Gigi Young: Jak se propojit se svým srdcem

Ve zkratce...

Na cestě osobního či duchovního rozvoje je mnoho věcí, které můžeme dělat. Jedna z nejzásadnějších a nejpřínosnějších pro nás je však ale to, abychom byli schopni vnímat své srdce. Gigi Young v tomto videu sdílí své poznatky a pohled na to, jak se se svým srdcem propojit.
Facebook
VK
Telegram
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde <-

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 3. prosince 2019

Přepis:

Ahoj všichni, vítejte zpět na mém kanálu. Jmenuji se Gigi Young a budu odpovídat na další vaše otázky. Je to moje oblíbená činnost. Pokud se vám líbí tato videa a taková ta dynamika otázek a odpovědí, mám na svém webu v prémiové sekci živé otázky a odpovědi, kde každý měsíc strávím dvě a půl hodiny a zcela náhodně odpovídám na vaše otázky a miluji to. Takže pojďme na to. Dobře, tato je od Tracy Healyové. Ahoj, Tracy, moc ti děkuji, že sis našla čas, aby sis oblíbila mou stránku a položila mi otázku. Tvoje otázka se týká srdce.

A jakmile jsem to viděla, že se ptáš na srdce, řekla jsem si: Ano! Protože srdce je pro nás naprosto nezbytné pochopit. Ezoterika a mystika je obtížná. Je spousta různých míst, kde můžete začít, je tam spousta protichůdných informací. V této oblasti se pohybuje spousta strašidelných lidí. Je to neregulované. Je to děsivé pole na to se v něm orientovat.

Ale existují aspekty tohoto oboru, této práce, které jsou svým způsobem zkratkou. A pokud je dokážete studovat, zjistíte, že urychlujete svou duchovní praxi a své porozumění a moudrost. A srdce je jednou z těchto věcí, porozumění srdci, rozvíjení vztahu se srdcem je něco, co dělá spiritualitu jednodušší, protože je to vlastně čakra a energetické centrum nebo pečeť naší doby. Což znamená… protože vše je jakýmsi makromikrokosmem, jak nahoře, tak dole, jak procházíme procesím věků, existují určité cesty, které představují celek.

Takže existují určité techniky, existují určité pravdy, určitá energetická centra, která představují příběh toho, kde se nacházíme. A výzvy, kterým čelíme a odpovědi na ně v srdci, jsou to. Když se to začnete učit a studovat, zjistíte, že obecně rozumíte mnohem více věcem. Takže jdeme na to, Tracy. Už jdu na to. Tato otázka zní: Rád bycha, aby ses zabývala tím, jak být zajedno se svým srdcem, jak ukotvit své srdce. Nejsem mystik ani jasnovidec, ale líbí se mi všechno, o čem mluvíš, prosím, můžeš oslovit a vést lidi, jako jsem já? Ráda bych se naladila na svou parapsychickou stránku, ale jak? Děkuji za vše, co v tomto šíleném světě děláš.

No, moc ti děkuji, Tracy. To mě hřeje u srdce. Tak jak být zajedno se svým srdcem. Mám o tom spoustu videí. Ale pojďme si tedy nejprve uvědomit, co je to srdce. Pokud s ním chceme být zajedno, pokud s ním chceme pracovat a používat ho, musíme pochopit, co to je. Srdce je harmonizátor a je vyrovnávač. Máme tedy systém sedmi čaker a srdeční čakra je uprostřed našeho systému sedmi čaker. A stejně jako jsme zkoumali minulý týden, máme jakousi trojici čaker, která je nad námi. To znamená naše jasnovidecké neboli parapsychické čakry, které se hodně zabývají rozsáhlejší energií a energií, která je v podstatě mimo čas.

Jakmile začnete pracovat se svými třemi horními čakrami, zabýváte se energií a koncepty, které jsou mimo čas. Jakmile se začnete zabývat svými spodními třemi čakrami, začínáte se dostávat do krásy fyzického světa. A všechna tato energie začíná být hustší a hmotnější, více podchycená naší nižší myslí. A vyšší energie je téměř jakoby strávena nižšími třemi čakrami. A naším úkolem s těmito třemi nižšími čakrami je, aby se skutečně zrodily, strávily a uzemnily informace z vyššího čakrového systému. I když se liší svou energií… všechny čakry se liší svou energií, liší se perspektivou, kterou vám nabízejí.

A všechny jsou velmi důležité a jedinečné. Všechny společně pracují na tom, aby v podstatě přijaly něco, co je velmi jemné, zvláště tady nahoře směrem ke korunní čakře. To jsou rozsáhlé informace. A když půjdete dál po korunní čakře, začnete se dostávat do kosmických čakrových systémů a éterických těl, která jsou k nim připojena, která mají úplně jiné energetické a čakrové uspořádání než my tady. To je ale video pro pokročilé.

Takže si musíme uvědomit, že jsme tak trochu… a proto je lidský život tak těžký, protože jsme tady jedna singularita, která má všechny ty různé směsi perspektivy, máme sedm vážných úrovní vnímání, ze kterých si můžeme vybrat, proto jsou lidé tak rozdílní, protože všichni využíváme svá energetická centra v různé míře různými způsoby v různých časech. Takže v lidstvu existuje neuvěřitelná úroveň jedinečnosti.

Takže proč je srdeční čakra tak mocná… je to něco jako Duch svatý nebo aspekt Trojice, je to velký harmonizátor, je to místo, kde se všechno tak nějak spojuje v jedno. Takže se nachází přímo mezi nimi. A dělá to, že harmonizuje informace. Nejlepší způsob, jak to pochopit v praktickém smyslu, je, že máme naši mysl, která je jakousi analýzou, strukturou a zařazováním věcí do škatulek. A pak máme naše emocionální centrum, které je instinktivní.

Mysl obvykle nerozumí emocionálnímu centru a emocionální centrum někdy nedává mysli smysl. Ale když začnete pronikat do srdce, dochází k alchymii, kdy z mysli a emocí… kdy mysl a emocionálí tělo propojuje do jednoho. A to je vlastně to, co harmonizuje celý čakrový systém. Když vstoupíme do našich různých čakrových bodů skrze perspektivu srdce, můžeme začít získávat informace, které potřebujeme a které jsou pro nás v tuto chvíli nejcennější.

Když tedy vyučuji rozvoj intuice, učím hodně o srdci. Protože srdce je vědomí, kterým se musíme skutečně zahalit, abychom získali včasné informace a abychom si psychicky přitahovali informace, které pro nás mají správnou rezonanci. Když ji nemáme aktivovanou, pak nedostaneme informace, které jsou správné pro daný čas, protože srdce je také správný čas. Horní čakry jsou mimo čas. Nižší tři čakry jsou téměř příliš v čase a srdce je pro nás něco jako dokonalý čas, dokonalá perspektiva. Pojďme se tedy věnovat tomu, jak být zajedno se srdcem.

Když jsme pochopili roli srdce v rámci našeho lidského vědomí a v rámci našeho čakrového systému, můžeme začít chápat, jak se s ním spojit, jak ho rozvíjet a být s ním, jak říkáte, zajedno. Protože srdce působí jako přirozený přenašeč energie a harmonizátor energie, můžete si představit, že se v něm nahromadí spousta energetických nečistot. A když si neuděláme čas na to, abychom seděli v srdci a rozjímali o něm a rozvíjeli ho, může se stát, že srdeční čakra ztvrdne, že se kolem ní vytvoří jakýsi obal. A může být náročné se s ním spojit.

Mnoho lidí, včetně mě, když jsem se poprvé začala spojovat se srdcem a učit se o něm… začnete se na něj soustředit a vkládat do něj svou energii a necítíte se dobře. A slyšíte všechny ty příběhy, jako třeba: „Ach můj bože, já jsem byla na pláži a prostě jsem si položila ruku na srdce, řekla jsem: Ahoj, oceáne, ahoj, slunce, a moje srdce se prostě otevřelo.“ Slyšíte takové příběhy a říkáte si, proč to není můj příběh? Proč se moje srdce neotevřelo?

Pravda je, že to vlastně vyžaduje hodně… vlastně to vyžaduje hodně praxe a času a energie a procházení stínem, aby se srdce otevřelo. A tak zjistíte, že když se skutečně spojíte se svým srdcem, že musíte projít emocemi, kterými jste se nechtěli zabývat. A musíte projít systémy přesvědčení, které jsou pro vás v podstatě špatné, které jsou pro vás negativní. A to je skutečně iniciace srdce. Iniciace srdce je vidět se takoví, jací skutečně jste, cítit se takoví, jací skutečně jste, a dívat se na sebe.

A to je velmi zosobněno ve čtvrté dimenzi a astrální sféře, která je odpovídající hustotou, je dimenzí srdce… každý čakrový systém má určitou rezonanci s různými dimenzionálními místy. A srdce se spojuje se čtvrtou a občas pátou dimenzí, ale skutečně je spojeno s astrální sférou a 4D, což je zrcadlová sféra. A tak vás srdce skutečně žádá, abyste se podívali sami na sebe.

A důvodem, proč spousta lidí uvízne ve svých spodních třech čakrách a jsou velmi těžcí a odpojení od ducha, je to, že stále přicházejí k srdci a srdce vás chce nasytit duchovní energií a láskou. To však nemůže udělat, pokud se nezabýváte veškerou energií, kterou před sebou skrýváte. A spodní tři čakry ve skutečnosti obsahují spoustu naší pokřivené energie, strachu a bolesti, zejména věcí z dětství.

A tak v okamžiku, kdy aktivujeme srdeční čakru, musí vše toto začít procházet procesem léčení. Abychom byli zajedno se svým srdcem, musíme projít touto praxí detoxikace. Láska… Lidé mluví o tom, že si dávají zelené džusy a dělají tyto fyzické očistné techniky, které jsou skvělé. Ale chci říct, že pokud se chcete očistit a dát svému tělu lesk, musíte očistit srdce. Musíte jít do srdce a čelit tomu, jaké emoce v něm sedí?

A neříkat si jako dospělí: V tomhle už nesedím. Co mohu udělat, abych vyřešil tento emoční vzorec? Kolik máte myšlenek, kterým se oddáváte, aniž byste si řekli, jakou činnost mohu právě teď udělat, abych to vyvážil. A tak srdce nás také žádá, abychom byli dospělí a abychom dospěli. Musíme dospět a stát se tím člověkem, kterého jsme potřebovali, když jsme byli dítě, nebo se musíme stát tím disciplinátorem pro sebe nebo se musíme stát tím vychovatelem pro sebe. Možná se vám v srdci vynoří to, že jste na sebe tvrdí.

A nedovolíte si hrát a nedovolíte si užívat si života. Musíte přijít a být tím vychovatelem a říct: Přestaň, přestaň. Dovol si jít na kurz malování, dovol si vylézt na strom. Vaše srdce bude tou silou ve vašem těle, která řekne: Dobře, musíme tě dostat do rovnováhy. A dá vám činnost, myšlenku, na kterou máte myslet, a emoci, kterou máte cítit a která vás přivede do rovnováhy. Takhle jste zajedno se srdcem. Když vstoupíte do srdce, abyste s ním byli zajedno, musíte ho následovat. Chcete být jedno se srdcem?

Naučte se jeho řeč, kterou je vaše intuice, a následujte to, co vám chce říct. Čím více budete následovat své srdce, tím více se stanete tím, kým skutečně jste. A čím více jste zajedno se svým srdcem, tím větší máte moc. Ale abychom byli zajedno se svým srdcem, musíme především projít očistným procesem, což je důvod, proč to všichni nedělají.

Lidé si někdy naprosto zničí svůj život v důsledku závislostí, špatných návyků, jen protože nechtějí jít do srdce, protože je to pro spoustu lidí ze začátku velmi bolestivé. Nebo nemají žádný podpůrný systém. Ale jde o to pochopit, že vstup do srdce může být procesem léčení, emoční a duševní detoxikace, a pohledu do zrcadla. Jakmile to budete mít, začněte se řídit radami, každý den se nalaďte na své srdce. A vnímejte, co říká.

V této části se dostáváme do tématu rozvoje intuice. Doporučuji vám svůj kurz Vnitřní mystik a i můj pokročilejší kurz, protože tam zacházím do větších detailů, než do jakých můžu zajít v tomto videu, ohledně rozvoje intuice, včetně srdce… v tom kurzu se tomu věnuji mnohem hlouběji. Ale každý se vyvíjí jinak a má odlišný proces rozvoje. Ale co mohu říct obecně o srdci a intuici, je, že s tím chcete sedět. Zpočátku nebudete vědět, co děláte.

Spousta lidí nemá žádný výchozí bod pro to, jak rozvíjet svou intuici, jaké to je mít parapsychické schopnosti, jaké to je cítit srdce a energii… to bylo mou realitou po celé roky, i když teď učím rozvoj intuice, myslím, že je to proto, že jsem měla různé schopnosti a neměla jsem vztah k příběhům jiných lidí, a tak jsem opravdu musela být v bodě nula, byla jsem na dně, když jsem ji začala rozvíjet. Ale prostě musíte mít velmi silnou rutinu, kdy sedíte se svým srdcem a prostě se snažíte a položíte ruce na srdce. Jen si začnete psát, co si myslíte, že vám srdce říká.

Napíšete si, co cítíte, že vám říká, nebo emoce, které cítíte. Prostě tak nějak chcete spustit tu pumpu, chcete spustit ten proces, kdy se s tím spojíte, položíte si tam ruku, snažíte se tam vybudit pocit a uvidíte, co přijde. Musíte začít. A kromě toho si o srdci přečtěte co nejvíc, sledujte videa o srdci, obklopte se znalostmi a pak je praktikujte.

Postupem času si začnete uvědomovat, že se vaše energie trochu posouvá, ale musíte do toho opravdu tak nějak jít. Dalším hackem je, že více než cokoli jiného se srdce aktivuje způsobem, který můžeme nejvíce pochopit láskou. Láska je energie, pocit, myšlenka, myšlenky, které aktivují srdce víc než cokoli jiného. Takže i tehdy, pokud máte problém se spojit se srdcem, cítit srdce, především si položte ruce na srdce a prociťujte emoce, které jsou ve spektru lásky.

Mír, vděčnost, srdečnost. Úsměv. To aktivuje a jakoby zahřívá a rozproudí srdce a vy to ucítíte ve svém těle. A pak v průběhu dne myslete na myšlenky, které jsou láskyplné vůči vám. Potvrzujte si: Mé srdce je otevřené. Moje srdce je živé. Je snadné spojit se s mým srdcem. Je snadné cítit své srdce. Pokud tyto věci děláte… pokud se svým srdcem sedíte, pokud se o něm učíte, pokračujete v jeho studiu, pokud cítíte emoce, které jsou soustředěny v lásce, pokud myslíte na láskyplné myšlenky, pokud děláte afirmace, máte recept, jak to skutečně udělat.

Poslední věcí by bylo nemít žádná očekávání, protože jako lidé jsme velmi špatní ve snaze předvídat, jaké to je vnímat parapsychické schopnosti. Kdykoli máme očekávání, zejména o paranormálních věcech, jak bychom je měli cítit, jaké to bude, jaké by měly být informace, úplně se zablokujeme. Mít očekávání ohledně svého parapsychického vývoje je to nejhorší.

Energie, kterou tam chcete, je zcela otevřená, chcete energii hry, energii vnitřního dítěte, to je to, co chcete. Nechcete očekávání. Očekávání jsou založena na kontrole. A když začneme jednat s divokou, kosmickou energií intuice, chová se jako štípačka na dřevo, a než na vás dojde, nezbude vám nic a budete jen frustrovaní. Takže žádná očekávání. Žádná.

Dobře, to je všechno. Doufám, že to je odpověď na tvou otázku ohledně rozvoje srdce a intuice. Jako vždy vám posílám lásku, můžete prosím zvážit podporu mého kanálu a mé práce tím, že přispějete tím, že se přihlásíte na kurz nebo se stanete prémiovým členem mého webu, kde se jednou měsíčně setkáváme a děláme tato živá vysílání s otázkami. A také získáte fórum, kde můžete mluvit o těchto tématech s ostatními lidmi, a také získáte exkluzivní obsah, který se zde neobjeví. Takže jako vždy vás všechny zdravím a uvidíme se u mého dalšího videa.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější