Okultní past umělé inteligence & transhumanismu + jaké je řešení

Ve zkratce...

Potenciální nebezpečí transhumanismu a umělé inteligence z okultní perspektivy ve světle agendy sklizně duší a východiska z ní. Když Pluto přejde do znamení Vodnáře a zůstane tam po příštích 20 let, čeká nás jízda a JE to bitva o vaši duši. Podvody a lákavá pokušení jsou všude. Konečný „finální cíl”.
Facebook
VK
Telegram

Následující video je zkrácená verze celého článku, který najdete pod videem

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 30. ledna 2023

Stránka autora: veilofreality.com

Obsáhlejší článek, ze kterého je výše uvedené video vytvořeno:

Bernhard Guenther, 15. prosince 2022

Kapitoly:

 • Úvod
 • Past na vědomí, sklizeň duší a únos těla
 • Pokušení umělé inteligence a umělé krásy
 • Epidemie kosmetických operací, botoxu a výplňových materiálů
 • Eroze lidské tvořivosti a vztahů
 • Trend není váš přítel – Wetiko (myšlenkový virus) v akci
 • Ztělesnění duše a nutnost psychoduchovní práce na sobě samém

Úvod

Vzpomínám si na 90. léta, kdy nikdo neměl mobilní telefon. Tehdy mi bylo dvacet. Když jste byli na dovolené nebo jen tak venku, nakupovali nebo se bavili s přáteli, nikdo vás nemohl zastihnout a nikdo, s kým jste se bavili, se nenechal rozptylovat zařízením v kapse. Možná jste měli v nejlepším případě vzkaz na záznamníku pevné linky, když jste se vrátili domů, ale to bylo tak všechno.

Přeskočilo 30 let a většina lidí už bez svého chytrého telefonu nedokáže žít, a to nejen z praktických a/nebo pracovních důvodů, ale hlavně proto, že jsou závislí na dopaminových dávkách, které dostávají při kontrole e-mailů, zpráv, sociálních médií, zveřejňování fotografií, hraní her nebo jen při prohlížení internetu. Vysokorychlostní internet také snížil pozornost, soustředění a koncentraci většiny lidí [záměrně s cílem otupit masy].

Pokud patříte mezi tyto lidi, pravděpodobně budete mít problém dočíst tento článek.

Žijeme v digitálním věku informací. Umělá inteligence již převzala mnoho úkolů a její role v našich životech se exponenciálně zvyšuje s tím, jak přecházíme do věku transhumanismu, který se snaží spojit člověka se strojem.

Mým záměrem v tomto článku není nikoho „očernit“, ani promítnout do budoucnosti frekvenci strachu a zmaru. Mým záměrem je poskytnout střízlivý pohled na realitu ohledně potenciálních nebezpečí transhumanismu/A.I. (umělé inteligence) (pro ty, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení). Doufám, že díky tomuto uvědomění se staneme uvědomělejšími.

Doufám, že namísto toho, aby nás „ovládla“ umělá inteligence prostřednictvím našeho nevědomého naprogramování, zranění a slepých míst, můžete tyto informace využít jako inspiraci a katalyzátor k prohloubení své vnitřní práce, svého spojení s božstvím a k přijetí třenic a boje, abyste v tomto období přechodu povstali jako duchovní bojovníci, kterými jste sem přišli být, a maximalizovali svůj potenciál duše v procesu probuzení.

A.I./transhumanismus je velmi rozsáhlé téma. O jeho nebezpečích a výhodách byste mohli napsat sérii knih, ať už se na něj podíváte z jakéhokoli úhlu. Aby bylo jasno, já sám toto téma také nevidím černobíle. Nejsem proti technologiím; tento článek není o tom, že bychom měli odmítnout technologie, jen se stáhnout do lesů a žít jako naši předkové. Nemám zájem oživovat archaickou minulost. Přijímám přitažlivost budoucnosti v tomto pokračujícím dobrodružství vědomí.

Mám rád technologie a jejich vědomé používání a také nejsem úplně proti umělé inteligenci. Ale jsem také pro organickou evoluci duše a aktivaci své „vnitřní technologie“ [aktivace DNA] prostřednictvím Velké práce, abych oduševnil svou bytost a nenechal se místo toho „používat“ vnější technologií.

Ve skutečnosti je to nevyhnutelné: A.I. (umělá inteligence), metaverse a VR (virtuální realita) změní lidstvo v příštích 20 letech způsobem, na který většina lidí není připravena. Nic to také nemůže zastavit, protože to již probíhá. Přečtěte si níže uvedené vlákno na Twitteru, které vám to přiblíží:

Past na vědomí, sklizeň duší a únos těla

Technologie má mnoho výhod a pozitivních aspektů – pokud se používá se správným vědomím. Nicméně každý, kdo má zdravý rozum, hlubší vědomí a svědomí, zejména ten, kdo není materialistický ateista, vidí obrovská nebezpečí, která přináší agenda umělé inteligence a transhumanismu. Z okultního duchovního hlediska by tato agenda mohla lidstvo ještě více polapit a zmenšit lidskou duši a ducha.

Lisa Renee to dobře shrnula (napsáno v roce 2015):

„Transhumanismus je mezinárodní, kulturní a intelektuální hnutí, jehož konečným cílem je zásadní proměna lidského bytí, a to zpřístupněním technologií, které výrazně zvýší lidské intelektuální, fyzické a psychické schopnosti.

Mnozí transhumanisté věří v kompatibilitu lidské mysli a počítačového hardwaru, z čehož vyplývá, že lidské vědomí lze přenést do alternativních médií, tzv. mind uploading.

Protože věda o duši a vědomé funkce duchovních těl dosud nebyly vědci objeveny, má to potenciálně velmi destruktivní důsledky pro lidské vědomí a elektromagnetické funkce Světelného těla.

Transhumanismus je myšlenkový směr, který se nás snaží nasměrovat k posthumánnímu stavu. V podstatě jde o vytvoření uměle inteligentních hybridů nebo kyborgů, kteří by nahradili organické duchovní vědomí člověka.

Některá z navrhovaných biologických vylepšení využívají kombinaci technologií, jako je genetické inženýrství, psychofarmakologie, terapie prodlužující život, neuronová rozhraní, mapování mozku, nositelné nebo implantované počítače a kognitivní techniky.

Většina těchto možností má za cíl odpojit lidskou duši od lidského těla a připravit tělo jako schránku pro nového hostitele. V podstatě se jedná o integraci technologické a farmaceutické hybridizace s cílem poškodit lidskou DNA jako přípravu na unesení těla. [Poznámka: Nyní můžeme vidět skutečný účel mRNA vakcíny COVID, o kterém jsem psal dříve].

Základem konceptu transhumanismu je umělá inteligence, kterou do vědecké lidské mysli stahují negativní mimozemšťané a satanské síly ve své snaze přežít a dosáhnout nesmrtelnosti tím, že se zmocní lidského vědomí a nakonec ovládnou lidské hostitelské tělo. Nemají těla z masa a kostí a touží po těch našich.

Transhumanismus zdůrazňuje evoluční perspektivu, ale zcela ignoruje elektromagnetickou funkci lidské DNA a realitu vědomí multidimenzionální lidské duše-ducha. Tvrdí, že chtějí zastavit lidské utrpení, ale nemají ponětí o mimozemských strojích a implantátech pro ovládání mysli, které se používají k uvěznění lidského vědomí. Nevědí nic o posmrtném životě, o tom, co se děje během smrti těla, a dokonce ani o tom, jak lidské tělo nebo vesmír skutečně fungují, a přesto chtějí ovládat každý aspekt lidského těla pomocí umělé technologie.

Hlavním cílem mnoha transhumanistů je přesvědčit veřejnost, že přijetí radikální technologie a vědy je v nejlepším zájmu lidského druhu. Díky falešným mimozemským náboženstvím používaným k šíření rétoriky strachu a bezmyšlenkovité poslušnosti na jedné straně a primárně ateistické vědě používané k zesměšňování všeho náboženského bez jakéhokoli pochopení skutečného duchovního porozumění na straně druhé mají základnu pokrytou.

Vědomí a duchovní skupiny jsou vědci rychle označovány za konspirační teoretiky, aby nás zastrašili, zdiskreditovali a umlčeli.

Snaha o biologickou nesmrtelnost je směšná, když si uvědomíme schopnost lidského multidimenzionálního vědomí. Pokud se po zániku lidského těla nerozvinuté a odosobněné vědomí spojí a asimiluje do umělé inteligence, zbytky této lidské duše už nebudou mít lidské tělo, do kterého by se mohly vtělit. Proto tato osoba ztratí spojení s organickou duchovní biologií a přestane být člověkem. Transhumanismus je past na vědomí.

Archonti a mnohé z těchto negativních skupin jsou ve své podstatě parazité, kteří potřebují lidskou životní sílu a musí se živit energií vědomí, aby přežili. Hnutí transhumanismu je další úrovní satanistické agendy NAA (Negative Alien Agenda – negativní mimozemská agenda), jejímž cílem je získat plnou kontrolu nad biologicko-neurologickými a mozkovými sítěmi lidských bytostí, a ovládnout tak lidské kolektivní vědomí.

Při ovládání mysli jde o úplnou kontrolu nad centrálním neurologickým systémem a ovládání všech impulzů, které přicházejí do mozkových center. Jakmile technologie nebo nějaká entita získá kontrolu nad lidským neurologickým systémem a mozkem, snadno se nabourá do duše a odčerpá energii vědomí.

Pokud se jim podaří transhumanismus propagovat jako další sexy trend, který je přitažlivý díky slibům lidské nesmrtelnosti a nadlidských schopností, otevírají tím dveře dokořán satanskému násilnému ovládnutí technologicky hybridizovaných lidských těl. Těmto temným entitám byl odepřen přístup do vyšších dimenzionálních sfér a ony si myslí, že pokud se zmocní lidských těl, mohou se svézt na lidském vědomí jako galaktický stopař.

Velký podvod transhumanismu je široce propagován jako to, že lidé mají kontrolu nad svým vlastním vývojem, zatímco ve skutečnosti prodávají svou duši a ztrácejí přístup k organickému lidskému vědomí.

Nezapomínejme, že miliardy lidí si vzaly vakcínu COVID mRNA, o které již víme, že mění DNA a má vážně škodlivé účinky na duši, ducha a posmrtný život. Její vedlejší účinky dalece přesahují škodlivé účinky na fyzické tělo. Psychologická operace kolem vakcíny COVID položila základy pro agendu transhumanismu, kradení duší a depopulaci, jak Lisa zdůraznila výše, prostřednictvím „integrace technologické a farmaceutické hybridizace k poškození lidské DNA, jako přípravy na kradení těl“.

O tomto tématu a metafyzických důsledcích COVID vakcíny jsem napsal podrobný článek na základě práce Thomase Mayera. Považoval bych ho za povinnou četbu ve světle agendy transhumanismu: COVID vakcíny – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život (pozn. zatím pouze anglicky, ale překlad se plánuje).

Thomas Mayer ve svém výzkumu identifikoval soratické duchy transhumanismu, což je zvláštní skupina soratických bytostí, kterým se říká duchové transhumanismu, protože se zdá, že inspirují transhumanismus. Ti mají ústřední význam pro chápání Covidu-19 a vakcín. Jelikož jsou tyto bytosti spojeny s nejvyššími nepřátelskými silami, lze předpokládat, že všechny procesy, které z nich vycházejí, jsou pro člověka extrémně škodlivé.“

Pokušení umělé inteligence a umělé krásy

Negativní aspekty umělé inteligence a transhumanismu se do našich životů vkrádají prostřednictvím kulturních a společenských trendů, a to jak pokušením, tak podvodem. Nedávno se například objevil velký humbuk kolem aplikace Lensa AI. Přišlo mi bizarní, když jsem byl svědkem toho, kolik lidí najednou mechanicky naskočilo na trend avatarů umělé inteligence a nahradilo svou skutečnou profilovou fotku na sociálních sítích novou, zářivou fotkou vygenerovanou umělou inteligencí. Pozoroval jsem, jak se na návnadu chytili i lidé, kteří mají tendenci vystupovat proti Velkému resetu/transhumanismu/převzetí moci umělou inteligencí.

A collage of a group of people

Description automatically generated

Vidíte pokušení a nevědomé okultní naprogramování, které se skrývá za těmito fotografiemi umělé inteligence, a kam by mohly vést? Tohle je jen začátek.

Jistě, je „zábavné“ vidět verzi sebe sama vytvořenou umělou inteligencí, ale takhle lze pomalu a jistě lidstvo podmínit a naprogramovat [pod záminkou „zábavy“], aby se více ztotožnilo s umělou falešnou „virtuální“ verzí sebe sama na úkor své lidskosti, duše a přirozené krásy.

Brzy už lidé nebudou komunikovat se svými skutečnými já tváří v tvář, ale budou více zvyklí a pohodlní komunikovat od falešných avatarů k falešným avatarům. Jak se lidstvo stále více odtělesňuje, je tento kolektivní stav odloučení dokonalým „vstupním bodem“ pro příchod dalších sil. Vnímám, že se to bude rozvíjet s Metaversem a rozmachem VR (virtuální reality) v příštích dvou desetiletích, zejména když Pluto přejde do Vodnáře.

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Je to velmi lákavé, zejména pro nejisté lidi, kteří používají podvědomé programy „nejsem dost dobrý“ nebo „nejsem dost hezký/sexy“, aby toužili vidět „vylepšenou“ verzi sebe sama s umělou inteligencí. Tyto simulované verze umělé inteligence se mohou snadno vyrovnat jejich nejidealizovanějšímu „já“. Může to také souviset s duchovním obcházením, kdy si člověk vytvoří novou „duchovní identitu“ a obraz, aby nemusel čelit určitým psychologickým problémům.

Viděl jsem, že někteří lidé argumentují a zdůvodňují to tím, že jim tyto verze umělé inteligence pomáhají meditovat o tom, jak by jejich povznesené nebo vyšší já vypadalo v „5D“. Toto zdůvodnění je dobrým příkladem toho, jak se [zraněné] ego může snadno zmocnit duchovních konceptů pro svou nadutost.

Technologie umělé inteligence vás může snadno začít využívat a programovat, aniž byste si toho byli vědomi, zejména když začne zkreslovat váš pohled na sebe a na druhé, když se vžije do vašeho traumatu, nižších přirozených tužeb, marnivosti a nejistoty. Jak Lisa Renee nastínila ve výše uvedeném citátu, existuje mnoho okultních [skrytých] aspektů A.I., které je třeba zvážit ve světle širšího obrazu a programu sklízení duší. O tématu AI-Transhumanismus jsem také psal mnoho let ve světle vývoje vědomí a „rozdělení lidstva“, neboť ne každý je zde proto, aby se během tohoto cyklu „probudil“. Více zde: „Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života“.

Nevyléčené trauma je ve skutečnosti nejsnadnějším vstupním bodem pro převzetí moci umělou inteligencí a transhumanismem, protože stav odloučení/odtržení může usnadnit vypuzení duše z těla a připravit lidské tělo na to, aby se stalo inkarnační nádobou pro převzetí moci okultními entitami a hyperdimenzionálními silami. Válka probíhá *skrze* nás.

Visící zlatá mrkev, kterou se většina lidí nechá zlákat, je touha po povrchní fyzické „kráse“ a posedlost mít „dokonalou“ tvář a tělo – což nám tyto technologie mohou snadno nabídnout. Už teď vidím další vlnu problémů s tělesnou vizáží a dysmorfií, která by z toho mohla vzejít, protože stále více lidí je už nyní ochotno mrzačit si tělo kosmetickými operacemi, botoxem a výplněmi, aby vypadali jako na fotkách, které jsou upraveny nebo silně filtrovány photoshopem. Dále mohou požádat svého chirurga o botox, aby jim pomohl vypadat více jako verze sebe sama s umělou inteligencí.

„Dokonalost“, kterou hledají, je v nich naprogramována na základě standardů krásy, které jsou populární díky stále syntetičtějším a počítačově upraveným obrázkům, a také na základě toho, co jim společnost a všechny celebrity, které ovlivňují svět [které pravděpodobně dávno zaprodaly svou duši], říkají, co je v současné době „sexy“ a „žhavé“. Není to založeno na žádných standardech přirozené krásy dané Bohem. Naše představa o kráse se již stala více umělou.

Epidemie kosmetických operací, botoxu a výplňových materiálů

Výsledkem je epidemie injekcí botoxu a výplní rtů. Ženy ve věku kolem 20 let a dokonce i mladší se nyní uchylují k botoxu a výplním a honí se za „ideálním“ standardem krásy, který propagují jejich oblíbené influencerky na sociálních sítích. Zdá se, že na tohoto slona v porcelánu nikdo neupozorňuje, možná proto, že se stal tak normalizovaným, že jsme si už zvykli ho vidět všude.

Zdá se, že lidé zapomněli, jak stárnout s grácií. Vedlejším účinkem odpojení od své duše a podstaty je, že se můžete snáze stát „kulturou“ podmíněnými, abyste se chovali jako naprogramovaný automat a mechanicky dělali to, co vám kult-ura a společnost předepisují.

A person getting botox injection

Description automatically generated

Kosmetické operace a injekce jsou nejčastěji založeny na nevědomých reakcích z traumatu, protože se snažíme zapadnout do světa, kde se patologie normalizovaly. „Úprava“ obličeje může sloužit jako maska nejistoty nebo může být jen párovací strategií, jak získat větší pozornost ostatních.

Je smutné a znepokojující být svědkem toho, jak se tento druh MK-Ultra programování mysli děje v masovém měřítku. Věřím, že narušení přirozené krásy dané Bohem vytvoří podmínky pro technokratické převzetí a likvidaci duše pod nohama boha A.I.. Již nyní volitelně upravujeme svá těla a obličeje do umělejších verzí sebe sama; umělá inteligence a transhumanismus to jen posunou o několik kroků dál.

K převzetí nedojde násilím. Na to je „ďábel“ příliš chytrý. Nepříznivé okultní síly chápou univerzální zákon, že potřebují váš souhlas, aby vás dostaly do pasti dohody, obchodu o vaši duši. Mluvíme o jemných okultních dohodách, které lidé s těmito silami uzavírají v iluzi, že to byla jejich vědomá volba.

V průběhu let jsem ve svých textech a videích vždy zdůrazňoval, že válka probíhá skrze nás a že „mimozemská invaze“ se děje skrze naše těla prostřednictvím [zmanipulovaného] souhlasu lidí. Je to hyperdimenzionální válka na okultních úrovních mimo dosah pěti smyslů. Michael Topper tento proces nazval „Negativní pronásledování“:

„[…] Musíme si uvědomit, že skutečným programem Negativní říše je „sežrat vědomí“. Takže to vlastně brání otevřenému „převzetí“ v doslovném, fyzickém smyslu. Pokud by byla „invaze“ zjištěna, znamenalo by to, že by se závoj zvedl a všichni by spatřili „muže za oponou“, byli by znechuceni a odvrátili by se. Stejně jako v „Čaroději ze země Oz“ je třeba tyto rubínové střevíčky získat velmi opatrně!

Sbírání esence je umění velmi rafinované! „Negativní mimozemský plán“ je v nejčistším slova smyslu PRONÁSLEDOVÁNÍ/STALKING.

Cílem pronásledování je vytvořit zcela kontrolované umělé prostředí složené z důkladně předvídatelného lidského chování – předvídatelného proto, že bylo naprogramováno tak, aby reagovalo na podněty podmiňování.

Hlavním cílem Negativního pronásledování je přesvědčit prostřednictvím silně ovlivněných, nikoli však robotických vzorců chování, Svobodnou volbu cílového Vědomí, aby se přizpůsobilo negativní existenci vyšší hustoty. Protože z dlouhodobého hlediska je cílem „sežrání“ fungujících jednotek vědomí negativní hierarchií, přičemž Svobodná vůle zůstává nedotčena! Jinak to není dobré jídlo.“ […]“

– Michael Topper, z knihy „Pozitivní/negativní sféry vyšších hustot“

Jak jsem však vysvětlil v nedávném videu „Jak můžeme porazit Velký reset a technokratickou světovou vládu?“ umělá inteligence a technologie samy o sobě nejsou problémem. Jde o záměr a vědomí, které za nimi stojí.

Eroze lidské tvořivosti a vztahů

Myslím si, že umělá inteligence může být pro umělce skvělým nástrojem, ale už se objevily etické obavy umělců, kteří viděli, že jejich umění bylo ukradeno aplikacemi a programy umělé inteligence [více v tomto příspěvku]. Zároveň má potenciál narušit organickou lidskou kreativitu. Již nyní existují aplikace A.I., které za vás píší články, vytvářejí marketingové a copywriterské materiály pro vaše podnikání, produkují obsah pro webové stránky a sociální média, filmy natočené A.I. atd.

Existuje tenká hranice mezi používáním technologií a umělé inteligence jako nástrojů pro kreativitu, namísto toho, abyste nechali stroje dělat veškerou práci a vzali vám tak sílu, kterou vaše duše může využít k tomu, abyste byli sami kreativní, a naučili se dovednostem, jak do své práce vnést svůj jedinečný tvůrčí výraz, duši a ducha.

Ironií je, že lidé už také napodobují umělou inteligenci, protože kopírování, napodobování a plagiování cizích materiálů se na sociálních sítích stalo normou. Nikdy však nelze napodobit a zkopírovat lidskou duši a její autenticitu, originalitu a kreativitu. I ta „nejdokonalejší“ umělecká forma vytvořená umělou inteligencí stále postrádá otisk duše tvůrce.

Každý, kdo má mimosmyslovou citlivost, může prohlédnout jakýkoli obraz, film, článek nebo marketing vytvořený umělou inteligencí. Postrádá hloubku a ukazuje pouze chladnou, vypočítavou, povrchní dokonalost. Lidé, kteří nejsou v kontaktu se svou duší, tím mohou být snadno oklamáni. Předpokládejme však, že jste v kontaktu se svou Podstatou a Božskou přirozeností; v takovém případě při pohledu na některé umělou inteligencí vytvořené obrázky, videa, články nebo dokonce kyborgy zažijete to, čemu se říká „tísnivé údolí“, což ve vás vyvolá pocit neklidu. Pokud to zažijete, znamená to, že váš duchovní imunitní systém je neporušený.

„Fenomén tísnivého údolí (uncanny valley) lze popsat jako děsivý nebo znepokojivý pocit, který někteří lidé zažívají v reakci na ne zcela lidské postavy, jako jsou humanoidní roboti a realistické počítačem vytvořené postavy.“ – Co je Uncanny Valley

A co víc, porno a xxx obsah bude díky A.I. a VR prudce stoupat a stále více lidí [zejména mladých chlapců a mužů] bude závislých na sexuální energii dopaminových hitů, které živí okultní síly jiných sfér.

Alex Becker, zakladatel softwaru Hyros A.I. Ad Tracking, poukázal na nebezpečí, že se z A.I. stane bezduchá černá magie a že může zničit lidské vztahy:

„Nepopírám neuvěřitelný potenciál, který nám všechny tyhle věci s umělou inteligencí dávají. Ale taky si myslím, že tyhle sračky jsou bezduchá černá magie. Lidé, naše mozky a naše společenské uspořádání s tím nejsou schopni existovat, pokud to vydrží ještě dlouho. Nabídka NĚČEHO dobrého….umění, informace, interakce….sex… se chystá explodovat na tak vysokou úroveň, že se všechno na oplátku také stane levným a prázdným.

Muži například už teď sedí doma a donekonečna vytvářejí oplzlé obrázky, přičemž každý z nich se zlepšuje a uvolňuje více dopaminu pokaždé, když kliknou na tlačítko „generovat“ od umělé inteligence. XXX obsah na internetu už 100x znehodnotil lidské vztahy.

To zcela vylučuje ostatní lidi z rovnice a rozbíjí to, jak by měla lidská zkušenost fungovat. Člověk nyní může sedět doma a jen znovu a znovu mačkat tlačítko „GENEROVAT“ a nechat si zobrazovat své nejdivočejší, nejkonkrétnější fantazie a každé stisknutí generování mu bez námahy poskytne další jedinečný hit.

Znehodnocuje účely ostatních lidí a zároveň poskytuje extrémní uspokojení a vše, co by jiný člověk mohl nabídnout od neomezeného počítače.

To vyvolává otázku: V jakém okamžiku bude lepší, když si do ruky píchneme kapačku a budeme sedět a donekonečna se nechat uspokojovat a bavit umělou inteligencí?

Proč budovat podniky? V jednu chvíli to budou jen umělé inteligence, které budou vyrábět produkty pro jiné umělé inteligence, které budou generovat peníze pro lidi, kteří budou sedět doma a nechají se nekonečně bavit umělou inteligencí.

Nikdo nebude dělat filmy, umění, psát ani nic jiného. Budeme doslova jen šimpanzi, kteří budou stále dokola mačkat tlačítko „GENEROVAT“ a sdílet výsledky mezi sebou. Sakra, vlastně budeme jen trénovat umělou inteligenci, aby psala podněty pro jiné vycvičené umělé inteligence, a pak budeme vegetovat nad tím, co vytvoří.

Nulová lidskost. Tohle je JEN špička/začátek.

To je pro lidi příliš velký hack, který ničí celou hru/prožitek našeho života tím, že znehodnocuje VŠECHNO, co můžeme ostatním lidem nabídnout. Udělá to z nás něco, co není lidské a nedokáže ocenit lidské limity.

Opět neříkám, že nás to neposune kupředu. Říkám, že to značně znehodnoczuje člověka a to, co nás dělá výjimečnými… protože pokud to dostatečně zanalyzujeme, můžeme „výjimečnost“ zredukovat na opakovatelný, donekonečna reprodukovatelný proces, který může bez námahy provést počítač. Do té míry, že ostatní lidé, naše interakce s nimi a celý smysl naší interakce je zbytečný… můžeme to prostě získat od počítače. Dle mého názoru má někdy zachování lidskosti a výjimečných věcí v životě větší cenu než pokrok.“

Trend není váš přítel – Wetiko (myšlenkový virus) v akci

Dobrým měřítkem toho, nakolik jste skutečně individualizovaní, je to, jak snadno se řídíte trendy nebo čímkoli, co je masově propagováno. Ať už je to humbuk kolem selfie avatara s umělou inteligencí, trend botoxu a výplní rtů nebo trend wokeismu nebirností/zájmen. Každá generace a společenská třída má své trendy. Mnohé z nich byly uměle zavedeny za účelem sociálního inženýrství pro kontrolu populace. Nevznikly organicky [od hippie kultury „milujte se, neválčete – zapni se, nalaď se, vymez se” po „Black Lives Matter“].

Trvalá změna těla a vzhledu na základě těchto dnes populárních trendů má závažnější důsledky a vedlejší účinky na fyzické, psychické i duchovní úrovni, než si většina lidí uvědomuje. Tyto trvalé fyzické změny, na které jsou lidé lákáni, budou s nástupem transhumanismu ještě více narůstat s cílem ještě více zmrzačit fyzické tělo.

V důsledku toho jsou lidská těla připravována na inkarnační příležitosti pro hyperdimenzionální bytosti, které mohou přijít, když je duše vypuštěna z nádoby. Duše v určitém okamžiku tělo doslova odmítne, čím více je tělo uměle pozměňováno.

Transgenderismus a násilná snaha o změnu pohlaví pomocí chirurgických zákroků, blokátorů puberty a hormonálních léků přímo souvisí s agendou transhumanismu. Jakmile budou děti pěstovány v inkubátorech, bez přirozeného těhotenství v děloze biologické ženy, bude převzetí těchto sil ještě snazší. Mnoho lidí se chytí na návnadu, protože nabídka geneticky upraveného „dokonalého“ dítěte vytvořeného ve zkumavce bez „stresu“ z těhotenství se jim bude zdát lákavá, ale bude mít vysokou duchovní cenu.

Představu o tom, co se chystá, získáte v této koncepční animaci:

Každý, kdo propadne této umělé, umělou inteligencí řízené možnosti porodu, již ztratil spojení s Bohem, svou duší, nebo je již bez duše. Stali se přisluhovači „agenta Smithe“ pro archontské okultní entity, které je využívají k tomu, aby pro ně vytvářeli požadované nádoby.

Totéž platí pro posledních několik let, kdy lidé nosili roušky, dodržovali společenské rozestupy a dodržovali mnoho dalších „pravidel“, protože to tak dělali všichni ostatní a/nebo jim to nařídila „autorita“, včetně COVID očkování.

Konsenzus/mainstream mas (asi 80 % lidstva) je skupinová „úlová mysl” která ze své podstaty nemá individuální duše. Individuace [neplést s kulturním pojmem „individualita“] přichází v pozdější fázi vývoje duše a nemusí nutně nastat u každého během života.

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Tento proces individuace vyžaduje úsilí a hlubokou vnitřní práci, aby člověk odolal přitažlivosti [a pokušením] kolektivního spánku mas, společenskému programování a podmiňování, a zakotvil se tak v Pravém Já neboli skutečném „Já“. Je to také aspekt Velkého díla. Stát se skutečně individualizovaným a vtěleným do duše je „cestou ven“ z matrixu.

V tomto temném věku cyklu Kali jugy jsme svědky toho, jak se sexuální patologie, narcismus a psychopatie ve společnosti normalizují a propagují jako žádoucí a „normální“. Je to Wetiko v akci. [Wetiko je nemoc duše nebo ducha, kdy se patologie a zlo normalizují]. Takto funguje zlo & většina lidí si to neuvědomuje a místo toho se stala nevědomými agenty zla.

Můžeme to vidět v protibožských ideologiích [převrácený Boží zákon] kultu woke, nebinárních genderových identitách, neokulturním marxismu, normalizovaných patologických sexuálních fetiších atd., což vše může být náznakem okultních sil, které buď dočasně působí skrze lidi, nebo je zcela ovládly.

Mnohé z těchto normalizovaných patologií pronikly i do pop-spirituálních komunit (New Age, neotantra), stejně jako do oblasti koučování a terapie. Nejnověji můžeme vidět wetiko v akci na sociálních sítích s tímto nedávným humbukem kolem A.I. avatara a tím, jak snadno se lidé nechali zlákat k jeho používání.

Wetiko můžeme vidět v akci i na „druhé straně“, kde se nově objevuje starozákonní, povýšené a dogmatické křesťanství a jeho misionářský komplex. Zdá se, že s vzestupem tradicionalismu dochází k oživení nostalgie, která chce „návrat do minulosti“. Tím nechci říci, že tradice nemá hodnotu, ale zdá se, že tento vzestup je založen na reakci na pokrokářství (progresivismu) levice spolu s vlastními traumatickými reakcemi.

Jak levice, tak pravice přispívají svým způsobem ke zlu a svým dogmatickým chováním a černobílým myšlením jsou si podobnější, než si chtějí připustit, přičemž každá z nich ukazuje na tu druhou jako na problém, čímž vytváří dvojí stínovou projekci mezi sebou. Ve svých extrémech jsou dvěma stranami téže mince. To také souvisí s pastí identifikace.

Je velmi důležité pochopit, jak snadno se můžeme stát nevědomými agenty wetiko, protože každý z nás má v sobě potenciál zla. Je to součást našeho stínu. Nikdo není vyňat, a pokud si myslíte, že jste vyňati, a myslíte si, že jste jen „dobří“ a „ctnostní“ a vidíte jen zlo v ostatních „tam venku“, pak jste se již stali agentem zla nakaženým wetiko a matrix vás „má“.

Zlo inspirované Wetikem není příliš zjevné, ale působí rafinovaněji. Napojuje se na váš nepřiznaný stín, traumata a slabosti, dává vám myšlenkové podněty a touhy, které vám nejsou vlastní, pracuje s pokušením a zároveň se zaměřuje na vaši nižší přirozenost – marnivost, chtíč, chamtivost, narcismus atd.

Doporučuji poslechnout si náš díl seriálu Cosmic Maric s názvem „Co vás může naučit čelit zlu“, kde se dozvíte více o tomto tématu a různých typech zla.

Jsme lákáni na falešnou podobu toho, po čem ve skutečnosti toužíme, a to je božská a pravá bytost duše v nás, aby se více prosadila. Nadcházející věk umělé inteligence a transhumanismu bude bojem o naše duše, jak už tomu je. Nelze ji zastavit a změní svět a lidstvo nepředstavitelným způsobem. Předběhne většinu lidí, protože na ni nejsme připraveni na základě průměrné úrovně lidského bytí.

Mějte na paměti, že naprostá většina hráčů na poli velkých technologií a zastánců A.I./transhumanismu a vývojářů jsou materialisté, kteří neuznávají duchovní realitu, natož duši nebo božství. Jsou to ateističtí černí mágové, kteří si chtějí „hrát na Boha“.

Většina „obyčejných“ lidí nemá dostatečnou duševní kapacitu, emocionální, psychologickou a duchovní inteligenci, aby s touto technologií svědomitě nakládala, ale je poháněna mechanickým připoutáním k podmíněným touhám, uvízla v materialismu, je závislá na potěšení, dopaminu a fyzickém vzhledu (na rozdíl od zdravé, vědomé, holistické péče o tělo, mysl a duši).

Ztělesnění duše a nutnost psychospirituální práce na sobě samém

Pokud se aktivně nevěnujete psychologické a duchovní práci na sobě, abyste odhalili pravdu o své bytosti a rozvíjeli svou duši (aby se stala pánem vašeho života, místo abyste nechali svou podmíněnou zraněnou ego osobnost řídit show), budete vůči tomuto podvodu a ovládnutí zranitelnější.

Jedinou cestou z pasti umělé inteligence a transhumanismu je ztělesnění duše. Čím více budete spojeni se svou duší, svou podstatou, ukotvíte ji v sobě a učiníte ji pánem svého života [nikoli podmíněnou ego-osobnost], tím méně budete pokoušeni nebo ovlivňováni tímto převzetím A.I. a veškerým programováním a podmiňováním.

A screenshot of a social media post

Description automatically generated

Překlad obrázku: „Čím více je svět umělý, tím budu skutečnější. Čím víc bude svět transhumanistický, tím lidštější budu já. Čím víc bude svět bezduchý, tím více budu ztělesňovat svou duši.”

Ve skutečnosti ji přirozeně odmítnete, stejně jako zdravý imunitní systém odmítá všechny patogeny. Nebudete cítit potřebu uměle měnit svůj vzhled, ať už vytvářením verzí sebe sama skrze umělou inteligenci, nebo operacemi, botoxem či kosmetickými injekcemi. Čím více budete zakotveni ve svém bytí, tím více budete zářit čistou božskou krásou vyzařující z vaší duše. Budete v míru, s radostí a spokojeností uvnitř sebe a zastíníte temnotu svým autentickým vnitřním světlem.

Zároveň budete moci tuto technologii založenou na vyšším [božském] vědomí a svědomí duše používat s integritou.

Říkám to už léta a je to stále zřejmější. Je to válka o vaši duši. Doslova, žádná nadsázka. Nepřátelské síly působí prostřednictvím pokušení zaměřeného na vaše slabosti a nejistoty. V kultuře se to projevuje jako trend. Čím méně lidí jedná ze svobodné vůle, tím snadněji je může ovládnout kolektivní psychóza mas.

Je třeba pokory, abyste viděli, jak snadno se můžete nechat naprogramovat a vtáhnout do masové psychózy. Odolejte pokušení sledovat trendy, protože je to prostředek sociálního inženýrství sil, které nemají na srdci váš nejlepší zájem, mírně řečeno.

Je to velké poučení pro lidstvo a pro každého z nás. Nepodceňujte to, co je v sázce, a nepřeceňujte ani sami sebe. Nepodléhejte strachu a paranoie, zůstaňte vědomí, při zemi a uvědomělí.

Než se probudíme, musíme si přiznat, jak moc spíme. Než budeme moci ve světě konat „dobro“ a „pomáhat“ druhým, musíme se postavit potenciálu zla v sobě, svému sobectví a narcismu a uvědomit si, jak k němu již přispíváme.

Vše je vzájemně propojeno. Nic není izolované. Jak uvnitř, tak vně. Jak nahoře, tak dole.

Bůh vám žehnej.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

 1. ..z textu: …..O tomto tématu a metafyzických důsledcích COVID vakcíny jsem napsal podrobný článek na základě práce Thomase Mayera. Považoval bych ho za povinnou četbu ve světle agendy transhumanismu: COVID vakcíny – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život (pozn. zatím pouze anglicky, ale překlad se plánuje)….

  Tak překlad tohoto textu do češtiny by byl opravdu záslužný a potřebný..to by bylo dobré i vydat jako knihu.

  Netýká se to jen covidových vakcín, ale i euthanasie a vlivu silných léků proti bolesti nebo jedů na posmrtný stav. I když unést tyhle informace je dost těžké..tož hodně sil.

 2. Děkuji za Váš článek, děkuji za Vaši práci.
  Je významnou pomocí k pochopení světa kolem nás, pochopením sebe sama, námětem k přemýšlení i nastíněním cesty.
  S přáním všeho dobrého, Jiřina Sýkorová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější