Gigi Young: Co je okultismus? [Prozření 01]

Ve zkratce...

Okultismus je v dnešní společnosti často vnímán jako synonymem zla. Co to ale ve skutečnosti je, a je to skutečně něco negativního? Více v tomto prvním díle série „Prozření” od Gigi Young.
Facebook
VK
Telegram
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Přepis:

Ve společnosti se nacházíme na zvláštním místě. Točíme se v hluboké vesmírné noci, v temném cyklu, v Kalijuze. V tomto období našeho kosmického pochodu vládne stín, který vystupuje na povrch, ne proto, že by byl sám o sobě mocný, ale proto, že světlo není zřejmé. To je obrácená strana. Tato inverze, v níž žijeme, je vakuum, nikoli pravda. Je v tom rozdíl.

Nemůžeme odložit telefony a přestat se dívat na sebe nebo jeden na druhého, a přesto jsme se nikdy necítili tak sami. Sledujeme televizní pořady o všech problémech světa, a přesto nic neděláme. A zatímco se díváme na politický zmatek, ekologickou krizi, lidskou krizi, ocitáme se v křiku do půlnoci, která nemá svítání. A všichni to cítíme. Proč? Jak je možné, že máme kolem sebe tolik informací, a přesto jsme tak nevědomí? Řeknu vám proč. Díváme se špatným směrem.

Spoléhali jsme se na politiky a nefunkční vládní systémy, které se ukázaly jako zkorumpované, až je to urážlivé a podivné. Kvůli tomu se společnost dál potácí a degraduje. Jsme krátkozrací a neuvědomujeme si, že samotným kořenem našich problémů ve společnosti je okultismus. Skryté duchovní praktiky a víra lidí u moci a také naše vlastní energie, naše vlastní okultní aspekty, za které nepřebíráme zodpovědnost… za své myšlenky, emoce a ducha, které jsme opustili.

Kam tuto energii bezděčně soustřeďujeme. Nyní tomu možná nebudete věřit. Možná se cítíte nepříjemně v souvislosti se stínem a vážnými rozhovory. Ale je čas se nadechnout a uvědomit si, že nezáleží na tom, čemu věříte, ale nejmocnější lidé na světě mají okultní systém víry a to je nepopiratelné. „Výhradně mužský, ultraelitní Bohemian Grove se sešel v roce 2019.“

Nejenže mu věří, oni jím žijí a je všude kolem nás. Účastníme se rituálů a ani o tom nevíme. Nemáme šanci vytvořit trvalou změnu, pokud se nezabýváme duchem. Naší duchovností. Stínem a světlem. Nové epochy se rodí z ducha a z pravdy. To je kořen a tam vše začíná. Na začátek chci říct, že nemám zájem šokovat vás hrůznými obrazy temných okultních praktik.

Jestli chcete, můžete si ty věci vygooglit a vyskočí vám na počítači během pěti vteřin, ale tady je nenajdete. Nenajdete tu ani to, že bych lidi bez jakéhokoli řešení odhalovala, což problém jenom prohlubuje. Mým cílem v tomto seriálu je začít konverzaci o tom, jak přesně to funguje a co s tím můžeme dělat. Protože tohle se děje už příliš dlouho.

Takže bez dalších řečí začněme úplně od začátku. Co je okultismus? Wikipedie říká, že okultismus je z latinského slova occultus, což znamená tajný, skrytý nebo tajuplný. Je to vědění o skrytém nebo vědění o paranormálních jevech. Slovník říká, že jako podstatné jméno je to nadpřirozená, mystická nebo magická víra, praktiky nebo jevy. Jako sloveso to znamená odříznout od pohledu tím, že se něco vnutí, aby to bylo okultní, aby to bylo skryté. Takže v podstatě, ať už to převrátíte jakkoli, okultní znamená skryté. Nyní pojďme hlouběji. Co přesně je skryté?

Od počátku věků se člověk snaží zaznamenat zákony vesmíru tak, abychom jim rozuměli, protože lidé jsou součástí vesmíru a naše porozumění vesmíru a přírodních zákonů nám pomáhá porozumět sobě samým. Jsme neoddělitelní od přírody a naše duše funguje stejně jako příroda, jako vesmír, jak nahoře, tak i dole. Pochopení celkového obrazu v nás vytváří průchozí linii, stává se naším mostem zpět k duchu a vyšším dimenzím, z nichž jsme vzešli.

Toto zkoumání naší přirozenosti bylo zhuštěno do symbolů, mýtů, učení a rituálů. Tomu říkáme hluboké nástroje moudrosti. Symboly, mýty, učení a rituály. Do toho jsme zhustili naše zkoumání vesmíru a toto zkoumání vesmíru, vytváření mýtů a symbolů… to je pro nás nyní průchozí linie, kterou používáme ve svém vědomí, a říká se jí okultismus. Tuto práci vykonali naši předkové a tvoří neviditelnou nit, která nás nejen spojuje s naším duchem, ale spojuje všechny epochy času.

Jelikož je naše mysl omezená, nemůžeme během jednoho života, v jedné perspektivě, pochopit celý vesmír. Některé symboly, mýty a učení jsou tedy tajemné ze své podstaty, ne proto, že by byly zlé, ale proto, že nejsme stvořeni k tomu, abychom poznali všechno najednou. Věci nám připadají skryté, protože koncepty jsou pro nás na naší současné úrovni vědomí příliš velké.

Okultismus je neutrální. Jsou to symboly, mýty, učení a rituály, které našim předkům pomáhaly spojit se s vesmírem a porozumět mu, a které nám nadále pomáhají spojit se s vesmírem a porozumět mu. Na okultismu je zajímavé, že vidíme, jak se stejné symboly objevují ve všech kulturách, bez ohledu na to, jak jsou odlišné nebo vzdálené. Zdá se, že tyto symboly se objevují vždy.

Například symbol X se objevuje kolem intenzivních duchovních událostí nebo technologií. Objevuje se v mayské kultuře, afrických kulturách, evropských kulturách a dokonce až do moderní doby. Vidíme, že X se objevuje v určitých duchovních technologií a na konkrétních místech.

Slunce je dalším okultním symbolem, objevuje se velmi podobně napříč kulturami, které spolu ani nesouvisejí. Zdá se, že tento archetypální jazyk máme v sobě, rodíme se s ním. Jakoby to byl náš první jazyk. Spirála je dalším příkladem našeho hlubokého kolektivního sdíleného jazyka. Často se zdá, že představuje kosmos nebo tok života. Máme tedy vnitřní jazyk, který přesahuje mluvené slovo. a přesahuje logickou mysl. Přesahuje i kulturu. Je to průchozí linie. A máme ji všichni.

Všechny tyto symboly jsou archetypy a my je rozpoznáváme jako součást struktury naší vlastní mysli. A také se na ně můžeme dívat jako na základ jazyka. Okultismus tedy můžeme vnímat také jako jazyk archetypů. V duchovním vývoji jsou symboly a archetypy vlastně způsobem, jakým komunikuje duch a jakým komunikuje naše vyšší já. Na symboly a archetypy a tyto okultní symboly se tedy můžeme dívat také jako na způsob, jakým s námi duch nebo naše vyšší já komunikuje. Je to, jako bychom z tohoto „okultního jazyka“ vyvinuli náš mluvený jazyk.

Takže svým způsobem, když používáme okultismus, mluvíme jen starobylým jazykem, mluvíme jen jazykem, kterým jsme mluvili, než jsme začali mluvit anglicky nebo francouzsky nebo jakýmkoli jiným jazykem. Je to náš původní jazyk. Je to jazyk předtím, než jsme spadli do této hustoty, ale to už jdeme trochu do hloubky. Takže se vrátíme k tématu.

Krása tohoto typu hlubokého porozumění v nás spočívá v tom, že bez ohledu na to, jak hluboko bychom spadli do hmotného světa, pro naši vědomou mysl by opět existoval jazyk, který by nám umožnil postavit most zpět k nebesům, zpět k našemu vyššímu já.

Samotným účelem okultismu je spojit nás s touto vyšší myslí, s přírodou, navázat vztah s vesmírem, s naším duchem. V tomto smyslu je okultismus možná nejlépe popsatelný jako dveře do jiných světů, ne do cizích světů, ale do našeho světa, do našeho vnitřního světa. A tím se dostáváme k tomu, proč se ho obáváme.

Ale než se k tomu dostaneme, můžete si tak trochu udělat představu o tom, jak přetváříme své představy o tom, co okultismus je, můžeme si tak trochu udělat představu o tom, jak je hloupé, že by tyto symboly a mýty, které ve skutečnosti představují naši vlastní Vyšší mysl, naše vlastní Vyšší já, naše vlastní, víte, poznání, byly negativní. Ukazuje nám to, jak hluboko jsme zapomněli sami na sebe. Náš vztah k okultismu v dnešní společnosti, náš strach z něj nám ukazuje, jak hluboce jsme zapomněli sami na sebe. Neukazuje nám to nic o okultismu.

Proč tolik lidí vnímají okultismus jako něco zlého?

Zjistili jsme tedy, že okultismus je neutrální, jak jsme o něm hovořili, jsou to symboly, archetypy, mýty, ale když se rozhlédneme ve společnosti, vidíme, že pro mnohé je okultismus vlastně synonymem zla. Mnoho kanálů na YouTube a účtů na sociálních sítích s dobrými úmysly hází neutrální symboly a praktiky do jednoho pytle s těmi pokřivenými a negativními.

Takže to, co by bylo neutrálním symbolem, dají dohromady s něčím, co je symbolem používaným negativním způsobem, temným způsobem. Takže míchají temný okultismus se zdravým okultismem a říkají, že je to totéž. To nás zanechává ještě zmatenější a odpojenější. To nic neřeší ani nedokazuje, kromě toho, že okultismus existuje. Ale proč předpokládáme, že okultismus je zlo?

Ve skutečnosti to nemá nic společného s okultismem a vše souvisí se stavem společnosti. Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme, že lidstvo čelí sžírajícímu a regresivnímu chaosu. Vidíme společnost, která je ve skutečnosti velmi vzdálená přírodě. Vidíme svět pohlcen v materialismu a konzumu, takovém, který jen velmi málo myslí na ducha nebo vnitřní svět.

Je také běžné, že duše je dnes redukována a potlačována dogmaty, ať už vědeckými, nebo náboženskými. V tomto očividném stavu duchovní omezenosti vážně věříme, že vůbec vidíme jasně? Zejména něco tak důležitého a starobylého, jako je okultismus? Pravdou je, že se okultismu bojíme, protože se bojíme vlastního světla. Mnozí se dívají do zrcadla neznáma a vidí svůj největší strach.

Protože tak fungují den co den, ve stavu strachu, ve stavu přežívání, opakovaně traumatizováni na hraně. A tak v okamžiku, kdy se uvolníte a podíváte se dovnitř, uvidíte přesně to, co uvidíte, uvidíte svůj stín, uvidíte svůj strach, protože to je váš dominantní stav. V okamžiku, kdy se snažíme nahlédnout do neznáma, do okultismu, se nám naše strachy odrážejí zpět. Protože okultismus nejsou jen symboly, mýty a rituály. Je to síla, je to duchovní síla, která nám zrcadlí to, kým jsme.

Když dovolíme svému stínu, aby vládl, je to první obraz, kterému musíme čelit, když se pokoušíme nahlédnout dovnitř nebo nahlédnout do vyšších sfér, musíme projít skrze své vlastní já. Není to něco mimo nás, okultismus není něco mimo nás. Je to spojení s energií v nás a všude kolem nás, s energií, v níž je vše stvořeno. A je to náš vztah k ní, k sobě samým a k přírodě, který okamžitě vidíme, když se podíváme na něco tak hlubokého, jako je okultismus.

To je moudrost, kterou znali naši předkové. My jsme však na to zapomněli a často to zavrhujeme jako směšné nebo hloupé, ale oni to věděli. Zapomněli jsme na to, vnímat proces reflexe okultismu jako ozdravnou iniciaci, příležitost ke smrti ega nebo smrti těch částí nás samých, které nám již neslouží. Místo toho jej vnímáme a prožíváme jako jakýsi druh doslovné smrti, jako stres, který pohltí naši již tak křehkou existenci.

Protože se nespojujeme se svým vnitřním světem, se svým duchem, tak v okamžiku, kdy zažijeme něco, co nás děsí, myslíme si, že nás to zničí, protože o tom nic nevíme. Jsme tak odpojeni od svého vnitřního světa, že už nevíme, jak s ním komunikovat. Bojíme se sami sebe. V tomto bodě se nacházíme. Zoufale se potřebujeme spojit se svým duchem.

Ale bojíme se procesu spojení a uzdravení, které je nezbytné. Když se zdokonalíme ve čtení okultismu, můžeme také dekódovat, co znamená pro druhé podle toho, jak ho používají. Ale pokud se do těchto hlubokých vod neodvážíme, nikdy se to nedozvíme a budeme se věčně honit za ocasem, nikdy se nedostaneme ke kořenům, nikdy se nedostaneme na vrchol.

Co je tedy okultismus?

Okultismus jste vy, já, moji předkové, vaši předkové, nebe, země, flóra, fauna, příběh všeho života. Je to neutrální jazyk, kterým jsme kdysi všichni mluvili, ale který jsme zapomněli. Jazyk tak hluboký, že jeho vědomým používáním odhalíme vše o sobě, co chceme vidět a co ne. V okultismu se skrývá naše magie. A my si to musíme zapamatovat a vzít si ji zpět.

Co můžeme dělat?

Náš domácí úkol. Začít se programovat, abychom o okultismu přemýšleli jako o řadě symbolů, příběhů a historie, které patří nám všem. Máme nezdravou představu o tom, co je okultismus, mnozí z nás. Takže to musíme tak nějak vrátit zpět na neutrální úroveň, abychom to skutečně dovedli do plného kruhu a pochopili, že tato úroveň poznání a uvažování už nepatří výlučné skupině. A už nás nebudou odpuzovat okultní obrazy nebo něco podobného, budeme se na to dívat jako na hádanku, kterou musíme pochopit a dekódovat, nejprve jako neutrální symboly, a pak můžeme analyzovat lidi, kteří je používají, a jejich případné záměry.

Především však musíme na okultismus, symboly a mýty nahlížet jako na neutrální. Pokud uvidíte nějaký rituál nebo něco, o čem si myslíte, že by to mohl být rituál, symbol, mýtus, okamžitě ho rozeberte na archetypální význam, odstraňte náboj, abyste ho mohli vidět pro jeho pohyblivé části. Tomu se říká duchovní zralost, emocionální zralost, mentální zralost, podívat se na něco a nebýt okamžitě reaktivní a pohlcený tím, ale říct si: Dobře, jaké jsou v tom pohyblivé části? Co tento symbol znamená? Co znamená v neutrálním smyslu? A co by mohl znamenat ve zkresleném smyslu?

Máme to štěstí, že žijeme v době informací. V dnešní době je tedy velmi snadné vyhledat si výklad symbolů. Musíme si tedy položit otázku, jaké symboly se používají? Jak na sebe symboly vzájemně působí? Jaký je podle vás záměr? Je záměrem vytvořit chaos? Protože když je chaos, znamená to, že je přebytek energie. A tento přebytek energie se nasměruje do tohoto symbolu a může být sklizen lidmi, kteří ho tam vložili. Více o tomto v dalších videích. Ale je to podle vás používáno k vytváření chaosu? Nebo se to používá ke spojení s duchem a k růstu?

A vy budete stále lépe a lépe vnímat, jak se používá archetyp nebo rituál nebo jak se používá mýtus. A lidé, kteří to používají. Je to opravdu jiný jazyk. A jakmile začneme tuto část sebe sama obsazovat, bude pro ostatní obtížnější ji sklízet nebo zneužívat. Jednoduše tím, že provedete toto cvičení, výrazně omezíte množství energie, která do těchto věcí jde. Je však důležité říci si právě teď a tady, že si nyní bereme zpět svou historii, svou magii, magii svých předků a svou symboliku. Jsme si vědomi a nyní sledujeme vědomým zrakem.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější