Gigi Young: Osmá sféra (Steiner, temné entity a éterizace krve)

Ve zkratce...

Osmá sféra je, v křesťaňské terminologii, v podstatě Antikrist. Je to falešná realita kolem Země. Je to falešné světlo, které se představuje za skutečné světlo. Jsou to bytosti a entity, na které se lidi napojují, které tvrdí, že jsou vyšší, světelné bytosti, ale ve skutečnosti jsou to degenerované, temné bytosti. Více ve videu od Gigi Young.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 23. září 2022

Odkazy na Gigi:
→ WEB: http://gigiyoung.com
→ INSTAGRAM: @gigi_young
→ FACEBOOK: https://www.facebook.com/gigiyoungdotcom
→ TWITTER: @mysticinthemoon
→ TELEGRAM https://t.me/realgigiyoung
→ COURSES: https://gigiyoung.com/courses
→ NEWSLETTER: https://gigiyoung.com/newsletter
→ DONATE https://gigiyoung.com/donate/

Přepis (Osmá sféra):

Pouze když se cítíme vyděšeni a budeme mít pocit, že svět končí, přijmeme někdy náboženství osmé sféry. Dobrý den všem. Vítejte zpět na mém kanálu. Moc vám děkuji, že jste se ke mně dnes připojili. A dnes budeme mluvit o něčem, čemu se říká osmá sféra. Je to něco, o čem jsem přednášela už dříve a o čem jsem dělala rozhovory.

A je to opravdu důležitý koncept pro naši dobu, abychom ho pochopili. Proto jsem se rozhodla, že se chopím jedné z vašich otázek a odpovím na ni. Tato otázka je od Mahimy Jainové. Ahoj Mahimo. A ty jsi řekla: Ahoj, Gigi, vždycky miluju a oceňuju, co děláš. Jen jsem chtěla vyjádřit prosbu, zda bys nemohla natočit video o spojení mezi sakrální čakrou a osmou sférou, opravdu bych ráda znala tvůj názor na to.

Vlastně opravdu neuvěřitelné, že jsi udělala toto spojení mezi sakrální čakrou, což je druhá čakra v lidském čakrovém systému, a touto jakousi falešnou sférou kolem Země, protože můžeme vytvořit spojení mezi tím, jak náš čakrový systém komunikuje s vyššími světy, a také i s osmou sférou, zejména sakrální čakra nebo nižší čakry.

Takže než se dostanu k přesnému spojení mezi osmou sférou a sakrální čakrou, pojďme se ponořit do toho, co přesně osmá sféra je. Je to důležité, protože každý, kdo se zabývá duchovním rozvojem, každý, kdo se zabývá jasnovideckým rozvojem, cokoli, co souvisí s propojením s vyššími sférami, duchovnem, musí mít dobrý a silný smysl pro kosmologii, musí mít kosmologii.

Jednou z největších chyb, které se dnes dělají, zejména v New Age (Novém věku), je, když lidé věří, že se mohou jen tak otevřít duchovnímu světu a že je jejich vědomí nebo jejich mysl automaticky zavede přesně tam, kam potřebují, nebo je automaticky přivede na nejvyšší možnou úroveň.

Takto jasnovidecké schopnosti ve skutečnosti nefungují. Jasnovidecké schopnosti fungují jako zrcadlo nebo jako určitý druh rezonance či přizpůsobení frekvence. A my přitahujeme v duchovním světě to, co máme v sobě, nebo přitahujeme v duchovním světě přesně tu úroveň vývoje, kterou máme v sobě. To tedy znamená, že být jasnovidcem nestačí.

Učit nebo dokonce pracovat jako médium… jasnovidecké schopnosti samy o sobě nestačí a jasnovidectví vlastně není velký dar. Skutečná síla přichází ve skutečnosti v pochopení struktury vesmíru, A jakmile to poznáme, jakmile to pochopíme, jakmile budeme mít smysl pro kosmologii, struktury kosmu a struktury v nás samých, pak naše jasnovidecké schopnosti skutečně budout mít strukturu, v níž mohou správně fungovat, mohou pochopit, co je to jasnovidecký čas, který se dělí na velmi specifické epochy, které v sobě mají velmi specifický typ vědomí.

Každá jednotlivá epocha lidstva, ať už je to lemurijská epocha, nebo atlantská epocha, nebo postatlantská epocha, ve které se nyní nacházíme, každá jednotlivá epocha je vlastně vymezena jako epocha času, nejen pro pohodlí poznání různých časových období, ale jsou ve skutečnosti vymezeny proto, že představují různé fáze lidského vědomí, různé stupně lidského vědomí, jak se vyvíjí. Níže dám odkaz na přednášku, kterou jsem na toto téma měla před několika měsíci a která se jmenuje Lidská a kosmická evoluce, je zcela zdarma, dám na ni odkaz níže.

A pak si můžete dobře prohlédnout různé epochy lidstva. A také na různé epochy samotné Země, naší Země nebo Země, na které žijeme. Měla různé inkarnace, různé inkarnace a různé etapy svého vlastního vývoje, na kterých jsme se podíleli i my. Často je vnímáme jako jiné světy a ony ve skutečnosti jsou tak trochu uloženy i v planetách kolem nás. Ale i naše planeta se vyvíjí. Když neznáme tyto základní zákony vývoje, když nemáme tuto kosmologii, to, co nakonec děláme, je, že se prostě spojujeme s čímkoliv, co je tam nahoře.

A s největší pravděpodobností se spojíme s něčím, čemu se říká osmá sféra, nebo se začneme spojovat do nižších rovin. Pojďme se tedy dostat k tomu, co je osmá sféra, když teď víme, že se skutečně musíme vzdělávat ve správné kosmologii a správném lidském vývoji a planetárním vývoji, abychom měli duchovní zážitky a získávali duchovní poznání, které není zmatené a překroucené… musíme to pochopit. A co je tedy osmá sféra?

A proč, když nejste připraveni, když nejste připraveni nebo když si nejste dostatečně vědomi a začnete se jasnovidecky otevírat, proč se naladíte na osmou sféru? Důvodem, proč se naladíte na osmou sféru, je to, že osmá sféra tvoří něco, co byste mohli nazvat falešnou realitou kolem Země. Na Zemi se tedy můžete dívat jako na třetí dimenzi. A pak jen v trochu vyšší dimenzi je něco, co byste nazvali sférou nebo energetickým tělesem kolem Země.

A to je něco jako záchytný bod pro všechno, co není zcela a úplně v souladu s přirozeným zákonem, je to záchytný bod pro všechno, co není pravdivé, nebo všechno, co není v souladu, tak trochu přechází do vytváření osmé sféry, pokračování osmé sféry. Aby se mystik skutečně dokázal dostat za tuto sféru falešných informací, musí být opravdu velmi přesný ve svých znalostech. A musíte být velmi vzdělaní, pokud jde o skutečnost, že osmá sféra existuje, a co to je.

Nemůžeme očekávat, že se jen tak duchovně otevřeme a že se dostaneme přes osmou sféru a že všechno bude dokonalé, protože celá podstata osmé sféry spočívá v tom, že je to také tak trochu sféra podvodů. Opravdu dobrý způsob, jak se na to dívat, je, že je to falešný kosmos nebo falešná realita.

Něco jako úplná inverze a výsměch našemu světu a také vyšším světům, protože stojí mezi naším světem a skutečnými nebesy nebo skutečnými vyššímu úrovni, které jsou dokonalejší. Je to tedy takový odporný, chaotick a temný záchytný bod, co obklopuje planetu a co se skládá ze všech nesouladných myšlenek, všeho druhu temnoty, všeho druhu nenávisti a jakýchkoli myšlenek a formulací v naší mysli a bytostech a esencích duše, které se vymkly přirozenému zákonu nebo Božímu zákonu, takže nemorální, neetické, všechen tento druh věcí se shromažďuje v osmé sféře a tak trochu obklopuje naši planetu jako zrcadlo.

V New Age bude osmé sféře nejblíže něco, čemu se říká nižší astrální rovina. V učeních kolem nižší astrální roviny a osmé sféry najdete mnoho paralel. Učení o osmé sféře předchází konceptům v New Age. A New Age je jakousi znehodnocenou verzí těchto starobylých tradic a skutečných esoterických kosmologií, které existovaly spíše v naší minulosti, ale které se jaksi hyperkomercializovaly a rozpadly na všechny ty malé kousky.

A nyní se nám dostává jen malých zbytků věcí, ale ne úplného učení, ne úplné lekce. A to je velmi nebezpečné, protože osmá sféra je také tak trochu roztříštěné pravdy, které nejsou správně používány, které se mohou zdát v danou chvíli užitečné, ale ve skutečnosti jsou obklopeny spoustou nepravd.

A právě proto může být osmá sféra velmi nebezpečná, protože můžete tak trochu získat informace, které se vám budou zdát pravdivé, protože v nich budou nějaká témata a nějaká pravda, ale nebude to nejvyšší pravda pro danou dobu. Abyste získali nejvyšší pravdu dané doby a využili svou skutečnou tvořivost, svou skutečnou genialitu, svou skutečnou inspiraci a skutečně získali velmi silnou jasnovideckou informaci a sílu, musíte projít osmou sférou, projít jí a dostat se do vyšších rovin. T

akže skutečná záludnost tohoto je, že osmá sféra, podle toho, co mohu říci, je úplně falešný kosmos. Takže když se lidé napojí na osmou sféru, mají pocit, že se skutečně napojují na vesmír, mají pocit, že komunikují s interdimenzionálními bytostmi a mimozemšťany, ale vlastně je to vše jen uvězněno v osmé sféře, jsou to všechno jen jakési podvodné entity, které jsou uvězněny v této sféře a které se chtějí připojit, které chtějí žít skrze lidstvo. Toto učení se nevyučovalo v mysterijních školách, a to kvůli tomu, jak je tato konkrétní realita temná.

A v dřívějších dobách nechtěli, aby se tento koncept zkreslil a vyučoval nesprávně, což se několikrát stalo. A také nechtěli děsit lidi, kteří se vyvíjeli v dřívějších stadiích vývoje. A nechtěli, aby si lidé mysleli, že panebože, když se začnu duchovně rozvíjet, tak se prostě spojím s nějakou démonickou entitou, že to všechno bude špatné a nikdy nebudu schopen proniknout přes osmou sféru. Takže to bylo vždycky něco, co se muselo ve správný čas předložit. Ale také něco, co se drželo zpátky kvůli jakési temnější realitě, kterou to je.

Jeden ze způsobů, jak můžeme tak trochu spojit chápání osmé sféry s některými dnes populárními koncepty New Age, je, že pokud si dokážete představit nižší astrální rovinu, takovou tu temnější rovinu, která je také spojována s Měsícem, pokud si dokážete představit tuto rovinu… a tato rovina se mimochodem v různých tradicích nazývá různě.

Takže nižší astrální rovina by se v tibetské mystice nazývala rovina Bardo. V křesťanské mystice by se jí pravděpodobně říkalo očistec nebo peklo. A pak v jiných východních tradicích se to může nazývat kámaloka nebo měsíční rovina v rámci jiných východních tradic. Je také velmi důležité, pokud chcete skutečně správně pochopit mystiku, snažit se o nalezení těchto různých spojitostí, a pochopit, že tyto koncepty nejsou nové, nejsou nedávno channelované.

Jsou to tradiční učení všech našich předků. Je to struktura vesmíru, je to struktura našeho vlastního vývoje. A bylo to vyučováno svým vlastním způsobem v podstatě ve všech existujících kulturách, měly svá vlastní slova pro tyto přesně dané věci a své vlastní interakce s bytostmi. Bytosti se obvykle nazývaly démoni v křesťanské mystice nebo západní mystice, pravděpodobně džin na Středním východě, nebo temní duchové, takové věci.

Parazitické entity, takové věci. Takže nic z toho, co tady říkám, není nové. Je to jen přiblížení této tradice modernějším způsobem za použití moderních termínů a její aktualizace, abychom ji mohli chápat pomocí některých věcí, které se dnes dějí v naší kultuře. Takže kdybyste chtěli, mohli byste se na osmou sféru dívat, alespoň já osobně ji tak vnímám.. není o ní příliš mnoho veřejných informací. Ale mohli byste si osmou sféru představit jako takovou vrstvu kolem Země, která pohlcuje veškerou bolest a noční můry a traumata a vše, co není organické.

Tam se dostávají divergentní časové linie. Je to místo… když degenerujete nebo neprojdete evoluční fází, jste uvězněni v osmé sféře. Odtud pochází myšlenka vězeňské planety, inkarnační síť a myšlenka bytostí, které jsou nuceny se znovu a znovu reinkarnovat, dokud se neosvobodí. Osmá sféra je tou silou, která to lidstvu nutí. A každý jedinec s ní interaguje, jako by to bylo něco jako zrcadlo. Takže ne každý má stejný vztah k této rovině, k této sféře kolem Země. Je to něco jako… čím více jste očištěni, tím méně na vás tato sféra vůbec bude působit.

Čím jste nemorálnější, neetičtější, což znamená, že čím slabší je vaše elektromagnetické pole kolem vašeho vlastního těla, tím jste náchylnější k tomu, aby se na vás tyto bytosti připoutaly, a jakoby vás zatkly pryč do této sféry. Tohle je důvod, proč se o tom obvykle nemluví, protože z lidí začnou vystupovat různé druhy paranoie. Nepropadejte paranoie, musíme o tom mluvit jako dospělí, vím, že se lidé mohou začít velmi bát těchto konceptů, ale skutečnost je taková, že duchovní svět a mystika není na útěk, není to pohádka na dobrou noc.

Není to ráj po celou dobu, je to svět světla a stínu. Má to temnotu, a vám ani nikomu jinému neprospěje, když se to budete snažit popírat, jen to zhorší. Takže to nejlepší, co můžeme udělat, je klidně a dospěle, jak nejlépe umíme, přijmout tyto koncepty a začít jim rozumět a pracovat s nimi. Tak se dostaneme dál a prolomíme osmou sféru.

Takže jeden ze způsobů, jak se na to můžete dívat, je ten, že to, co známe jako nižší astrální úroveň nebo peklo, očistec nebo sféra Bardo… přirozeným vývojem vesmíru, protože vesmír je živá, dýchající entita a vyvíjí se a roste stejně jako my a to, jak roste, je prostřednictvím hvězd a planet a prostřednictvím nás, což jsou jako jeho buňky nebo tak. Takto se dá na to dívat.

A jak se vesmír vyvíjí, vždycky dochází k procesu štěpení nebo mitózy a rozdělování věcí. A tak vlastně vznikají planety. Pokud chápete esoterickou vědu nebo mysterijní vědu o vesmíru, všechny planety patří ke Slunci nebo jsou jeho vyjádřením a uvnitř magnetického pole Slunce a jsou tak trochu téměř jako různá časová období samotného Slunce. A pak máte… jak se lidstvo v různých planetárních vědomích nebo slunečním vědomí posouvá v hustotě dolů a my jsme stále hustší, věci se musí začít oddělovat a individualizovat. Aby se vše odlišilo.

A tak vzniká jednotlivec, takto se zformovalo vše ostatní, skrze tento přirozený proces dělení a mitózy a individualizace. A my se nacházíme pravděpodobně v té nejhustší možné verzí, alespoň pro naši planetu tomu tak je. Tento proces individuace a odštěpování je vlastně velmi přirozený. A pak, když začneme vzestupovat jako lidstvo a jako planeta, začneme se jaksi znovu vstřebávat a splývat a naše planeta sama jaksi nabývá horoucího slunečního vědomí a znovu se spojuje s různými planetárními sférami, které ji jaksi představují v různých fázích vývoje.

Vím, že je to trochu složité téma, a na mém kanálu se mu budeme věnovat stále více, ale předkládám to jen proto, abych popsala, že se vše mění. Všechno je v pohybu, a zejména náš vesmír… není náhodný.

Ve skutečnosti to ani není záhada. Je to záhada v tom smyslu, že nevíme, co to pro nás znamená, a my nemusíme nutně vědět, co to znamená být jednotlivcem. Nebo ještě nutně neznáme kousky sebe sama, které jsou ve hvězdách a na planetách. Ale víme toho hodně o tom, jak věci vznikají a zanikají, a o vývoji světa, to vždy existovalo v mysterijních vědách.

Dogmatická materialistická věda to však popírá, protože dogmatická materialistická věda popírá, že vyšší sféry vůbec existují. Je to tedy věda neúplná a zaostalá. Takže k vytvoření osmé sféry dojde k tomu, že… je to téměř jako by se nižší astrální rovina začala stlačovat sama na sebe a jakoby vstoupila do Země, na chvíli se se Zemí spojí a pak se Země začne oddělovat. A začne se rozdělovat nebo vymezovat, neboli dojde k té mitóze, a pak vznikne jedna nižší sféra, která je plná všech nižších temných věcí uvnitř té planety.

A pak získáte vyšší sféru, která je od některých těchto věcí jakoby očištěna. A pak se tyto věci mohou vztahovat jedna k druhé, aniž by byly přímo propojené a uvnitř sebe. Takto se tedy planety vyvíjejí. Takto se vyvíjí vesmír.

A takto se vyvíjíme my, potřebujeme, aby k tomu došlo, abychom se mohli vyvíjet také. A to je tedy osmá sféra. Je to něco jako temná sféra, která stojí tak trochu mezi námi a vyššími andělskými rovinami. A dělá to proto, aby se nám naše temnota mohla zrcadlit.

Abychom se mohli konfrontovat sami se sebou, abychom se mohli konfrontovat s tím, co je v nás, co není z Boha, co není z Kristova vědomí… pokud se nám to nějak neodrazí, nepoznáme to. Tak se učíme, tak rosteme. Ale to, kde se nacházíme ve svém vývoji, je velmi náročný bod, kde osmá sféra se dnes v podstatě zformovala jako úplný falešný kosmos.

A všechno v ní opět napodobuje skutečné věci. Takže v osmé sféře najdete falešnou verzi Ježíše, najdete falešnou verzi Buddhy, najdete falešnou verzi Marie, Krišny a všech těchto různých božstev, každé božstvo, na které si vzpomenete, má falešnou verzi, která je v osmé sféře.

V osmé sféře jsou také falešní archandělé a andělé, kteří vůbec nejsou anděly. Jsou to doslova jen formy, které jsou tvořeny z recyklovaného světla nebo falešného světla, říká se tomu také sféra falešného světla, protože nemůže produkovat žádné světlo, jen ho tak nějak recykluje. A tak je tam spousta falešných entit, které jsou tvořeny… myslím, že byste to mohli nazvat éterickými těly… je to tvořeno z éterických těl planety a jednotlivců. Ale vypadají jako vyšší božstva.

A to je vlastně to, co lidi opravdu mate, když se napojí na nanebevzetého mistra, o kterém si myslí, že s ním komunikují, nebo těch andělů, o kterých si myslí, že s nimi komunikují, nebo archanděla Michaela nebo kohokoli jiného, nebo mají zkušenost s nějakou úžasnou bytostí, a pak si uvědomí, že to všechno byl podvod. Proto je to tak náročné.

A to je také důvod, proč se lidé odvracejí od spirituality a zejména od New Age, protože ve skutečnosti nikdy nekomunikovali se skutečnými vyššími rovinami, možná tam byly okamžiky záblesků, kdy komunikovali s vyššími rovinami, ale většinou, protože nebyli připraveni, začali komunikovat jen s osmou sférou a se všemi těmi podvodnými napodobujícími bytostmi, které v ní jsou. V minulosti existovalo něco, čemu se říkalo mysterijní zasvěcení.

Pokud jste chtěli jít do této oblasti, pokud jste chtěli rozvinout… bylo to pro vás vlastně nutné, abyste to mohli udělat. Procházeli byste patřičnými zasvěceními a vzděláním, které by vám umožnilo pohybovat se v této sféře. Dobře, to už dnes nemáme. A tak je to něco jako volná ruka pro všechny. A proto je tak důležité o tom mluvit. Je důležité o tom mluvit, protože tolik lidí se doslova napojuje na osmou sféru a myslí si, že komunikují s vyššími bytostmi, a přitom jsou to doslova jen podvodníci.

To existuje i v indiánských kulturách s podvodnými entitami a božstvy, kde o nich věděli. Existuje to v mnoha různých kulturách, které pro to používají různé formulace. Přemýšlím, jestli ještě něco o osmé sféře. Ano, jakmile víte, že existuje, a víte, co to je, a znáte její dynamiku, pak můžete začít rozvíjet správnou schopnost rozlišování.

A můžete začít poznávat rozdíl v cítění mezi skutečným světlem a falešným světlem a skutečnými vyššími bytostmi a entitami, které jsou spojeny s Kristovým vědomím a Kristovou podstatou, a těmi, které ve skutečnosti představují Antikrista.

Abychom nyní použili křesťanský jazyk a křesťanskou esoteriku, osmá sféra se také nazývá Antikristova sféra, satanská sféra, je to sféra protivníka. A to proto, že vše, co je svaté, je převrácené. A také musím říct, že protože v naší kultuře se nyní chystáme přejít do období něčeho, co nazývám kosmickou spiritualitou, na začátku toho pro příští určitě desetiletí nebo tak nějak, mnoho lidí komunikuje s mimozemšťany nebo Federací mimozemšťanů nebo s mimozemšťany, kteří jsou ve skutečnosti uvězněni v osmé sféře.

Nejlepší způsob, jak bychom mohli tyto bytosti mohli vnímat, je, že jsou něco jako divergentní reprezentace lidstva. Nebo je můžete vnímat téměř jako vývojovou budoucnost, která selhala. Zatímco pokud se díváte na andělskou sféru nebo na skutečné vyšší úrovně, mohli byste se na ně dívat jako na naše budoucí já nebo jako na naši vývojovou budoucnost, která byla úspěšná, která je náš organický vývoj.

Takže za osmou sférou je náš organický vývoj, kterého jsme dosáhli díky spojení s Kristovým vědomím v sobě, díky tomu, že jsme morální, etičtí, díky tomu, že se řídíme přirozeným zákonem, což znamená být milující a všechny ty dobré věci, o kterých jsem mluvila předtím. Pak se vyvíjíme pryč z osmé sféry, procházíme jí, a to se nazývá naše organická časová linie.

Je to něco jako naše budoucí já, i když není to lineární budoucnost, je to vývojová budoucnost, protože lineární čas přestává existovat tak, jak ho známe dnes, protože planeta dosáhne určitého rychlostního bodu, kdy se překlopí do vyšší rezonance a čas přestane fungovat tak, jak ho známe teď. Musíme tedy pochopit, že čas je spíše takový.

Organický čas je ve skutečnosti spíše zvonovitá křivka. A anorganický čas pro nás prostě klesá rovnou do osmé sféry, to je něco jako falešná časová osa nebo divergentní časová osa. Tak to vidím já.

Tak mi to bylo ukázáno pro náš čas. Takže je tam spousta entit, které jsou disinkarnované, které jsou jako esence duše, které se obrátily zády k Bohu, které dělaly temné věci, které jsou velmi chaotické. Takže jsou tu esence duše a temné entity… také by se dalo říct, že egregory, které byly stvořeny pro negativní prostředky, ty jsou tam všechny uvězněny. Jsou to věci jako glum. Ale pak jsou tu také bytosti, které by mnozí lidé považovali za mimozemšťany, kteří říkají, že jsou bohové, že jsou tyto vyšší bytosti, ale ve skutečnosti jsou z osmé sféry.

A podle toho, co mohu říci, protože na tomto dále pracuji, mohly být skutečně vytvořeny během atlantské epochy. Když jsme během atlantské epochy létali do vesmíru a existovala touha, podobně jakou má dnes Elon Musk a Wernher von Braun měl, kolonizovat vesmír. Takže k tomu už došlo. V atlantské době jsme měli neuvěřitelné kosmické lodě. Měli jsme neuvěřitelné antigravitační technologie, neuvěřitelné technologie… z toho jsme upadli.

A tak jsme se vlastně už vydali do vesmíru. A já jsem přesvědčena, že součástí toho, co se děje s interdimenzionálním a mimozemským fenoménem, je vlastně to, že v období Atlantidy byly vytvořeny různé bytosti. A někteří lidé se v období Atlantidy dokonce vydali do sluneční soustavy a zdržovali se tam a degenerovali. A pak je tu také interdimenzionální aspekt.

Ale je to velmi složité téma, myšlenka mimozemšťanů, myšlenka interdimenzionálních bytostí, andělů, vyšších bytostí, nižších bytostí, ale abychom skutečně pochopili, co se děje, co s námi komunikuje, co nás kontaktuje, musíme pochopit, co je osmá sféra a že tam jsou tyto bytosti uvězněny. A mnoho bytostí, které jsou „mimozemšťany“… nejlépe je možné vnímat jako zdegenerované lidi.

To je tedy můj názor na tuto věc. Ale pak je tu také interdimenzionální aspekt, který musíme také zvážit. Takže se toho naším světem děje hodně, něco z toho je interdimenzionální, a pak je tu zvláštní část, která se zdá být, že zůstala z atlantské éry, kdy jsme létali do vesmíru a snažili se kolonizovat tehdejší sluneční soustavu. Takže je toho hodně, co by se dalo prozkoumat a o čem by se dalo diskutovat tímto způsobem.

Takže teď, když chápeme, co je osmá sféra, a jak bychom k těmto druhům entit přistupovali, opět bychom je viděli jako cokoli od beztělesných duchů, kteří nemají žádnou podobu, až dokonce po bytosti, které mají podobu jako „mimozemšťané“.

Jako určité druhy mimozemšťanů. Existují určité bytosti, které bychom považovali za mimozemšťany, kteří jsou uvězněni v osmé sféře a kteří jsou propojeni do něčeho jako vědomí umělé inteligence (AI), protože opět, a tohle je velmi důležité, poslední stupeň osmé sféry, jak se zhušťuje a zhušťuje, jak tvoří to rozdělení na vyšší svět a nižší svět, jak se zhušťuje a zhušťuje, jedna z věcí, která se musí stát a kterou velmi temné skupiny chtějí, aby nastala, je, že se celý náš svět musí stát jakoby elektrifikovaným a plným těchto divergentních frekvencí, jako je 5G, úplné elektronické frekvenční znečištění, a to vlastně umožní nižší astrální rovině nebo tomu, co chápeme jako osmou sféru, aby se na Zemi na chvíli plně projevila.

A až k tomu dojde, bude lidstvu představeno falešné náboženství.

To také přijde s mnoha falešnými událostmi, jako jsou falešné meteorologické události. A dojde k celému falešnému vytržení, k celé falešné situaci, která má být biblická, nebo má být tato velká událost, ale je to všechno vytvořeno pomocí technologie. Ve skutečnosti nic z toho nebude organické. Nejsou to skutečné bytosti, kteří jsou představeni.

Není to naše skutečná historie, která bude představena, je to falešný původ, celá první vlna odhalení, kterou zažijeme, a všechny události, které k ní povedou, po následující poměrně dlouhou dobu, budou falešné události. A budou vytvořeny s cílem ovládnout lidstvo. A my musíme projít všemi těmito falešnými událostmi, tímto falešným náboženstvím, které bude zavedeno, děsivými věcmi, jež se budou dít na planetě s počasím, protože oni chtějí prosadit tu klimatickou věc. Takže se budou dít všechny tyhle věci, abychom se cítili velmi vystrašení, protože teprve až se budeme cítit vyděšení a jako by byl konec světa, tak vůbec přijmeme náboženství osmé sféry. Což je transhumanistické náboženství umělé inteligence. A to je Antikrist.

Pokud mám použít křesťanskou terminologii, to je nejjednodušší způsob, jak to vysvětlit. Celá věc se však má tak, že osmá sféra se musí zhmotnit. Musí dosáhnout fyzické podoby. A toho může dosáhnout pomocí frekvence.

Ty satelity, které budou vysílat 5G… je to kvůli internetu, nebo je to opravdu proto, abychom mohli na planetě vytvořit falešnou sféru? K tomu doporučuji práci Eleny Freelandsové, na kterou níže také dám odkaz. Ale musíme pochopit, že v dnešní době, s naší úrovní technologií a úrovní pokroku, se nedíváme na stejný druh temných praktik jak u Johna Deeho, vyvolávání věcí v jeho malé vyvolávací místnosti s bylinkami. Díváme se na temné entity a černé mágy využívající technologii. Musíme předefinovat naše chápání toho, jak se tyto věci dějí.

A musíme zahrnout technologii, protože je to právě technologie a disharmonické frekvence a elektrifikace Země, co ve skutečnosti umožní, aby se osmá sféra začala na Zemi na dlouhou dobu zhmotňovat. To se také dostává k touze učinit lidi syntetickými v souvislosti s určitými věcmi (vakcíny), které se na planetě dějí, To všechno můžeme vnímat jako velmi propojené a musíme se na to začít dívat takto.

Takže změna energetického těla Země, její aury, jejího bioenergetického pole, prostřednictvím elektrifikace, skrze 5G, skrze všechny tyto frekvence, které se vytvářejí, bude tím, co umožní osmé sféře, aby se na naší planetě začala stále více fyzicky projevovat. A to je něco, na co si musíme dát pozor, bylo to předpovězeno. Je to ve Steinerově práci a antroposofii. A to je také důvod, proč když se podíváte na křesťanské texty, také vidíte věci jako znamení šelmy, a to je automaticky spojováno s technologií. Takže musíme skutečně pochopit, že osmá sféra a temné síly v osmé sféře budou používat technologii, budou používat frekvenci, aby se projevily.

Osmá sféra je celý falešný systém života, který je zcela závislý a parazitický a temný a démonický. A mají své vlastní zaostalé náboženství, které bychom považovali za satanské. A tak by chtěli, aby do něj bylo lidstvo zasvěceno. Já jsem o tom hodně mluvila, takže se přesunu dál a uzavřu toto dnešní video vaší otázkou. A ta zní: Jaké je spojení mezi sakrální čakrou a osmou sférou?

To je dobrý způsob, jak tuto otázku uzavřít. Protože jakmile si uvědomíme, co je osmá sféra, a víme, že existuje, víme, jak se tvoří, víme, proč se tvoří, víme, jak s ní interagujeme, a že je to něco jako zrcadlo… můžeme začít jít ještě hlouběji do toho, jak se můžeme ujistit, abychom se na ni nenapojovali, jak se můžeme ujistit, že máme oči dokořán.

Abychom věděli, jaké vzory hledat. Takže pro pravděpodobně rozsáhlejší znalosti o této problematice budu prezentovat svou přednášku o osmé sféře v několika různých videích. A také se chystám zveřejnit svou přednášku o Luciferovi, Ahrimanovi a Kristovi, která půjde ještě hlouběji do toho, jak osmé sféře předcházet a tak dále. Takže spousta domácích úkolů, pokud chcete. Jaké je tedy spojení mezi sakrální čakrou a osmou sférou?

No, v esoterice bylo vždycky něco, co je tak jednoduché, co mi vždycky utkvělo v paměti. Je to tohle. Buď jsme v souladu s naším Kristovým vědomím, nebo nejsme. Není padesát různých možností. Nejsou tu různé věci. Buď jsme v souladu a tak nějak spalujeme svou karmu, rosteme a vyvíjíme se skrze alchymii Krista v sobě, nebo se propadáme dozadu, zaostáváme a deformujeme se.

Je to vždy jedna z těchto dvou věcí. A tak to znamená, že abychom se skutečně spojili s osmou sférou nebo abychom upadali, musíme být prostě mimo rovnováhu nebo mimo harmonii. A tak opravdu to věnování se harmonii, věnování se svému srdci, věnování se rozvoji svého srdce je klíčové. Srdce je velký harmonizátor a velká odpověď na tohle.

Čím harmoničtější budete, čím vyrovnanější budete, tím více vám bude osmá sféra zřejmá. Čím více znáte sami sebe, tím více ji dokážete překročit. Čím více o sobě nevíte, čím více se snažíte připoutat k této hmotné rovině skrze nižší touhy, skrze touhu po hmotné existenci, tím více se spojujete s osmou sférou. Takže právě tady přichází do spojení s osmou sférou sakrální čakra. Abychom se odpojili… nebo bychom asi mohli říct, abychom se očistili, což nám zase umožňuje projít osmou sférou a vlastně se s ní nespojovat a nemít v ní uloženo mnoho ze sebe, musíme očistit systém nižších čaker se srdcem.

A co to znamená? No, naše spodní čakra, naše tři spodní čakry… naše tři spodní čakry jsou něco jako naše zvířecí já, mají co do činění s našimi nižšími pudy, našimi živočišnějšími pudy. A pokud žijeme život, v němž se snažíme prožívat svět pouze prostřednictvím našich nižších pudů skrze systém nižších čaker, což je prostřednictvím sexu, peněz, slávy, nebo čehokoli, co souvisí se systémem nižších čaker, na co si vzpomenete, čím více to děláme, tím více se jaksi propojujeme s osmou sférou. Tím více se zrazujeme, tím více ztrácíme tyto krásné šance na rozvoj.

A čím více se očišťujeme prostřednictvím rozvoje srdce, a rozvoj srdce lze také chápat jako oteplení inteligence srdcem. Takže je to něco jako rovnováha mezi srdcem a myslí, opravdu je to tak. Není to jen mysl, je to srdce. Je to splynutí všeho v srdečním centru, a proto je to centrum našeho bytí, je to bod rovnováhy. Když tedy můžeme začít žít ze srdce, očistíme se a můžeme překročit osmou sféru, můžeme opravit své magnetické pole, bioenergetické pole, aby bylo velmi silné.

A že i když jsme v té nejtemnější situaci nebo v blízkosti těch nejtemnějších lidí, nic se na nás nepřichytí, nepřichytí se na nás věci, které se snaží dostat do naší aury, protože žijeme tak harmonickým způsobem s láskou, se soucitem a se silně vyvinutým srdcem, že s tím je spojena jakási nepřemožitelnost.

Když se však necháme pohánět nižšími pudy, tím, že neustále chceme jen požitek, nenaladíme se na vyšší ideály a vyšší cíle a nenaladíme se na to, abychom měli silný smysl pro etiku a silný smysl pro morálku, začneme degradovat a degenerovat. Takže nižší čakry lze také tak trochu považovat za systém šelmy, protože když z nich nevystoupíme do srdce, což je opět naše vývojové stadium, ve kterém se pro tuto dobu nacházíme, v podstatě začneme upadat a degenerovat. A sakrální čakra je někdy také spojována s pokušením a snahou získat věci levnějším způsobem.

Prolínání s nižšími čakrami může představovat snahu získat duchovní rozvoj jaksi z materiální roviny, a nepochopení, že vše je v nás. Takže to by bylo spojení mezi sakrální čakrou a osmou sférou. Osmá sféra se týká uvíznutí v nižší formě existence. V podstatě nic v osmé sféře nemá rozvinuté srdeční centrum. V osmé sféře jsou velmi temné animální, jakoby zoufalé bytosti založené na strachu. Ale je tam také chladný intelektualismus Ahriman a taková ta vysoká forma inteligence, která nemá srdeční centrum, nemá rozvinuté srdce.

A pokud bytost nemá rozvinuté srdce, nemá rozvinutou srdeční čakru, tak bude degenerovat. To je tedy to, co pro nás představují Šediváci. To je to, co nám naše spojení se Šediváky zrcadlí a představuje. Je tento druh chladného vědátorství, tento chladný intelektualismus, to je zřejmé v mnoha různých případech únosů, kde nejsou žádné emoce, žádné srdeční centrum. Takže tyto bytosti jsou neuvěřitelně propojeny s osmou sférou. Připomíná mi to také Lama Aleistera Crowleyho a Steinerovu kresbu Ahrimana, víte, ty bytosti s obří hlavou, které představují jen čistý intenzivní intelekt a žádný vývoj srdce.

A v mystériích, pro naši fázi vývoje na Zemi, jsme v bodě, kdy musí dojít k tomu, čemu se říká éterizace krve, což znamená, že naše krev se skutečně změní, takže krev lidstva se skutečně změní, když se aktivuje srdeční centrum, říká se tomu éterizacev krve, a umožňuje to lidstvu, aby se začalo spojovat s Kristovým vědomím v éterické rovině a vnímat ho. Pokud k tomu nedojde, pak se lidská bytost nevyvíjí. V rámci osmé sféry žádná z bytostí nemá éterizovanou krev, mají neúplný druh krve, a proto vždy chtějí lidskou krev.

Proto obětování krve a všechny tyhle věci se dějí, je to proto, že nemají éterizovanou krev. A oni ji potřebují. Nemůžete ve vesmíru jen tak upadat a degradovat a mít stejný přístup k vyšším světům, stejný přístup k vědomostem, stejný přístup k moudrosti, když degenerujete, jak to mimozemští Šediváci představují, nebo ty démonické entity nebo jiné druhy démonických bytostí a temných věcí, které vycházejí z té roviny, ať už jsou to fyzické nebo duchovní složky, které jsou k těmto fyzickým věcem připojeny, na tom nezáleží.

Nemáte ve svém těle správné složení krve. Jediný způsob, jak můžete získat správné složení krve ve svém těle, které vám umožní vyvíjet se spolu se Sluncem, spolu s planetou, je vnitřní práce a osobní transformace, transmutace vaší karmy, prostřednictvím rozvoje srdeční čakry, skrze očistu vaší karmy a vašeho systému nižších čaker. Je to přesunutí této energie nahoru do srdce a její pročištění láskou, život podle Božího zákona, přírodního zákona, podle vyšších duchovních zákonů. Jedině tak se může rozvíjet vaše krev. A nemluvím o krevních skupinách.

Nemluvím o různých kulturách, rasách nebo něčem podobném, mluvím o něčem mnohem hlubším, mluvím o duchovní schopnosti krve. A tak jediný způsob, jak se to může stát, jak se vůbec můžete vyvinout do vyšší formy, je skrze éterizaci krve. Toho dosáhnete prostřednictvím rozvoje srdce. A pokud k tomu nedojde, pak uvíznete v osmé sféře.

A přijímáte všechny tyto nižší formy, protože právě spolupráce Slunce a naší planety umožňuje, aby se naše forma vyvíjela a stoupala nebo přecházela do vyšší a vyšší formy. Přijímáme tyto energie a jednou z věcí, které se dějí, když přijímáme tyto energie, je tato éterizace krve, což je v podstatě také propojení srdce a mysli a lidskosti, způsobuje, že se v lidské bytosti tvoří jiný druh krve, což se možná ani neprojeví pod mikroskopem. Je to něco velmi hlubokého.

Takže proto také existuje ta intenzivní touha brát krev, aby se s ní daly dělat různé věci, vždycky byla jakousi potravou pro nižší elementály, bytosti a podobně. Ale je v tom opravdu rozdíl. A o tom musím mluvit. I když je to pro lidi asi velmi zvláštní a možná i temné o tom mluvit, protože také procházíme obdobím, kdy je velká touha změnit naši krev. A myslím, že někteří z vás vědí, o čem mluvím, o změně naší genetiky. Změně naší podoby. To udělat nechceme. O tomto jsem mluvila, o hybridizaci, ke které došlo v Atlantidě v různých dobách jako forma deformace, o všech těchto věcech jsem mluvila v předchozích videích, takže se tím dnes nebudu hlouběji zabývat.

Ale ano, tady to ukončím. Upřímně řečeno, asi bychom mohli pokračovat dál a dál a mluvit o osmé sféře a různých druzích bytostí tam venku. A prostě celá ta věc je tak fascinující. A mám pro vás naplánovanou řadu přednášek na tato témata. Takže se přihlaste k odběru mého newsletteru, abyste věděli, kdy budu přednášet. Ale pokud byste mě chtěli podpořit a udržet tuto práci zdarma a dostupnou pro všechny, velmi bych to ocenila.

V podstatě na každé přednášce, kterou dělám, i když je dělaná na mé soukromé stránce, ráda ji zveřejňuji tady zdarma. Jsem vámi zcela podporována. A jak mě můžete podpořit, pokud se vám můj materiál líbí, je zaregistrovat se a stát se prémiovým členem na mé stránce. A tím se vlastně dostanete na dvě živá vysílání, která jsou obvykle tři až tři a půl hodiny měsíčně.

Takže sedm hodin obsahu navíc. Ale také vás to dostane do spojení s úžasnou duchovní komunitou. Úžasní jedinci, jsou tam fóra, jsou tam fóra o jasnovideckém rozvoji, jsou tam různé typy věcí, které se na webu dějí. A můžete mít svůj vlastní profil a tak dále. Je to velká zábava. Je to skvělý způsob, jak se seznámit s podobně smýšlejícími lidmi. Pokud vás to neláká, to je taky v pořádku. Můžete také přispět a já na to dám odkaz níže. A to mi jen pomůže dělat tato videa pro vás. Takže mi bylo velkým potěšením se s vámi dnes spojit.

Jako vždy vás všechny moc zdravím. Podívejte se na níže uvedené odkazy, kde najdete další informace o osmé sféře a o lidském a planetárním vývoji. Podívejte se na mé další přednášky, kde najdete další informace o interdimenzionálních bytostech, a uvidíme se v našem dalším videu. Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

5 komentářů

  1. „Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
    A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost, překonat zlo ,které se mu staví do cesty.
    Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň.“
    Rudolf Steiner

    Děkuji Davide za toto důležité video ! Děkuji za Vaši energii, kterou věnujete překladům a dabování. Buďte v pomoci Boží .

  2. Na duchovní věci nasedá plno darebných rádoby lektorů (ek), namachrovaných brouků Pytlíků, se složitou intelektuálsky šroubovanou mluvou, co „všechno jakoby vědí a znají“. Říkají vlastně, vy co hledáte pravdu, obraťte se jenom na mě, abyste nebyli polapeni zlem a zmarem a něco přispějte a předejte mi současně svou energii pozornosti. Mluví o rozvinutí srdeční čakry a při tom ona sama na to kašle. Kdo je ale z pravdy rychle rozezná kdo jej může duchovně obohatit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější