Gigi Young: Okultní účel války a satanské supertechnologie

Ve zkratce...

Je lákavé nechat se strhnout těmi nejvšednějšími prvky války: upevňováním půdy, moci a bohatství. Existuje však vyšší okultní důvod, proč se války na zemi vedou. Skutečnost je taková, že válce nezabráníme a neporozumíme jí, dokud nedokážeme integrovat okultní neboli duchovní dynamiku války.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 8. listopadu 2023

Stránka autorka: gigiyoung.com

Přepis:

Přestaňme se k těmto nechutným a strašlivým událostem, které se nám staly a jejichž jsme obětí, chovat, jako by byly organické. Nejsou. Jsme vystaveni systematickému rozkladu všeho, co je nám drahé, a všeho, co máme rádi. Válka jako duchovní funkce, ne jen válka na své nejpřízemnější úrovni o získání moci a kontroly. To je ta nejpřízemnější úroveň války. Existuje vyšší úroveň války, která je ve skutečnosti o přivolávání bytostí z nižších úrovní, aby se procházely mezi lidmi.

Otázka: Žiji tedy v Izraeli a zajímalo by mě, kam podle vás směřuje tato válka, včetně jejích možných dopadů v dlouhodobějším horizontu. Právě jsem viděl na vašem Twitteru příspěvek o blížící se třetí světové válce a nevypadá to moc lákavě. Máte pocit, že to všechno bylo naplánováno z hlubokého státu? Z toho, co vím, jak to všechno začalo, od neviditelných děr v plotě až po nezvykle pozdní reakci izraelské armády, zdá se to být podezřelé.

To je opravdu skvělá otázka. A vlastně mě to příjemně překvapilo. Navzdory všemu tomu vitriolu a víte, násilným obrazům a tribalismu, který se děje, jsem byla vlastně opravdu mile překvapena, že ve společnosti existuje hnutí, které se ptá. A které se ptá, jestli je to plánované, co se děje v zákulisí? Děje se něco na hlubší úrovni než jen válka? Než jen konflikt?

Může být válka použita k rozkladu společnosti? K rozpuštění osobního bohatství, aby se svět změnil tak, aby z toho mělo prospěch jen pár lidí, je válka nástrojem k tomu? A pokud ano, jakým způsobem? A tak se v poslední době na veřejnosti hodně mluví o tom, jak může být válka použita jako mechanismus kontroly a jak může být naše bolest použita jako mechanismus kontroly jednotlivců u moci, a mohou existovat okultní síly, které stojí za určitými lidmi a které se na tom také přiživují?

A když začneme takto uvažovat, začínáme o dané situaci správně přemýšlet a začínáme ji skutečně chápat. A tak je samozřejmě alarmující, že každá válka, alespoň za posledních 100 let, byla v podstatě financována stejnými lidmi, stejnými rodinami. A také byly v podstatě zahájeny pod falešnou záminkou, mnohokrát vlastně potopením lodi. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale první světová válka byla Lusitania. A druhá světová válka byla Pearl Harbour. A tak jestli se chystá třetí světová válka, začne také potopením nějaké námořní lodi?

O tom musíme přemýšlet, protože spousta… vlastně většina válek začíná pod falešnou záminkou. A jsou různé důvody, proč určití mocní lidé ve světě chtějí války, je v tom vlastní obohacení. Hlavním důvodem je rozdělení národů, rozbití národů na menší části, které lze ovládat prostřednictvím budování demokracie, změny režimu. Ale existují také okultní účely válek, které jsou, aby v podstatě získaly přístup k okultním objektům a okultním místům.

Někdy vznikají války, které jsou do značné míry velmi zaměřené na drancování určitých míst a získání určitého duchovního místa pod kontrolu, protože na samém vrcholu moci je velmi hluboká okultní náboženská víra, která se přímo promítá do psychologického ovládání, protože pokud můžete ovládat duchovní sféru, můžete ovládat psychologickou rovinu. Tedy to, jak lidé myslí a sny lidí, které se jim zdají. Existuje určitá úroveň okultní síly, která přímo proniká do kolektivního vědomí a mysli lidí, v podstatě to je to, co je okultismus.

Na Zemi jsou určitá starobylá místa, která jsou velmi cenná, ne tak pro světelný okultismus, už ne tolik pro průměrného člověka, ale pro ty staré, starobylé okultní frakce, které se stále chtějí pokusit ovládnout říši živlů, stále se chtějí pokusit ovládnout svět prostřednictvím černé magie, prostřednictvím takového temného pohanství, které je celé o ovládání. A vůbec nejde o harmonii nebo o Boha, ve skutečnosti jde o to být bohem.

A tak v našem světě právě teď existuje velké rozdělení mezi lidmi, kteří si chtějí hrát na boha a kteří chtějí být bohem, chtějí zpětně upravit každou rostlinu prostřednictvím genetické modifikace. A pak chtějí geneticky modifikovat lidi, chtějí, aby se všechno dělalo prostřednictvím technologie navenek. A pak je tu druhá cesta, která je v podstatě o harmonii.

A ta je o Bohu uvnitř a o Kristu uvnitř a o harmonizaci sebe sama do v podstatě vyšší formy. Prostřednictvím sladění se s touto Kristovou silou uvnitř. Jsou to velmi odlišné cesty a cesta Padlých, temnější cesta, která používá válku, aby se v podstatě pokusila dělat temné okultní věci, to je velmi závislé na místě, protože jsou to takové velmi staré druhy temného pohanství, hodně jejich magie závisí na místě a na určitých elementárních silách, které jsou v tom místě, které byly budovány po tisíce let. Takže jejich slabinou je opravdu to, že potřebují používat určité elementární síly, které jsou v určitých oblastech velmi aktivní.

Pokud ty oblasti nemají, tak nejsou schopni provádět určité druhy rituálů. A v naší éře tak nejsou schopni vyvinout určité druhy technologií. Existují určité ozvěny, které se odehrávají v elementární rovině, v nižších subpřírodních rovinách, které uvolňují energii, a oni se tím opravdu živí, jsou na tom závislí. Pokud pracujete ve světle, nezáleží na tom. To vše se děje uvnitř vás, už nemusíte být závislí na ničem vnějším, jako elementálové, země nebo cokoli jiného, protože tento proces už probíhá uvnitř vás. A to je tedy ta bitva, která probíhá.

A to je důvod, proč se odehrává tolik válek. Je to proto, že tito padlí mágové, kteří řídí svět, potřebují tato místa, protože nedokážou v sobě vytvořit impuls, impuls síly v sobě, nedokážou se prostě spojit s duchem ve své bytosti, potřebují nějaký stroj, který by dělal tyto podivné projekce. Potřebují vyvolat ty ubohé elementární bytosti, které zotročují, ty podlidské bytosti, které zotročují, a přimět je, aby plnily jejich příkazy. Je to velmi temné, ale potřebují k tomu určitá fyzická místa. Proto vidíte určitá místa tak přísně střežená.

A vidíte to železné sevření materiálního druhu reality věcí, protože to je vše, co mají. A tak samozřejmě čím víc slyšíme o tom, co se stalo 7. října, tím víc to vypadá, že izraelská armáda ustoupila a bohužel nechala své vlastní lidi povraždit. A v zemi, která je v podstatě velká jako New Jersey, byla reakční doba asi sedm hodin. Tohle není normální.

Nemůžete mít nejvyspělejší bezpečnostní systém, který má ve strážních věžích automatické pušky… který má bezpečnostní systém tak vyspělý, že bychom si to asi ani nedokázali představit. A pak nechat projít Hamás, který je ve srovnání s izraelskými bezpečnostními složkami docela primitivní. Není možné, aby pronikli přes hranice Izraele a pak zareagovat až za 5-7 hodin. To nedává smysl. A podle mého názoru žádný prezidentský kandidát, je mi jedno, kdo jste. Je mi jedno, kdo jste. V určitém okamžiku se musíme začít soustředit na to, co je pravda.

V Americe se nenašel žádný prezidentský kandidát, který by skutečně řekl: Počkejte chvíli, než bude jakákoli strana podpořena, než se cokoli stane, musíme tuto událost skutečně pochopit. Proč došlo k odstoupení? Proč to bylo šest hodin? Slyšela jsem nějaké důvody, ale upřímně řečeno jim nevěřím. Podle mě to bylo umožněno, abychom mohli vstoupit do tohoto intenzivního období konfliktu a smrti a ničení. Samozřejmě se toho hodně děje právě v době, kdy se začíná odhalovat sága lékařské tyranie COVID, v poslední době se odhalilo mnoho věcí o Faucim, v posledních měsících se odhalilo mnoho věcí o samotném COVIDu.

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

A tak dochází k příhodnému přesunu veškeré naší energie směrem k této dědičné ráně, která je mezi Izraelem a Palestinou. A tak si myslím, že spousta lidí se staví na jednu stranu a jsou kmenoví, ale ve skutečnosti se potřebujeme zaměřit jen na tohle: poslouchejte, opravdu to vypadá, že nad státy Izrael a Palestina jsou lidé, kteří z tohoto konfliktu profitují. A izraelskému lidu je ubližováno a je trýzněn a žije teď v naprostém pekle. A palestinskému lidu je ubližováno a je trýzněn a přichází o všechno, co má, jeho existence je teď v podstatě redukována na trosky.

A takhle funguje tento zkorumpovaný systém, že každá jedna rána po předcích, každá jedna bolest, kterou lidstvo má, se roznítí a rozbouří. A tak se dostáváme do stavu války všech proti všem. A oni z toho zcela těží. Oni to celé řídí shora, aby si mohli rozdělit Střední východ na kousky, jaké chtějí. S izraelským lidem to nemá nic společného. Nemá to nic společného s palestinským lidem.

Nikdy to nemělo nic společného s žádným národem, s obyčejnými lidmi, kteří jen praktikují svou víru nebo jsou součástí podskupiny. Vždycky šlo o tuto skupinu nadřazenou lidstvu, která není součástí žádného nám známého náboženství, protože je to prostě satanismus. Je to prostě čistý satanismus a v tuto chvíli je to čistý technosatanismus.

To není něco, čeho se účastní průměrný člověk. Takže musíme pochopit, že lidé, kteří tyto konflikty nakonec ovládají a kteří z nich mají prospěch, nejsou ani ve stejném smýšlení, jako většina lidí, jsou skutečně posedlí, jsou v jiném způsobu života než většina lidí. Ale my se pořád chováme, jako by ty konflikty… období COVIDu, ta nová válka, která bude zuřit na Blízkém východě, my si pořád myslíme, že je to organická věc.

Přestaňme se chovat k těmto nechutným a strašlivým událostem, které se nám dějí a jejichž jsme obětí, jako by byly organické. Nejsou. Jsme vystaveni systematickému rozkladu všeho, co je nám drahé, a všeho, co máme rádi. A bude to pokračovat, dokud se nedokážeme probudit a zaměřit svou pozornost správným směrem. Naprosto si myslím, že chtějí vyvolat třetí světovou válku. Třetí světová válka musí nastat, aby bylo v půdě dost krve pro vtělení Ahrimana neboli Antikrista, musí dojít ke globální válce, aby mohl vzniknout Antikrist. Musí tedy dojít ke smrti.

Ale my máme možnost se proti tomu postavit, ozvat se, abychom od toho odvedli pozornost a zaměřili ji na pozitivní věci, abychom se nenechali zmanipulovat, a můžeme snížit množství bolesti a utrpení, a to může skutečně snížit moc Antikrista. On přijde a my budeme svědky určitých událostí, které se musí stát, ale my můžeme zmírnit jejich účinek. To je moc, kterou máme. Samozřejmě, že tu moc máme.

Upřímně řečeno, myslím si, že existuje intenzivní touha vyvolat třetí světovou válku, myslím si, že existuje vysoký potenciál, že můžeme vidět, jak do roku 2024 nebo 2025 vstoupí do války také Čína. Myslím, že to je něco, co chtějí. Plánovali to už dlouho. Myslím, že v rámci temné elity existuje také frakce, která se na jaderné bomby dívá ne jako na zbraň, ale vnímá je jako okultní rituál.

Takže to je věc, která se týká urychlovačů částic a jaderných zařízení, všeho, co se začne drát do subatomární roviny nebo do subpřírodní roviny, to jsou pro tyto lidi náboženské předměty. Není to jen zbraň, nedíváte se jen na zbraň, která funguje na materiální úrovni kontroly a zastrašování. Díváte se na náboženský předmět. Atomová bomba je pro tyto technosatanisty náboženský předmět.

A tak si myslím… důvod, proč o tom stále mluvíme, i když všichni víme, že existuje tolik typů útoků a že existují určité technologie a zbraně, které by dokázaly to, co atomová bomba, aniž by došlo k radioaktivnímu spadu, ale chci jen upozornit lidi na skutečnost, že lidé stále mluví o atomových zbraních a o té technologii, protože v okultním smyslu trhá díru v závoji.

Pokud děláte jenom něco jako EMP útok, nebo děláte jiné útoky, které nepoužívají tuto konkrétní technologii, mohou ochromit zemi, ale nebudou trhat díru v závoji. Takže musíme chápat válku jako okultní akci. Válku jako duchovní funkci, ne jen válku na její nejpřízemnější úrovni o získání moci a kontroly. To je ta nejpřízemnější úroveň války. Existuje i vyšší úroveň války, která je ve skutečnosti o přivolávání bytostí z nižších rovin, aby se procházely mezi lidmi.

To jsou démonické bytosti. Součástí válek je vyvolávání a snaha přimět démonické bytosti, aby chodily mezi lidstvem, prostřednictvím krve, smrti a bolesti a nyní skrze určité technologie, které jsou zbraněmi, ale mají okultní účinek. A tak se ještě nutně nedostáváme k tomu, abychom to viděli. Ale v okamžiku, kdy se začneme dívat na okultní úroveň války, která spočívá v tom, že určitá země má obřadní hodnotu a elementálové tam jsou určitým způsobem naladěni.

A na určitých místech jsou portály. Takže země je pro černé mágy důležitá, není tak důležitá pro lidi ve světle. Pro lidi ve světle není tak důležitá, pro lidi ve tmě je to všechno. Další věc je, co se děje, když lidé umírají. Když umírá obrovské množství lidí najednou tvoří to trhliny v závoji. Když lidé trpí, když jsou v agónii, ve sváru, ve smutku, tak to k nám přibližuje nižší světy.

A tito lidé to vědí, nemyslete si, že to nevědí. Takže v dnešní době, protože máme tak vyspělé technologie, se už nemůžeme dívat na válku a na tyto lidi, kteří řídí svět, jako prostě materiální věc, jako materiální konflikt o peníze a moc v tom nejzákladnějším smyslu. Musíme se dívat na duchovní stránku, pokud tomu chceme opravdu porozumět.

A to, že to jako společnost neděláme, umožňuje, aby tyto věci pokračovaly, i když vidím, že si to více lidí uvědomuje. Ahoj Gigi, nedávno jsi mluvila o Izraeli a o skutečném důvodu izraelského systému obrany Železné kopule. Zmínila jsi zvláštní energie, které tam přebývají kvůli velké Kristově oběti, která se odehrála, a nové technologie, které tuto specifickou energii potřebují ke svému fungování. První, co mě napadlo, byl Svatý grál. Můžeš tyto technologie a energie více rozvést?

Ano, takže pro mě… jen ponoření se do toho, o čem jsme právě mluvili v souvislosti se svatými zeměmi. Ještě před Kristem se pohanské tradice tak nějak promítaly ven do přírody. A šlo spíše o to, opustit své tělo. A tak nějak jste objevovali věci, pravdy, poznání, a dokonce i některé věci o sobě samých tím, že jste se promítali ven. A to skutečně charakterizuje, jak lidstvo existovalo před vtělením Krista ve Svaté zemi.

A po vtělení Krista vidíme, že lidstvo začíná fungovat úplně jinak. Protože díky Kristově oběti byl vesmírný proud reality integrován do Země a do lidské bytosti, takže každá lidská bytost mohla v podstatě vykonávat úkoly, kvůli kterým by dříve musela opustit své tělo, ale nyní je mohla vykonávat tak, že se vycvičí k tomu, aby šla dovnitř. Takže nyní lze vše provádět uvnitř lidské bytosti. Takže to je rozdíl mezi pohanskými tradicemi a tradicemi po Kristu.

A vědomí bylo také velmi odlišné, zejména před 6000 lety, před 3000 lety. A tak je tu ten výrazný rozdíl. A tak když se podíváte na okultní tradice, které jsou před Kristem, neuznávají, že určité duchovní výkony lze vykonat uvnitř lidské bytosti. Absolutně se snaží pracovat v rámci tohoto velmi starého magického stylu, který někteří lidé nazvou babylonskou magií nebo babylonskou tradicí, což je v podstatě hra na Boha.

Takže v té době, v té egyptsko-chaldejsko-babylonské doby, lidstvo dosáhlo úrovně, kdy bylo tak trochu nebezpečné v tom smyslu, že se dostávalo do zpevnění své mysli, stále více si uvědomovalo sebe sama a bylo více intelektuální, hlouběji zakořeněno v sobě. Ale také byli stále v tomto pohanštějším momentu, kdy byli schopni téměř rozložit přírodu na kousky, aby ji mohli ovládat. Takže v podstatě pochopení toho, co je každé roční období, a pochopení toho, co je každá jednotlivá živelná bytost a jaké jsou její síly.

Ke konci pohanské éry byla příroda roztříděna na kousky a rituálně využívána pod vůlí určitých mágů, a tak to vlastně nikdy nemělo být, my se máme spojit se živelnými silami z naprosté lásky a harmonie. Celá pohanská tradice ve svém jádru na svém vrcholu nikdy nebyla o ovládání zvířat. Nikdy to nebylo o ovládání elementálů, nikdy to nebylo o ovládání. Nikdy nešlo o rozbití přírody na kousky, abyste ji mohli ovládat. To byl temný stínový pád pohanské éry.

A v egyptsko chaldejské době, která spočívala v tom, že jsme najednou začali používat tyto intenzivní znalosti o říši živlů a o Zemi a o vesmíru, jsme se začali snažit mít všechnu tu rituální moudrost, a používali jsme ji k tomu, abychom ovládali ostatní lidi, abychom pouze manifestovali určité věci, a už neexistoval žádný respekt k harmonii. A člověk ze sebe dělal boha, snažil se ze sebe udělat boha tím, že všechno a všechny podřizoval své vůli.

O to v původních pohanských tradicích vůbec nemělo jít. Ve skutečnosti jsou o tom, že jsme správci těchto přírodních království života, v nichž spočíval Bůh. Takže některé z moderních forem pohanství se vůbec nepodobají ničemu z toho, čím původně byly. Hodně z nich je o tom, co mohu získat, co mohu pro sebe manifestovat, což je vlastně pozůstatek této starší doby vysoké magie v Babylonu, kde se lidé konečně připravovali na to, aby do nich vstoupil Kristus, což je vrcholná zkušenost individuality. Ale stále měli všechny ty pokročilé znalosti o světě a magických silách a hvězdách a o tom, co znamenají jednotlivé druhy stromů.

A měli takové neuvěřitelné rituální znalosti o světě. A tak celý ten impuls, ten temný impuls, vnímají svět jako něco, co je třeba nakonec ovládnout, v podstatě ho musí dostat pod svou kontrolu. A to proto, že jsou v tom babylonském stavu mysli, který tomu věří. Je to přístup typu: jestli můžu využít energii ze Svaté země, která byla významná ještě před Kristem, to nemluvíme ani o Eset a různých ženských věcí, které také existovaly na zemi.

Oni budou používat planetu a určité duchovní síly, aby rituálně vytvářeli události, stejně jako to dělali po tisíce let. A Svatá země je toho součástí, zvláště pokud má být vytvořen Antikrist. Došlo mi, že pokud má přijít Antikrist, možná by bylo třeba, aby přišel na místě, kde byl Kristus, nebo něco o něm by mohlo být třeba postaveno na místě, kde byl Kristus. Musíme o tom přemýšlet.

Nějaká část Svaté země může být v určitém ohledu potřebná k tomu, aby se objevil Antikrist, je to něco, co musíme zvážit, je to něco, co musíme zvážit. Protože když fungujete v té temné, magické věci, musíte použít síly, které už jsou přítomné. Neexistuje žádné uznání Kristova impulsu, což znamená, že nelze vytvořit nic nového. Právě Kristův impuls umožňuje transformaci, evoluci a něco nového, co se ve vás může katalyzovat.

To je to, co Kristův impuls dělá. Ale pokud to ve vás není a vy to neuznáváte, pak vám nezbyde nic jiného než použít jakékoliv síly, které na světě existují. A těch ubývá, protože čím déle Kristus působí na Zemi a lidstvo, tím méně a méně síly mají staré způsoby. Ale jsou omezeni na to, co už existuje, na to, jaké existují elementární síly, jaké duchy mají pod kontrolou, jaké mají v současnosti egregory, na to, jaká země má určitou moc… musí to používat, protože nemohou vytvořit nic nového.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

 1. Ano, Gigi se dotýká podstaty všepřítomného zmaru a chaosu, kterého jsme svědky. Válka mezi USA a Čínou bude
  okultním vyvrcholením napětí, které je mezi odpůrčími bytostmi zde na zemi. Mezi Ahrimanem a Luciferem. Jsou to obrovsky mocné síly, které mají úkol vytrhnout lidstvo z řádného duchovního vývoje, tzn. sebrat lidem Krista (správně pochopit Kristův impulz znamená stát se opravdovým Člověkem, vyvíjet se k lidství, k bezpodmínečné lásce a svobodě). Židé čekají na svého mesiáše (Krista nepřijali), zbloudilí křesťané čekají druhé vtělení Krista. Ahriman=satan se má skutečně v první polovině 21. stol. vtělit. Stejně jako se před 2000 lety vtělil Kristus=syn boží=Bůh do člověka z masa a kostí – do Ježíše a přebýval v Ježíšově těle necelé tři roky, tak se vtělí Ahriman do těla člověka. Pro mnohé to bude zachránce = mesiáš. Nastolí mír, řád. Bude to krásná charizmatická bytost. Učiní konec chaosu. Lidé se mu budou „klanět“. A o to tu běží. Lidé nerozpoznají, že je to Satan. Bude jen hrstka těch, kteří to odhalí, ale nebudou vyslyšeni, budou zahlušeni. Tím bude Satan triumfovat své vítězství, neboť ti lidé, kteří ho uznají jako Mesiáše nebo dokonce podruhé vtěleného Krista, budou z řádného vývoje vytrženi. Jejich duchovní podstata bude po smrti získána pro satanovu sféru. Toto vše ti, o kterých konspirátoři hovoří jako o satanistech, dobře vědí. Jsou to služebníci odpůrčích mocností. Praktikují prastaré pohanské kulty s oběťmi tomu odpovídajícími a připravují tuto zásadní událost. Komunikace s těmito mocnostmi dává těmto „elitám“ tak obrovskou moc, kterou my konspirátoři vidíme a stále více a více odhalujeme. A to i díky Vám, Davide. Díky.

  1. Ilona tu zmiňuje dílo Rudolfa Steinera a antropozofii, jisté vysvětlení některých pojmů je třeba zde :
   „https://duchovna-veda.webnode.sk/zakladne-pojmy-ezoteriky/lucifer-a-ahriman/“

   Teorií co se to nyní děje je více, sílí všeobecný chaos a to jak ve fyzické realitě tak v ideové a v našich pokusech to pochopit. Zdá se, že temné síly mají v současné době navrch a Covidem a následnou vakcinací se jim podařilo opravdu zasadit lidstvu silný úder. V zorném úhlu je ale i každý pro ně nebezpečný jednotlivec.
   Zajímavý pohled je třeba zde :
   „https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3856-edict-of-war-against-starseeds“

   Tož hodně sil ..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější