále více vzdalují své duši od fyzického [hmotného] těla, je toto fyzické [tělo] stále více vystaveno nebezpečí, že bude obsazeno jinými entitami. A pokud duše nejsou připraveny přijímat podněty, které mohou vycházet pouze z duchovního poznání, pak se těla zmocňují démonické síly. Lidstvo se blíží k tomuto osudu, kdy je možné, že těla budou obsazena démonickými silami (…).“

Je důležité si uvědomit, že navenek, na úrovni sociálně podmíněné/programované osobnosti, se duchem posedlí lidé většinou jeví jako normální a průměrní, jako NPC, chovající se mechanicky jako „John nebo Jane Smith“, ale tělo je prázdné a naplněné jinými bytostmi. K proniknutí skrze masku zdání je zapotřebí vysoké úrovně citlivosti a „okultního vidění“.

Podle mých zkušeností to obvykle prozradí oči. Ale opět si musíme dávat pozor, aby naše vnímání nebylo překryto našimi stínovými projekcemi. Proto musíme být silně napojeni na svou Podstatu, než začneme vynášet ukvapené soudy:

„Rudolf Steiner dále řekl, že budou existovat lidé, kteří „na základě společenského kontextu budou v občanském životě navenek vypadat jako Hans Kunz (nebo John Smith) [průměrný člověk], ale s tělem tak prázdným [Organický portál], že ho může obsadit silná ahrimanská bytost.“ Lidské bytosti pak budou jen zdánlivě těmi osobami, jako které se navenek projevují.“

Co je zvláštního na soratických duchách transhumanismu?

Připomeňme, že Mayerova práce je založena také na komunikaci s dalšími nadsmyslovými odborníky (jasnovidci), kteří jsou vyškoleni ve Steinerově práci o přístupu k „vyšším světům“. Měli několik setkání, na nichž si porovnávali poznámky z výzkumu, aby lépe porozuměli těmto duchům transhumanismu, kteří jsou v COVID vakcínách. Tyto bytosti nejsou na Zemi původní a nesouvisejí s žádnými jinými okultními silami nebo andělskými hierarchiemi, ale zdá se, že jsou to mimozemšťané, kteří napadli Zemi a lidstvo. Níže uvádíme několik výňatků z jejich poznámek, které obraz dokreslují:

 1. Jsou to úplně cizí, kovové, zelené a chladné bytosti. Nasávají do sebe všechny nadsmyslové články, které jsou pak k dispozici pro vývoj těchto mimozemských bytostí. Jedná se o zcela odlišný vývoj, velmi vzdálený lidstvu. Nemají vědomí lidských bytostí ani andělské vědomí, jsou mimo něj, nepochopitelní, neuchopitelní….“.
 2. „Jsou velmi chladné, ostré jako nože.“
 3. Je to temný svět jako křišťálový svět, agresivní, jako hora plně vyzbrojených bytostí. Velmi cizí, zamrzlé, někde mimo sféru našich andělských hierarchií. Je tam nějaký vztah k normálním andělským hierarchiím? Tyto cizí bytosti neznají andělské hierarchie, chtějí stále víc a víc a jsou chamtivé. Andělské hierarchie naproti tomu cizí bytosti vidí, ale dívají se na ně zamyšleně a smutně jako na marnotratného syna.“ V tomto případě je to tak, že andělské hierarchie se na mimozemské bytosti dívají jako na marnotratného syna.
 4. Je to svět tak odlišný, že slova selhávají. Vždycky musíte mít pomocníky, abyste se tam udrželi. Nejlépe na to sedí svět z filmu ‚Matrix‘, který už nemá s člověkem nic společného. Je to opak Centrálního slunce, svět na druhé straně. Vakcína je jako roj malých vojáků, mimozemských a misantropických, chtějí vytvořit něco úplně jiného. Proto se jí také elementálové tolik bojí.“

Proč si očkovaní lidé na sobě téměř nevšimnou změn?

V první části Mayerovy knihy (a shrnuté v mém předchozím článku [pokud jste si ho ještě nepřečetli, vraťte se k jeho přečtení]) jsme se setkali se zprávami mnoha nadsmyslových terapeutů a pracovníků s tělem, kteří vycítili, pocítili a viděli škodlivé účinky COVID vakcíny na metafyzické úrovni. Vnímali soratické entity a další okultní nepřátelské duchy v auře očkovaných lidí, jak se jejich duše „vytěsnila“ a oni se ještě více odpojili od svého skutečného „já“, kromě mnoha dalších energetických problémů v nadsmyslových článcích lidské bytosti

Mayer a jeho tým si však všimli, že „velký rozpor mezi vnějším a vnitřním vnímáním těch, kteří byli očkováni, je pozoruhodný jev“.

Proč se účinky popsané v Mayerově knize často neprojevují u samotných očkovaných? Uvádí pět hlavních důvodů, které dávají smysl:

 1. Zaprvé žijeme v materialistické době, a proto lidé většinou nemají dostatečný vhled do svého vnitřního života. Mnozí nejsou v souladu se svými pocity a chybí jim schopnost sebereflexe. Lidé obecně nemají tendenci pozorovat své vlastní myšlení, vnímat obsah a aktivitu vlastního myšlenkového procesu, natož aby pozorovali nadsmyslové články své vlastní bytosti.
 2. Za druhé je to důsledek samotného COVID očkování. Jak již bylo popsáno, poutá člověka k hmotnému světu, vytlačuje duši, ducha a anděly a dává větší prostor dvojí, nevykoupené staré karmě. Tím se podkopává základ pro duševně-duchovní vnímání.
 3. Za třetí, strach uzavírá vnímání. Od začátku roku 2020 vyvolávají média a politika v obyvatelstvu strach z ohrožení života a pokračující paniku v důsledku opakovaných zpráv o katastrofách. V důsledku toho bylo skutečné vnímání do značné míry překryto. Průzkum veřejného mínění v červenci 2020 ukázal, že německé obyvatelstvo přeceňuje smrtelnost koronaviru v průměru 300krát. V reálu to znamená, že nespočet jedinců byl natolik přesycen démony strachu, že nevnímali nic jiného; byli jen rádi, že se některých těchto démonů zbaví, což očkování slibuje.
 4. Za čtvrté, euforie převažuje nad vnímáním. COVID očkování bylo spojeno s téměř metafyzickým očekáváním spásy, luciferským „osvícením“, pocitem, že se opět můžeme účastnit života, že se vrátíme k normálnímu životu, jaký byl před rokem 2020, k životu bez omezení, masek a hrozby bezprostřední smrti. Konečně být opět svobodný!
 5. Za páté, masové užívání léků v průběhu desetiletí oslabilo tělesné elementály, a tím i vědomí těla. Zkušený lékař to podrobněji popisuje níže:

„Zkušenost založená na dlouholeté práci lékařů a terapeutů s tělesnými živly/elementály je taková, že u většiny vážně nemocných pacientů se projevuje značně snížená aktivita tělesného živlu/elementálu, až je zcela inaktivován. Druhá zkušenost je, že některé konvenční léky výrazně snižují a omezují aktivitu tělesného elementála, a to i v případě, že pacienti nebyli vážně nemocní. Zdá se, že náš životní styl, naše strava a především konvenční léky, které jsme po desetiletí užívali jako samozřejmost, způsobují značné poškození elementárních bytostí těla. Kromě toho se po desetiletí stalo standardem očkování od útlého dětství.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto aspekty dohromady, můžeme říci, že tělo prostě nereaguje alergicky, přecitlivěle, ale anergicky – navzdory rostoucímu počtu alergií – vlastně nereaguje vůbec. To znamená, že od nejranějšího dětství je tělesný živel/elementál spíše inaktivován, než aby byl podporován. To ovlivňuje vnímání vlastního těla jednotlivci.

K Mayerovu seznamu a rozumným závěrům bych dodal, že žijeme ve světě, kde naprostá většina konsensuálních lidí (asi 80 % lidstva) nemá kontakt se svým tělem a je odloučena ze dvou hlavních důvodů:

 1. Stále větší digitalizace světa udržuje lidi soustředěné na hlavu a mimo tělo. Jsou přilepeni k telefonům, počítačům a bezmyšlenkovitě konzumují média, aby získali další dávku dopaminového potěšení.
 2. Trauma vytváří disociaci. Potlačování zranění z dětství, nepříjemných pocitů a stínu také udržuje lidi soustředěné na hlavu a neumožňuje jim „bezpečně“ být v těle a cítit všechny pocity [což by bylo nezbytné pro uzdravení]. Postupem času se vytvoří velké emocionální a fyzické tělesné brnění, které lidi znecitlivuje a uzavírá před jejich vrozenou inteligencí a moudrostí těla a intuicí, která by za normálních okolností odhalila cokoli, co by mohlo být v nepořádku, a také by je varovala, aby se pro začátek nenechali očkovat.

A konečně, výše citovaný lékař má pravdu i v tom, že mnoho lidí je v důsledku celoživotních nezdravých návyků (a chronického užívání alopatické medicíny, léků a dalších vakcín) natolik odloučeno a odpojeno od své podstaty a duše, že jejich tělo nereaguje ani na nic, co by bylo cizím zásahem. V tomto smyslu se již stali prázdnými schránkami a jsou obsazeni jinými silami a duchy.

Karmické pozadí starověkého Egypta a Atlantidy

Vše, co nyní v tomto přechodném období prožíváme, souvisí také s „naplňováním karmy“ na kolektivní i individuální úrovni. Karma je univerzální vesmírný zákon kompenzace příčiny a následku. Tématu karmy a jeho mnoha mylným představám jsem se věnoval v článku Evoluce duše, Univerzální zákony a Karma v těle.

Nikdy se nic nestane náhodou nebo náhodným jevem. Každý jednotlivý děj nebo účinek má nějakou příčinu a neexistují žádné výjimky – nikdy. Existuje vyšší božský řád. Zdánlivý „chaos“ ve světě nebo v našem osobním životě je někdy založen na neznalosti univerzálních zákonů a na našem omezeném vnímání opičí myslí. Příčiny jsou nastaveny v neviditelném nebo nám neznámém a pak se projevují ve viditelném jako následek. Jinými slovy, vzájemný vztah mezi konkrétní příčinou a následkem nám není v našem velmi omezeném mentálním vnímání nikdy skutečně jasný. Proto můžeme všichni snadno zaměnit symptomy za příčiny.

Thoma Mayer zkoumal karmické pozadí související s oddělením těla a ducha, vznikem materialismu, alopatickou medicínou, vakcínou a zneužíváním moci, které sahá až do starověkého Egypta a Atlantidy:

„Očkování se začalo prosazovat s horlivostí srovnatelnou s povinnou evangelizací. Jak společnost dospěla k tomu, že se z očkování stalo světové náboženství? Dnes je „zdraví“ Bůh, „nemoc“ ďábel a „očkování“ Spasitel. K čemu to vede? Jaké je jeho karmické pozadí? Vzhledem k tomu, že se prolínají nitky individuální a kolektivní karmy, nelze na ně jednoduše odpovědět.“

Duchovní mumifikace a manipulativní iniciace ve starém Egyptě

„Ve starověkém Egyptě bylo zvykem mumifikovat mrtvoly, což zahrnovalo zdlouhavé a složité procedury. Prostřednictvím mumifikace a s ní spojeného uchování lidské podoby se dosahovalo silnějšího připoutání lidí k fyzické a materiální existenci v pozdějších inkarnacích, což bylo spojeno se zesíleným ztotožněním duše s vlastní osobností a zároveň podporovalo sklon k materialismu.

Aby se člověk mohl stát knězem, musel projít dlouhým výcvikem a zasvěcením. Zpočátku kněží ve staroegyptských chrámech pracovali s látkami podle božských záměrů, které v nich byly obsaženy. Spolupracovali přitom s bohy. Jak se však kněží stále méně dokázali spojovat s andělskými hierarchiemi, upadala egyptská kultura do úpadku.

Boje o moc vznikaly i mezi kněžstvem. V zájmu určitých mocenských struktur se „já“ a duch příliš silně oddělily od lidské bytosti prostřednictvím pokřivených, manipulativních zasvěcení. V důsledku toho zůstával žák po návratu do těla náchylný k vnějším vlivům. Tím byl položen základ pro vznik manipulovatelného kněžstva.

[…] Tyto duše se mohou stát vhodnými nástroji nepřátelských duchů, což se dnes může projevit v politice, medicíně a farmaceutickém průmyslu. Kvůli nedostatečné integraci „já“ v osobnosti se stávají zranitelnými vůči manipulaci. Přístup k jejich vnitřnímu zdroji svědomí a morálního cítění je ztížen. Můžeme se ptát: Kolik takových kněží, falešně zasvěcených v Egyptě, může dnes působit ve vedoucích pozicích ve společnosti?

V egyptském období úpadku se ztratil božský vztah k hmotné substanci, čímž se otevřely dveře nepřátelským duchům. To, co začalo v těchto dobách, je dnes velmi rozšířené a projevuje se ve farmakologii a konvenční medicíně, pokud jsou tyto postupy založeny na materialismu a popírání ducha.

Oddělení těla a ducha, vhodné pro lidskou evoluci, bylo legitimním cílem staré „mumifikační medicíny“. Ten byl v období dekadence zneužíván a zveličován. Vyšší potenciál „iniciačního procesu nemoci“ „byl v dnešní době rozvrácen. Je to analogické zmanipulovaným iniciačním procesům z egyptských dob. Dnešní COVID očkování lze chápat jako „duchovní mumifikaci zaživa“, která slouží přípravě strojového člověka (kyborga). Nevykoupená, netransformovaná dekadence starého Egypta se nyní prodírá skrz.“

Třída egyptských kněží a okultní zákon dohody o polapení

Pokřivená, manipulativní zasvěcení, o nichž Mayer hovoří, když egyptská kultura upadla do úpadku, což otevřelo dveře nepřátelským duchům, souvisí s „dohodou o polapení“ založenou na zákonu dohody.

Tohoto zákona využily hyperdimenzionální okultní/nezemské síly, aby zmanipulovaly po moci toužící egyptské kněžstvo k dohodám o polapení prostřednictvím zkažených rituálů/obřadů, protože se nechali zlákat svou nižší přirozeností (apelovali na chamtivost, chtíč, moc). Zákon dohody souvisí se zákonem svobodné vůle, neboť nepřátelské okultní síly potřebují náš souhlas „svobodné vůle“, i když je založen na nevědomém klamu nebo naší nevědomosti, že si nejsme vědomi univerzálních zákonů.

Dohoda o polapení je „faustovská smlouva s ďáblem“ (negativními okultními entitami) a může být uzavřena vědomě nebo nevědomě. Někdy se tyto negativní entity zjevně maskují jako „pozitivní síly“ a apelují na systém víry osoby, od níž chtějí získat souhlas/povolení, a/nebo apelují na její ego prostřednictvím pokušení.

V dnešní době lidé stále vytvářejí pasti dohod a nevědomky se zapojují do černé magie, když přivolávají entity pocházející z jejich nižší podstaty ega. Tyto entity se mohou přizpůsobit jakékoli víře, aby získaly povolení. Například někomu, kdo je podmíněn katolickou náboženskou vírou, se tyto měňavci mohou zjevit jako „Ježíš“ nebo „Panna Marie“. Někomu, kdo je chycen v New Age a klamu „vesmírní bratři jsou tu, aby nás zachránili“, se může negativní entita zjevit jako Plejáďan, Modrý pták atd.

Dohoda o polapení je jako právní smlouva, která může platit po více životů. V upírské mytologii je symbolizována tím, že upír potřebuje povolení ke vstupu do domu své oběti. Všechny vesmírné dohody platí ve všech dimenzích, v čase a prostoru navěky. Všechny dohody lze změnit pouze prostřednictvím uvědomění si univerzálních zákonů jejich vzniku.

Jak upozornil Mayer, vedoucí hráči v politice, medicíně a farmaceutickém průmyslu, kteří dnes vytvořili a prosazují COVID vakcínu, by mohli být příbuzní „egyptským kněžím“, kteří se zabývali černou magií a stali se vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy.

Opakuje se dnes potopení Atlantidy?

„Atlantida neskončila; téměř každý, včetně nás, si v hloubi duše nese zkušenosti ze svých atlantských inkarnací.“

– Thomas Mayer

Kolem starověké civilizace Atlantidy je mnoho záhad. Někteří lidé její existenci popírají, jiní se nemohou shodnout na její poloze. Existuje však dostatek údajů a informací od Platóna, Rudolfa Steinera a dalších, které poukazují na její existenci a následný zánik či „potopení“. Biblická potopa by také mohla být analogií související s potopením této kdysi velmi vyspělé a mocné civilizace.

Jsme potomky Atlantidy a neseme si její karmu a nevyřešená traumata z minulých životů. V mnoha ohledech si přehráváme stejný příběh v jiné časové linii a můžeme znovu zažít osud Atlantidy, který povede k našemu zničení, pokud se tentokrát nepoučíme. Jak napsal Mayerovi jeden přítel:

Všímám si také stále větší paralely s potopením Atlantidy, dynamiky tehdejších vědců a kněží černé magie, vůdců úpadkové Atlantidy a jejich inspirátorů. Ty lze jistě nalézt i dnes, zejména v transhumanismu. Až k jednotlivcům. A uvědomil jsem si, že mnozí z akademiků, kteří se nechávají očkovat a zcela nekriticky prožívají COVID pandemii, patřili mezi tyto padlé atlantské vědce a vůdce.“

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Mayer popisuje, co Atlantida představovala:

„[Atlantida] znamená dřívější vrchol lidského kulturního vývoje, který je popsán v mnoha mýtech a na který se odvolával i Platón. Po celém světě existuje mnoho kulturních svědectví z období Atlantidy, ale abychom je jako takové dokázali rozpoznat, je třeba mít vycvičené oko. Zkušenost ukázala, že odkazu na Atlantidu se často nevyhneme, když uvažujeme o individuální karmě, protože mnoho nevyřešených karmických připoutaností lze vysledovat až do pozdější části této epochy.

Atlanťané byli úzce spojeni s životními silami Země, elementárními bytostmi a anděly. Teprve v poslední třetině atlantské éry se u lidstva vyvinul počáteční stupeň sebeuvědomění. To bylo doprovázeno většími možnostmi svádění, které nakonec měly vést k potopení kontinentu.

Podobně jako Egypťané byli ovládnuti nepřátelskými duchy v důsledku ztráty spojení se skutečným „já“ [božským nitrem], Atlanťané zneužívali svou moc a „stále více ztráceli cit pro ducha“, což otevíralo dveře pro příchod nepřátelských duchů:

„Prozrazení tajemství vulkanské věštírny [Atalanty] mělo obzvlášť nepříznivý vliv, protože pohled jejich stoupenců byl zaměřen převážně na pozemské poměry. V důsledku této zrady se lidstvo stalo závislým na duchovních bytostech, které v důsledku svého předchozího vývoje odmítly vše, co pocházelo z duchovního světa (…).

V souladu s dispozicemi, které si takto vypěstovali, pracovali právě v tom prvku, který se v člověku vyvinul díky tomu, že měl vjemy ve fyzickém světě, za nimiž zůstává skryt duchovní. Tyto bytosti nyní získaly velký vliv na mnohé obyvatele Země, což se zpočátku projevovalo tím, že lidé byli stále více zbavováni citu pro ducha.

– Rudolf Steiner

Základní vzorce – tehdy a dnes – Křižovatka

Historie Atlantidy a nevyřešené atlantské trauma je samo o sobě velmi rozsáhlé téma. Mayer poukazuje na následující základní zákonitosti, které vystupují do popředí při úvahách o úpadku Atlantidy:

 • Atlantští kněží a vůdci se odvracejí od vysokého božsko-duchovního světa a spojují se se svůdnými nepřátelskými duchy.
 • Zapojují se do boje se silnými silami a bytostmi, aniž by získali potřebnou morální zralost.
 • Jejich touha uspokojit egoistické potřeby a zvýšit svou moc vede k nutkání udělat cokoli, co je možné.
 • Vtahují celou populaci do úpadku, který sami způsobili.
 • Lidé se nechají zlákat účinky atlantské magie, ale nechápou, které duchovní bytosti za ní stojí.
 • Zvláštní roli v atlantské katastrofě sehráli padlí kněží vulkanských mystérií, kteří jednali nejen s ahrimanskými, ale – alespoň takový je můj dojem – také se soratickými bytostmi, s nimiž velmi účinně, ale zneužívajícím způsobem spolupracovali. Jak Steiner zdůraznil: „Tyto bytosti nyní získaly velký vliv na mnoho obyvatel Země.“ Lidé byli „stále více zbavováni citu pro ducha“.

Mayer zdůrazňuje, že v tomto „opakovaném kole“ krize Atlantidy je velká příležitost zpracovat a vyléčit některá její traumata. Nemohu než souhlasit. Vždy jsem tuto dobu vnímal jako obrovskou příležitost. Nikdo z nás nemůže uniknout své dávné karmě a traumatům uloženým během životů.

Opakovaně jsem říkal, že VŠECHNO, co jsme potlačovali, ignorovali a popírali – nejen pevně v tomto životě, ale i ve všech minulých životech, dokonce až do starověkého Egypta a Atlantidy – se nyní vynořuje, a to ještě více v tomto období přechodu, aby bylo prozkoumáno, zpracováno a vyléčeno.

Uzdravení našich traumat je také předpokladem pro obnovení spojení s naší duchovní podstatou, kterou jsme dávno ztratili, když jsme se ponořili do temnoty materialismu, když duchové temnoty napadli lidstvo kvůli naší vlastní chamtivosti po moci.

Nyní skutečně stojíme na křižovatce mezi tím, zda se propadneme hlouběji do temného věku materialistického syntetického trahsnumansimu a uvízneme v něm, což nevyhnutelně vyústí v masovou kataklyzmatickou událost podobnou potopení Atlantidy, nebo „odpovíme na volání“, poučíme se a zapojíme se do Velké práce na vzestupu k naší Božské přirozenosti.

Mayer na závěr uvádí:

„Zpočátku se však starý film dočkal reprízy. Může existovat podvědomá potřeba opakovat takové zážitky, znovu se spojit s podobnými duchy, s jakými byl člověk dříve spojen na Atlantidě. Znovu si uvádím, co píše můj přítel v dopise:

Velmi mě zajímá myšlení zastánců očkování. Mnozí z nich na mě působí dojmem, že jejich rozhodnutí je již dávno předurčeno. Zdá se, že je zakořeněno v hluboké vrstvě jejich bytosti. Je to patrné z toho, že s mnoha lidmi se o této problematice prostě nedá diskutovat a že absolutně chybí připravenost a chuť k diskusi či debatě. Dokonce si ani nepřečetli přiložený popis výrobku vakcíny, natož dokument o informovaném souhlasu a právní vysvětlení. Možná to představuje prenatální karmický záměr vydat se na dlouhou okružní cestu s transhumanistickými bytostmi.

Probouzí se lidstvo, nebo se rozpadá?

Nacházíme se uprostřed zániku staré éry a zrodu nové. To, co se bude dít dál, má zásadní význam, protože to bude zárodkem dalšího cyklu tohoto dramatu, kterému říkáme planeta Země. Více o tom hovořím v tomto videu (pozn. ještě není přeloženo do češtiny).

Nový pád lidstva

Uvažujeme-li o pokušení transhumansimu ve světle vakcín mRNA, naší staroegyptské a atlantské karmy a digitalizace lidstva technokraty, kteří si chtějí nejen hrát, ale stát se podobnými bohům, můžeme vidět paralelu k novému pádu lidstva a vyhnání z ráje, jak o tom vypráví archetypální a metaforický příběh z Genesis. Thomas Mayer toto srovnání rozvádí ve své knize:

„Adam a Eva se nechali snadno svést. Nechali se oklamat Hadovými výroky a nepokusili se je předem ověřit nebo prodiskutovat. Již dříve bylo vyhlášeno, že tehdejší lidstvo bude poté vyhnáno z ráje, ale oni tomu ve své zasněné naivitě prostě nevěřili.

Jak snadno se dnes lidé nechávají očkovat? A jak vážné a závažné mohou být následky před smrtí i po ní?

Tím, že se člověk dobrovolně podvolí COVID očkování, se spojí s temnými silami bez ohledu na předchozí znalosti nebo porozumění. Ani Eva si nebyla vědoma, že had je ďábel, když vzala jablko ze stromu, což nicméně vedlo k jejich vyhnání z ráje.“

Příběh z Genesis o pokušení a následném vyhnání z ráje je také klasickým příkladem konceptu „dohody o polapení“, který jsme zkoumali dříve. Temné okultní síly potřebují náš souhlas, i když se jedná o zmanipulovaný souhlas založený na lži a podvodu. Neznalost není obranou ani omluvou. Proto, jak jsem vždy říkal, je životně důležité pochopit „pravidla hry zvané život“, tj. okultní a božské zákony.

Vyhnání z ráje na úrovni duše a ducha

Podle Rudolfa Steinera sahá metafora Genesis v Bibli až do předatlantských dob a vychází z lemurského období. Jde o sestup do materialismu, vědomí ega a zapletení se do světa smyslů. Opět se jednalo o volbu svobodné vůle. To je důležité pochopit, abychom se nedostali do vědomí oběti/obviňování, což je samo o sobě past matrixu:

„Pád lidstva z ráje, jak je popsán v Bibli, je proces, který podle Steinera nastal během „lemurského období“, věku předcházejícího „atlantské epoše“. Na počátku lemurského věku se lidstvo ještě neindividualizovalo, ale žilo sjednoceno ve velké lidské duši.

Luciferské duchovní bytosti se spojily s lidskými astrálními těly a prostřednictvím tohoto „luciferského pokušení“ začala individualizace lidí. Rudolf Steiner tyto procesy podrobně popsal. Vyhnání z ráje představovalo „sestup na zem, zapletení se do světa smyslů“ – a s tím i ztrátu blaženosti uvnitř všeobjímající, velké lidské duše.

Vyhnání z ráje tedy nebylo fyzickým, ale duchovním procesem. Lidské bytosti ztratily pocit, že jsou zahrnuty v božské lidské duši. Od té doby nevyhnutelně čelíme izolaci a zakoušíme samotu, opuštěnost, problémy, utrpení a bolest srdce. Až dosud však naše fyzické a éterné tělo zůstávalo naším domovem. Tato dvě těla stvořená bohy nás nesla a přijímala každé ráno po probuzení, když do nich naše duševně-duchovní bytosti znovu vstupovaly.“

Vyhnání z fyzického ráje a uvěznění duše

COVID vakcíny ničí fyzické tělo, vypuzují duši a vytvářejí vstupní brány pro soratické a ahrimanské bytosti. Transhumanismus, genová terapie (souvisí také s transgenderismem) a pokušení uměle modifikovat lidský genom lze považovat za vyhnání z „fyzického ráje“, protože naše přirozené tělo dané Bohem je chrámem pro naši duši a ducha:

Jak jsme viděli, COVID očkování a s ním spojené soratické bytosti ničí tělesnost. Mnoho zemřelých duší, které byly očkovány, to zažívá. Ocitají se v suťovém poli svého éterného a fantomového těla, jsou k němu připoutány a cítí se nešťastné.

Když do svých těl přivoláváme soratické a ahrimanské bytosti, dochází k novému, mnohem hlubšímu „hříchu“. To je protipól spojení se vzkříšeným Tělem Kristovým [naším pravým Já/duší/božskou přirozeností].

Když jsou naše těla natolik rozbitá a ztuhlá, že již neumožňují přístup k naší duši a duchovním bytostem, jedná se o nové vyhnání z ráje. Pak jsou brány tělesné rajské zahrady také uzamčeny a duše musí zoufale čekat před mřížemi.

Toto vyhnání z fyzického ráje prostřednictvím genetické modifikace lidského těla je plánem okultních nepříznivých sil na sklizeň duší, protože duše uvízne v posmrtném životě, čímž se přeruší reinkarnační cyklus a proces evoluce duší, protože lidská těla již nejsou vhodná k tomu, aby hostila duši. Místo toho se tato geneticky upravená těla stávají hostiteli nepříznivých [démonických] okultních soratických a ahrimanských duchů – mimozemské invaze prostřednictvím našich těl.

Uvězněni v posmrtném životě a bitva o naše duše

Je těžké přesně předpovědět budoucnost, protože přichází mnoho neznámých faktorů, proměnných a očekávání. Dodal bych také, že záleží na každém z nás a na práci, kterou zde máme v tomto období přechodu vykonat, a samozřejmě na Boží vůli. S ohledem na tato omezení a neznámé Thomas Mayer uzavírá svou knihu nadsmyslovým pohledem do budoucnosti.

Jeho obavy se týkají především mnoha uvězněných duší zemřelých lidí, kteří byli očkováni vakcínou COVID, a toho, jak pomoci uvězněným duším v posmrtném životě. Mějte na paměti, že od dubna 2023 dostalo 70 % populace lidstva alespoň jednu dávku vakcíny mRNA, přičemž na celém světě bylo podáno 13,37 miliardy dávek. Ačkoli vakcína působí na každého jinak, jak již bylo zmíněno, stále se jedná o velmi velké číslo, takže potřebujeme střízlivý pohled na realitu, ale bez strašení a propadání zmaru a beznaděje.

Když k tomu připočteme mnoho dalších toxinů z životního prostředí, geneticky modifikované potraviny, elektromagnetické záření, 5G, alopatickou medicínu a léky, lidi, kteří jsou již nyní odloučeni kvůli traumatům a závislosti na sociálních médiích/telefonu, a nastupující éru transhumanismu, který má ještě více geneticky modifikovat lidské tělo, skutečně čelíme bitvě o naše duše:

„Vezmeme-li v úvahu kombinované účinky COVID očkování, které se bude v budoucnu neustále opakovat, konvenčních léků, vystavení toxinům v životním prostředí, elektrosmogu atd., je pravděpodobné, že nespočet jedinců bude prožívat velmi těžké období své posmrtné existence. Zůstanou-li se svými zničenými těly připoutáni k zemi, mohou trpět po celá staletí.

Protože se spojili s pro ně neznámými destruktivními bytostmi, které sami nezvládnou, budou pravděpodobně potřebovat pomoc zvenčí. Pomoc by byla možná vždy, ale kdo ji má poskytnout? Pomoci duši v posmrtném životě mi obvykle zabere nejméně hodinu. Po několika hodinách jsou mé síly vyčerpány. Ve zprávách jsme viděli, že kvůli COVID očkování to nyní často trvá mnohem déle. A kolik jedinců je denně očkováno? Je to jako hora, kterou nelze odklidit.

Pravděpodobně bude zapotřebí velmi, velmi dlouhé období, aby se všem zemřelým dostalo potřebné pomoci. Čím více léčitelských kruhů, které budou v budoucnu nabízet aktivní pomoc zemřelým, vznikne, tím rychleji bude tato práce postupovat. Cílem této knihy je podpořit vznik takovýchto kruhů a vytvořit základ pro pochopení toho, co je zapotřebí.

Tuto knihu samotnou bychom mohli považovat za záchranné vesty hozené zemřelým na zemi. Kdykoli je čtena s otevřenou myslí, vytváří se v duchovním světě rezonanční pole, které mohou vnímat zemřelí, kteří jsou nablízku. Tato orientace jim může poskytnout výchozí bod pro jejich transformační cestu, pokud jsou sami schopni záchrannou vestu rozpoznat a uchopit. Pro mnohé bude tato výzva zpočátku příliš zdrcující.“

Tento věk čistého materialismu a transhumanismu se nemůže dlouhodobě udržet, protože v konečném důsledku odporuje přírodě a Božím zákonům. Můžeme zažít úplnou zkázu, když se ponoříme hlouběji do „temné noci civilizace“, podobně jako se to stalo v Atlantidě a symbolizuje to biblická potopa, nebo se poučíme a úspěšně projdeme touto zkouškou a poučíme se, aniž bychom potřebovali kataklyzma.

„Duchovní zákony platí i pro ty, kdo je ignorují. Duchovní svět je nakonec silnější, materialismus a transhumanismus se neudrží a zhroutí se.“

Podle Mayera však existují nejméně tři problémy:

 1. Duše zemřelých, které jsou nedobrovolně připoutány k zemi, mají negativní vliv na duchovní atmosféru na Zemi, a to zatěžuje inkarnované jedince. Se zemřelými dušemi připoutanými k zemi jsme se museli potýkat již dříve. Nyní bude tato temná vrstva kolem Země mnohem větší a silnější, což inkarnovaným jedincům stále více ztěžuje udržení fyzického a duševního zdraví. Zůstat bez těchto břemen je již nyní velkou výzvou.
 2. Pozemští duchové zesnulých jsou unášeni nepřátelskými duchy: Druhým problémem je, že tito zemřelí, kteří ztratili spojení se svým andělem, nemají žádnou ochranu proti duchovním „mafiánským“ skupinám [jiným okultním nepříznivým silám], kterých je mnoho a které se snaží využít síly těchto zemřelých. To však vede k ještě většímu zapletení a zauzlování.
 3. Třetím budoucím problémem by mohlo být, že duše usilující o vtělení již nenajdou rodiče, kteří by byli schopni vytvořit těla vhodná pro jejich vstup. Jak se mají po pokračujícím očkování lidstva podle současného programu ještě rodit těla dostatečně prostupná pro duši a ducha? Co se tedy stane s vůlí k inkarnaci nenarozených?

Pokud však vše půjde dobře a duše na zemi se nakonec osvobodí a stráví vše, čím prošly, budou mít dost materialismu a transhumanismu a s nimi spojených destruktivních duchů. Prožijí si svůj sestup do pekla a katarzi; poznají zlo a budou mít dobrý důvod udržovat do budoucna více světlem naplněná spojení.

Jak Mayer poznamenal na konci své knihy: „Velkým problémem je, že veřejnost si téměř neuvědomuje potřebu léčby takového duchovního poškození vakcínou, a na druhé straně, že prakticky neexistují žádné terapeutické prostředky. Je zde velký nedostatek vzdělání a školení. Prostřednictvím rozsáhlého souboru případových studií a diskusí o souvislostech byl touto knihou položen prvotní základ k tomu, aby bylo možné této humanitární výzvě čelit.“

Kromě návrhů na léčení očkovaných a uvězněných pozemských duchů, které jsou uvedeny v tomto a předchozím článku (určitě si přečtěte oba!), jsou v Mayerově knize uvedeny další návrhy na duchovní léčení. Jak však uvedl, jedná se pouze o výchozí bod a dobrý základ, přesto je zapotřebí dalšího výzkumu a poznatků.

Pokud jste očkovaní a chcete se uzdravit nebo chcete pomoci někomu, kdo je očkovaný (samozřejmě jen s jeho svolením a na jeho žádost), je nutné, abyste si celou Mayerovu knihu také přečetli. Oba mé články na toto téma jsou založeny na výňatcích z jeho knihy s mým přidaným komentářem a dalšími názory a výzkumy, které v jeho knize nejsou obsaženy.

Vzhledem ke všemu, co jsme doposud prozkoumali na základě Mayerovy práce a dalších nadsmyslových badatelů, přidávám další vrstvu toho, jak se bude odehrávat budoucnost, která se týká „rozdělení lidstva“.

Čas přechodu a rozdělení lidstva

Před šesti lety (2016) jsem poprvé psal o „rozdělení lidstva“ v článku Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života:

[…] To, co prožíváme (a co právě asimilujeme do naší neurologie), je rozdělení časové linie, reality a světa… je to přirozený důsledek kolektivní cesty, kterou si lidstvo zvolilo, protože ne každý je zde v tomto „Teď“, aby se probudil.

Mnozí z nás zažívají toto „rozdělení“ časových linií ve svých osobních vztazích, ať už s přáteli, milenci, nebo dokonce s rodinou. Pozorujeme to také v souvislosti s naším životním stylem a tím, čemu říkáme „domov“.

Některým lidem už prostě nevyhovuje místo, kde v současnosti žijí, zejména v hustě osídlených oblastech, nebo práce, kterou mají již mnoho let. V důsledku toho je snadné stěžovat si na ostatní, na místo, kde žijete, nebo na kariéru, se kterou už nerezonujete.

Klíčovou otázkou jsou však frekvenční vibrace. Jakmile se začnete probouzet, hledat pravdy a věnovat se upřímné práci na sobě, vaše bytí a frekvence se změní – tato „změna“ iniciuje vnitřní konflikt vůči všemu, co nemá stejnou frekvenci.

Nemá smysl se rozčilovat na ostatní nebo na svou polohu/okolnosti. Takové reaktivní chování je ve skutečnosti zcela kontraproduktivní a vytváří jednu z mnoha frekvencí, kterými se Matrix živí – pamatujte, že tito nadpozemští parazité chtějí, abychom byli reaktivní, promítali navenek a bojovali navzájem proti sobě.

Místo, kde žijete (a kým se obklopujete), v určitém okamžiku dokonale odpovídalo tomu, kde jste se nacházeli. Musíme si tedy dávat pozor, abychom se nezapojovali do stínové projekce a neobviňovali vnější svět ze změn, kterými procházíme a které v podstatě vycházejí z našeho nitra.

Když dovolíte, aby se změny projevily samy, a zůstanete soustředění na svůj vlastní vývoj, budete upřímní ve své vnitřní práci, budete hledat pravdu a naučíte se reagovat z nulové, nereaktivní úrovně vědomí, budete také přitahovat do svého života správné lidi a příležitosti, které vám pomohou rozšířit vaše vědomí toho, co je, a toho, co je možné.

Pokud se cítíte zaseknutí, je to znamení, že se stále ještě musíte učit (nápověda: vždy se můžete učit další lekce, takže si zvykněte na občasný pocit „zaseknutí“). Klíčem k úspěchu je trpělivost – vyhněte se rozhodnutím založeným na zoufalství, strachu nebo „analytické paralýze“. Jde o to reagovat na základě plně ztělesněného „vědění“ – následovat svou intuici a vnitřní vedení namísto násilného (vůlí naplněného) konání.

Jako frekvenční kotvy (a společenští odpadlíci) budeme v tomto přechodném období postupně přitahovat – a tíhnout k – lidem a místům, které odrážejí naše ztělesněné vibrace, a naopak. O tom, kde se máme na daném místě a v daném čase nacházet – a s kým máme komunikovat – však nerozhoduje pouze naše (podmíněná) ego mysl a její touhy, ale je to v souladu s Božskou vůlí.

Neinkarnovali jsme se na tuto planetu, abychom tu byli na „dovolené” a vyhýbali se životu, ale abychom se aktivně podíleli na probíhajícím posunu. Naše účast na tomto „bodu zlomu“ zahrnuje naše frekvenční vibrace, dary a talenty a lekce, které se zde máme naučit pro svou vlastní emancipaci, zatímco se snažíme pomáhat ostatním v jejich vlastním procesu.

To znamená, že budeme umístěni do oblastí – a do kontaktu s lidmi -, kde nás bude nejvíce potřeba, podle našich individuálních záměrů, které se zrodily z perspektivy vyššího já [božského], nikoli z podmíněných tužeb našeho ega.

Planeta je také naplňována stále dynamičtějšími energiemi, protože temné a světlé polarity se zvyšují, což vytváří větší tření pro ty, kteří plavou v „proudu“. Světlo vynáší na povrch vše, co není v souladu s tím, kým skutečně jste. Spaluje vše, co je falešné, a přivádí temnotu do kontaktu s vědomým uvědoměním (uvnitř i vně), aby mohla být překonána alchymistickým ohněm transmutace. Někdy to není příjemný proces (mírně řečeno), ale jediná cesta ven vede skrze […].

Od té doby jsou známky „rozštěpení“ stále zřetelnější, zejména od roku 2020, kdy začala plandemie. Více jsem toto téma rozvedl v různých článcích, podcastech a videích, přičemž jsem citoval i další zdroje, které o něm hovořily. V roce 2019 jsem ve svém článku Nutnost odevzdat se božství a zduchovnit bytí napsal kapitolu „Rozštěpení lidstva, nadpozemské působení a matrix:“.

[…] „Matka“ Mirra Alfassa se zmínila o možném „rozdělení lidstva“. Hovořila o tom, že jedna část lidstva lidí, kteří se upřímně věnují božské práci (uvnitř i vně), se „posune“ na vyšší kolektivní úroveň vědomí, zatímco tlak sestupující nadpozemské síly rozpadne druhou část lidstva, která nevykonává práci směřující k „probuzení“.

Každý, kdo nedokáže ztělesnit božskou (nadpozemskou) sílu, která sestupuje na tuto planetu, se stane pěšákem temné agendy a upadne hlouběji do zmatku, nevědomosti, odtělesnění a utrpení.

Svět je také ve velmi křehké rovnováze a ještě jsme nedosáhli „temné noci civilizace“ (o které mluvila Matka), což ukazuje na další rozpad lidstva. Této „temné noci“ nepomůže, když se dostaneme do frekvence strachu nebo negativního či paranoidního stavu mysli, ale může působit jako střízlivý pohled na realitu, kam se můžeme ubírat, pokud se věci budou nadále ubírat stejným směrem, jak se zdá.

Tento nadcházející potenciál znamená, že už nemůžeme duchovně obcházet svou vnitřní práci a stín, ani se nemůžeme vyhýbat jasnému pohledu na temnotu ve světě a na to, co je třeba udělat, abychom se postavili těmto asurickým nepřátelským silám, které ovládají matrix. Musíme se povznést k odpovědnosti a zapojit se do vnitřní i vnější práce.

Pokud se nedostatečný počet lidských bytostí probudí a uvědomí si realitu fungování temného matrixu tím, že se aktivně postaví jeho vlivům a zároveň vykoná nezbytnou vnitřní práci, aby se sladil se svou psychickou bytostí (duší) a spojil se s Nadpozemským (Božským); můžeme zažít to, co zažily různé starověké civilizace v minulých cyklech (například Atlantida), což vyústí v naše úplné zničení a Božské stisknutí „tlačítka reset“ na naší evoluční cestě.[…]

Je VELMI důležité si uvědomit, že potřebujete vyčistit svou „nádobu“, aby se ve vás mohly ukotvit vyšší božské/nadpozemské energie, které vás znovu spojí s tím, kým skutečně jste (s vaší podstatou/pravým Já). Proces očisty zahrnuje také hlubokou psychologickou práci (práce s traumaty, stíny, zraněními z dětství), abyste neupadli do pasti duchovního obcházení, abyste vyčistili vše, co stojí v cestě ztělesnění duše (aby duše vystoupila do popředí jako převodník pro Božskou vůli a nejednala z vaší zraněné/podmíněné ego osobnosti).

Tento proces má hluboký vliv na vnější svět (který ve skutečnosti není „vnější“ nebo oddělený od „vás“) s ohledem na proces vytváření reality, který je založen na vaší vnitřní cestě k uzdravení (a výsledném zvýšení frekvence ztělesněného „bytí“). To se velmi liší od toho, co se v dnešní době propaguje v rámci zkreslené a příliš zjednodušené představy New Age o „vytváření reality“ nebo „zákonu přitažlivosti“, který je také nejčastěji založen na [podmíněných] touhách a přáních ega. V konečném důsledku jde o odevzdání se Boží vůli.

Je také důležité pochopit, že toto „rozdělení“ je přirozeným procesem ve světle evoluce vědomí, protože v 8 miliardách lidí existují velmi rozdílné úrovně bytí a karmické lekce duše. Více se tomuto tématu věnujeme v článku Jak proplout tímto obdobím přechodu a zrození nové éry.

Duchovní příprava musí být na prvním místě

Když vezmeme v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti ve světle práce Thomase Mayera a poznatků Robina Kaisera o souvislosti mezi vakcínami mRNA a transhumanismem, které způsobují „smrt vnitřního života“, vytěsnění duše z těla, a o tom, jak to ovlivňuje budoucí inkarnační cykly, získáme lepší představu o tom, jak může dojít k tomuto „rozštěpení“ uvnitř lidstva.

Jak již Kaiser poznamenal dříve, většina lidí, kteří se nechají očkovat vakcínou mRNA, může následovat tuto cestu asimilace do vysoce [umělé] inteligentní, technické oblasti. Ti lidé, kteří se rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií, která není slučitelná s organickou přírodní/duchovní evolucí.

Toto probíhající „štěpení lidstva“ v době přechodu, jehož jsme již svědky a které zažíváme, je velmi dlouhý proces trvající mnoho životů (s možným rozpadem a „resetem“ cyklu), dokud nebude celé lidstvo plně oduševněno. Toto rozdělení také není „černé nebo bílé“, což znamená, že se zde protíná mnoho různých časových linií a vše závisí na úrovni bytí každého jednotlivce [stavu duše v průběhu životů], lekcích duše, karmě a Božské milosti, což je mimo možnosti jakéhokoli člověka ovlivnit nebo předvídat.

Vaše úroveň potenciálu Bytí/duše a ztělesnění, upřímná práce na sobě a učení se specifickým lekcím duše, abyste našli pravdu/esenci svého Bytí, a to, co „děláte“ (v souladu s Božskou vůlí a svou podstatou) v přítomnosti, určuje vaši „frekvenční rezonanční vibraci“ a „budoucí“ časovou linii reality v tomto životě a budoucích inkarnacích během tohoto „rozdělení“.

To, co se po nás žádá, je mnohem větší než vytvoření nového systému vlády nebo snaha o suverenitu, fyzickou přípravu a decentralizaci pouze navenek. Tento přechod se týká nutnosti kvantového skoku ve vývoji vědomí a potřeby zduchovnění našeho bytí. Jde o naše VNITŘNÍ sladění s Božstvím, překonání mentálního egoistického materialistického vědomí. Jinak se vše bude znovu a znovu rozpadat, dokud nepochopíme podstatu „sdělení”.

Než se může objevit nové, musí staré zemřít – především musí zemřít podmíněné a naprogramované ego/falešná osobnost, s níž se ztotožňujeme (zaměňujeme ji za pravé Já); všechna naše zranění a traumata nahromaděná během životů musí být vyléčena a transmutována prostřednictvím tohoto vnitřního alchymistického procesu [transmutace olova [hmoty/ega] ve zlato [ducha/duševní bytost], což vede k nezbytnému rozčarování/deziluzi, které zažehne vnitřní oheň a „vypěstuje duši“ tohoto často obtížného transformačního procesu. Identifikace s egem je sama o sobě traumatickou reakcí, „prvotním hříchem/zraněním“ a „pádem z ráje“ – iluzorním oddělením od Boha -, proto je každý člověk traumatizován.

V této vnitřní transformaci a nezbytné práci v průběhu životů nemůžeme přeskočit žádný krok. Jak jsem se již mnohokrát zmínil, je velmi lákavé zabývat se duchovním obcházením, zabřednout do duchovního fast-foodu New Age nebo se upnout na zastaralou dogmatickou formu náboženství a přeceňovat úroveň svého bytí, lhát si, že jste již „vystoupili do 5D“ nebo se „probudili“ v pravém slova smyslu.

Navíc se věci nikdy nezlepší samy od sebe, ani tím, že se budeme snažit věci napravit zvenčí nebo se zoufale snažit najít „bezpečné místo“ ve světě a dostat se do materialistického módu přežití. Jak se nám Rudolf Steiner, Sri Aurobindo a mnoho dalších osvícených bytostí snažili předat po stovky a tisíce let, musíme v sobě vyvolat pravou a zakotvenou duchovnost [hledat nejprve Království uvnitř], tj. vědomě se zapojit do Velké práce.

„Vše závisí na vhledu do Ducha, který je skrytý v evropské a americké kultuře – Ducha, před kterým lidé utíkají, kterému by se kvůli pohodlí nejraději vyhnuli, ale který jediný může postavit nohy lidstva na cestu vzestupu.

Lidé rádi strkají hlavu do písku a tvrdí, že se situace zlepší sama od sebe. Ne, nezlepší. Nastala hodina velkého rozhodnutí. Buď se lidé odhodlají k duchovnosti, o níž jsem mluvil, nebo je úpadek Západu nevyhnutelný. Naděje a fatalistické touhy, že se věci samy napraví, jsou k ničemu.

Člověk jednou provždy vstoupil do epochy, kdy musí manipulovat se svými silami z vlastní vůle. Jinými slovy: je na lidech samotných, aby se rozhodli pro duchovno nebo proti němu. Bude-li rozhodnutí kladné, bude možný pokrok; pokud ne, je zkáza Západu zpečetěna a v důsledku strašlivých katastrof se další vývoj lidstva vydá směrem, o němž se dnes ani nesní.

Ti, kdo se snaží o skutečný vhled do těchto otázek, by neměli, ba dokonce by se neměli odvážit zanedbávat studium života duše v lidstvu jako celku a v různých národech, zejména na Východě a Západě.“

– Rudolf Steiner, Kosmické síly v člověku, 1. přednáška, Oslo, 24. listopadu 1921.

Nejdůležitější volba, kterou musíte udělat

Protože energie a tření v tomto období přechodu a rozdělení sílí, většina lidí vědomě či nevědomě a v různé míře činí různé volby, o které se s vámi podělím v tomto videu. Už neexistuje žádná střední cesta nebo snaha zůstat stranou. Jedná se o okamžik vědomé volby. Vybírejte moudře.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější