Gigi Young: Žijeme v simulaci?

Ve zkratce...

Stále více se rozšiřuje představa, že žijeme v jakési „umělé simulaci”, že vesmír je jen velký „stroj”. Co stojí za těmito představami a jsou pravdivé? Gigi skvěle vysvětluje tento koncept, taktéž naši dávnou historii, nebezpečí transhumanismu a co se za tím skutečně skrývá.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ TITULKY ↓

Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte jejich podporu zasláním daru na účet: 240836229/0300. Děkuji!

Originál videa publikován ZDE: 11. prosince 2023

Stránky Gigi: https://gigiyoung.com

Přepis videa:

„Strojový vesmír”

Gigi: Z mého pohledu, a už jsem o tom mluvila dříve, existuje moderní ideologie, která věří, že vesmír a duchovní roviny fungují jako chladný stroj. Jedná se tedy o hnutí, které chce nazvat kosmos simulací. Že funguje v podstatě jako počítač, stroj. To je v podstatě ahrimanská (démonská) myšlenka. Je to ahrimanský způsob popisu věcí – jako stroj, chladný stroj. Ve skutečnosti nic ve vesmíru nefunguje jako stroj. Když se na to opravdu podíváte, jsou to vlastně bytosti. Všechno je živé, což je opak stroje.

A vše, co se děje, ať už je to proces zrození, proces života, každá rostlina, všechno je vlastně řízeno duchovními hierarchiemi, což jsou bytosti. Takže každý proces v existenci, od toho, jak se točí planeta, a proč, proč rostou vaše květiny na zahradě, od nemoci ke zdraví, to všechno jsou procesy, které zažíváme a vidíme jako neviditelné, ale za tím jsou ve skutečnosti duchovní bytosti. A tak nazývat vesmír stroj nebo jen simulaci znamená v podstatě popírat realitu duchovních hierarchií, což se děje i v luciferiánském, ahrimanském systému víry v mimozemské bohy, který má celý tento mimozemský panteon bytostí jako Siriané, Arkturiáni a ta bytost a ta bytost… to má zabránit lidstvu se učit o duchovních hierarchiích. Hodně z toho se samozřejmě neděje vědomě.

Já to tak popisuji pro zjednodušení, ale nemyslím si nutně, že by to vypadalo tak, že se sejdou, volají si navzájem a brání lidem v pochopení duchovních hierarchií. Ne. To, co se děje, je, že existuje ahrimanské hypermaterialistické myšlení, které způsobuje, že vnímáme vesmír materialistickým způsobem, a také luciferiánským způsobem.

A tak je to vlastně naše vnímání, které to způsobuje. Musíme být velmi opatrní, abychom neodstraňovali duchovní hierarchie, k nimž patří i elementární bytosti, protože elementární bytosti jsou technicky vzato na dně duchovní hierarchie. Nadlidské bytosti jsou typičtí andělé, zatímco elementární bytosti jsou lidé, kteří se jednou stanou lidmi. Takže oni odstraňují systém… řeknu to takto. Pokud se na vesmír budeme dívat, jako by to byl v podstatě jeden neutrální stroj, jedna simulace, pak nepochopíme, jak se vlastně lidské bytosti ve vesmíru vyvíjejí.

Nepochopíme proces iniciace. Protože i každá jednotlivá rovina je ve skutečnosti velkou bytostí, v níž se pohybujeme. Náš vesmír je vlastně jednou velkou bytostí, v níž se pohybujeme. Takže je vlastně nesprávné nazývat něco simulací a popisovat to tak, protože to je bytost, je to jako nazývat vás robotem. Jste robot? Nebo jste živá bytost? Jste živá bytost.

Je to tento impuls mechanizovat věci, dělat z nich stroj… z věcí, které jsou živé, které jsou organické, a na to si musíme dávat pozor, protože je to velmi módní, a také je to velmi svůdné, protože lidé nechtějí používat náboženský jazyk. A tak si myslí: No, nechci používat termín anděl nebo archanděl, nebo nechci používat termín Dhyani Chohan, což je východní termín pro anděly.

A tak protože mám kolem náboženství svůj vlastní strach a bolest, vytvořím si nové paradigma. Problém je ale v tom, že nové paradigma vytvořit nemůžete. Můžeme jen pozorovat to, co je, a náš nejlepší způsob, jak to udělat, je napojit se na mysteriózní nauky posledních několika tisíc let, které už existují. Takže hodně z těchto pohledů jako „Vesmír je stroj, vesmír je simulace” pochází doslova také z luciferiánského impulsu, popírání tradice, abychom se tradicí báli.

A chtít vytvořit něco nového, jako byste to objevovali poprvé. A může v tom být i sobectví, pohled typu ”já jsem to objevila”. Ale skutečný způsob, jak porozumět vesmíru, je pochopit, co o něm říkali starověké kultury. Musíme přesně pochopit, jaké bylo jejich vědomí. A co to znamená. Pak můžeme zaujmout neutrálnější přístup, který nepoužívá náboženský jazyk a podobné věci, abychom se to pokusili objasnit, ale musíme použít obojí, nemůžeme se jen tak vzdát všech klasických poznatků, protože pokušení je příliš velké, abychom prostě vytvořili systém, který je jen obrazem našich padlých aspektů, pokud to dává smysl. Celá ta věc, že zážitky blízké smrti a akášické záznamy jsou generovány umělou inteligencí, to je způsob, jak se objevuje nižší astrální rovina.

Pokud si vzpomínáte na mou přednášku o elektrické apokalypse, probírali jsme podsvětí nebo subatomární rovinu, vnitřní roviny… ty fungují vlastně jako stroj. Poznáte, že někdo v podstatě jen popisuje nižší astrální rovinu, tehdy, když začne mluvit o vesmíru, jako by to byl jeden velký stroj, jedna velká simulace umělé inteligence. To ale doslova mluvíte o nižší astrální rovině… popisujete nižší astrální rovinu, která se skutečně chová jako stroj, jako by to byl celý vesmír.

To je prostě nepřesné. Nižší astrální rovina není celý vesmír. Je to nižší astrální rovina, nad ní je několik rovin, včetně vyšší astrální roviny. Všechny tyto roviny můžete pochopit a komunikovat s nimi, jen když je vaše srdce očištěné. A tak se stává, že lidé začnou jakoby nahlížet do vesmíru v domnění, že je to objektivní, ale ono to objektivní není. Většinou, pokud nejsme duchovně velmi pokročilí, když se poprvé podíváte do kosmu, pravděpodobně se podíváte do nižšího astrálu.

Nejspíše se budete muset propracovat všemi těmito nižšími aspekty sebe sama, než budete moci nahlédnout za ně, a to vyžaduje spoustu práce v mnoha různých životech. Takže důvodem, důvodem… proč lidé uvažují tímto způsobem, je ten, že duchovní energii z našeho pohledu vnímáme jako proudy nebo jako inteligence. Ale jediný důvod, proč ji vidíme jen jako proudy nebo inteligence, je ten, že si ještě nejsme zcela vědomi sami sebe.

Takže ji vnímáme jen tak, jak jsme. Kdybychom ji skutečně viděli, viděli bychom ji jako bytosti, viděli bychom, že se nenapojujeme jen na proud vědomí, vnímalo bychom to jako žijící bytost. Ale protože ještě nejsme sami úplně duchovně probuzení, což znamená, že naše bytost není plně probuzená, uvědomělá, nevidíme bytosti za vším, vidíme jen fragment. Na základě těchto fragmentů se pak snažíme vytvořit kosmologii.

A tyto fragmenty vypadají stejně jako stroje, ale to je dáno tím, kde se nacházíme. Dává to smysl? Jinými slovy, vyšší bytosti ve svém vědomí mají pocit neutrality. Určitě… Tady je taky další věc… říkáme tomu akašické záznamy, že? Ve skutečnosti je to vědomí velké bytosti. Takže říkáme tomu tak ne proto, že to tak vlastně je, říkáme tomu tak proto, že tak bychom nazvali knihovnu. Neznamená to, že slovo Akášické záznamy vlastně popisuje astrální zkušenost nebo astrální věc. Dává to smysl? Doufám, že to dává smysl.

„Mimozemšťané” v Zemi

Existují jisté bytosti, které v podstatě uvízly na Zemi. A existuje mnoho druhů nebeských bytostí z duchovních hierarchií, které lidé nesprávně nazývali mimozemšťany, ale ony nejsou mimozemské, jsou ve skutečnosti přímo spojeny s lidstvem. Ty nakonec odešly. Existovala padlá skupina, která se stala přímo spojená se Zemí, a zejména s Vnitřní Zemí, kde pro ně bylo mnohem snazší přežít. Spousta lidí si myslí, že to jsou mimozemšťané, ale ve skutečnosti cestou k pochopení toho je vlastně pochopení Atlantidy. A tím skutečně začneme.

Nejde o to, že můžeme znát každé tajemství o vesmíru a každou malou nuanci bitvy, která se odehrála v Atlantidě nebo Lemurii. Celý tento rozhovor je opravdu o tom, kde začít? Takže kde začneme s analýzou? Kde je to správné nebo nejlepší místo, kde začít náš rozhovor o bytostech z jiných světů. Nejde o to, abychom zcela pochopili Marťany a zcela pochopili, že padlí andělé se chovají takto. Pro mě je to opravdu o tom, kde začneme tuto konverzaci? A pokud začneme na správném místě se správným paradigmatem, můžeme se správně posunout vpřed.

Pokud začneme s nesprávným paradigmatem na nesprávném místě v nějaké podivné, roztříštěné ideologii, pak se dostaneme na scestí a nakonec se stejně budeme muset vrátit k pravdě. Jak se tito jaksi padlí andělé udrželi na vlně lidského života se lišilo v závislosti na civilizaci a epoše, protože zákony byly odlišné. Takže ve velmi raných obdobích, dokonce i v lemurijském období, existovaly temné astrální síly, které chtěly vstoupit do lidského těla.

Tyto síly byly technicky vzato nelidské. A na nebi v Lemurii se odehrála obrovská bitva, kde byli andělé, kteří chránili lidstvo, kteří vyhnali mnoho různých padlých esencí, vyhnali je z planety nebo je vyhnali do nižších rovin, protože se snažily vstoupit do lidské podoby. A jejich myšlení bylo tak padlé, zdegenerované a zpátečnické, že by to nakonec zničilo planetu a zničilo formu.

Duchovní hierarchie a andělé nás vždy chránili a snažili se nás vést, abychom se mohli vyvinout do bodu, kdy obdržíme své oči a pak se oduševníme do vyšší andělské podoby jako oni. V dřívějších obdobích existovaly tyto velmi podlidské, nelidské síly, které byly velmi zaostalé z předchozího vývoje a které se snažily vtělit do lidského těla, aby přežily. Pokud se nemohou dostat do lidského těla, zažívají to, čemu se v křesťanské esoterice říká druhá smrt, což znamená, že se musí vrátit zpět skrze Měsíc, koridor Černého Slunce a Saturnu, a znovu se sloučí, jak by řekl Edgar Cayce.

Takže to je důvod, proč je tu boj o formu s démonickými entitami, protože démonické entity neustále bojují s tímto tahem směrem dolů do tohoto temného koridoru, kde je to, jako by visely na římse a byly taženy zpět. V atlantské epoše, v dřívějších obdobích existovaly některé temné entity, které se stále snažily éterický působit na jakési éterné tělo, jako by byly kolem vás a stále se snažily způsobit narušení, snížit formu ještě předtím, než byla fyzická, snažily se způsobit nerovnováhu v lidské formě, lidském těle na éterické úrovni, aby do něj mohly vstoupit. Takže se to dělo na astrální úrovni. Dělo se to na éterické úrovni, když jsme byli kvazilidé.

V temném věku stále existovaly tyto nesouladné síly, které se snažily éterickou formu dokonce poškodit. Snažily se, aby systém běžel obráceně, aby do něj mohly vstoupit, snažily se obrátit polarity, aby do něj mohly vstoupit. To se dělo ještě předtím, než se lidé stali fyzickými bytostmi. Když jsme se stali fyzickými v atlantské epoše, pak se to všechno začalo týkat formy a tehdy se objevilo mnoho těchto podivných sexuálních magií, které se snažily přivolat určitou duši. Jako ve filmu Rosemary má děťátko.

Měli jste také šílené vědce z Atlantidy, kteří se snažili vytvořit všechny ty různé formy pro tyto různé podlidské bytosti. Takže jste měli trochu lidské genetiky a pak jste ji smíchali se strojem nebo zvířetem. A to snížilo lidskou bytost právě natolik, aby umožnilo těmto podlidským entitám vstoupit, protože do organické lidské formy vstoupit nemohou.

V naší éře a v naší epoše se objevují některé věci z filmu Rosemary má děťátko. Ale to, co skutečně definuje, jak tyto temné síly mohou vstoupit do formy, je poškozením lidského těla a udělat ho syntetickým, což znamená přes transhumanismus a přes technologie genetických modifikací, které se snaží jakoby „vylepšit” děti nebo se snaží předělat lidské bytosti. To je to, co to paradoxně vytváří.

Takže jinými slovy, tyto padlé podstaty vstupují do lidstva tak, že dělají lidskou formu o něco méně lidskou. Musí to být něco jako podčlověk. Protože padlí andělé, démonické síly žijí v podlidském světě. Nejsou nadlidské, to je andělská hierarchie. Už nejsou její součástí. Takže lidská forma musí být snížena, aby do ní mohli vstoupit. A teď, když jsme na tomto oblouku vzestupu a zduchovňujeme se, lidské tělo se vlastně stává každým dnem méně a méně fyzickým, planeta se každým dnem stává méně hmotnou.

A tak se zde objevuje touha vytvořit transhumanistickou rasu, transhumanistické lidi, objevuje se hyperelektrifikace Země, snaha ji zmrazit a stáhnout dolů. A máte všechny tyto technologie, které vytvářejí syntetické tělo a syntetickou Zemi, aby se zabránilo jejímu vzestupu. A to proto, aby se stala podlidskou, což je celý cíl antikrista a démonických entit.

Takže doufám, že to je odpověď na vaši otázku. Existují vesmírné zákony, které samozřejmě řídí inkarnaci a podobné věci, ale proto tyto temné bytosti a lidi, kteří jsou jimi posedlí, vždycky získávají váš souhlas. Spousta lidí s těmito věcmi prostě souhlasí. Budou transhumanismus propagovat, že je to ta nejlepší a nejúžasnější věc. Představí to jako schopnost vyléčit všechny ty degenerativní nemoci, což na téhle úrovni… možná je to v pořádku, kdyby to bylo vážně všechno. Ale jejich cíl je něco jiného.

Takže jinými slovy, důvod, proč jim to je dovoleno, je ten, že lidstvo je podvedeno. A lidé s tím vším ze své svobodné vůle souhlasí. Oni by je nemohli nutně přinutit, protože by na sebe vzali příliš mnoho karmy. Problém je v tom, že lidé s tím souhlasí.

Rozpomenutí se na Krista

Pochopení esoteriky v nejnižší formě je pouze intelektuální snahou. To se zabývá jen nejnižší úrovní naší mysli. Tyto texty a celý soubor esoterického křesťanství jako takový, ale i každý jiný impuls… ve skutečnosti jde o to, abychom si to připomněli a rozvíjeli v sobě spiritualitu, kdy skutečně víme, že je to pravda. O tom to vlastně celé je.

Takže to je důvod, proč navzdory tomu, že Kristus skutečně existoval a Ježíš skutečně existoval a dělal tyto věci, nevyvíjeli všechno to úsilí, i když mohli, aby dokázali, že existoval… a to proto, že o to nejde. Jde o to, aby se s ním každý člověk mohl duchovně spojit. A tato schopnost to udělat a vzpomenout si na svou dávnou minulost a vzpomenout si na Kristovu podstatu je vlastně obrovskou součástí duchovního rozvoje. Takže je to vlastně akt vzpomínání, který definuje křesťanství. Je to akt vzpomínání na Krista, který dokazuje Krista, ne jen nějaká DNA nebo něco někde, což je něco, co mnoho lidí, dokonce i v křesťanské víře, nechápe.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější