COVID vakcíny – důsledky pro duši, ducha a posmrtný život (1. část)

Ve zkratce...

Covidové vakcíny nemají pouze nepříznivý fyzický účinek na tělo, ale mnohem zásadnější je ten nefyzický, často neviděný účinek na duši (a nejen to) člověka. V první části Bernhard Guenther píše o práci Thomase Mayera, studenta Steinerovy antroposofie, který se svým týmem zjistil, že covidové vakcíny mají mnohem temnější účel, než se nám zdá. Více v obsáhlém a důležitém článku.
Facebook
VK
Telegram

Celý článek si můžete stáhnout v PDF formátu ZDE

Originál článku (tato první část) publikován ZDE: 24. května 2022

Autor: Bernhard Guenther

„Lidé budou naočkováni proti své náchylnosti k duchovním myšlenkám. Materialističtí lékaři budou pověřeni úkolem vyhnat z lidstva duše.“ – Rudolf Steiner, 1917

[Tento článek je 1. část ze 2]

Kapitoly:

 • Úvod a zřeknutí se odpovědnosti
 • Rudolf Steiner, antroposofie a nadsmyslový výzkum
 • Nadsmyslová pozorování očkovaných lidí [případové studie]
  • Zpráva 1: Za posledních 20 let jsem to nezažil při žádné léčbě
  • Zpráva 2: Jako by na ní ležela temná bytost
  • Zpráva 3: Tkáň je jakoby ztuhlá a již není schopna pulzovat
  • Zpráva 4: Zocelení v duši
  • Další zprávy z celého světa
 • Rozkol v komunitě wellness a alternativního zdraví
 • Podrobné účinky covid očkování na lidskou konstituci
 • Tři typy bytostí/entit, které získají přístup skrze COVID vakcínu
 • Duchovní léčení a jak čelit nepříznivým účinkům očkování
  • Jak si vybrat léčitele a praktika
 • Nadsmyslná studie o vakcínách
  • O nadsmyslné struktuře COVID vakcín
 • Autoritářští následovníci a zombifikace lidstva
 • Odcizení duše a „mimozemská” invaze skrze naše těla
 • Soratičtí duchové transhumanismu: Past vědomí
  • Jejich vlastními slovy
 • Je možné vstřebat tyto vtíravé duchy bez skutečného fyzického očkování?
 • Jak se chránit před dotěrnými nepřátelskými duchy
 • Účinky alopatické medicíny a psychiatrických léků v posmrtném životě
  • Posmrtný život a pozemští duchové
  • Otrávení těla drogami způsobuje blokády v posmrtném životě
 • Škody způsobené COVID očkováním v posmrtném životě
  • Podrobný pohled na očkované lidi, kteří jsou připoutáni k Zemi
  • Duchové očkovaných mrtvých připoutaných k Zemi jako živná půda pro temné nepřátelské duchy
  • Osvobození zemřelých v důsledku poškození očkováním může být velmi obtížné
  • Kolik lidí je připoutáno k Zemi?
 • Situace není beznadějná – Důležité je zapojit se do Velké práce

Úvod a zřeknutí se odpovědnosti

Svět prochází rozsáhlými otřesy, které mají dopad na celé lidstvo. O této době přechodu a jejích důsledcích ve světle vývoje vědomí jsem psal v článku Jak proplout touto dobou přechodu a zrozením nové éry. Blíží se nedostatek potravin, hrozba ekonomického kolapsu, inflace, recese a také nové „nemoci“ a „pandemie“ vyhlášené „elitou“, což vše lidi ještě více tlačí do strachu a animálního pudu sebezáchovy.

Za posledních 2,5 roku se miliardy lidí staly traumatizovanými v důsledku psychopatické plandemie Corona/Covid, která je nutila nechat si pro své „zdraví“ a „ochranu“ aplikovat experimentální mRNA vakcínu pod záminkou, že se jim vrátí „normální“ život a „udělají správnou věc“.

Přesto není žádný normální stav, do kterého bychom se mohli vrátit. Jsme svědky globální krize duševního zdraví v důsledku lockdownů, maskování, sledování a ztráty svobody. Důsledky postihnou mnoho budoucích generací, pokud se lidé nebudou kromě fyzického zdraví starat také o své emocionální, psychické a duchovní zdraví.

Před několika měsíci jsem narazil na stostránkový dokument ve formátu pdf „Vakcíny Corona z duchovního hlediska. Důsledky pro duši a ducha a život po smrti“, jehož autorem je Thomas Mayer. Obsahuje několik výňatků, které byly přeloženy z 491stránkové knihy původně vydané v němčině s názvem „Corona-Impfungen aus Spiritueller Sicht: Auswirkung auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben“.

Podle Thomy Mayera bude kompletní anglický překlad k dispozici někdy koncem léta 2022, jak mi sdělil v naší korespondenci. [UPDATE: Kompletní anglická verze jeho knihy je nyní k dispozici na americkém Amazonu nebo u vydavatele ve Velké Británii].

Jsem velmi vděčný a ohromený Mayerovým hloubkovým výzkumem, pečlivou analýzou a prezentací tématu, které většina lidí může hned odmítnout nebo považovat za „příliš vzdálené“, protože může urážet jejich materialistický pohled na svět a přesvědčení o realitě.

Určitě to není kniha pro každého, ani na ni není každý připraven, podobně jako na témata, kterým se věnuji na svých webových stránkách. Podle mého skromného názoru je to však jedna z nejdůležitějších knih napsaných v dnešní době ve světle doby, ve které se nacházíme, zejména pro každého, kdo se zabývá jakoukoli duchovní prací.

Obsah knihy je hluboce objevný, potvrzující a zároveň znepokojující. Thomas Mayer a jeho tým „nadsmyslových“ praktiků a výzkumníků ověřují mé výzkumy a poznatky o nepříznivých duchovních/metafyzických důsledcích COVID vakcíny [a dlouhodobého matrixového programu], o nichž jsem psal v jiných článcích v posledních několika letech:

Všem čtenářům, kteří se s mou prací teprve seznamují, doporučuji, aby se pro kontext podívali na články v těchto dvou kategoriích:

Pro širší souvislosti mějte na paměti konečný cíl matrixové agendy, který se vytvářel po tisíce let (jak jsem podrobněji napsal ve své eseji Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života). Jde o úplné převzetí fyzického nosiče [těla] okultními protibožskými silami, přípravu a genetickou modifikaci lidských těl pro „inkarnační příležitosti“. Stručně řečeno, jde o úplné odcizení a ovládnutí těla prostřednictvím vytěsnění ducha/esence z těla. Tento “ hybridizační program“ připravuje transmutaci lidstva na schránkové nádoby pro hyperdimenzionální posedlost.

Proto je válka PŘES/SKRZE nás a vždycky byla. A proto je řešení a protilátka také v nás: Vtělení duše prostřednictvím Velkého díla a nalezení Království uvnitř nás – naší pravé Božské podstaty, které nelze ublížit. Čím více je duše ukotvena v těle, tím více vynášíme esenci, odbouráváme falešné já a napojujeme se na Božské, a tím méně se k nám mohou dostat jakékoliv nepříznivé síly nebo na nás negativně působit.

Tento článek bude obsahovat především výňatky a případové studie z Mayerovy knihy, které shrnují jeho práci, spolu s mými komentáři a dalšími poznatky z jiných učení a modalit, které jsem sám studoval a praktikoval. Jak jsem se již zmínil, duchovní/metafyzické důsledky COVID vakcín jsou mnohem škodlivější a dalekosáhlejší než fyzické nepříznivé účinky, neboť ovlivňují posmrtný život a zasahují do vývoje duše.

Než začneme, je nutné zdůraznit zásadní bod jako zřeknutí se odpovědnosti, než se pustíme do tohoto materiálu:

Následující informace se nečtou snadno a mohou být vnímány jako velmi temné a děsivé. Musíme si však dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (frekvence strachu ze zkázy a zmaru) a zobecňování. I když situace může vypadat hrozivě, znepokojivě, a dokonce „beznadějně“, musíme zůstat nereaktivní a co nejobjektivnější.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a „světě konspirací“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních nálad plných stínových projekcí a komplexů nadřazenosti, povyšování se nad „spící“ masy až k projekci nenávisti a patologického hněvu. Tyto informace mohou být také snadno zneužity a zkresleny kýmkoli bez fundovaného psychologického a duchovního základu a sebeuvědomění.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, na každého působí vakcína individuálně jinak, takže nelze zobecňovat. Vstupuje do toho mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/boosterů člověk dostal, úroveň jeho bytí, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co není možné rozumem pochopit.

„Je pro mě důležité zdůraznit, že nejde o ideologii, ale o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní výzkum jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit osobními preferencemi.

…Cílem není vyvolávat negativní emoce, ale střízlivě a srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a ukázat cesty ze slepé uličky. Cesty ven však lze nalézt pouze prostřednictvím porozumění. Proto se nelze vyhnout podrobnému pohledu na vakcíny a jejich účinky, i když jsou výsledky nepříjemné……

Nejedná se o „neškodné očkování“, ale o silný impuls, který má iniciovat změnu v lidském těle, aby bylo poškozeno ve své základní evoluční funkci jako nositel duševně-duchovního bytí člověka. Tento impuls může také zablokovat existenci člověka po smrti. V tomto ohledu jde skutečně o zásadní otázku budoucnosti lidstva: Chceme se stát jakýmsi „člověkem-strojem“, nebo chceme zůstat duší-duchovní bytostí?

Ukazuje se, že čtyři hlavní covid vakcíny [Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson] v západních zemích jako celek silně útočí na fyzické a energetické tělo. Tímto útokem se tato těla mohou stát pro vyšší členy nadsmyslové lidské bytosti nedostupnými (zablokovanými).

Stejně tak lze odsunout stranou anděla a tělesnou elementární bytost. V důsledku toho může v posmrtném životě dojít ke stavu připoutání k Zemi a k velmi dlouhému utrpení zemřelého.

Účinek se samozřejmě u jednotlivých osob liší. Jsou lidé, kteří se s vedlejšími účinky těchto vakcín dokážou vyrovnat, a dokonce je do značné míry proměnit.

Říkám to již zde, aby bylo od začátku jasné, že některé základní otázky zůstávají otevřené:

 • U kolika lidí se tyto účinky projevují? Zdá se, že to mimo jiné závisí na duševně-duchovním „obranném mechanismu“, který může člověk proti očkování nasadit.
 • Do jaké míry jsou duševně-duchovní následky očkování v průběhu času přirozeně zpracovány (neutralizovány)?
 • Jak silné jsou důsledky pro budoucí inkarnace?
 • Jakými terapeutickými prostředky lze podpořit zpracování (neutralizaci)?
 • Je pro mě důležité zdůraznit, že nejde o ideologii, ale o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní výzkum jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit osobními preferencemi.

Situace není beznadějná. Znovu a znovu zažívám, že vznešené duchovní bytosti se na covid krizi a očkování dívají s klidem a důvěrou. Je to zkouška, z níž může v dlouhodobém horizontu vzejít mnoho dobrého, i když je dnes pro většinu lidí zdrcující. Z očkování proti covidu můžeme ještě vyrůst, jen musíme k této duchovní konfrontaci přistupovat dostatečně aktivně. To platí stejně pro neočkované jako pro očkované.“

– Thomas Mayer

Rudolf Steiner, antroposofie a nadsmyslový výzkum

Materiály a výzkumy uvedené v Mayerově knize vycházejí z díla Rudolfa Steinera a antroposofie. Účinky vakcíny na astrální/energetické tělo, duši a posmrtný život vycházejí ze Steinerovy kosmologie a výkladu nadsmyslových světů. Mayer kontaktoval 50 osob (praktikantů a pracovníků s tělem) s mimosmyslovým vnímáním a shromáždil jejich zprávy. Většina praktikantů je také vyškolena ve Steinerově práci/léčebných metodách, což je důležité mít při čtení informací na paměti.

„Goethův badatel Rudolf Steiner (1861-1925) se stal průkopníkem moderního nadsmyslového zkoumání. Jeho 354 knih se spisy a přednáškami obsahuje nekonečnou hloubku. Pokusil se vytvořit široký základ vědy o duchovním světě, na němž může lidstvo dále stavět.

Termín „antroposofie“ zavedl Rudolf Steiner s podobným významem jako „přírodní věda“ nebo „společenská věda“. Jde o plně vědomé vnímání a zkoumání nadsmyslového světa ve všech jeho odnožích a bytostech. Přírodní vědy se dělí na fyziku, chemii, geologii, biologii atd.

Antroposofie se dělí na vědu o éterech, andělskou vědu, vědu o elementárních bytostech, vědu o mrtvých, karmickou vědu atd. Stejně jako je přírodní věda založena na teorii poznání a vědecké metodologii, je v antroposofii mnoha způsoby rozpracován výcvik v meditativním způsobu a metodologie nadsmyslového vnímání…..

Základní metody vnímání mimosmyslového výzkumu – Imaginace, Inspirace a Intuice – podrobně popsal Rudolf Steiner například v knize Stupně vyššího poznání…..

Vyžaduje to léta praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Důležité je, aby se výzkum opíral o širokou zkušenostní základnu.

– Thomas Mayer

Ve Steinerově díle vidím mnoho podobností s jinými esoterickými okultními naukami, které vykládají „nadsmyslové“ světy vlastními slovy a symbolikou. Například existují podobnosti mezi kosmologií Šrí Aurbobinda založenou na integrální józe a Steinerovou antroposofií, jak je zkoumáno v tomto článku. Mayer také uznal, že není snadné popsat nebo interpretovat nefyzické sféry slovy:

„Není snadné najít slova pro nadsmyslové vjemy jednoduše proto, že neexistují slova, která by je mohla popsat. Často je to možné pouze pomocí odkazu na fyzický svět. Když například mluvíme o „dírách v auře“, nemáme na mysli díry viditelné smysly, ale oblasti duše, do nichž neproniká Já a do nichž mohou pronikat a přetrvávat cizí pocity a bytosti. „Dírou“ může být také oblast, skrze kterou se ztrácí duchovní a éterická životní síla.“

Mayer ve své knize podává obecný přehled hlavních pojmů Steinerovy duchovní vědy a kosmologie, včetně různých typů článků člověka, bytostí a entit. V rámci tohoto článku stručně nastíním některé z nich, které z jeho knihy cituji:

„Chtěl bych zdůraznit, že se nejedná o teorii nebo systém víry. V nadsmyslovém vnímání se člověk s těmito bytostmi setkává neustále. Podmínkou zdravé duchovní cesty poznání je, že se člověk naučí jednat i s těmito temnými bytostmi.

Nepřízniví duchové Lucifer, Ahriman, Asuras: Kromě andělských hierarchií, které jsou zaměřeny na božskou lásku, existují také „padlí andělé“. Bez jejich odporu by se svět nemohl vyvíjet. Tvoří také nás, lidské bytosti. Patří mezi ně luciferské, ahrimanské a asurské „temné“ andělské bytosti, které jsou podrobně popsány v Antroposofii. Ahrimanské bytosti jsou duchové materialismu, chladu a temnoty, luciferské bytosti jsou bezduché bytosti arogance, egomanie a oslepujícího světla, asurické bytosti jsou duchové roztříštěnosti a rozpuštění „já“. V sanskrtu se pojem „asuras“ používá jako „zlý duch“ nebo odpůrce bohů, jako obecný pojem. Rudolf Steiner jej naproti tomu používá pro označení zvláštního druhu padlých andělských bytostí.

Soratičtí duchové: Jsou čtvrtou skupinou nepřátelských duchů, kteří pocházejí z duchovních říší ve vzdálených vesmírných dobách a oblastech mimo náš planetární systém. V duchovním prostoru Země nemají co dělat, ale přesto se sem tlačí. Svádějí lidi, protože slibují velkou moc. Lidé závislí na moci snadno podlehnou soratickým bytostem, které jsou inspirátory všeho zla. V Bibli – ve Zjevení Jana, v Apokalypse – jsou popsány jako dvourohá šelma. V gnózi je označuje termín archonti.

Soratičtí duchové transhumanismu: Zvláštní skupina soratických bytostí se zde nazývá transhumanističtí duchové, protože se zdá, že inspirují transhumanismus. Ty mají ústřední význam pro chápání Covidu-19 a vakcín. Jelikož jsou tyto bytosti spojeny s nejvyššími nepřátelskými silami, lze předpokládat, že všechny procesy, které z nich vycházejí, jsou pro člověka krajně škodlivé. To bude v průběhu této knihy pochopitelnější.

Vakcinační bytosti: Každá vakcína má v duchovním světě bytost, jakousi živou původní myšlenku (dalo by se také říci „skupinovou duši“ a „skupinového ducha“). Nejedná se o abstraktní ideu, ale o mnohotvárný duchovní prostor naplněný vědomím; o bytostnou strukturu. Ty s očkováním vstupují do lidské aury a působí v ní. V takovém případě existuje „velká“ očkovací bytost v nižších vrstvách duchovního světa a zároveň „menší“ repliky – dalo by se také říci „potomci“ – pracující v lidské auře. Vakcinační bytost je spojena s dalšími duchovními bytostmi, které jí dodávají zvláštní charakter. Je-li například spojena s určitými ahrimanskými bytostmi, působí prostřednictvím vakcinační bytosti v očkovaném člověku. Je-li spojena se soratickými duchy, pak soratičtí duchové získávají přístup do článků lidské bytosti.

Nemocné bytosti (bytosti nemoci): Každá nemoc má také svou bytost v duchovním světě, která se v případě potřeby spojí s člověkem.“

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Některé z výše uvedených bytostí/entit byly interpretovány a pojmenovány různými jmény podle různých okultních esoterických nauk. Například Sri Aurobindo pojmenoval bytosti nemocí jako Síly nemoci.

Nadsmyslová pozorování očkovaných lidí [případové studie]

Mnozí z nás již vědí o škodlivých fyzických účincích COVID vakcín na organismus, protože se objevuje stále více údajů a faktů (přestože je mainstreamový konsenzus popírá, zesměšňuje nebo cenzuruje). Jak však Mayer poznamenává, „nepříznivé účinky COVID očkování na organismus jsou jen špičkou ledovce“.

Podívejme se na některé případové studie uvedené v Mayerově knize a na to, jak COVID vakcíny negativně ovlivňují „články“ lidské bytosti. „Články“ jsou různá „těla“, fyzická i nefyzická, která tvoří lidskou bytost. Například ve Steinerově kosmologii existuje Hmotné tělo, Astrální tělo, Éterické tělo, Duše, „Já“, Anděl, Dvojník atd. Stručný popis jednotlivých „článků“ najdete v Mayerově knize (v němčině) nebo ve výňatku z ní v pdf [oba odkazy jsou na začátku tohoto článku].

„Lidská bytost žije také ve všech oblastech nadsmyslového světa a skládá se z mnoha vyšších článků (těl), které dohromady tvoří lidskou auru v její komplexnosti. V dřívějších dobách byly tyto články – často pod různými názvy – součástí poznávacího bádání a duchovních tradic. Dnes je nejznámější entitou mezi těmito články hmotné tělo.“

Předtím, než se s vámi Mayer podělí o tyto případové studie, znovu upozorňuje, abyste neupadli do pasti zobecňování, protože vakcíny působí na každého jinak, jak již bylo zmíněno dříve.

„Následující výzkumy a zprávy ukazují, že COVID očkování může mít silné rušivé účinky na články lidské bytosti. Samozřejmě se to liší od jednotlivce k jednotlivci. …Každý jednotlivý případ je třeba sledovat znovu. Píši to proto, abych varoval před zobecňováním. Jde o zbystření pozornosti a síly vnímání.“

Začněme dvěma zprávami od dvou různých kraniosakrálních terapeutů, kteří pracovali s klienty, kteří si vzali COVID vakcínu. Tyto případy mě fascinovaly, protože jsem se také učil, získal certifikát a praktikoval kraniosakrální terapii (CS) na mnoha klientech, když jsem více než 15 let pracoval jako profesionální bodyworker.

V mé dřívější práci bodyworkera se někdy během sezení CS také objevila entita [nesouvisející s žádnou vakcínou], ale klient ji dokázal vyčistit. Přesto bylo třeba vykonat více práce, aby se vstupní bod uzavřel/vyléčil, a klientka musela převzít vlastní odpovědnost za své psychické, emocionální, mentální a duchovní zdraví. Na základě zkušeností lze říci, že pouhé „odstranění entit“ nestačí.

Podle mých zkušeností je velmi vzácné, abyste puls CS vůbec necítili/nevnímali. Puls/rytmus CS se objevuje přibližně v 6-12 cyklech za minutu na základě rozpínání/stahování míšního moku mezi lebkou a křížovou kostí. Říká se mu také „dech života“. Čím silnější je puls, tím zdravější je organismus – tělo/mysl/duch.

Tyto zprávy také potvrzují mé poznatky/výzkumy, že tyto vakcíny vytvářejí vstupní body pro nepřátelské entity, které se zmocní těla a „vyženou“ duši.

Zpráva 1: Za posledních 20 let jsem to nezažil při žádné léčbě

Terapeutka rytmické masáže a kraniosakrální terapie z Bádenska-Württemberska v Německu napsala v květnu 2021:

Od 80. let pracuji jako rytmická masérka a asi 20 let jako kraniosakrální terapeutka. Během své dlouholeté terapeutické práce jsem léčila dospělé i děti s velmi rozdílnými problémy. Během kraniosakrálního ošetření dokáže dobře vyškolený terapeut s jasnovidnýma rukama vycítit změny ve struktuře těla klienta.

Terapeut vezme do rukou klientova chodidla nebo hlavu. Při těchto ošetřeních mohu velmi specificky vnímat bolestivé body a blokády v celém těle klienta. Mohu také vnímat stav různých orgánů klienta. Jednou ze základních dovedností kraniosakrálních terapeutů je vnímání kraniosakrálních rytmů.

Od začátku COVID očkovací kampaně v Německu jsem ošetřila dva očkované klienty. Zkušenost těchto dvou očkovaných mRNA vakcínami byla pro mě nová a zpočátku děsivá.

Při pěti dosud provedených kraniosakrálních ošetřeních se při držení hlavy oběma rukama opakoval vjem, že držíte zcela prázdnou hlavu. Éterický mozek a epifýza jakoby byly vysušené a scvrklé.

Také jinak vnímatelný povrchový kraniosakrální rytmus nebyl vnímatelný. U žádného z mých ostatních klientů jsem po více než 20 letech praxe nikdy takové zkušenosti neměla.“

„Při třetím ošetření došlo k výraznému zlepšení. Éterické tělo a kraniosakrální rytmy byly jasněji cítit. Po třetím ošetření klientka provedla očistu jater podle Andrease Moritze a následně hydročistění tlustého střeva….Při čtvrtém kraniosakrálním ošetření byla opět lépe vnímatelná epifýza a klientka hovořila o tom, že už není jen funkční, ale že je více v souladu sama se sebou, dokáže se lépe soustředit a vnímat sama sebe….“

To je rozhodně dobrá zpráva, jak poznamenal Thomas Mayer:

„Tato příjemná zpráva ukazuje, že je možné překonat blokační supersenzorické účinky očkování. Covid očkování může být určitým druhem testu. Nyní je pro nás výzvou, abychom se stali dostatečně silnými a dokázali se s těmito masivními útoky vypořádat. To platí jak pro klienta, tak pro terapeuta.“

Zpráva 2: Jako by na ní ležela temná bytost

Další diferencovaná zpráva od kraniosakrální terapeutky z Bádenska-Württemberska z dubna 2021:

Od té doby, co se věnuji práci s tělem, se kvůli očkování setkávám s energiemi a entitami, které jsou částečně šokující. Mám pocit, že se musím chránit, a nyní dokonce pochybuji o tom, zda budu moci v budoucnu pokračovat v léčbě očkovaných lidí, aniž bych práci vyčerpaně opustila.

Zejména při kraniosakrální terapii, kde jsem v přímém kontaktu s éterickým tělem a ostatními články pacientovy bytosti, se setkávám se stále více nepěknými a děsivými představami a vjemy a chráním se. Jsem hluboce otřesena tím, co tato očkování s lidmi dělají, aniž by si čehokoli všimli.

Jako příklad bych vám ráda vyprávěla o sezeních kraniosakrální terapie se 70letou pacientkou, kterou velmi dobře znám a která se mnou chodí na terapii již mnoho let.

První sezení proběhlo pět dní po první vakcinaci mRNA vakcínou společnosti BioNTech Pfizer. Zajímal jsem se o její CS rytmus, který jsem nemohla vnímat. Když mi řekla, že je nyní očkovaná, bylo mi to jasné. Měla jsem pocit, že je nad ní temná bytost, která potlačuje všechny funkce. Stagnace a strnulost. Tkáň byla jakoby sevřená, nemohla dýchat, nemohla se hýbat a nebyla už schopna pulzovat.

Při druhém sezení to bylo ještě horší než při prvním. Nebyl tam prakticky žádný rytmus, naprostá strnulost. Jako hustá, lepkavá hmota uvnitř pacienta. U nohou jsem necítila vůbec nic, úplně rozbitý rytmus. Také při tomto druhém sezení jsem znovu zažila beztvarou bytost, temnou, černou, která se položila kolem horní části, jako by ji obepínala, držela se, jako by v jakémsi škrtivém pohybu u éterického hrtanu a vířila kolem.

Další sezení:

Kromě toho nebyl patrný žádný normální kraniosakrální rytmus. Vše bylo stále zaseknuté a nebyl patrný žádný pohyb, žádný nádech ani výdech. Také na úrovni kostí žádný pohyb. Na konci léčby jsem opět spatřil podivnou, nejprve hrůzostrašně černou, spíše šedou bytost.

U nohou nebyl vůbec patrný, zcela porušený rytmus. Také při tomto druhém sezení jsem opět zažil beztvarou bytost, temnou, černou, která se položila kolem horní části, jako by ji obepínala, držela se, jako by škrticí pohyb u éterického hrtanu a vířila kolem.

Jako terapeutka jsem musela být velmi opatrná. Jakmile jsem pracovala se světlem, tedy s Kristovým světlem, bytost musela ustoupit. Pacientka si toho nevšimla, žádná změna v kranio-rytmu, pro ni to bylo normální jako vždy.

Další sezení:

Kromě toho nebyl patrný žádný normální kraniosakrální rytmus. Vše bylo nehybné, jakoby „slepené“, a v živém nebyl patrný žádný pohyb, žádný nádech ani výdech. Také na úrovni kostí žádný pohyb.

Na konci léčby jsem opět spatřila zvláštní, nejprve šedočernou, později šedou bytost. Možná očkovací bytost? V průběhu léčby, zejména na jejím konci, došlo v každém případě ke zklidnění bytosti, která předtím neklidně a podrážděně bzučela. Jako by se uhnízdila kolem ramen, jako by se složila a zalezla do těla. Měla jsem pocit, jako by ještě neprolezla celá, ale právě se spojovala a splývala s tělem.

Bohužel po mnoha týdnech terapie nedochází k žádnému skutečnému pokroku, k žádnému posunu. Pacient není schopen tato pozorování nijak prožít nebo pochopit. Nevnímá bytí a změny ve svých životních funkcích a kraniosakrálních rytmech.

Zpráva 3: Tkáň je jakoby ztuhlá a již není schopna pulzovat

Rytmická masérka ze Švýcarska popsala v červnu 2021 další jevy:

„Měla jsem možnost sdílet své postřehy s některými dalšími terapeuty, kteří mají podobné vnímání. Kromě toho znám mnoho pacientů již dlouho a mohu jasně vnímat rozdíl mezi jejich tehdejším a současným stavem.

Sami pacienti si těchto změn často nevšimnou. Naopak, cítí se nyní opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ [po podání vakcíny]. U některých se samozřejmě v prvních dnech po očkování projevují počáteční příznaky chřipky. Jen velmi málo z nich trpí a vnímá hlouběji.

U většiny očkovaných osob se setkávám s kondenzací v tkáních, zejména po druhém očkování (často již po prvním). Tkáň jako by ztuhla, přestává být pohyblivá a není schopna pulzovat. U mnohých se také objevuje hmatatelné ochlazení (chlad). U jednoho pacienta jsem měla zkušenost, jako bych masírovala „mrtvolu“. Ještě méně než dříve mají lidé pocity svého chladu.

V obličeji jsou viditelné změny. Pohled se často stává strnulým, kontury pevnějšími nebo lidé získávají poněkud strnulý obličej. Obličej se stává jakoby maskou, proměňuje se. To, co chce prosvítat, chybí.

Často se v důsledku očkování znovu objeví staré slabiny a příznaky, které se již zlepšily na všech úrovních: Například bolesti, blokády kloubů, svalové křeče a ztuhlost (například u Parkinsonovy nemoci), ztvrdnutí páteře, hučení v uších atd.

V životě duše často vnímám nápadně ostře řezaná gesta, až po (latentní) agresivitu. V duševně-duchovní sféře jsem pozorovala jev, který bych popsala takto: Schopnosti získané během mnoha měsíců a let prací „Já“ jsou opět zatlačeny do pozadí. Například se náhle znovu objevují staré, základní strachy, iluze, zkostnatělé představy, vzorce atd. U některých to šlo až k jasně vnímatelným (dočasným?) změnám v jádru jejich bytí.

Na mě jako terapeuta působí v modifikované podobě jako na samotné očkované – pokud nejsem ostražitá a dostatečně se nechráním. Především zažívám, že se mi někdy z ničeho nic náhle stáhnou síly. Stává se to zcela nečekaně, i když mám dobrý den. Pokud nejsem zcela v sobě a zejména ve svých rukou, stávají se nepohyblivějšími včetně hraniční ztuhlosti a bolesti.

Je také nutné dobře usměrňovat myšlenkovou činnost; hrozí také nebezpečí, že ji ovládnou rušivé myšlenky.

Zpráva 4: Ztvrdnutí v duši

Psychoterapeut z Hesenska, Německo, v dubnu 2021:

„Asi třetina mých klientů je očkovaná, celkem deset. Nejsem už schopen je vnímat přímo jako dřív, ale nyní musím udělat mnohem víc a déle, abych se dostal do kontaktu s jejich „já“. Mám pocit, že jsou za betonovou zdí. Pocit betonové zdi mám u vakcíny AstraZeneca; u vakcíny BioNTech a Moderna je to spíše tak, že „já“ je udušeno hroudami.

Od očkování jsem pocítil zvýšený vliv temných vrstev, něco se otevřelo. Jako terapeut musím být opatrnější, abych se sám nenechal vtáhnout do něčeho temného, a musím se vědoměji spojovat se světlem. S temnými vrstvami, které jsou individuálně i kolektivně uloženy v duchovní zemi.

Často se teď cítím ve své práci sám. Ty klienty dobře znám, ale nějak už tu nejsou. Po sezení už necítím toho člověka, i když tam fyzicky byl.

Existuje jedna výjimka. U ženy, která medituje a zároveň dlouho přemýšlela, zda se má nechat očkovat, to tak není. S ní žádné odloučení neprožívám. Zřejmě dokázala transformovat duševně-duchovní účinky očkování“.

Podobně to vnímala i pracovní skupina Baden v květnu 2021:

„Při pozorování očkovaných lidí (s vakcínami AstraZeneca a BioNTech) jsme vnímali proces rostoucího zatvrzení duše.

Z dosavadních zpráv vidíme, že jedna osoba se z vakcíny pomalu zotavila, ale až po opakovaných kúrách; u jiných však účinky zůstaly, zatvrdily duši a také přitáhly nějaké temné, nepřátelské okultní síly, které se připojily k [astrálnímu] tělu. Některé z těchto entit mohly být také „bytostmi z vakcíny“, o nichž budeme hovořit později.

Dalším kritickým zjištěním je, že terapeuti a praktikanti byli při práci s očkovanými klienty také negativně ovlivněni. Museli si dávat velký pozor, aby nepřijali žádnou temnou energii nebo se nenechali vyčerpat, zejména při práci na nadsmyslové úrovni.

Další zprávy z celého světa

Thomas Mayer také uvádí zprávy od terapeutů a alternativních lékařů, které nepocházejí z jeho osobní sítě (jako ve výše uvedených případech), ale které našel při svém výzkumu na internetových fórech terapeutů a alternativních lékařů a které potvrzují to, co on a jeho kolegové zjistili při léčbě očkovaných klientů. Zde je krátký výběr od 10 různých terapeutů:

 1. „Dělám léčebné masáže. Mám klientku, která ke mně chodí už dlouho. Dnes měla již dávno domluvenou schůzku. Moji psi ji nepřivítali jako vždy. Myslela jsem si, že je to proto, že tu dlouho nebyla. Začala jsem s obvyklým ošetřením, ale bylo jiné než obvykle. Prostě jsem se nemohla dostat do hloubky. Po půl hodině jsem se jí zeptala, jestli je očkovaná, protože jsem stále narážela na zeď. ‚Ano‘, řekla, ‚před týdnem‘.“
 2. „Stejnou zkušenost jsme měli i v naší ordinaci pro léčbu těla. Do tkání a systému některých očkovaných lidí se nemůžete dostat.
 3. „Pracuji jako naturopat a mnoho pacientů se bohužel nechává očkovat. Někteří z nich mi připadají odpudiví: podivná barva jejich obličejů, pole aury roztrhané, jako by byli bez těla. Některé z nich nemohu zpočátku bioenergeticky otestovat, protože na ledviny působí energetický šok ve smyslu kybernetické blokády.“
 4. „U některých očkovaných lidí jsem si také všiml, že aura, která byla dříve silná a barevná, se zhroutí a zešedne. Není to však případ všech. Když provádím vyvážení čaker, někteří se cítí jako po chemoterapii, ztuhlí, kovoví a téměř neprostupní. Rád bych zdůraznil, že to není případ všech, u některých necítím žádný rozdíl“.
 5. „Od útlého dětství jsem dokázala vidět barvy aury lidí. Jsem citlivá. Auru „vidím“ většinou jako základní barvu s různými barevnými skvrnami. Když se setkávám s očkovanými lidmi, mé oči často „hledají“ auru, ale vidím jen hladký šedý povrch jako beton. To mě mate, žádná jiná barva se neobjevuje.“
 6. „Aura očkovaných lidí se často mění. Stává se popraskanou, rozbitou a nechráněnou před cizími energiemi. Energie očkovaných lidí proudí nefiltrovaně ven a cizí energie proudí dovnitř„.
 7. „Mám naturopatickou praxi, kde pracuji také osteopaticky (tj. na pacientovi, kontaktně). Před třemi týdny jsem měla pacienta, který byl pět dní předtím očkován vakcínou J&J, ačkoli mi o tom řekl až poté. Během ošetření jsem si všimla několika energetických chapadel. Kromě toho byla celková životní energie velmi nízká. Odstranila jsem chapadla, stabilizovala jeho energie a pokusil se ho znovu propojit (uzemnění a vzestup). Druhý den mu bylo lépe“.
 8. „Jsem velmi citlivá a dokážu vidět lidskou auru. U některých očkovaných lidí není aura barevná jako u jiných, ale šedá, a očkované lidi cítím. Zápach je nasládlý a pronikavě nepříjemný“.
 9. „S manželem se věnujeme práci s tělem. Je děsivé vidět, jak očkovaní klienti degradují. Mění se jim barva kůže, vypadají, jako by zestárli o několik let, lymfatické uzliny jsou dlouhodobě zduřelé, aura je „potrhaná“ a mnozí z nich velmi nepříjemně zapáchají.“
 10. „Jsem alternativní lékařka, věnuji se také energetickému léčení a někdy nemohu najít energetické pole lidí, kteří byli očkováni. To lze nalézt vedle těla očkovaného“.

Tyto zprávy mi také připomínají informace, které jsem sdílel ve svém článku Metafyzické důsledky COVID vakcíny ve světle okultního matrixu a cesty ven o nadsmyslovém energetickém léčiteli, který popisoval podobnou diagnózu nebo zkušenost při práci s očkovaným klientem. Zde je zkrácená verze zprávy:

„Uspořádal jsem sezení s osobou, která dostala první a druhou dávku vakcíny. Tuto osobu jsem již energeticky léčil, ale nevěděl jsem, že si vzala vakcínu. Když jsem zahájila léčbu, okamžitě jsem si všiml změny, velmi těžké energie vycházející z jejích jemnohmotných těl. Nejděsivější bylo, že když jsem pracoval na srdeční čakře, spojil jsem se s její duší, takže se oddělila od fyzického těla, neměla žádný kontakt a jako by se vznášela ve stavu naprosté zmatenosti…

Pokračoval jsem v léčbě vysíláním světla do srdeční čakry, duše člověka, ale zdálo se, že duše už nemůže přijímat žádné další světlo, frekvenci ani energii. Byl to pro mě velmi silný zážitek.

Pak jsem pochopil, že tato látka se ve skutečnosti používá k odpojení vědomí, aby toto vědomí již nemohlo komunikovat prostřednictvím tohoto těla, které má v životě, kde již není žádný kontakt, žádná frekvence, žádné světlo, žádná energetická rovnováha nebo duch…..

Uvědomil jsem si, že nejde jen o znečišťování jemnohmotných těl nebo fyzického těla, ale že to má co do činění s naší duší. Cílem je poškodit a zničit kontakt s vědomím. To, co řekl Rudolf Steiner, je přesně ono. Nejde jen o poškození imunitního systému…“.

Rozkol v komunitě wellness a alternativního zdraví

Než budeme pokračovat dalšími případovými studiemi a podrobněji se věnovat vlivu vakcín na metafyzickou konstituci člověka, jak se o něm zmiňuje Mayer ve své knize, chtěl bych zopakovat důležitou poznámku, kterou jsem uvedl v předchozím článku.

V komunitě wellness, jógy, alternativního zdraví, práce s tělem a energetických léčitelů je v souvislosti s vakcínou velmi zřejmý rozkol a „štěpení“. Mnozí praktici a terapeuti vakcínu plně podporují, věří veškeré propagandě a lžím kolem takzvané „pandemie“ a zkorumpované moderní alopatické medicíně, a dokonce si ji sami vzali.

Jako dlouholetý profesionální bodyworker, cvičitel jógy a holistický kouč jsem byl překvapen a šokován tím, kolik lidí z wellness a alternativní zdravotní komunity s tím souhlasilo, dostalo vakcínu a dokonce požádalo své klienty a studenty, aby se také očkovali. Jinak by jim své služby nenabízeli.

Podle mého názoru a [vnitřní] zkušenosti, pokud jste skutečně v souladu se svým tělem a podstatou/duší, tj. jste ztělesněni (v pravém slova smyslu), budete přirozeně odmítat COVID vakcínu stejně jako jakýkoli jiný jed/toxin. O své zdraví budete pečovat holisticky na VŠECH úrovních: fyzické, emocionální, psychické i duchovní.

Pak budete mít také somatickou inteligenci a intuitivní schopnosti, abyste prohlédli lži této falešné pandemie. Inteligence v tomto smyslu nemá nic společného s tituly nebo vzděláním [které nejčastěji skutečnou inteligenci zastírají kvůli sociálnímu/vzdělávacímu programování a většinou člověku dávají pouze pocit intelektuální nadřazenosti], ale je spojena s inteligencí těla jako vyjádřením podstaty, spojeného s Božstvím a vaším pravým Já. Vyžaduje to však také spoustu vnitřní práce, abychom se napojili na skutečnou část sebe sama.

Ve světle těchto poznatků je tu velký oxymóron: učitelé jógy, duchovní vůdci/učitelé/autoři, somatičtí/holističtí terapeuti/učitelé/autoři, léčitelé, pracovníci s energií, bodyworkeři/maséři, naturopati, odborníci na výživu a všichni, kdo se pohybují v „wellness průmyslu“, kteří se nechávají očkovat a propagují očkování. Nemůže to být větší svědectví o tom, že nejsou v kontaktu se svým tělem, duchem a podstatou/duší.

Tato „pandemie“ a to, jak na ni lidé reagují, také odhaluje pravou tvář, zejména v duchovní, jógové a wellness komunitě. Je to dokonalý lakmusový papírek pro každého, kdo o sobě tvrdí, že má ztělesněné [sebe]vědomí. Po letech lidé uvidí, co způsobili, a pravda se bude odhalovat stále více [jako už se odhaluje] – a nebude to hezký obrázek. Je to těžké karmické břemeno, které je třeba nést. Zatím se nám vysmívají, zesměšňují nás a napadají svými útoky s nálepkou „konspirační teoretici“ a společensky podmíněnou ctností, aniž by si uvědomovali, jak se sami stali nádobami pro okultní nepřátelské síly.

Příklad: V posledních dvaceti letech jsem studoval mnoho populárních channelerů, včetně Abrahama-Hickse [viz video níže]. Pravda se mísí se lží, ale většina channelů jsou podvody New Age ve světle hyperdimenzionálního matrixu, okultních zákonů a skrytých [nefyzických] sil života, které manipulují lidstvem z neviditelných sfér.

Nepřátelské síly se nejčastěji vydávají za pozitivní a zaměřují se na zbožné přání a emocionální předsudky, kdy mnozí „new ageři“ zaměňují své emocionální vazby na určité názory, nevědomé reakce z traumat a zbožné přání za „pravdu“, „intuici“ a „rezonanci“.

Chybí hlubší psychické rozlišování, kritické myšlení a povědomí o hyperdimenzionálním matrixu s jeho okultními zákony, pastmi a podvody. Channelovaný materiál je králičí nora, o které jsem v průběhu let také psal.

Zde je vynikající příklad tohoto chytrého podvodu. V tomto videu níže Esther Hicksová (Abraham-Hicks) údajně channeluje „nefyzické energie lékařů a vědců“, kteří propagují vakcínu jako „stojící ve svém nefyzickém bytí a libující si v záři těchto vakcín„. Když se podíváme na některé reakce na toto video, které koluje po světě, zjistíme, že mnoho lidí v New Age už mu propadlo a věří, že vakcíny nyní nejenže nejsou vůbec škodlivé, ale jsou pro ně dobré. Viděl jsem i jiné channelované materiály, které tvrdí, že „COVID vakcíny pomáhají vylepšit naši DNA pro další fázi našeho vývoje“.

Odvážní terapeuti a léčitelé, kteří se proti vakcínám ozývají a odhalují COVID podvod, se často setkávají s posměchem a útoky. Někteří z nich dokonce přišli o práci a byli „zrušeni“, protože se odmítli nechat očkovat nebo jednoduše za to, že zpochybňovali oficiální narativ a „konsenzuální vědu“. S tímto problémem se ve svém výzkumu setkal i Thomas Mayer, který musel změnit jména všech léčitelů a terapeutů, kteří mu posílali zprávy, aby je ochránil.

„Z důvodu zachování důvěrnosti byla všechna jména [pacientů] v popisech konkrétních případů změněna. To je normální. Není však normální, že všichni autoři jsou rovněž jmenováni pouze pseudonymy. Znám je osobně a nechtějí být terčem pomlouvačné kampaně. Mnozí z nich mají normální povolání a nechtějí přijít o práci. Bohužel, takové obavy jsou dnes oprávněné, známe mnoho případů postihů a propouštění kvůli nekonformním názorům.[…].

Musel jsem se s touto hořkou skutečností smířit. Teprve anonymizace autorů vytváří potřebnou ochranu, která umožnila vydání této knihy. Jaké síly zde působí v duchovním zákulisí, se ukáže v průběhu této knihy.“

– Thomas Mayer

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Zároveň je také důležité pochopit, že každý, kdo se připojuje k tomuto nátlaku a k podvodu COVID, má hluboce vymytý mozek a je ovládán médii, vládou a církví scientismu [pseudovědy] a reaguje z prvotního strachu a traumatu, protože „neví, co dělá“. Jakmile to pochopíme, můžeme se na ně dívat s větší empatií a soucitem, místo abychom do nich promítali svůj hněv. S fakty a logikou se nedá nic dělat a kognitivní disonance je příliš silná. Jsou odpojeni nejen od vlastního těla, ale také od svého vnitřního vedení, a proto se z nich stali autoritářští následovníci.

Přesto mám své hranice a rozhodl jsem se, že nebudu přijímat žádnou léčbu od žádného léčitele nebo terapeuta, který obdržel vakcínu. Je to moje osobní volba. Naštěstí mnoho profesionálních wellness lékařů tuto vakcínu odmítlo a aktivně proti ní vystupují. Nepůjdu tak daleko, abych se očkované populaci vyhýbala úplně. Takový postoj by byl příliš paranoidní a založený na strachu a prakticky nemožný, pokud se zcela neizolujete od společnosti. Důvěřuji své vlastní duchovní konstituci (pečuji o své zdraví celostně na všech úrovních), že na sebe jen tak něco nevezmu, ani mě to negativně neovlivní. Tuto hranici si však stanovuji, když na mně někdo pracuje prakticky, fyzicky nebo energeticky.

Podrobné účinky COVID očkování na lidskou konstituci

Thomas Mayer se také podělil o velmi podrobná nadsmyslná pozorování lidské konstituce, která provedla jeho výzkumná skupina. Pojmy používané v těchto zprávách jsou velmi specifické pro práci Rudolfa Steinera a jeho definici nadsmyslových článků lidské bytosti. Pro vysvětlení těchto pojmů odkazuji na knihu nebo pdf v kapitole Nadsmyslový výzkum. Zde je jeden z případů, o kterém výzkumná skupina referovala:

„Členové pracovní skupiny Hessen jsou zkušení duchovní badatelé, kteří spolu pravidelně spolupracují. Od nich pocházejí následující tři případové studie.

20. května 2021: Žena podstoupila první očkování AstraZeneca. Po něm se cítila špatně a nechtěla už pracovat. Je psychoterapeutkou a na své pacienty začala být nevrlá.

Šetření odhalilo:

 • V její auře byla očkovací bytost AstraZeneca, která ovlivňovala všechny články její konstituce.
 • Duchovní články její bytosti (Duch-člověk, Život-duch a Duch-já) měly spojení s 9. podzemní oblastí Země; byly jí ovlivňovány a blokovány.
 • Díky tomuto vztahu se jí otevřely dveře k bytostem transhumanismu, které začaly v její míše vytvářet duchovní kovovou linii. – Její anděl se objevil v imaginativním vnímání šedivý a poněkud nezdravý.
 • Na úrovni Intelektuální duše jsme zažili blokádu mezi čelem a korunní čakrou. Interpretovali jsme to jako oddělení Intelektuální duše od vyššího já.
 • Účinky očkovací bytosti přešly také do astrálního a éterického těla. V éterickém těle jsme vnímali mnoho malých démonů, kteří se chaoticky a nesouhlasně pohybovali a bublali jako šampaňské.
 • Tělesná elementární bytost byla utlumena ve své činnosti.
 • Ve všech čakrách jsme cítili blokády.

Tyto obtížné účinky musely být způsobeny očkováním, protože předtím byla Elke v dobrém stavu. Tyto účinky se u ní projevily i při vyšetření kloubů. Výsledky ji šokovaly a chtěla neutralizovat očkovací látku a harmonizovat své tělo prostřednictvím duchovní léčebné práce. To se stalo a poté pocítila velkou úlevu. Postupně se jí vrátila chuť do práce“.

Tento příklad ukazuje, jak hluboce zasahuje COVID očkování do všech článků lidské bytosti. Všechno bylo převzato a narušeno. Popis však také ukazuje, že taková duchovní poškození vakcínou lze neutralizovat, pokud se k nim vhodně přistupuje. To je důležité zdůraznit, aby zde shromážděné popisy byly chápány správně. Jde o střízlivý pohled na realitu, abychom se poučili a vypracovali potřebné kroky.

Pokud člověka tyto zprávy děsí, neměl by je potlačovat, ale nechat se jimi zasáhnout. Je třeba to strávit.“

Mayer a jeho výzkumná skupina identifikovali společnou nit a základní vzorec duchovního poškození z vakcín u lidí:

„V posledních měsících jsme mohli pravidelně pozorovat 20 očkovaných osob. I když se účinky COVID očkování individuálně liší a v průběhu času mění, existují některé základní vzorce, které se často opakují:

Očkování často způsobuje posun článků člověka. Éterické tělo se zmenšuje. Vnímavé tělo s články duše (Vnímavá, – Intelektuální – a Vědomá duše) se posouvá a ztrácí spojení s fyzickou lidskou bytostí. Já-organizace sklouzává dozadu a projevuje se zmenšeně; totéž platí i pro duchovní jádro neboli vyšší Já. Lidská bytost se tak stává silněji spjatá s hmotou.

Tělo-živelná bytost má pečovat o člověka, nyní odchází a zůstává pouze v jeho blízkosti. Dochází také k oddělení od anděla – anděl a člověk se již nemohou navzájem cítit. To jsou velmi bolestné stavy pro tyto éterické a duchovní entity, které člověka nesou a podporují.

Místo nich se s člověkem silněji spojuje jeho dvojník (stín nebo nevyřešená stará karma). Z duchovních temných podzemních vrstev země přicházejí síly, které ovlivňují „já“ – organizaci, vyšší já a anděla.

Měli jsme dojem, že silnější účinek Dvojníka souvisí s posílením ega, s nižším „já“ zatvrzeným v egoismu. To se někdy projevovalo sebevědomějším vystupováním osoby, které však mělo zdroj v sebestřednosti. Při takových setkáních se člověk nesetkával se skutečnou lidskou bytostí jako dříve, místo toho se výrazněji projevovalo ego a „primitivní člověk“[…].

Zažíváme, že s vakcínou se do orgánů dostaly ahrimanské, zatvrzelé elementární bytosti. Astrální tělo a „já“-organizace orgánů byly zřetelně utlumeny a smrštěny. Také éterické tělo zesláblo a silněji se spojilo s hmotným tělem; v tomto ohledu se stalo více fyzickým[…].

Toto narušení duchovní konstituce orgánů je způsobeno temnými bytostmi, které do člověka vstupují prostřednictvím očkování.

Tři typy bytostí/entit, které získávají přístup do těla skrze COVID vakcínu

Podle výzkumné skupiny se u očkovaných lidí objevily tři skupiny bytostí [na základě Steinerova díla]. Mayer je nastiňuje níže:

 1. Vakcinační bytosti: Jsou to duchovní bytosti nižší úrovně duchovního světa. Mají určující a zasahující vliv na téměř všechna těla člověka a podobají se různým bytostem nemocí. V auře lze tyto vakcinační bytosti vnímat jako kořen, který prochází skrze fyzickou lidskou bytost do všech článků lidské konstituce. Jsou to potomci a místní zástupci skupinových duší nebo skupinových duchů konkrétních vakcín.
 2. Soratičtí duchové transhumanismu: Vakcinační bytosti jsou příbuzné soratickým duchům transhumanismu, kteří jejich prostřednictvím získávají přístup do vrstev lidské aury. Tam se objevují jako černé, ostré, sací útvary nebo skvrny, zejména v okruhu asi tří stop a více, v celé auře i v nejvyšších článcích lidské bytosti (Já, Duch-Já, Životní duch, Duch-Já).
 3. Malé ahrimanizované elementární bytosti: Tyto bytosti obývají zejména éterické tělo a orgány.
  Tyto tři skupiny bytostí jsou zřejmě hlavními příčinami popsaných posunů a blokád v lidské konstituci.

Duchovní léčení a jak čelit nepříznivým účinkům očkování

Nabízí se otázka, jak se mohou očkované osoby z COVID vakcín vyléčit a jak je zpracovat? Víme o fyzikálních detoxikačních metodách, které mohou fungovat a pomoci uzdravit fyzickou konstituci těla. Odstranění těchto nežádoucích bytostí však vyžaduje hlubší duchovní práci. Mayer píše:

„Cílem duchovního léčení je odstranit tyto tři skupiny bytostí z lidské aury.

To by mělo vycházet z činnosti [skutečného] „já“ očkovaného člověka, který v ideálním případě rozvíjí sílu, jež těmto bytostem ztěžuje opětovný vstup.

Na základě vlastního pozorování si mohu udělat následující obrázek:

 • Pokud se očkovaná osoba nezapojí do aktivního procesu, duchové transhumanismu působí v celé auře; v takovém případě také silně vyzařují do okolí.
 • Pokud se očkovaný člověk zapojil do procesu – ať už vědomě, nebo nevědomě -, odchází mnoho duchů transhumanismu. Zůstávají jen nánosy a také vakcinační bytost, která je pak ve své účinnosti utlumenější. Alespoň tak jsem to pozoroval na lidech, kteří na první pohled vůbec nevypadají, že by byli očkováni.
 • Při stále aktivnější práci se očkovací bytost stále více vzdaluje od člověka, až do vzdálenosti asi 2 metrů. V takovém případě již nemá rozhodující vliv.
 • Malé ahrimanské elementární bytosti většinou ustupují, když jsou duchovní úrovně vyčištěny. To je však třeba kontrolovat; často ještě potřebují specifickou doplňkovou léčbu.“

Mayer se také zabývá zásadním faktorem, který určuje proces léčení. Ten se u jednotlivých lidí liší a velkou roli v něm hraje to, za jakých okolností jedinec vakcínu obdržel.

„Vlastní rozhodnutí se očkovat: Pokud se člověk nechá očkovat ze strachu nebo z ideologického přesvědčení, hrozí, že s tím spojené entity mohou proniknout hlouběji než u lidí se složitější motivací.

Motivace lékaře: Svou roli hraje také duchovní postoj lékaře (nebo osoby), který vakcínu podává. Duševně-duchovní atmosféra během očkování může nepřátelské duchy pozvat nebo odradit. Ovlivnit to může i pacient, například tím, že se během očkování modlí.

Uvědomění si problému: Pokud si člověk uvědomuje, že očkování může způsobit duševní škody a že se o ně musí postarat – takové uvědomění je k nezaplacení. To se stane v duši výchozím bodem pro – vědomou či nevědomou – konfrontaci s vakcinační bytostí. Bez uvědomění si problému hrozí duši nebezpečí, že do něj slepě spadne a nenajde způsob, jak pochopit, co se děje.

Léčebná podpora: Existuje řada možností přírodních léčiv a homeopatických léků. V tomto případě se poraďte s léčitelem nebo lékařem.

Terapeutická podpora: Terapie, které mají zvláštní vliv na vyšší články lidské konstituce, například léčebná eurythmie, rytmická masáž, kraniosakrální terapie, arteterapie atd., mohou pomoci.

Základní duchovní posílení: Čím více člověk pravidelně posiluje duchovní spojení meditací, modlitbou, náboženským rituálem, zpěvem nebo četbou duchovní literatury, tím méně je přístupný duchovním útokům.

Duchovní léčebný zásah: Zdá se mi, že je velmi důležité se v meditaci nebo modlitbě přímo postavit bytostem spojeným s očkováním; setkat se s nimi silou Krista, archanděla Michaela (asertivita), archanděla Rafaela (léčivá síla), uzdravujícího Buddhy nebo jiných vyšších duchovních bytostí. Díky tomu lze tyto nepřátelské bytosti z aury odstranit a jejich působení transformovat. Vše, co se v tomto směru děje, má účinek, i když to člověk není schopen osobně rozeznat. Pro podporu může být užitečné vyhledat pomoc zkušeného duchovního léčitele.

Zpracování očkování by se nemělo podceňovat, jak by mělo být zřejmé z předchozích popisů. Člověk má co do činění s třídou nepřátelských duchů, která ho může rychle zahltit. I když u některých lidí trvá zpracování jen několik týdnů, jiní na něm musí pracovat mnoho měsíců.“

Jakkoli mohou být některé z těchto zpráv a zjištění o nepříznivých duchovních účincích COVID vakcín znepokojivé, situace není beznadějná. Jak jsme viděli v těchto zprávách, lidé, kteří byli očkováni, mohou být léčeni a může jim být pomoženo v procesu uzdravení.

Pokud jste vakcínu dostali a dostali jste se až sem, nezoufejte, ale vyhledejte pomoc. Dostal jsem e-maily od lidí, kteří se ptají, jak čelit metafyzickým následkům očkování. Práce a výzkum Thomase Maye nám poskytují vodítka a vrhají světlo do temnoty navzdory celkově zdánlivě bezvýchodné situaci. Nesmíme podlehnout strachu nebo negativnímu myšlení, ale postavit se k tomu tak, jak to je.

Protože se mě na to mnoho lidí ptá a píše mi, chtěl bych také upřesnit, že nenabízím takový druh nadsmyslové práce s tělem a energií jako Mayer a jeho tým nadsmyslových terapeutů. V současné době již nepracuji jako bodyworker, kraniosakrální terapeut ani jako praktik holografické kinetiky (HK). Obě tyto modality by možná mohly pomoci očkovaným lidem v jejich procesu uzdravování, ale moje práce se posunula a já se více zaměřuji na skupinovou práci, online kurzy a další práci, ke které jsem povolán Duchem.

V současné době také neznám nikoho, kdo by se zabýval léčbou, jakou nabízí Mayer a jeho odborníci na základě díla Rudolfa Steinera. Mayer sídlí v Německu a můžete se na něj obrátit přímo s dotazem (kontaktní údaje najdete v jeho knize).

Jak si vybrat léčitele a praktika

Při výběru terapeuta a lékaře doporučuji zdravou opatrnost [bez paranoie]. Mnoho lidí se hlásí k tomuto druhu práce a v komunitě alternativních léčitelů je to džungle.

Existují také šarlatáni a nejrůznější pochybné „léčebné metody“ New Age a „šamani“, kteří slibují odstranění entit, vyvážení čaker [nebo ještě hůře „odstranění čaker“] atd. Kritickým bodem, který je třeba u tohoto druhu nadsmyslové duchovní práce pochopit, je to, co Mayer zmínil na začátku své knihy, a já jsem to z nějakého důvodu zvýraznil červeně:

Mnoho samozvaných léčitelů a „šamanů“ slibuje nejrůznější „magické“ léčení, ale tyto předpoklady jim chybí. Pokud hledáte léčitele, doporučuji mít na paměti tyto čtyři níže uvedené věci a ptát se na ně. Vaše intuice vám napoví, zda jsou upřímní, nebo lžou:

 1. Věnují se průběžné péči o sebe a upřímné vnitřní práci, zejména práci se stínem a esoterické/spirituální práci na sobě, aby si nepletli své vlastní myšlenkové projekce, nevědomý stín a nevědomá traumata s „entitami“ nebo „psychickými vhledy“?
 2. Jsou dobře zběhlí v různých metodách nebo mají přinejmenším bohaté zkušenosti?
 3. Rozumějí okultním a božským zákonům a jsou si vědomi klamné povahy okultních nepřátelských sil? Mají alespoň 10 let praxe a dělají tuto práci na plný úvazek a mají za sebou výsledky?

Mnozí z nás mají přátele a členy rodiny, kteří se nechali očkovat. Přirozeně jim chceme pomoci, ale musíme si uvědomit pravidlo číslo jedna v léčitelské práci: Nemůžete pomoci nikomu, kdo si nechce pomoci sám.

Jinými slovy, musíme respektovat jejich svobodnou vůli a netlačit je do žádné léčby nebo terapie, ani je neobjednávat k léčiteli, aniž bychom je požádali o souhlas. Musí si je vyhledat sami. Pouze člověk, který je ochoten se léčit sám a přebírá za sebe zodpovědnost, má potenciál být uzdraven. Je to také dlouhá cesta a nepodaří se ji zvládnout během jednoho sezení, jak upozornil Mayer.

Kromě toho očkovaná osoba nebo kdokoli jiný, kdo hledá pomoc u terapeuta/léčitele, se musí také věnovat své vlastní vnitřní a duchovní práci a neočekávat, že „léčitel“ udělá vše za ně.

Nadsmyslová studie o vakcínách

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým zkoumali různé COVID vakcíny prostřednictvím „naladění se na ně“ [na „informační pole“ vakcinační látky] pomocí mimosmyslového/nadsmyslového vnímání. Používaly se různé techniky, ale běžnou technikou bylo vzít během experimentu „samovyšetření“ kvalifikovaným praktikantem do jedné ruky ampuli se zbytky vakcíny a psychicky se naladit na „informační pole“ samotné vakcinační látky [tj. „rezonovat“ s ní].

Zjištění byla pozoruhodná a velmi podobná informacím získaným při práci s očkovanými osobami. Zde je několik vybraných případových studií:

Cítím se odříznutý od duchovního světa

Württemberská pracovní skupina se sešla 5. května 2021 za účasti dvou pozorovatelů:

Zde jsou mé poznámky k oběma vakcínám, Pfizer BioNTech a AstraZeneca. Rezonovali jsme s nimi a zažili jsme to ve svých éterických a astrálních tělech. U obou z nás vyvolaly velmi negativní pocity. Duchovní pozorování ukázalo bytosti, které se spojily s nejvyššími nepřátelskými silami a přenášejí tyto síly až do astrálního a éterického těla.

Moje postřehy:

Pfizer BioNTech:

 • Na zemi se rozprostírá tíha, jako mlha, svěšená ramena, tma.
 • Vlastnosti jako deprese.
 • Upadání do těžkosti, celé tělo ztěžkne a ztratí „já“ – podpis a vzpřímenost.
 • Cítím se odříznutý od duchovního světa.
 • Jako temná deka, čekající, neproniknutelná, je nade mnou a v celé místnosti.
 • Tvořivě-duchovní podněty (například hudba, meditace, společenské kontakty atd.): Vstávání vyžaduje velké úsilí. Poté se cítím lépe.

AstraZeneca:

 • Bolest hlavy v čele, utahování.
 • Útok více přímo na úrovni „já“, jako jsou výstřely.
 • Působí zákeřněji, více investuje, je ostřejší (ne ta tíha), nepředvídatelnější.
 • Asi po pěti minutách na mě působil příliš silně, takže jsem vyšetření ukončil a opustil místnost.

Důležitý výsledek studií různých výzkumných skupin ukázal, že účinky vakcín Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou podobné.

Duše a společenský život: Jak vakcína ovlivňuje mé potřeby, pocity, práci a plánování života?

Zde je několik dalších dojmů různých nadsmyslových odborníků, kteří provádějí toto vyšetřování:

Už jsem necítil potřebu přemýšlet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se s tím, že jsem se řídil pokyny bez otázek. Stal jsem se úplně šedivým, na všem nezáleží, všechno je v pořádku. Moje sliznice se staly suchými, připadal jsem si jako plaz„.

„Zažívám odstup, žádné spojení, žádný cit, žádné sociální kontakty, cítím se ztracený, můj citový život je chladný.

Všechno by mělo být přísně organizované, přeji si pořádek, jsem rezignovaný, na útěku, jen registruji. Ve svém citovém životě prožívám stud, zlobu a zlomyslnost.“

„Kontakty mě nezajímají, vzdálenost k ostatním lidem mi vyhovuje. Jsem vděčný za pokyny a vedení. V životě nemám směr. V mém citovém životě chybí empatie, zájem. V profesním životě chci jen fungovat. Při pokusu o meditaci narážím na zeď a jsem odstrčen zpět.

Níže uvedené video je svědectvím řeckého kněze-mnicha, který dostal vakcínu společnosti Pfizer. Otec Savvas Agioritis čte jeho zpověď. Kněz-mnich se začal cítit stále více odříznutý od duchovního světa. Setkal se také tváří v tvář s démonickou entitou, která může být soratická vakcinační bytost:

Přepis si můžete přečíst také ZDE (pozn. zatím pouze v angličtině)

O nadsmyslové struktuře COVID vakcín

Mayer a jeho výzkumný tým si také položili otázku: Co lze zjistit, když se nebudeme dívat na účinky vakcín, ale budeme se nadsmyslově zabývat vakcínami samotnými?

Zjistili, že:

„Často se objevovaly následující dojmy: V očkovací auře jsou viditelné kousavé, tmavé kulovité útvary. Ty jsou agresivní a útočné a zdá se, že jsou obsazeny soratickými bytostmi.

Pracovní skupina Východní Německo popsala v dubnu 2021:

„Při zkoumání COVID vakcín, bez ohledu na typ, jsme zjistili, že kolem ampule je asi osmicentimetrová éterická aura. V ní se nachází nespočet vodních elementálů, kteří se starají o tekutinu vakcíny. Ty jsou silně ahrimanizované, to znamená spojené s ahrimanskými duchovními bytostmi.

Druhým typem entit jsou zemní elementálové, skřítci/gnómové, kteří byli také silně ahrimanizováni, pravděpodobně při výrobě vakcíny. Ti jsou s největší pravděpodobností zodpovědní za konstrukci genetické informace na hmotné úrovni.

Elementární bytosti mají za úkol tvořit hmotu podle duchovních zákonů. Ty, které jsou spojeny s covid vakcínami, jimiž se zde zabýváme, se vztahují k bytostem z protikladných sfér (Ahrimanští duchové).

Tyto elementární bytosti tak ztrácejí pozitivní vztah k člověku a stávají se agresivními. Mohou poškodit éterické tělo člověka, což má následně negativní vliv na ostatní články lidské bytosti.

Autoritářští následovníci a zombifikace lidstva

Tyto zprávy jsou velmi výmluvné ve světle rozsáhlejší matrixové agendy. Mějte na paměti, že jediný způsob, jak mohou okultní protibožské síly a jejich neomarxisticko-fašistické hybridní loutky Nového světového řádu WEF „Velký reset“ zajistit zotročení lidstva, je souhlas a [zmanipulovaná] „svobodná vůle“ lidí.

Potřebují poslušné občany a stoupence autoritářského řádu. Existuje několik způsobů, jak z lidí udělat robotické autoritářské následovníky bez jediné vlastní myšlenky. Jedním ze způsobů je „matrixový program instalace traumatu”, jak jsem ho nazval. Lidé, kteří jsou traumatizováni, jsou snadněji ovladatelní. Je to základ hanebného programu kontroly mysli MK-Ultra, jenže v tomto případě jde o globální experiment MK-Ultra.

Miliardy lidí již byly za poslední tři roky od začátku „pandemie“ traumatizovány veškerým strachem, lockdowny, ekonomickým, emocionálním a psychologickým strádáním, jakož i maskováním [zejména dětí], zahanbováním a signalizováním ctnosti ze strany korporátních médií a souhlasných občanů „agenta Smithe“.

Většina lidí ani neví, že je traumatizována, ale reaguje na trauma: odhlašuje se (mimo tělo), disociuje, popírá, chová se návykově nebo upadá do hluboké deprese [prudce vzrostl počet sebevražd]. V posledních třech letech jsme svědky kolektivní operace kontroly mysli na vojenské úrovni typu MK-Ultra, jejímž cílem je zničit lidského ducha. Mějte na paměti, že k tomu již došlo i bez vakcíny. Této psychologické válce mohou odolat pouze lidé, kteří mají pevné duchovní a psychologické základy.

Nejjednodušší způsob, jak ovládat lidi, je traumatizovat je, vyvolat v nich strach a pak se tvářit jako spasitel nebo jim dát něco, co jim slibuje „bezpečí“ a návrat k „normálu“, tedy vakcínu. To souvisí s klasickým hegelovským dialektem problém-reakce-řešení. Už samotné trauma vytváří vstupní body pro nepřátelské síly, které mohou vstoupit a ovládnout tělo i mysl.

Jak je vidět z výše uvedených zpráv, účinky vakcíny samy o sobě vedou lidi k tomu, aby se ještě více stali otupělými autoritářskými stoupenci: „Přestal jsem cítit potřebu samostatně myslet a rozhodovat se, spokojil jsem se s tím, že se budu řídit pokyny, aniž bych se na cokoli ptal…..Vše by mělo být přísně organizované, přeji si řád… Odstup od ostatních lidí považuji za dobrý. Jsem vděčný za pokyny a vedení.“

Je nutné si uvědomit, že výše uvedené pokusy byly provedeny profesionálními nadsmyslovými praktikanty, kteří se „naladili na vakcínu“, a proto podali zprávu o tom, jak se cítili. Naprostá většina lidí, kteří vakcínu dostali, nemá sebeuvědomění, že najednou „už necítí potřebu a nerozhodují sami za sebe, spokojí se s tím, že se řídí pokyny“, nebo že „emočně otupěli, zažívají odstup, žádné spojení, žádné pocity“.

Ve skutečnosti to většina očkovaných popírá a tvrdí, že „myslí sami na sebe“ a žádné změny nepozorují. K tomu, aby si očkovaný člověk tyto vnitřní změny uvědomil, je zapotřebí určité úrovně bytí a duchovní síly. Vzpomeňte si na zprávy některých léčitelů, kteří pracovali na očkovaných lidech, na začátku tohoto článku, kde se uvádí, že:

 • Pacient nemůže tato pozorování nijak prožívat ani chápat. Nevnímá bytí a změny svých životních funkcí…“
 • „Pacienti si těchto změn často sami nevšimnou. Naopak, cítí se nyní opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ [po podání vakcíny].

Lidé ovládaní myslí nevědí, že jsou ovládaní. Jde o vrchol Stockholmského syndromu a znepokojivou situaci – pokus o zombifikaci lidstva. Souvisí to také s tématem „Organické portály – lidé bez duše„.

Odcizení duše a „mimozemská” invaze skrze naše těla

V době publikování tohoto článku (24. května 2022) oficiálně:

 • 65,7 % světové populace bylo plně očkováno některou z vakcín COVID. To je 5,19 miliardy lidí.
 • Bylo podáno 11,77 miliardy dávek [mnoho lidí je očkováno dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát].
 • Denně je nadále podáváno 5,85 milionu dávek.
 • V USA bylo plně očkováno 220 milionů lidí (66,8 % populace) a bylo podáno 580 milionů dávek.
  [Zdroj]

Vzhledem k tomu, co jsme dosud prozkoumali a zjistili o nepříznivých duchovních účincích COVID vakcín na člověka, jsou tato čísla alarmující. Potvrzují hyperdimenzionální okultní matrixovou agendu, o které jsem psal mnoho let a kterou naznačovali i jiní. „Mimozemská invaze skrze naše těla“ prostřednictvím genetické modifikace a pokusu o oddělení duše od těla, čímž se tělo připravuje na to, aby se ho zmocnily okultní protibožské síly/bytosti. Jak jsem napsal v roce 2016:

Z hyperdimenzionální perspektivy je konečným cílem jejich agendy úplné převzetí/“unesení“ našeho fyzického/emocionálního/mentálního já, aby nás uzamkli ve frekvenčním vězení – všechny jejich různé „spouštěče“ na úrovni šachovnice jsou navrženy tak, aby připravily naše těla a usnadnily tak hostování jejich vibrační esence v našem lidském „hlavním počítači“.

Proto se prosazuje odtělesnění [vytěsnění duše] ve všech jeho různých podobách: zvyšování rozdělení těla a mysli prostřednictvím zvýšené mentální aktivity/odvádění pozornosti prostřednictvím technologie/A.I., stejně jako otravování jedince prostřednictvím GMO, EMF záření, očkování, chemtrails atd. – což jsou všechno faktory životního prostředí, které se spojují s původní sérií experimentů genetické modifikace prováděných „Predátorem zpoza hvězd“, aby nás stále více odpojovaly od našeho původního plánu DNA. Jedná se o program Hybridizace, který připravuje transmutaci lidstva na schránky pro hyperdimenzionální ovládnutí.

– Z rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života

Rudolf Steiner měl pravdu. Ve světle těchto odhalení a dosavadních výzkumů můžeme vidět, že tyto vakcíny se pokoušejí vyhnat z člověka duši a lidé jsou očkováni proti jejich náchylnosti k duchovním myšlenkám.

Na základě Mayerova výzkumu uvedeného v tomto článku můžeme zatím pozorovat 4 výrazné účinky COVID vakcíny na lidi:

 1. Duše [skutečné „já“] se odděluje od těla.
 2. Vakcína vytváří „díry“ v astrálním/energetickém těle.
 3. Lidská bytost je silněji spjata s hmotou, zatvrzuje se v materialismu a egoismu, a proto odmítá duchovnost a Boha.
 4. Vytváří autoritářské následovníky, kteří chtějí, aby jim někdo říkal, co mají dělat [ztrácí vnitřní vedení].

První dvě podmínky vytvářejí vstupní body pro asurické, soratické/asurické okultní nepřátelské síly, které se připojují a ovládnou tělo. Zdá se, že vakcína má také „vakcinační bytost“, entitu, která se k očkované osobě připojí, jakmile dojde k očkování.

Tyto bytosti/entity pak také zdůrazňují účinky bodů 3 a 4 a všechny body/účinky jsou vzájemně propojeny. Čím více je lidská bytost odpojena od svého skutečného „já“/esence/duše, tím méně má přístup ke svému vnitřnímu vedení a intuici a hledá vedení a autoritu mimo sebe.

Soratičtí duchové transhumanismu: Past vědomí

Program COVID očkování a jeho škodlivé duchovní účinky na člověka se rovněž vážou na program transhumanismu. Aktualizace: Napsal jsem na toto téma článek s názvem Okultní past A.I. transhumanismu a cesta ven a natočil jsem na toto téma také video:

Jaká je agenda transhumanismu z okultní multidimenzionální úrovně? Lisa Renee to dobře shrnula [mnoho let před začátkem „pandemie“ COVID]:

„Transhumanismus je mezinárodní, kulturní a intelektuální hnutí, jehož konečným cílem je zásadní proměna lidského bytí, a to zpřístupněním technologií, které výrazně zvýší lidské intelektuální, fyzické a psychické schopnosti. …

Transhumanismus je myšlenkový směr, který se nás snaží nasměrovat k posthumánnímu stavu. V podstatě jde o vytvoření uměle inteligentních hybridů nebo kyborgů, kteří by nahradili organické duchovní vědomí lidí…..

Některá z navrhovaných biologických vylepšení využívají kombinaci technologií, jako je genetické inženýrství, psychofarmakologie, terapie prodlužující život, nervová rozhraní, mapování mozku, nositelné nebo implantované počítače a entrainment kognitivních technik…., což může mít pro lidské vědomí a elektromagnetické funkce Světelného těla mimořádně destruktivní důsledky.

Většina těchto možností má za cíl odpojit lidskou duši od lidského těla a připravit tělo jako schránku pro nového hostitele. V podstatě se jedná o integraci technologické a farmaceutické hybridizace za účelem poškození lidské DNA jako přípravy na unesení těla. Hlavním cílem mnoha transhumanistů je přesvědčit veřejnost, že přijetí radikální technologie a vědy je v nejlepším zájmu lidského druhu.

Velký podvod transhumanismu je široce propagován jako to, že lidé mají kontrolu nad svým vlastním vývojem, zatímco ve skutečnosti prodávají svou duši a ztrácejí přístup k organickému lidskému vědomí.

Transhumanismus zdůrazňuje evoluční perspektivu, ale zcela ignoruje elektromagnetickou funkci lidské DNA a realitu vědomí multidimenzionální lidské duše-ducha….Transhumanistické hnutí je další úrovní satanské agendy negativních mimozemšťanů, jejímž cílem je získat plnou kontrolu nad biologicko-neurologickými a mozkovými sítěmi lidských bytostí, a ovládnout tak lidské kolektivní vědomí.“

– Lisa Renee

~ Jsou-li pro Vás překlady hodnotné a líbí se Vám, zvažte jejich podporu darem zasláním na účet ZDE. Děkuji ~

Musíme si uvědomit, že se nacházíme v „konečné fázi hry“. Transhumanistická agenda, splynutí člověka a stroje, vyhnání duše a invaze nepřátelských „mimozemských“ bytostí skrze naše těla jsou konečnou fází negativního plánu vládců matrixu na zotročení lidstva, který se budoval po tisíce let.

Tyto hyperdimenzionální okultní síly po celé věky manipulovaly s lidstvem z neviditelných sfér a zasahovaly do „harmonického“ vývoje lidstva. „Mimozemské” wetiko (myšlenkový virus) infikoval lidstvo zevnitř lidské psychiky.

Soratické bytosti ve Steinerově díle jsou „nepřátelské okultní síly“ a „mocnosti temnoty“, o nichž mluví Šrí Aurobindo. V průběhu času dostaly mnoho jmen vycházejících z různých okultních tradic.

„….Protože podle všech okultních nauk mohlo být evoluční stvoření [harmoničtější], nebýt zásahu Sil temnoty – všechny tradice včetně Véd a Upanišad poukazují pod různými jmény na totéž. V upanišadách jsou to Daity, které potírají zlem vše, co bohové stvoří, v zoroastrické tradici je to Ahriman, který naráží na dílo Ahura Mazdy, chaldejská tradice používá jiný výraz.

Význam je však stejný: jde o vnímání něčeho, co zasáhlo harmonický vývoj stvoření a vneslo do něj princip temnoty a nepořádku.

Výsledkem je, že namísto světa celistvé pravdy a božské harmonie stvořeného ve světle božské gnóze máme svět založený na dílčích pravdách nižší kosmické Inteligence, v němž je vše napůl pravda a napůl omyl. To jsou síly a bytosti, které mají zájem na udržování lží, jež vytvořily ve světě Nevědomosti, a na jejich předkládání jako Pravdy, kterou se lidé musí řídit.

Slovo „zdání“ odkazuje na podoby, které na sebe berou, aby vládli světu, podoby často falešné a vždy ztělesňující faleš, někdy pseudobožskou.

Je to síla, která udržuje nevědomost a temnotu ve světě – může být zničena pouze tehdy, když lidstvo přestane milovat nevědomost a temnotu.

Tyto špatné podmínky jsou způsobeny tím, že Nevědomost je v moci a nepřátelské Síly mají jakousi zavedenou autoritu, která se nechce vzdát své moci, a ve vědomí Země není zavedena plná síla Světla, která by nejen dokázala obstát, ale i převážit jejich plnou sílu temnoty.“

– Sri Aurobindo, Božský život

Rudolf Steiner také poukazoval na tyto síly temnoty, jak ovládnou a zmocní se lidských těl:

„…Ve starověkém Řecku bylo celé tělo naplněno celou duší, a ty se shodovaly. Dnes tomu tak není, neboť těla jsou zčásti prázdná. Neříkám nic hanlivého o prázdných hlavách; v rámci evoluce zůstanou prázdné. Ve skutečnosti však na tomto světě nezůstane prázdné nic. Hlavy jsou pouze prázdné od něčeho, co bylo určeno k tomu, aby je jindy naplnilo. Nic není nikdy úplně prázdné.

S tím, jak se lidská duše stále více vzdaluje tělu, hrozí tělu stále větší nebezpečí, že bude naplněno něčím jiným. A pokud lidé nebudou připraveni přijmout podněty, které mohou pocházet pouze z duchovního poznání, bude tělo naplněno démonickými silami.

Lidstvo stojí před osudem, kdy může být tělo naplněno ahrimanskými démonickými silami. Musíme tedy doplnit to, co jsem včera řekl o budoucím vývoji: v budoucnu budou existovat lidé, kteří budou v běžném životě Tomem, Dickem a Harrym, což je něco, co je dáno společenskými okolnostmi, ale jejich těla budou natolik prázdná, že v nich bude moci žít mocný ahrimanský duch. Člověk se bude setkávat s ahrimanskými démony. Lidské bytosti nebudou tím, čím se zdají být. Jednotlivý člověk bude pasován někde hluboko uvnitř a navenek člověk získá zcela jiný obraz.

To ukazuje složitost budoucího života. Dá se říci, že v budoucnu nastanou situace, kdy bude obtížné poznat, s kým máme tu čest. Touha Ricarda Hucha po ďáblu skutečně vyplývá z toho, co v budoucnu přijde. Instituce a ideje, zejména sociální ideje, které mají lidé dnes, jsou abstraktní a hrubé; jsou neohrabané tváří v tvář složitostem, které nás čekají. A protože lidé nejsou schopni mít představy či koncepty o skutečné povaze věcí, sklouzávají stále hlouběji do chaosu.

…V budoucnu bude existovat obrovské množství lidí, jejichž představy, myšlenky a činy budou založeny na vnějším světě kolem nich a na tom, že jejich těla jsou naplněna ahrimanským [démonickým] duchem, který chce, aby si vytvořili takové představy.

Neměli bychom si nic nalhávat, protože máme co do činění se zcela konkrétním hnutím. Na konstantinopolském koncilu bylo rozhodnuto, že duch neexistuje; dogmaticky bylo stanoveno, že lidská bytost se skládá pouze z těla a duše a mluvit o lidském duchu je kacířství. Stejně tak budou činěny pokusy dekretovat duši, vnitřní život, jako neexistující.“

– Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach 7. října 1017
[Přeloženo ze Steinerovy přednášky v německém originále: „Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt: Der Sturz der Geister der Finsternis – Vorträge in Dornach, 1917, Band 177“].

Když se podíváme na celkový obraz matrixové agendy a na skutečný účel globálního úsilí o očkování celé světové populace [jak opakovaně prohlásili Bill Gates a Klaus Schwab z WEF], můžeme vidět dva hlavní cíle:

 1. Depopulace a eugenika: Masivní snížení světové populace v důsledku poškození vakcínami (ničí imunitní systém, neplodnost, zvýšené riziko rakoviny, srdečních chorob atd.). Stále více lidí již umírá na následky očkování.
 2. Uloupení duše, posednutí a ovládnutí lidského těla: provedeno skrze vakcínu a „vakcinační bytosti“ a/nebo „soratické bytosti transhumanismu“. Vytváří zombifikované autoritářské následovníky, kteří se stávají „agenty“ matrixu posedlými asurickými démonickými okultními silami.

Druhý cíl je také předzvěstí transhumanistického programu, jehož cílem je úplné odstranění duše a splynutí člověka se strojem. Vidíme-li to z této perspektivy a ve světle hegelovského dialektu, byla celá psychopatie COVIDu uměle vytvořena jako „Problém“, který v populaci vyvolal „Reakci“, dožadující se léku/vakcíny. „Mocní“ pak představili „Řešení“: vakcínu, kterou již měli naplánovanou.

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým učinili další znepokojivé objevy, když se hlouběji zabývali účinky čtyř hlavních COVID vakcín a ověřili to, o čem mluvili Lisa Renee, Sri Aurobindo, Rudolf Steiner a další esoterické okultní nauky. Bylo to nazváno „tématem všech témat“: Mimozemská invaze skrze naše těla. Transhumanismus je inspirován těmito silami temnoty injekčně vpravenými do těla prostřednictvím vakcíny:

Trvalo mnoho pokusů, než jsme pochopili silné účinky vakcín BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Důležité je, že – duchovně řečeno – v jádru jsou tyto [vakcíny] naplněny soratickými bytostmi. Samozřejmě se na tom podílejí i všechny ostatní skupiny nepřátelských duchů. Na první pohled lze zažít ahrimanské bytosti, možná také asurické bytosti. Uvnitř nich však pracují soratické bytosti, které udávají tón.

Tyto bytosti nepocházejí z vývoje naší sluneční soustavy a v tomto ohledu je třeba je považovat za duchy vnější planety. Na rozdíl od luciferských a ahrimanských padlých andělských bytostí nejsou součástí vývoje naší duchovní planetární soustavy, který je podrobně popsán v knize Rudolfa Steinera „Okultní věda“.

Prostřednictvím lidské nevědomé přitažlivosti nebo vědomého pozvání získávají přístup a mohou tak ovlivňovat náš život na Zemi. Soratické bytosti jsou známé již tisíce let; inspirují útlak, zneužívání, nenávist, války, černou magii atd. Dnes se však objevuje i nový druh.

Někteří lidé v mé výzkumné síti jsou zběhlí ve vnímání soratických bytostí. Přesto byl tento nový druh pro nás zpočátku nepochopitelný a nezařaditelný. Pro tento druh také neexistuje žádná ustálená terminologie. Zvolili jsme termín „duchové transhumanismu“, protože se zdá, že tyto bytosti tvoří duchovní jádro transhumanismu. Transhumanismus chce sloučit lidskou bytost se stroji, a tím navždy zrušit naše duševně-duchovní bytí.

Přesně to nadsmyslově dělají transhumanističtí duchové. Duchovní účinky už tu jsou, i když mozek ještě není připojen k počítači – což je sen transhumanistů. Sahají po člověku, a pokud k němu získají přístup, člověk ztratí – částečně nebo úplně – své duchovní spojení.

K tomuto účelu mají tyto bytosti především přízračné tělo (fyzické duchovní tělo) a éterické tělo. „Slepují“ je dohromady a uzavírají je před duší a duchem a před duševně-duchovním okolím. V tomto ohledu chtějí tyto bytosti z člověka udělat „člověka-stroj“, odříznutého od ducha.

Zjistili jsme, že všechny skupiny duchů čtyř zkoumaných vakcín jsou obsazeny duchy transhumanismu. Navíc jsme je nalezli v jednotlivých ampulích, kterými vstupují do člověka prostřednictvím očkování.

Z duchovního vnímání se jeví jako „zbavené „já“ kovové“, „brutální“ a ohrožující. Kolega se setkal s vedoucím skupinovým duchem jedné z vakcín. Jeho záměr vyšel jasně najevo: „Viděl jsem vysokou duchovní bytost vakcíny, úzkou, drsnou, zlověstnou postavu, nesmírně zlou, s vůlí zničit vše, co je lidské: Anděl je jakoby odříznut, éterno rozprášeno, duše podrobena, Já vyhaslo. To, co zůstane, jsou lidé zbavení Já, prázdné skořápky automatů; vychrtlí, chatrní, kovoví; mají být drženi jako loutky na dlouhém provázku.„“

– Thomas Mayer

Jejich vlastními slovy

Když se podíváme na vše, co jsme dosud odhalili, ve světle matrixové agendy nepřátelských sil, poslechněte si tato krátká videa Yuvala Noaha Harariho:

1. Lidé jsou nyní hackovatelná zvířata

Několik zajímavostí z klipů Yuvala Noaha Harariho:

Covid má zásadní význam, protože přesvědčuje lidi, aby akceptovali úplný biometrický dohled. Pokud chceme tuto epidemii zastavit, musíme nejen sledovat lidi, ale také to, co se děje pod jejich kůží.

Lidé jsou nyní hackovatelná zvířata. Celá ta myšlenka, že lidé mají duši, ducha, mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se děje uvnitř mě….to je pryč! Nic takového jako svobodná vůle neexistuje. Ve vědě existují pouze deterministické procesy a náhodné procesy a kombinace obojího, ale nic z toho není svoboda. Svoboda je jen další mýtus, který si lidé vymysleli, stejně jako si lidé vymysleli Boha.

Pocity jsou jen biochemické algoritmy a co je nejdůležitější, vědci a inženýři nám stále častěji říkají, že pokud budeme mít dostatek dat a výpočetního výkonu, můžeme vytvořit vnější algoritmy, které budou rozumět lidem a jejich pocitům mnohem lépe, než lidé rozumějí sami sobě.

A jakmile budete mít algoritmus, který vám a vašim pocitům rozumí lépe než vy sami, přesune se autorita od lidí k algoritmům.“

– Yuval Noah Harari

Maajid Nawaz napsal vynikající Exposé o Yuvalu Noahu Hararim, které vřele doporučuji k přečtení: Falešní bohové, falešní proroci, nacisté a neoeugenika – Yuval Noah Harari a lidská imperiální arogance

„Když zlo přichází převlečené za pokrok, oslavované v nevědomosti jako spravedlivé, když pravda vyvolává skepsi a odpor, když jsou dobří pomlouváni a umlčováni a když jsou nemocní oslavováni jako hrdinové, zatímco náš přirozený stav věcí je zesměšňován, pak se skutečně nacházíme v nebezpečné době.“

– Maajid Nawaz

Yuval již může být nádobou pro ahrimanské [démonické] duchy a „organickým portálem„. Neexistuje v něm žádná duše, jen mechanický, materialistický pohled na svět. Jeho slova dávají nahlédnout do myšlení mnoha lidí na vysokých mocenských pozicích, konkrétně elity Světového ekonomického fóra WEF kolem Klause Schwaba. Popírají duši, duchovno a božství a sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se již považují za „bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě, a vytvářejí lidské bytosti v trubkách. Klaus Schwab z WEF a zastánce „Velkého resetu“ se ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zmiňuje o zrodu „člověka založeného na křemíku“ a konci „člověka založeného na uhlíku“.

Rudolf Steiner měl před více než 100 lety správnou vizi:

„Přijde doba – a nemusí to být daleko – kdy se objeví zcela jiné tendence… a lidé si řeknou: Je patologické, aby lidé vůbec přemýšleli v pojmech ducha a duše. ‚Zdraví‘ lidé nebudou mluvit o ničem jiném než o těle. Bude se považovat za projev nemoci, když někdo dospěje k myšlence na něco takového, jako je duch nebo duše. Lidé, kteří takto uvažují, budou považováni za nemocné a – tím si můžete být zcela jisti – bude na to nalezen lék.

Duše se stane neexistující pomocí drogy. Vycházejíce ze „zdravého hlediska“, lidé vymyslí vakcínu, která ovlivní organismus co nejdříve, nejlépe hned po narození, aby tento lidský organismus nikdy ani nenapadlo, že existuje duše a duch….Materialističtí lékaři budou požádáni, aby duše z lidstva vyhnali.“

– Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach, Německo, 7. října 1917.

Je možné vstřebat tyto vtíravé duchy bez skutečného fyzického očkování?

Velkou otázkou je, zda jsou neočkovaní lidé ovlivněni těmi, kteří vakcínu dostali. Mnoho neočkovaných žen mělo nepravidelný menstruační cyklus, pokud se nacházely v těsnější blízkosti očkovaných osob. Zdá se, že existují i další tělesné účinky související se spike proteinem, které negativně ovlivňují některé neočkované osoby. Jak je to však s nepřátelskými duchy vakcíny? Thomas Mayer si tuto otázku položil v další kapitole své knihy:

„COVID vakcíny jsou naplněny agresivními nepřátelskými duchy, kteří se prostřednictvím očkování ukotvují v tělech lidských bytostí. Je však možné vstřebat tyto vtíravé duchy bez skutečného fyzického očkování?“

Mayer obdržel tuto pozoruhodnou zprávu o několika případech z 20. května 2021 od hesenské pracovní skupiny v Německu:

 1. Heidrun je zdravotní sestra a ve dnech, kdy musela očkovat, byla vždy naprosto vyčerpaná. Očkuje vakcínami AstraZeneca a Pfizer BioNTech. Vyčerpání určitě souviselo s očkováním, protože ve dnech, kdy se ho neúčastnila, vyčerpaná nebyla. Heidrun popsala, že po dni, kdy očkovala lidi, se cítila stísněná ve vlastní kůži a jako by její tělo už nebylo její vlastní […] Bylo nápadné, že kromě toho si vytvořila vztah ke skupinové duši Pfizer BioNTech i k soratickým duchům transhumanismu – přestože nebyla očkovaná. Normálně takové duchovní spojení není možné bez fyzického očkování. To znamená, že tyto bytosti na ni musely „přeskočit“. Bytosti vakcíny AstraZeneca nepřeskočily. Po duchovním očištění od vztahu k BioNTechu a bytostem transhumanismu se opět cítila lépe.
 2. [Další] přítelkyně se mnou chtěla naléhavě mluvit. Sdělila mi, že je už týden bez sebe, nemá skoro žádnou energii, ztratila své životní cíle a objevuje se v ní mnoho špatných pocitů. Nevěděla, co se jí stalo. Bylo to tak od neděle. Při nadsmyslovém vyšetřování vypadala, jako by dostala COVID očkování. Část její konstituce duše a Já-organizace byla posunuta asi 15 centimetrů doprava, mezi andělem a ní byla blokáda, v její auře byly temné bytosti, jiskry soratických bytostí a duchové transhumanismu. Je to duchovně vyvinutá osoba, zkušená v léčitelské práci, kterou dělá s klienty. A přesto se nechala chytit. Nikdo není dokonalý – v každé auře jsou díry po nevyřešené staré karmě. Těmito dírami mohou vstoupit bytosti napojené na COVID vakcíny – i bez injekční stříkačky. Probrali jsme dojmy, obrátili se soustředěnou léčivou silou k těmto bytostem a po hodině se cítila opět lépe.
 3. O týden později jsem zažil něco podobného, moje kamarádka byla na dně a nevěděla, co jí je. Při meditační diagnostice se ukázalo, že v jejím „já“ se usídlili soratičtí duchové transhumanismu. I tady by se dal problém vyřešit….Takže je možné duchy, kteří pracují v covid vakcíně, vstřebat do duše, aniž by byli lidé fyzicky očkováni. To není vůbec překvapivé. Stejně tak je tomu i v případě nadsmyslového vnímání těchto bytostí, ovšem kontrolovaným a chráněným způsobem.“

Důsledky těchto zpráv mohou být pro mnoho lidí šokující a vyvolávat strach. Mají si ti, kteří nebyli očkováni, udržovat odstup od očkované části populace, aby na sebe nepřijali některého z těchto nepřátelských duchů?

Jak jsem již zmínil, nezastávám tento extrémní [paranoidní] názor. Ano, možná je třeba opatrnosti a zdravého rozumu a každá situace je jiná a specifická. Například sex nebo intimní fyzický kontakt s očkovanou osobou, pokud nejste očkovaní, může skončit tím, že na sebe vezmete soratické nepřátelské duchy. Při sexuálním styku se toho na neviditelných úrovních děje mnoho, a to i bez jakéhokoli očkování, jak je zkoumáno v tomto článku: Sexuální vampyrismus – sex a napojení na entity.

Pokud jde o vztahy, kde se jeden z partnerů nechal očkovat a druhý ne, může to způsobit určité problémy. Nejsem tu od toho, abych někomu radil, co má dělat, a jen se dělím o tento výzkum, poznatky a osobní názory. Musíte se rozhodnout, co je pro vás správné.

Jak jsem již řekl, osobně se nenechám ošetřit od terapeuta nebo léčitele, který byl očkován. Znamená to, že jste možná přijali „vakcinační entitu“, když jste se nechali ošetřit od očkovaného terapeuta/léčitele? Ne, nemusí tomu tak být. Ještě jednou varuji před strachem a paranoiou. Nejdůležitější je pečovat o své zdraví na všech úrovních, posilovat svůj duchovní imunitní systém duchovními praktikami, psychologickou prací na sobě [abyste uzavřeli všechna vstupní místa] a žít duchovním životem v upřímné snaze a odevzdanosti Bohu.

Jak je vidět na základě Mayerova výzkumu a případových studií, pracovníci s tělem, terapeuti a léčitelé v oblasti léčebného umění si musí být vědomi možnosti, že si od očkované osoby, kterou léčí, „něco vezmou na sebe“. Ochranná a očistná opatření jsou nezbytná pro každého, kdo se pohybuje v oblasti léčitelství/terapie, a to i bez problému s očkováním.

Zůstanete-li v těle, uzemněni v Já a budete-li pracovat s upřímnou modlitbou [ne mechanickým odříkáváním], abyste obdrželi Božskou energii, můžete také zmírnit jakékoli negativní účinky nebo zásahy a nepřijmout nic na sebe, pokud pracujete na někom, kdo dostal vakcínu, i když přijímáte léčbu od očkované osoby.

Mayer také zdůrazňuje, že fyzické očkování je mnohem nebezpečnější, protože samotná vakcína obsahuje soratickou bytost, a proto je náročnější ji harmonizovat a vyčistit. Neočkovanou osobu, která případně absorbovala bytost z očkované osoby, je snazší očistit.

Jak se chránit před dotěrnými nepřátelskými duchy

Nejdůležitější je pochopit to, co Thomas Mayer poznamenal výše:

„V každé auře jsou díry po nevyřešené staré karmě. Těmito otvory mohou vstoupit bytosti napojené na COVID vakcíny – i bez injekční stříkačky.“

Jinými slovy, musí existovat „vstupní bod“, aby soratické bytosti mohly do vás vstoupit. Tyto vstupní body a díry v auře nevyřešené karmy, o nichž Mayer hovoří, souvisejí s nevyřešenými [nevědomými] traumaty [včetně traumat z minulých životů], zraněními z dětství a stínovými aspekty [souvisejícími s prací se stínem], které jsou v těle uloženy stejně jako „karma“ [minulé zkušenosti, které jsme nezpracovali a vytlačili do nevědomí].

Díry v auře mohou vzniknout v důsledku traumatu a každý si v různé míře nese trauma z „původního zranění“ [iluzorního] odloučení od Boha. Na identifikaci s egem lze pohlížet jako na reakci na trauma samotné.

V průběhu let jsem se tomuto tématu věnoval mnohokrát ve svých textech, videích, na webinářích a v podcastech [se svou ženou Laurou].

Těmto okultním silám může být vystaven každý, ať už s vakcínou, nebo bez ní. To, že někdo si vzal tzv. „červenou pilulku“, tj. má určité intelektuální povědomí o matrixu, nebo že se nenechal očkovat, neznamená, že je imunní [bez slovní hříčky] vůči jakémukoli zasahování a připoutání ze strany soratických/asurických bytostí nebo jiné formy nepřátelských okultních sil. Mayerova práce vychází z kosmologie Rudolfa Steinera a o podobných bytostech hovoří svými slovy i mnoho dalších esoterických tradic a okultních nauk.

Jako „vstupní body“ slouží vaše slepá místa ega, zranění, traumata, stínové aspekty, touhy nižší přirozenosti atd. Astrální tělo navíc poškozuje i nadměrné užívání konopí, medicinálních rostlin, léků atd. Vytváří vstupní body, stejně jako každodenní stres atd. … Kdykoli nemáme vědomí sebe sama, tj. nepamatujeme si „sami sebe“ [jak by řekl Gurdžijev], můžeme být vystaveni okultním zásahům. Život zaměřený na hlavu, odříznutý od těla, jak to dělá většina lidí v našem počítačovém světě, také vytváří rozštěp [díry v auře] pro vstup okultních sil.

Mnozí „hledači pravdy“ s červenou pilulkou jsou těmito silami poháněni a ovlivňováni, zejména je to svádí k externalizaci zla, stínové projekci, propadání vědomí obviňování a oběti, ztotožňování se s myšlenkami, které nejsou jejich vlastní, atd., většinou lidé, kteří se nevěnují žádné formě upřímné práce na sobě. Hledat pravdu a bojovat se zlem pouze „tam venku“ nestačí a ve skutečnosti může věci ještě zhoršit, pokud neuplatňujeme práci se stínem a nebereme zpět své projekce.

Pokušení externalizovat všechno zlo a vidět se jako „lepší“, posílené okultními silami, drží lidi v pasti matrixu jejich vlastní mysli a loutek v rukou okultních sil. Práce se stíny se v posledních letech zpopularizovala, přičemž došlo k mnoha zkreslením a přílišným zjednodušením. Každý, kdo tvrdí, že kdo nemá žádné spouštěče (tzv. triggery neboli silné emoční reakce na události/slova/činy), neprojektuje a je „hotov se s prací se stíny“, si těžce lže do kapsy. Stejné by bylo tvrdit, že je někdo plně seberealizovaný a osvícený.

Můžete také promarnit roky a desetiletí pouhým intelektualizováním procesu práce se stínem, aniž byste se posunuli o kousek dál (do této pasti jsem se na začátku dostal na několik let). Je třeba, aby se to odehrávalo somaticky na všech úrovních, a tělo ukládá vše. Než člověk začne aplikovat a správně provádět práci se stíny, která je vysoce nepohodlná, špinavá a bolestivá, musí vědět, JAK ji provádět a CO to obnáší.

Vyžaduje také určitou úroveň sebeuvědomění, vnitřní pozorování a schopnost pozorovat projekce, přenosy, identifikaci projekcí, spouštěče atd., aniž bychom cokoli z toho ospravedlňovali, externalizovali nebo k tomu připojovali příběh. To se snadněji řekne, než udělá, a já se z této rovnice nevyjímám.

Tento proces také vyžaduje dlouholeté studium a praxi, aby se stal „druhou přirozeností“ – aplikovaným ztělesněným vědomím, a ne pouze intelektuálním teoretickým. Je to brána k božství, které je třeba snést dolů. Žádné zkratky. Je to zákon vzestupu a sestupu a trvalý proces pro každého z nás, kdo se zabývá Dílem/Prací.

„Při projekci stínu se oddělujeme od části sebe a snažíme se jí zbavit, což je sebepoškozování, které je vlastně aktem násilí. Při aktu projekce stínu se od části sebe sama oddělujeme a „štěpíme“ (na dvě části), s odporem se odvracíme od své temnější poloviny a přerušujeme s ní spojení, jako bychom se s ní za celý život nikdy nesetkali.

Svou vlastní temnotu odhazujeme mimo sebe a vidíme ji, jako by existovala jen v druhých. Když pak ve vnějším světě narazíme na ztělesněný odraz svého stínu, reagujeme prudce a chceme ho zničit, protože nám připomíná něco temného v nás, s čím bychom raději neměli nic společného.

Při projekci stínu se dopouštíme násilí (psychického a/nebo fyzického) nejen na sobě, ale i na „druhém“, který je příjemcem naší stínové projekce. Tento akt vnějšího násilí není ničím jiným než naším vnitřním procesem páchání násilí na části nás samých, která mění kanály a vyjadřuje se ve vnějším světě, jako vnější svět a jeho prostřednictvím.

Když se však snažíme zničit svůj stín, který se od nás promítá ve vnějším světě, jednáme tak, že se nás zmocní a ztělesníme právě ten stín, který se snažíme zničit.

Je paradoxní, že sestupem do hlubin nevědomí, abychom se vypořádali s prima materia stínu, se zároveň vydáváme na cestu vzestupu ke skutečně reálnému, protože se seznamujeme se světelnými světy ducha vyšších dimenzí.“

– Paul Levy, Dispelling Wetiko

Některými hlavními mylnými představami o „Tématu všech témat“ jsem se zabýval ve svém článku Okultní vědění, duchovní obcházení a nutnost celostní integrální práce na sobě.

Řešení a náprava? Jako vždy je to Velké dílo, jak se mu říká, k opravdovému probuzení, zapojení do procesu ztělesnění duše. Tato práce zahrnuje uzemněnou základní psychologickou práci, práci se stínem a duchovní práci. Této práci se však většina lidí vyhýbá, protože není snadná a je konfrontační. Obnáší vědomé utrpení a boje, protože válka je v nás a skrze nás.

Každý, kdo tvrdí, že je „svobodný“ od jakýchkoli zásahů, je totéž jako ten, kdo tvrdí, že je plně ztělesněná duše, oduševnělý a osvícený. Domnívat se, že entity ovlivňují pouze ostatní, je samo o sobě pastí matrixu, přeceňováním vlastní úrovně bytí a nejspíše zapojením do nějakého druhu obcházení. Cesta se velmi zužuje. Zároveň tyto síly plní ve světle vývoje vědomí funkci učitele a lze je „využít jako učitele“. Upozorňují na to, co je třeba léčit, integrovat a odmítnout.

Na každého člověka působí tyto síly jinak, dokonce i na očkovaného, a Mayer to ve své knize zdůrazňuje, aby nedocházelo ke generalizacím. Do rovnice vstupuje úroveň bytí člověka, karmické lekce a mnoho [mysli] neznámých faktorů. Nacházíme se ve věku temna a vše a všechno se musí odhalit uvnitř i vně během této doby přechodu. Proto jsme tady a nemůže to být jinak.

Účinky alopatické medicíny a psychiatrických léků v posmrtném životě

Posmrtný život a pozemští duchové

„Jestliže existuje vývoj vědomí v evolučním těle a duše obývající toto tělo, skutečné a vědomé individuum, pak je zřejmé, že je to postupná zkušenost této duše v přírodě, která má podobu tohoto vývoje vědomí: znovuzrození je samozřejmě nutnou součástí, jediným možným mechanismem takového vývoje.

Je stejně nezbytná jako samotné zrození, neboť bez ní by zrození bylo jen počátečním krokem bez pokračování, začátkem cesty bez dalších kroků a příchodu. Je to znovuzrození, které dává zrození neúplné bytosti v těle příslib úplnosti a jeho duchovní význam.“

– Sri Aurobindo, Filosofie znovuzrození

Ve světle evoluce duše znamená evoluce vědomí, že duše postupuje a „roste“ během mnoha životů, reinkarnací a znovuzrození. Tělo je prostředníkem duše. Po smrti duše opouští tělo a prochází různými fázemi, než se vtělí do nového těla. Miliony hlášených NDE (zážitků blízké smrti) sdílejí stejné zkušenosti s opuštěním fyzického těla, „odchodem ke světlu“, prožitkem „životní revize“ atd.

Mnoho starých esoterických tradic, včetně antroposofie, popisuje zákony, kterými se řídí posmrtný život. Tibetská kniha mrtvých je klasickou příručkou, která pomáhá duši při přechodu do Světla a různých posmrtných stadií, aby neuvízla v Bardu, přechodném stavu mezi smrtí a znovuzrozením.

[Poznámka: Myšlenka, že reinkarnace a světelný tunel jsou pastí mimozemského hyperdimenzionálního matrixu na recyklaci duší, která nás má udržet v pasti matrixu, je paranoidní dezinformace [podle mého názoru], která zřejmě koluje v „okrajových konspiračních“ kruzích. Tomuto tématu jsem se věnoval v tomto článku: „Evoluce duše, univerzální zákony a karma v těle“].

Úroveň bytí a stav integrace/individualizace duše určuje zážitek smrti a to, co se stane po smrti. Smyslem vnitřní esoterické práce a vědomého zapojení se na cestě k probuzení v tomto fyzickém těle je individualizace duše, práce s karmou a lekcemi od života k životu.

Čím více jste ztělesněni (integrace duše) – čím více se upřímně věnujete vnitřní práci na ukotvení Božství (což znamená práci na traumatech/zraněních/problémech, které máme všichni v různé míře) – tím vyšší je vaše Úroveň Bytí, tím více Svobodné vůle skutečně získáte a tím větší vědomí/vědomost budete mít – to vše bude určovat, co zažijete po smrti.

Stav vědomí, ve kterém se člověk nachází v okamžiku smrti, má také zásadní vliv na posmrtnou zkušenost. V posmrtném životě existují pasti, slepé uličky a blokády, které mohou duši zabránit v dosažení Světla, uvíznout v nižších sférách a připoutat se k Zemi jako pozemský duch. Thomas Mayer popisuje některé z těchto posmrtných blokád:

…V posmrtném životě je mnoho překážek a slepých uliček. Svázanost duší k Zemi je dnes velmi velkým problémem. …Tímto tématem se zabývám již mnoho let a publikoval jsem dlouhý pracovní článek o pomoci zemřelým. Posmrtné blokády mohou mít éterické, dušní a duchovní příčiny. Například šok z velmi náhlé náhodné smrti může vést k posmrtnému zablokování. Nevyřešená a potlačená traumata duše nasbíraná během života se často stávají nepřekonatelnou blokádou, kterou duše po smrti nemůže překonat. Příliš hluboké dobrovolné ponoření do materialistického způsobu myšlení může vést k zatemnění posmrtného vědomí. V důsledku toho duše nevnímá své duchovní prostředí….“.

Dr. Willam Baldwin a jeho „Spirit Releasement Therapy“ se tomuto tématu věnují hlouběji. Pozemský duch/duše je přežívající vědomí zemřelého člověka. Může se připojit k jinému žijícímu člověku jako netělesná entita. Jedná se o nejběžnější formu posedlosti.

Posedlost zemřelých duchy spjatých se Zemí je velké téma samo o sobě. Zde je krátký článek Baldwinse. Doporučuji také jeho knihy „Spirit Realeasnemnt Therapy“ a „Healing Lost Souls“ a také klasickou knihu Dr. Edith Fioreové „The Unquiet Dead – A Psychologist, Treats Spirit Possession“. V jejich dílech je popsáno mnoho případových studií, jak uvolnit nežádoucí duchy z těla a pomoci zmateným pozemským duchům přejít ke Světlu.

Otrávení těla léky způsobuje blokády v posmrtném životě

Jak však řekl Mayer, „posmrtný život neovlivňuje pouze stav duše a ducha, ale také blokády způsobené otravou těla„.

Nadměrné užívání alopatické medicíny a psychiatrických léků/farmak [včetně „nelegálních“ drog] může negativně ovlivnit posmrtný zážitek a udržet duši na zemi. Dr. Baldwin ve své práci dospěl ke stejným objevům, stejně jako Steve Richards ve své práci s holografickou kinetikou.

Thomas Mayer popisuje takový případ [na základě astroposofie] člověka, který zemřel na rakovinu po podání velkých dávek chemoterapie:

Cementované éterové těleso po chemoterapii

„Během hodiny meditace se Martina zmocnil hluboký smutek, který ho překvapil a zaměstnal na celý den. Podívali jsme se na to blíže a ukázalo se, že jeho bratr-dvojče Stefan zemřel před šesti lety na rakovinu….Před svou smrtí podstupoval silnou chemoterapii a měl nafouklý obličej. Smutek, který Martina přepadl, nebyl jeho vlastní, ale pocitů jeho bratra.

Byl zoufalý, protože se nedokázal pustit – cítil se, jako by ho vnější moc spoutala železnými řetězy. Zpočátku jsem to nechápal, protože v duši byl Stefan veselý, šťastný a svobodný; vůbec jsem v něm žádné pouto nenašel. Teprve když jsem se podíval na jeho éterické tělo (životní tělo), pochopil jsem, že je ztuhlé jako černé lepidlo, zhutnělé jako asfalt. To byly následky chemoterapie.

Stefanovo astrální tělo (tělo duše) se nemohlo oddělit od éterického těla; jeho astrální tělo nebylo schopno opustit pozemský život a vstoupit do Kamalóky, tedy do takzvané Měsíční sféry. To pro Stefana nebylo možné, i když po tom naléhavě toužil.

V jeho éterickém těle jsem našel soraticko-ahrimanské bytosti, které byly zřejmě spojeny s látkami používanými při chemoterapii, a tak získaly přístup do Stefanova těla.

Jednalo se o nežádoucí účinky chemoterapie, které nejsou popsány v příbalovém letáku. Je však známo, že chemoterapie prodlužuje dobu ležení mrtvých těl na hřbitově, protože tato těla se nesnadno rozkládají (Frankfurter Allgemeine Zeitung 199, novinový článek z 9.5.1997, „Chemotherapie verzoegert Verwesungsprozess“ – „Chemoterapie oddaluje proces rozkladu“). Je to pozemské vyjádření toho, co Stefan prožíval v duchovním světě.“

Mayer ve své knize popisuje další případy škodlivých účinků [legální] eutanazie, terapie protilátkami, psychiatrických léků, morfinu a dalších alopatických léků na astrální/eterické tělo během života a v posmrtném životě. Mohou udržet ducha uvízlého v nižší astrální sféře a zranitelného vůči vlivu a vazbě soratických nepřátelských sil.

Na těchto příkladech není řečeno, že takto fungují všechny ortodoxní [alopatické] léky. Mnohé ne, ale některé ano. Takové posmrtné následky se podobají mučení. Posmrtné vedlejší účinky léků se však vůbec nezkoumají a neberou v úvahu. …O tomto problému se ví již dlouho. Rudolf Steiner již před sto lety velmi jasně hovořil o tom, že hmotné látky mohou mít posmrtný účinek.“

Zde je další příklad případové studie účinků psychiatrických léků v posmrtném životě:

„Jedna kolegyně studovala melperon, jeden z nejběžnějších léků na agitovanost, úzkost a depresi. Nechala drogu působit na svá těla a zažila, že „já“ a astrální tělo byly zatlačeny do éterického a fyzického těla a držely se v nich. V důsledku toho byla činnost „já“ ochromena a astrální tělo se stalo pohyblivějším; objevila se otupělost a strnulost.

Lze předpokládat, že to má vliv na spánek a že „já“ a astrální tělo se již nemohly v noci pravidelně uvolňovat z éterického a fyzického těla, ale zůstávaly v něm zaseknuté. Duše již nemohla být v době spánku mezi duchovními bytostmi. Tím by vědomí duchovního světa vyhaslo a duše by se dostala do umělé nehybnosti.

Takovou zkušenost měla žena, jejíž matka dostala Melperon, když žila v domově důchodců. Paní, které bylo přes 90 let a byla duchovně probuzená, vystihla tento stav zoufalými slovy: „Já už nejsem! Už tu nejsem!“ Při pohledu na dceru, která ji navštívila, řekla: „Přišla jsi sem a já bych měla být šťastná, ale nic necítím.“ – Už se nedokázala z ničeho radovat ani se ničeho účastnit. Ztratila také zájem o antroposofii, dokonce i o modlitby, které byly po desetiletí součástí jejího života.

Tento stav se smrtí neskončil. Po letech bylo zjištěno, že duše staré paní je stále v izolaci a nemůže vstoupit do běžného procesu Kamaloky. Chyběla jí schopnost hluboce vnímat důsledky vlastních činů v duších ostatních. Měla vědomí sebe sama, také vzpomínky na svůj život na Zemi, ale pouze ze svého vlastního pohledu.

Uvízla v jisté nehybnosti duše a nemohla přímo vnímat ani cítit duchovní okolí lidských duší, které k ní patřily, a dokonce je ani z dálky necítila. Žila izolovaně a obklopena temnotou. Světla a tepla se jí dostávalo jen díky láskyplné péči živých – jejich prosbám, meditacím a duchovním myšlenkám. Tyto pozornosti však nemohly zásadně změnit samotný stav izolace. Toho bylo možné dosáhnout pouze cílenými rozsáhlými léčivými meditacemi.

Šokující na tomto případu je, že i lidé, kteří intenzivně žili antroposofií, mohli být psychotropními léky drženi v šedém kokonu – v osamění a bez přímého vnímání svého duchovního okolí. Jejich proces vývoje v Kamaloce tím může být po léta vážně brzděn.“

V Mayerově knize je uvedeno více případů těchto škodlivých účinků léčiv na duchovní těla lidí.

Škody způsobené COVID očkováním v posmrtném životě

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým také zjistili, že účinky vakcín nekončí smrtí. Zatímco fyzické tělo je po smrti zlikvidováno, duchovní bytosti a síly COVID vakcín působí dál. Mayer ukazuje několik případových studií, co to znamená pro zemřelé očkované osoby:

„Dne 23. února 2021 jsem měl během pracovní schůzky možnost vnímat zemřelou osobu, která byla před odchodem z těla očkována proti covidu. Éterické tělo zemřelého bylo stažené, šikmé a napjaté, duše k němu byla připoutaná, smutná, trpící, osamělá a dezorientovaná v temnotě. Za normálních okolností se po smrti éterické tělo rozšíří a uvolní se obraz života, v níž zemřelý prožívá všechny vzpomínky na svůj minulý život současně a jasněji. To se zde nestalo, životnímu obrazu bylo zabráněno a duše uvízla připoutaná k zemi. Nedostalo se k ní žádné světlo duchovního světa. Za normálních okolností jsou zesnulí přijímáni a obklopováni svými anděly. Zde tomu tak nebylo, anděl byl bez spojení na vedlejší koleji.

Z takto zablokovaných stavů se duše nemohou v dohledné době vymanit. Potřebují zásah zvenčí. Zde mohou pomoci duchovní zásahy, které podněcují inkarnovaní lidé. Pro tuto ubohou duši jsme udělali maximum, abychom jí pomohli v procesu vývoje. Byl to jen ojedinělý případ, nebo je to po COVID očkování běžné? To je palčivá otázka.

Pokud není nikdo, kdo by se o zemřelého staral, může trvat mnoho staletí, než se jeho stav změní. Je to jen injekce a pak můžete zase cestovat,“ hlásají reklamy na očkování. Ve skutečnosti to však může znamenat, že duše nemůže stovky let po smrti podniknout svou cestu duchovním světem, uvízne, trpí, a tím zatěžuje živé.“

Mayer také zmiňuje, že „duchovně jsou zesnulí vždy blízko živým, kteří jsou s nimi spojeni. Pokud jsou mrtví ve špatném stavu, vyzařuje to na živé.“ Naráží tak na možnost, že tyto pozemské duše zemřelých mohou vyústit v duchovní vazby na živé obyvatele, jak to ve své již zmíněné práci popsal Dr. William Baldwin.

Mayer nyní klade velkou otázku, která stojí jako slon v porcelánu, a zabývá se skutečností, že více než polovina světové populace je plně očkována alespoň jednou dávkou vakcíny. Mnoho lidí má za sebou dvě, tři nebo dokonce čtyři přeočkování. Víme také, že Klaus Schwab (WEF), Bill Gates a WHO chtějí, aby se očkovala celá světová populace.

Hluboký pohled na očkované lidi na Zemi

Mayer a jeho tým nadsmyslově pozorovali 11 zemřelých osob, které byly očkovány. Jejich duše byly připoutány k zemi, izolovány a staly se kořistí okultních nepřátelských sil:

„Prohlédli jsme si nadsmyslově jedenáct zemřelých, kteří byli očkováni. Těchto jedenáct mrtvých bylo připoutáno k zemi. Jejich vyšší těla byla natolik rozpojená a zbavená ochrany vyšších bytostí, že se stali snadnou kořistí pro nepřátelské duchy. Já-organizace, vyšší „já“ a anděl byli také připoutáni k zemi a utrpěli útok těchto bytostí.

Duše se většinou nacházely v temném duchovním prostoru plném strachu, zoufalství a bolesti. Neměly žádný kontakt s ostatními dušemi a cítily se osamělé a opuštěné. Tyto negativní pocity a myšlenky působí na Zemi destruktivně a jsou cíleně využívány ahrimanskými a asurickými bytostmi.“

Existují také hlubší „pekelné sféry“ v nižších astrálních úrovních, kam mohou být duše očkovaných staženy:

„Jsme rádi, když jsou duše pouze připoutané k zemi, protože jsme měli i případy, kdy byly duše staženy do takzvané šesté duchovní temné vnitřní vrstvy země. K tomu dochází, když při smrti došlo k explozi éterického a astrálního těla. K tomu však došlo jen v některých případech.

Další případy očkovaných lidí připoutaných k Zemi

„…Z kontaktu s temnými silami se objevilo ztmavnutí, jako malé černé tečky. Dvojník je o něco blíže než obvykle a má silný vztah k těmto temným bodům astrálního těla. Elementární tělo bylo zatvrzeno; došlo k traumatu. Také anděl strážný měl zbytky traumatizace. Setkání s temnými bytostmi, které přicházejí s vakcínami, se zdá být velkou výzvou a zanechává stopy.

Tento příklad také ukazuje hluboký účinek COVID očkování. To může být traumatizující, těžce zraňující zážitek, a proto se z něj zemřelý často nedokáže vlastními silami vymanit. Pak je nutná pomoc a vliv zvenčí. Bez takového zásahu může stav připoutanosti k zemi a odříznutí od duchovního světa trvat dlouho. Několik set let se zdá být možné….“

Jiná výzkumná skupina v Německu zkoumala 31 očkovaných zemřelých osob:

„Prověřili jsme celkem 31 očkovaných zemřelých osob, které byly všechny přitpoutány k zemi. Tito lidé zemřeli v březnu a dubnu 2021 a byli většinou starší 80 let.

Připoutání k zemi znamená, že éterické tělo a fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) jsou ztuhlé a nerozvíjejí se. Duše je k těmto tělům připoutána, a proto žije v temnotě – neprožívá život-panoramu ani jejich duchovní prostředí a neprožívá svého anděla. Nemůže zažít ani ostatní světlem naplněné mrtvé kolem sebe, ani hřejivé duchovní světlo Krista.

Kvůli svému špatnému stavu tyto duše vázané na Zemi negativně ovlivňují život duší a vědomí těch, kteří byli s nimi na Zemi spojeni, a utvářejí tak kolektivní atmosféru, aniž by si toho sami museli být vědomi.[…]“

Další otázkou, která se v souvislosti s těmito pozorováními nabízí, je, zda je rozdíl, když někdo po očkování zemře až po letech. Ve všech výše uvedených případech se jednalo o zemřelé osoby, které zemřely během několika týdnů po podání vakcíny. Nadsmyslový výzkumný tým tuto otázku položil a uvedl, že to nelze říci, protože v době tohoto výzkumu a vydání Mayerovy knihy to nebylo možné pozorovat.

Poté, co si tyto případy sám ověřil a uvědomil si „hrůznost situace“, pokud jde o duchovní důsledky miliard lidí, kteří byli očkováni, se Mayer podělil o své myšlenky:

„Abych si tyto zkušenosti ověřil, sám jsem s těmito zemřelými pracoval a mohl jsem potvrdit jejich pozemskou vazbu a popsané zvláštnosti. Rozsah těchto posmrtných následků očkování je pro mě děsivý. V posledních letech jsem se hodně zabýval blokádami v posmrtném životě a viděl jsem toho tolik, že jsem si mohl vypěstovat jakousi profesní střízlivost, podobně jako záchranáři, kteří jezdí od nehody k nehodě.

Přesto se mi rozsah této očkovací katastrofy dostává pod kůži. Pro mou vlastní duchovní hygienu je důležité, abych těmto pocitům dal prostor. Proto o tom píšu. Díky tomu se mění v sílu, která umožňuje zůstat u tématu a napsat tuto knihu.“

Další případy duchů očkovaných lidí připoutaných k Zemi najdete v Mayerově knize, kterou si můžete sami přečíst a prostudovat. Pro účely tohoto článku uvádím pouze několik vybraných případů, abych poskytl přehled ve světle celkové matrixové agendy a duchovního boje, v němž se nacházíme. Jak jsem již mnohokrát uvedl a jak je stále zřejmější, jsme uprostřed multidimenzionální války o naši duši a v podstatě i o budoucnost lidstva.

Ne vše je však ztraceno. Na konci tohoto článku se dostaneme k části „co dělat“. Není to nic nového a je to to, co jsem řešil znovu a znovu. Všichni máme sílu překonat tuto děsivou situaci a získat zpět svou duši a božskou přirozenost, ale vyžaduje to úsilí, upřímnost a vlastní zodpovědnost.

Duchové očkovaných mrtvých připoutaných k Zemi jako živná půda pro temné nepřátelské duchy

Mayer učinil další znepokojivý objev. V některých případech se uvězněný duch zemřelého očkovaného člověka připoutaného k zemi stává kořistí, kterou se nepřátelské síly živily, tj. vysávaly z něj životní sílu. Nejčastěji se jiní duchové připoutaní k Zemi stávají prostředníky mocných nepřátelských negativních sil, jak bylo popsáno v tomto případě:

„…Během duchovního zásahu jsem se nejprve soustředil na soraticko-transhumanistické duchy v jejím éterickém těle. To však nestačilo, byly tam další temné inkluze spojené se skupinou zemřelých, kteří byli v zuboženém stavu a spojili se s nejvyššími nepřátelskými duchy. Ti z pozemšťanky vysávali sílu. Teprve poté, co byla posedlost touto skupinou zemřelých odstraněna, bylo cítit, že duchovní zásah přináší účinky.

Toto vysávání není překvapivé, zotročování zemřelých existuje po celé věky v mnoha obměnách a často bylo způsobeno i vědomě. V tomto případě odporná skupina mrtvých duší jednoduše využila „dobré příležitosti“ a obsadila bezbrannou ženu, aby si pomohla k jejím silám. Zemřelí, kteří jsou obklopeni svým andělem, nemohou být posedlí, ale této andělské ochraně zabránilo COVID očkování.

Jak často se stává, že očkovaní mrtví připoutaní k Zemi slouží duchovním predátorům jako krmítko? Obávám se, že velmi často, protože v duchovním světě je nespočet mizerných mrtvých, kteří nemají žádné spojení s vyšším duchovním světem, a proto se uchylují k tomu, aby se živili ze sil jiných mrtvých.“

Mějte na paměti, že protichůdné nepřátelské okultní síly se živí vědomím, životní silou a projektovanou emocionální energií lidských bytostí – což je hlavní „modus operandi“ temných sil, které zotročily lidstvo, a konečný „účel“ hyperdimenzionálního matrixu. O tomto tématu jsem v průběhu let podrobně psal. Výběr článků a esejů na toto téma najdete ZDE a prohlédněte si mé bezplatné e-knihy. Vytvořil jsem také osmihodinový webinář o těchto okultních silách ZDE.

Jediným způsobem, jak se plně ochránit, je Velké dílo a zduchovnění vaší bytosti. Čím více žijete z podstaty a máte plně vtělenou duši, tím méně se k vám tyto nepříznivé síly mohou dostat, ať už v tomto fyzickém životě, nebo v posmrtném životě.

Osvobození zemřelých v důsledku poškození očkováním může být velmi obtížné

V další kapitole knihy se Mayer dělí o zkušenosti praktikujících, kteří pomáhají uvízlým duchům zemřelých očkovaných lidí připoutaných k zemi přejít ke světlu, vymanit se ze sevření temných, nepřátelských sil a získat zpět své duchovní Já.

Tato práce není vůbec snadná a vyžaduje mnoho okultních znalostí, zkušeností a nadsmyslového vnímání. Praktikující si navíc musí dávat pozor, aby na sebe nepřevzal entitu nebo nebyl jinak negativně ovlivněn. Jak již bylo zmíněno, všichni praktikující z Mayerova výzkumného týmu a citovaní v jeho knize jsou vyškoleni v antroposofii na základě Steinerova díla s desítkami let zkušeností.

Stejné léčebné práce, která pomáhá duchům připoutaných k Zemi přejít a zotavit se z nepříznivých účinků očkování, by však podle mého názoru bylo možné dosáhnout i pomocí modality „Spirit Releasement Therapy“ Dr. Williama Baldwina a „Holografické kinetiky“ Steva Richarda. Jsem si jistý, že totéž lze dosáhnout i jinými modalitami uvolňování duchů [a existuje také spousta nesmyslů a modalit typu pseudo-New Age], ale mohu se vyjádřit pouze k těm, které jsem sám studoval nebo s nimi pracoval.

Ať už se však jedná o jakoukoli metodu, není to snadná práce, ale vyžaduje mnoho sezení a spoustu času a energie. Mějte na paměti, že máme co do činění s novým typem „démonické“ entity [„bytostí z vakcíny“ a/nebo „soraticko-transhumanistickými duchy“], která je prostřednictvím vakcíny vpravena přímo do člověka.

Thomas Mayer píše o těchto výzvách pro duchovní léčitele, kteří pomáhají zemřelým:

„Zpráva však odhaluje velký problém: i duchovní léčitelé zkušení v pomoci zemřelým mohou být zahlceni očkovanými mrtvými a práce trvá velmi dlouho. Kdo se tedy má postarat o obrovské množství očkovaných zemřelých? To se vůbec nedá zvládnout. Je absolutní nedostatek personálu a školení. Pouze ve vybraných případech se očkovaným zemřelým dostane potřebné pomoci.

Mayer si uvědomuje, že není možné pomoci všem očkovaným mrtvým, a dochází k nejdůležitějšímu závěru, na který jsem neustále upozorňoval i já:

Chtěl bych dodat, že tuto „duchovní odpovědnost“ musí uplatňovat i neočkovaní nebo všichni, kdo jsou dostatečně uvědomělí, aby se zapojili do této vnitřní [Velké] práce na všech úrovních: fyzické, emocionální, psychologické a duchovní. Jedná se o práci ztělesnění duše a upřímnou práci na sobě, jejímž cílem je vyhnat a odmítnout veškeré temné síly a získat zpět svou duši.

Kolik lidí je připoutáno k Zemi?

Konečnou otázkou je, kolik z očkovaných mrtvých nepřešlo do světla, ale stalo se duchy připoutanými k zemi, kteří uvízli v nižší astrální sféře. Thomas Mayer a jeho výzkumný tým kvalifikovaných a zkušených nadsmyslových praktiků zjistili, že ze 48 očkovaných zemřelých, s nimiž pracovali, pouze jeden nebyl připoután k zemi. V tomto případě bych řekl, že vývoj duše a duchovní konstituce dotyčného byly dostatečně silné na to, aby odpudily soratické bytosti vakcíny, přestože si vakcínu vzal.

Zde jsou Mayerovy poznámky k tomuto konkrétnímu případu:

„Velmi zvláštním zážitkem pro mě bylo setkání s Rafaelem 28. 5. 2021, velkou duší. Rafael zemřel v březnu 2021 ve věku 91 let, tři dny po očkování. Zemřel by v dohledné době i bez očkování. Několik posledních let byl dementní, ale fyzicky zcela zdatný. Měl velmi blízko k antroposofii.[…]

…Co se stalo po COVID očkování před jeho smrtí? Snažím se na to podívat a mám dojem, že jeho duše si byla vědoma hlubo-temných bytostí a sil, které přišly s očkováním. Dobře cítím jejich kvalitu, on ji nejspíš cítil také. Bylo tu zastavení: „Sem nevstoupíš!“. Zůstal jimi tedy vnitřně nedotčen.

Nicméně 47 ze 48 zemřelých se po smrti stává připoutanými k Zemi:

„Vyvstává otázka: Lze popsané případy zobecnit? Je třeba očekávat, že velmi mnoho očkovaných zemřelých je připoutáno k zemi?
Domnívám se, že ano, protože tendence je jasná. Při našem výzkumu jsme zjistili, že téměř žádný z očkovaných zemřelých nebyl nepřipoutaný k Zemi. Samozřejmě, počet zkoumaných případů je stále malý, ale výsledek je jasný. Ze 48 zemřelých uvedených v této kapitole bylo 47 zemřelých připoutaných k Zemi a pouze jeden nebyl.
Musíme tedy předpokládat, že COVID očkování vede po smrti ve velké míře k připoutanosti k Zemi – pokud před smrtí nedošlo k procesům „propracování“ vakcíny.

Tato podmínka je důležitá, protože ve všech zkoumaných případech uplynulo mezi očkováním a smrtí jen několik týdnů a lidé byli většinou již tak staří nebo pravděpodobně v tak špatném stavu, že sotva mohly proběhnout nějaké procesy. Pokud je člověk očkován ve středním věku, vede aktivní život a pak po 30 letech zemře, lze předpokládat, že panují zcela jiné předpoklady pro posmrtný život – přinejmenším pokud se COVID očkování neopakuje každý rok.“

V Mayerově knize je také více informací o COVIDu-19, o samotné „nemoci“ a dalších tématech, která s ní souvisejí a která jsou v době psaní tohoto článku dostupná pouze v německém vydání kompletní knihy. Jak již bylo zmíněno, anglická verze kompletní knihy vyjde koncem léta 2022.

Situace není beznadějná – Důležité je zapojit se do Velké práce

Navzdory této neutěšené situaci a znepokojivým odhalením o duchovních účincích COVID vakcíny nezapomínejme na důležitou věc, kterou Mayer [a já] uvedl na začátku:

Musíme si dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (strachu ze zkázy a zmaru) a zejména na zobecňování. I když situace může pro někoho vypadat skutečně hrozivě, znepokojivě, a dokonce „beznadějně“, musíme zůstat nereaktivní a co nejobjektivnější. V dnešním „hnutí za pravdu“ a „světě konspirací“ vidím tendenci k přehnanému strachu a negativním náladám plným stínových projekcí.

Jak napsal ve své knize Thomas Mayer, na každého působí vakcína individuálně, takže nelze zobecňovat. Vstupuje do toho mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/boosterů člověk dostal, úroveň jeho bytí, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co není možné rozumem pochopit.

Mayer také prohlásil, že „situace není beznadějná“ a že je třeba se z ní poučit. S tímto tvrzením bezvýhradně souhlasím. Ve skutečnosti jsou tu jenom lekce ve světle vývoje vědomí z mnohem širší perspektivy v souladu s Boží vůlí. Je nezbytné ZAPOJIT se do Velké práce směřující k individualizaci a zduchovnění naší bytosti, tj. ztělesnění duše, ukotvení duše a vynesení podstaty bez ztotožnění se s naší ego-osobností.

Musíme si však být vědomi nebezpečí duchovního obcházení. Součástí této práce je také hluboká psychologická práce na sobě, která má za cíl vyléčit naše zranění a traumata, především zapojení se do práce se stíny, uvědomění si svých projekcí a spouštěčů, a tím i vyléčení/uzavření vstupního bodu pro příchod jakýchkoli nepřátelských sil.

V průběhu let jsem o této nezbytné hlubší [vnitřní] práci podrobně psal a mluvil. Pokud jste se s mou prací seznámili poprvé, najdete o ní mnoho zdrojů na mých webových stránkách a v hypertextových odkazech v tomto článku. S Laurou jsme o ní také hovořili v mnoha epizodách podcastu Cosmic Matrix.

Tato práce není zdaleka jednoduchá. Mnoho lidí říká, že se chce „probudit“ a zapojit se do práce se stíny. Přesto, když dojde na věc, je to špinavé a nepříjemné, když se objeví všechen potlačený nevědomý psychický materiál. Nastupují protiprojekce se všemi ospravedlněními a racionalizacemi a mnoho lidí s dobrými úmysly nedokáže v tomto okamžiku překročit práh a vrátí se „zpět do spánku“.

Nacházíme se uprostřed Kali jugy [vládne jí démon Kali, nikoli bohyně Kali, jak se většina lidí mylně domnívá], nejtemnějšího cyklu, v němž je lidstvo nejvíce vzdáleno od božství a v němž světu vládnou protibožské síly temnoty, které prostřednictvím lidí normalizují všechny druhy patologií. V Kali juze se nacházíme již tisíce let, kdy sestupujeme hlouběji do temnoty.

Z vyšší perspektivy je to přirozený proces vzhledem k vývoji vědomí podle zákona vzestupu a sestupu. Přesto i my přispíváme k temnotě a živíme protibožské okultní síly, protože nejsme „integrálně upřímní“, jak řekla Matka [partnerka Sri Aurobinda]. Jinými slovy, neodevzdali jsme všechny části své bytosti plně Božskému.

Všichni bez výjimky jsme stále připoutáni k vědomým/nevědomým touhám pocházejícím z nižší živočišné přirozenosti a jsme jimi poháněni, a proto přispíváme k temnotě „tam venku“. Všichni si to ospravedlňujeme po svém.

Každý člověk bez výjimky má trauma, které se táhne celý život, a dokonce i základní zranění z dětství, které vzniklo, když vyrůstal ve světě, kde se patologie stala normou. Všichni máme cíle, potřeby, touhy a přání, které vycházejí ze zraněného/podmíněného falešného Já, falešné duše touhy [jak ji nazval Sri Aurobindo], a mylně ji považujeme za své pravé Já.

Jsou to kompenzace a externalizace, aby se nevypořádaly s bolestí z toho, že se nesnaží zaplnit vnitřní díru, která se tímto způsobem nikdy zaplnit nedá. A právě tam se také nepříznivé okultní síly připoutávají, živí, a dokonce je prostřednictvím pokušení podněcují.

Nejsme integrálně upřímní a máme nejrůznější výmluvy, racionalizace a důvody, proč se nezapojujeme do Velké [vnitřní] práce. Svou bolest promítáme navenek do druhých a ospravedlňujeme své spouštěče a projekce. Každý, kdo tvrdí, že není zraněný/traumatizovaný nebo že nemá žádný stín, je traumatizovaný ještě více, než si uvědomuje.

Čím hlouběji se nořím do své vlastní temnoty a osvětluji všechny části sebe sama, které byly zraněny a traumatizovány, zanedbávány, zahanbovány a odstrkovány, se vší bolestí, smutkem, hněvem a zármutkem, které se při tom objevují, tím více to vidím u ostatních, kteří sní o tom, že jsou bdělí, a jsou odhlášeni ze svých těl a mechanicky žijí jako programy. Celá jejich existence je jen reakcí na trauma, protože jsou loutkami sil, které si neuvědomují.

Nemluvím jen o lidech, kteří souhlasí s globalistickou agendou, ale také o mnohých, kteří tvrdí, že jsou „probuzení“ jen proto, že vidí skrz agendu 3D matrixu. Stále však externalizují a neznám mnoho lidí, kteří by se skutečně upřímně věnovali vnitřní práci, aby vyčistili nádobu a plně se integrálně odevzdali Bohu.

Nevylučuji sebe, protože občas vidím, že mi chybí upřímnost. Boj o to, jak moje ego-osobnost zasahuje do všech svých připoutaností, jak ve mně nevědomé trauma/zranění stále vyvolává specifické reakce a chování a jak mohu občas promítat svůj stín do druhých a do světa.

Nikdy bych netvrdil, že jsem plně „probuzený“ v pravém slova smyslu. Tolik lidí přeceňuje úroveň svého bytí/vědomí jen proto, že možná na intelektuální úrovni vidí skrze klam 3D matrixu.

To však nestačí. Jak kdysi řekl Adyashanti:

„Pravdou je, že většina lidí, kteří říkají, že se chtějí probudit, se ve skutečnosti „probudit“ nechce. Chtějí svou verzi Probuzení. Ve skutečnosti chtějí být ve svém snovém stavu opravdu šťastní. Ale skutečný, upřímný impuls k osvícení je něco, co daleko přesahuje touhu zlepšit náš snový stav. Je to impuls, který je ochoten podřídit se všemu, co je potřeba, aby se probudil.

Autentickým impulsem k osvícení je vnitřní modlitba, v níž prosíme o cokoli, co nás přivede k plnému probuzení, bez ohledu na to, zda se to ukáže jako nádherné nebo hrozné. Je to impuls, který neklade žádné podmínky na to, čím musíme projít.

Jinými slovy, chcete se opravdu probudit, nebo být jen šťastní? Odpověď na tuto otázku a to, jak se podle ní zachováte, je zkouškou vaší upřímnosti a nakonec i „řešením“ šílenství/temnoty „tam venku“, protože pouze vaše vlastní upřímné Probuzení může pomoci změnit svět. Pokud vaše odpověď na tuto otázku zní „chci obojí“, uvidíte dokonalý příklad toho, proč je svět stále v temnotě, a svůj vlastní vnitřní boj se všemi rozpory.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale nenechte se mýlit, skutečné probuzení je destruktivní proces uvnitř vás, ne jen tam venku. Tato jóga [sjednocení s božstvím] je boj… nikdo nemůže dosáhnout nebe, kdo neprošel peklem,jak na tuto univerzální/božskou pravdu upozornil Sri Aurobindo a mnozí další mistři minulosti. Zákonu vzestupu a sestupu nemůže nikdo uniknout. Jde o to zapojit se do práce. I já si nastavuji toto zrcadlo.

„Existují dvě síly, které jedině mohou ve svém spojení uskutečnit velkou a obtížnou věc, která je cílem našeho snažení: pevná a neochvějná touha, která volá zdola, a svrchovaná Milost shůry, která odpovídá.

Nejvyšší Milost však bude působit pouze v podmínkách Světla a Pravdy; nebude působit v podmínkách, které jí klade Lež a Nevědomost. Kdyby se totiž podřídila požadavkům Falešnosti, zmařila by svůj vlastní záměr.

To jsou podmínky Světla a Pravdy, jediné podmínky, za nichž sestoupí nejvyšší Síla, a jen nejvyšší nadpozemská Síla, která sestupuje shora a otevírá se zdola, může vítězně zvládnout fyzickou Přírodu a zničit její obtíže.

Musí dojít k úplnému a upřímnému odevzdání se; musí dojít k výlučnému sebeotevření se božské Síle; musí dojít k neustálé a integrální volbě Pravdy, která sestupuje, k neustálému a integrálnímu odmítání lži mentálních, vitálních a fyzických Sil a Zjevů, které stále vládnou pozemské Přírodě.

Odevzdání musí být úplné a musí se týkat všech částí bytosti. Nestačí, aby psychika (duševní bytost) reagovala a vyšší psychika přijímala, nebo aby se dokonce vnitřní vitální podřídila a vnitřní fyzické vědomí pocítilo vliv.

V žádné části bytosti, ani v té nejzevnější, nesmí být nic, co by tvořilo výhrady, nic, co by se skrývalo za pochybnostmi, zmatky a úskoky, nic, co by se bouřilo nebo odmítalo.

Pokud se část bytosti odevzdá, ale jiná část má výhrady, jde vlastní cestou nebo si klade vlastní podmínky, pak pokaždé, když se to stane, sami od sebe odstrkujete božskou Milost.

Pokud za svou oddaností a odevzdaností skrýváte své touhy, egoistické požadavky a životní naléhání, pokud tyto věci stavíte na místo pravé aspirace nebo je s ní směšujete a snažíte se je vnutit božské Šakti, pak je marné dovolávat se božské milosti, aby vás proměnila.

Pokud se na jedné straně nebo v jedné části otevřete Pravdě a na druhé straně neustále otevíráte brány nepřátelským silám, je marné očekávat, že s vámi zůstane Boží Milost. Chrám musíte udržovat v čistotě, chcete-li v něm instalovat živou Přítomnost.

Jestliže se pokaždé, když zasáhne Síla a přinese Pravdu, obrátíte k ní zády a znovu přivoláte faleš, která byla vyhnána, není to božská Milost, kterou musíte obviňovat, že vás zklamala, ale falešnost vaší vlastní vůle a nedokonalost vašeho vlastního odevzdání.

Jestliže voláte po Pravdě, ale něco ve vás si vybírá to, co je falešné, nevědomé a nedobré, nebo to dokonce nechcete odmítnout vůbec, pak budete vždy otevřeni útokům a Milost se od vás bude vzdalovat. Nejprve odhalte to, co je ve vás falešné nebo nejasné, a vytrvale to odmítejte, pak jedině můžete právem volat k božské Síle, aby vás proměnila.

Nepředstavujte si, že v domě zasvěceném Bohu mohou společně přebývat pravda a lež, světlo a tma, odevzdanost a sobectví. Proměna musí být integrální, a integrální je proto odmítnutí všeho, co jí odolává.

Odmítněte falešnou představu, že božská Síla pro vás udělá a je povinna udělat vše na vaši žádost, i když nesplňujete podmínky stanovené Nejvyšším. Učiňte své odevzdání opravdovým a úplným, teprve pak pro vás bude učiněno vše ostatní.

Odmítněte také falešné a lhostejné očekávání, že božská Síla za vás udělá i to, že se odevzdáte. Nejvyšší vyžaduje vaše odevzdání se jí, ale nevnucuje to: v každém okamžiku, dokud nenastane neodvolatelná proměna, máte svobodu odmítnout a zavrhnout božské, nebo odvolat své sebeodevzdání, pokud jste ochotni nést duchovní důsledky.

Vaše odevzdání se musí být svobodné, musí to být odevzdání se živé bytosti, nikoli netečného automatu nebo mechanického nástroje. Netečná pasivita je neustále zaměňována za skutečné odevzdání, ale z netečné pasivity nemůže vzejít nic opravdového a mocného. Právě netečná pasivita fyzické přírody ji ponechává na pospas každému nejasnému či neduchovnímu vlivu.

Vyžaduje se radostná, silná a vstřícná podřízenost působení Božské Síly, poslušnost osvíceného žáka Pravdy, vnitřního Bojovníka, který bojuje proti nejasnostem a lži, věrného služebníka Božského.

To je pravý postoj a jen ti, kdo ho dokáží zaujmout a udržet, si zachovají víru neotřesenou zklamáními a těžkostmi a projdou zkouškou až k nejvyššímu vítězství a velkému přetvoření.“

– Šrí Aurobindo

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

6 komentářů

 1. Tohle je asi jeden z nedůležitějších článků a výzkumů z esoterické oblasti o vakcínách a jiných tvrdých chemických lécích, který byl napsán myslím. Kéž by ho pochopilo co nejvíce lidí.

  Na zajímavý český pohled automatickou kresbou na situaci jemnohmotného těla po přijetí vakcíny se můžete podívat zde : „https://carokrasna-duse.cz/pozadi-pandemie“ .

  1. Tohle je velmi pěkný článek, moc za něj děkuji. Už jsem toho mnoho četla, leccos zažila , videla, ale tohle je komplexní a pravdivé. Děkuji za něj .

 2. Stejnou okultní činnost provádějí počítačové hry . Vytahování duši z těla,způsobují necitelnost,otupovani a agresivitu.

  1. … otupovani mozku a agresivitu zajištuje konzumace masa, cibule a česneku a další intoxikace, Vedy dávají jasné info o duši, ale lidi maj otupělý mozky to pobrat.

   Bg. 2.20
   न जायते म्रियते वा कदाचि-
   न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
   अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
   न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥
   na jāyate mriyate vā kadācin
   nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
   ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo
   na hanyate hanyamāne śarīre

   TEXT 20: Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne — je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, když je zabito tělo.

 3. Vojny, ekonomické krízy, chudoba, Covid-19 aj vakcinácia, všetko sú to následky podľahnutia
  ľudí archónskemu mentálnemu vírusu. Ošúpanie vrstiev klamstiev a zahmlievania odhalí
  šokujúcu pravdu, ktorá nemusí byť až taká šokujúca pre informovaných čitateľov: “Vakcíny”
  proti Covid-19 zraňujú a zabíjajú oveľa viac ľudí, ako vlády a oficiálne zdroje pripúšťajú.
  Niektoré odhady zostavené zo zozbieraných údajov naznačujú, že až 20 miliónov ľudí na celom
  svete zomrelo následkom očkovania, zatiaľ čo ďalších 2,2 miliardy utrpelo rôzne zdravotné
  poškodenia. A podľa nich sa to zrejme ešte len začína. Možno sú to prehané údaje, iné odhady,
  najmä tie oficiálne, sú omnoho striedmejšie. Zdá sa však aj to, že vakcíny mnohým ľuďom
  pomohli od vážnych následkov, ktoré by mali, keď Covid dostali. Je to zložité, je to zmiešané.
  Ktovie, ako to spresnením stavu je, čas ukáže, kde je pravda a koľko z nej sa tam nachádza.
  Avšak to nič nemení na tom, že v niektorých preferovaných a masívne používaných vakcínach
  proti Covid-u sa dokázateľne nachádzal úplný satanský hnus. Napokon, ich zloženie sami
  výrobcovia priznali v zmysle predpisov. Podľa zverejnených údajov sa v niektorých z nich
  nachádzali opičie gény, tkanivá z potratených ľudských plodov, hliník poškodzujúci mozog,
  želatína spôsobujúca alergickú reakciu a otravu tela by potom mohla dokončiť ortuť, či
  formaldehyd. Z tohto je zrejmé, aká temná temná satanská entita stojí za výrobcom. Výroba
  vakcíny s takýmito ingrediencami pripomína čiernu mágiu, pri ktorej sa určenej obeti podá nápoj,
  alebo jedlo, v ktorom je zamiešaný prekliaty predmet, pripravený z ľudskej, alebo zvieracej krvi,
  z kostí mŕtvych, zo spáleného prachu, z častí žiab, hadov, chrobákov a tiež zo spermií. Možné je aj
  to, že výrobca nepotreboval tieto prísady pre funkčnosť vakcíny, ale pridal ich tam aj za účelom
  demonštrovania svojho zámeru a za účelom vystavenia ľudí informácii, čo tá vakcína v
  skutočnosti reprezentuje. Vystavili ľudí rozhodnutiu, či majú až taký strach z Covid-u, že si
  nechajú do tela vpichnúť aj protoplazmy Satana, aby sa pred ním (Satanom) ochránili.
  Naprotiveň tomuto zámeru pôsobili vlády, médiá, aktivisti, ktorí klamstvami a manipuláciami o
  vakcinácii potreli jej aspekt proponovania Satana, pretože tvrdili, že vakcína je “sloboda a
  zdravie”. Týmto nechtiac zrušili zámer výrobcov vakcín a možno aj preto vakcinačná kampaň
  nemala taký devastačný efekt, aký bol zamýšľaný. To je tak, keď ľavá ruka Diabla (výrobca
  vakcín) nevie, čo robí pravá ruka Diabla (vlády, médiá, aktivisti). Konajú protichodne a ich
  vzájomný účinok sa súčtom do určitej miery anihiluje.
  Výrobcovia tie informácie museli aspoň čiastočne zverejniť, pretože na to sú zákony. Ďalší dôvod
  je ten, že výrobcovia si na inej (vyššej) mentálnej úrovni vytvárali určité alibi. Veď predsa ľudstvu
  oznámili, čo je v tých vakcínach, a teda ľudia podľa nich vedeli, inak povedané úplne teoreticky
  to mohli vedieť, čo si dajú dobrovoľne vpichnúť do tela; ak by im možnosti získať takéto
  informácie rukou vládnych a mediálnych cenzorov neodoberali. Kto však chcel, informácie si
  poľahky získal. Takže bolo to o ľuďoch, o ich povrchnosti a duševnej lenivosti. Má to však aj iný
  aspekt, o ktorom nižšie.
  Podľa temných entít stojacich za ich pozemskými lokajmi sa ľudia dobrovoľne vydali do rúk
  Diabla. Na druhej strane, inou rukou vládneho cenzora, narýchlo prijatými zákonmi a
  prisluhovačskými médiami, všemožne bránili rozširovaniu týchto informácií. To sú tiež lokaji
  temných entít. Na tretej strane, mentálne archónske entity do mysle a vedomia ľudí zároveň s
  144
  tým všetkým vysielali manipulatívne podnety, to sú niečo ako malé škodlivé vírusy zasielané
  do ľudskej mysle, ako malé textové správy. Zasielané boli spolu s emóciami a pocitmi
  podporujúcimi vakcináciu, napríklad to bol strach zo smrti, z choroby, zo straty zamestnania. To
  všetko so zámerom, aby človek podľahol svojmu Egu, aby sa zariadil podľa vnuknutí Umelého
  Ducha Matrixu a aby sa nechal zaočkovať. Prípadne, aby naviac vakcináciu propagoval,
  obhajoval a aby do nej naháňal ostatných aj nasilu, proti ich vôli. Vieme, ako poniektorí
  propagátori vakcinácie skončili, niektoré známe osobnosti vystrelo priamo pred televíznymi
  kamerami, aby bolo úplne zrejmé, ako to je. Aj tak sa to deje, to sú všetko podnety pre vnímavé
  a poznávacie ľudské duše.
  Na pozemskej úrovni vakcína vyzerá ako tekutina, pod mikroskopom je vidno podozrivé čierne
  vlákna, chemický rozbor ukáže, aké elementy sa v nachádzajú, tak vzdialené od pôvodnej
  myšlienky objaviteľa vakcinácie Louisa Pasteura.
  Na astrálnej úrovni, na ktorej sa snovým podobenstvom lepšie zobrazuje skutočná podstata vecí,
  by duch vakcíny vyzeral podobne ako malý Votrelec zo známeho sci-fi filmu.
  Aké motívy mali ľudia, ktorí si nechali pichnúť vakcínu? Podľa prieskumov to bola ochrana seba,
  členov rodiny, strach z utrpenia a zo smrti, ale aj prístup do zón s obmedzeným prísupom
  (reštaurácie a pod.), možnosť cestovania, nátlak zamestnávateľa a motivácia podplácaním a
  lotériou za pichnutie si vakcíny (posledné dve boli motívom v najmenšej miere).
  Dalo by sa povedať, že v určitom zmysle bol Covid-19 a vakcíny proti nemu umelo vymyslené a
  zavedené koordinovane. Ľudstvo je klamané a manipulované do neskutočnej miery. Niektoré
  vlády už vakcináciu proti Covid-u neodporúčajú, prípadne ju priamo zakázali (Švajčiarsko). Sú to
  však zrejme len chabé pokusy o falošnú sebareflexiu, pretože to sú tie isté inštitúcie, ktoré len
  nedávno nútili ľudí postaviť sa do radu na prvú, druhú, či tretiu dávku. Asi sa spoliehajú na to,
  že ľudia majú krátku pamäť a že im to prejde.
  Výroba a roznesenie vírusu Covid-19, aj následný vakcinačný program boli priamo riadené
  entitami / bytosťami z mentálnej-astrálnej úrovne. Oriónsky lovec je reprezentovaný Šedými
  mimozemšťanmi a ich loveckými psami, ľudskými dušami, pochádzajúcimi z hviezdnej
  konštelácie Sírius. Psy počúvajú svojho oriónskeho pána a na povel vykonajú jeho príkaz. V tejto
  rabovačke milostnej “energie” zohrávajú svoju úlohu aj Anunnaki z Nibiru, Draco, ale aj ďalší,
  všetci bažiaci po milostnej “energii” ľudských duší a po moci, ktorá s ňou súvisí.
  Veľká časť ľudských duší (bezprostredne) pochádza zo Síriusa. Sú to sizyfovskí pomocníci
  Umelého ducha Matrixu, to však neznamená, že sú to všetko negatívne bytosti. Mnohí z nich sú
  normálni ľudia, ktorých vedomie tvorí sčasti Duch a sčasti Umelý Duch Matrixu a Sírius
  ovplyvňuje aktuálnu etapu ich duchovnej evolúcie.
  Vedci, ktorý vymysleli a naklonovali vírus Covid-19 sú v podstate pomocníkmi Oriónskeho
  lovca, sú jeho psami, ktorí vykonali mentálny povel ich pána a od neho pochádzajúce
  “inšpiratívne” myšlienkové podnety uviedli vytvorením vírusu do pozemskej úrovne, zaviedli ho
  do nášho sveta v nejakom laboratóriu na výrobu biologických zbraní.
  Vnímaním podnetov pochádzajúcich z oriónskej mentálnej úrovne vedeli, čo a ako majú
  urobiť, aby vírus nadobudol svoju konečnú podobu podľa ich potreby. Avšak očividne sa im to
  nepodarilo až tak dokonale, ako chceli, predsa len je pozemská 3D úroveň odrazom vyšších
  úrovní, ktoré sa na nej odrážajú deformovane.
  Keď už bol vírus na svete, zavretý niekde v skúmavke, tak ho niekto vypustil von. Nič také
  zložité na tom nie je, entita z mentálnej úrovne zašle myšlienkový podnet vhodnej osobe,
  ovládanej Umelým Duchom Matrixu, a tá vykoná požadovaný úkon a ani nemusí vedieť ako.
  Ale možno to aj vie a koná vedome, pretože jej vedomie je ovládané temnými entitami do veľkej
  145
  miery. Je to ako SMS-ka, v ktorej nadriadený napíše svojmu podriadenému “sprav toto a tamto”.
  Podriadený si to prečíta, nejako si to interpretuje, aby tomu porozumel a potom to vykoná.
  Vlády, zdravotnícke inštitúcie, médiá, rôzne organizácie a ich prisluhovači sú tiež v mohutnej
  miere ovládaní Umelým Duchom Matrixu a negatívnymi entitami, reptiliánmi, Šedými, nazvime
  ich ako chceme, v podstate je to jedna organizovaná mafia aj spolu s ich pozemskými
  posluhovačmi.
  Tvorivé poznávacie ľudské duše v takýchto organizáciách väčšinou nepracujú a pokiaľ áno, tak
  na to majú zrejme nejaký dôvod, iný ako čisto pracovný.
  Videli ste tú rýchlosť, ako bez mihnutia oka “demokratické” vlády rušili ústavné a ľudské práva?
  Naprotiveň slobodnej vôli ľudí, ich nútili do testovania, vakcinácie a zatvárali ich do domovov.
  Mnohí bežní ľudia sa správali ako malí agenti Matrixu, drukovali im v tom a na ulici pokrikovali
  na tých, ktorí nemali zakryté dýchacie cesty. Akákoľvek logika o šírení chorôb vzduchom šla
  stranou.
  Vírus je niečo ako malý stroj a má niektoré vlastnosti podobné živému organizmu. Je to umelý
  stroj a má niečo ako malú umelú inteligenciu, na rozdiel od baktérie, ktorá pochádza svojim
  designom z vyššej úrovne. Baktérie ovplyvňujú zakladanie života, pretože pochádzajú z úrovne,
  z ktorej bol vytvorený prvotný Matrix. Naprotiveň tomu vírusy sú ničiteľom života a ako také sú
  dôsledkom umelej dodatočnej nadstavby Matrixu, zotročovateľského a tyranského systému. Keď
  sa však baktérie premnožia, tak tiež spôsobujú problémy.
  Orión, Sírius, Šedí, Anunnaki, aj ich pozemskí “reptiliánski” lokaji, všetci z Covid-u a z globálnej
  vakcinácie chceli niečo mať. Jedni chceli mať moc a peniaze, multidimenzionálni chceli mať
  milostnú “energiu”, najmä tí na nižších úrovniach, tí z vyšších úrovní zas chceli priniesť ľudské
  duše tých, ktorí pomreli na následky Covid-u a vakcinácie, chceli priniesť ich skalpy na oltár
  Satana. Spomeňte si na mýty z nie až tak dávnej minulosti, keď bojovník, ktorý zabil svojho
  súpera, získal jeho energiu. Niekedy musel preto zjesť jeho srdce. Spomenuté entity a bytosti si
  mysleli, že budú mať z celosvetovej žatvy spôsobenej úmrtiami na Covid a vakcináciou
  obrovský prospech. Nestalo sa tak.
  Tým, že smrtka s kosou v ich mene pokosí miliardy pozemšťanov, chceli “bohovia” masovo
  zožrať ich milostnú “energiu” a ich duše poslať Diablovi. Odôvodnili si to tak, že tie duše sa
  predsa “dobrovoľne” oddali Diablov, nechali sa “dobrovoľne” zaočkovať Satanom nakazenou
  vakcínou a tým bolo podľa nich zrejmé, že tí ľudia “chceli ísť k Satanovi”. Toto je na ilustráciu,
  takto funguje logika mentálneho sveta “bohov” a mentálnych entít umelej inteligencie Matrixu.
  Milostnú energiu chceli multidimenzionálne bytosti využiť na to, aby sa podvodom predrali do
  vyššej úrovne, na ktorú sami nemajú, do nového Vývojového a Poznávacieho Cyklu, aby tam
  vládli, ešte tyranskejšie, ako v tom súčasnom. Obrazne povedané chceli, aby mal Satan na Novej
  Zemi, v ďalšom vývoji ľudstva, aj galaxie, ešte väčší vplyv.
  Chceli aj to, aby ľudia dostali Covid a pomreli naň z titulu nejakého pofidérneho karmického
  vyrovnania, lebo nechceli dosiahnuť poznanie o svojej karme; a tým sa bohovia chceli pasovať do
  role “učiteľov a naprávačov ľudstva”, aby si ľudia takýmto masovým utrpením odžívalo karmu
  a najmä, aby ľudia o svojej karme a o jej príčinách nemali poriadne poznanie.
  Napokon, entity by zničili a zožrali energiu aj svojich pozemských prisluhovačov, všetky tie
  “elity”, vlády, kráľovské rody, a mnoho ostatných lokajov by pošlo do záhuby tiež. Ako keď
  sfanatizovaní moslimskí teroristi, ktorí sa opásaní bombami vyhodia do vzduchu kdesi na
  preplnenom trhovisku, sa pod vidinou Alahovho raja s 300 pannami dostanú zrejme niekam
  inam, do hlbokého pekla za svoje činy. Ich temný pán sa ich zbaví, ako keby nič iné nemal na
  práci.
  146
  Ešte nie je koniec boja Svetla proti Tme, Dobra proti Zlu, ak sa to tak dá zjednodušene povedať.
  Elity neustále upozorňujú na nové ničivé epidémie, popri ktorých by bol Covid len prechádzkou
  ružovým sadom. Zrejme to tak chcú a svojim proklamovaním v médiách to projektujú do vyšších
  úrovní, aby mu ich prianie Temný Pán splnil. Súčasne plnia prianie svojho Temného Pána.
  Najskôr však pôsobia spolu a sú do veľkej miery vtelením Temného Pána osobne. Uvidíme, či
  napokon nebudú zvracať žlč od zlosti, keď im to nevyjde.
  Takže aj keď ste sa niektorí nechali omylom zaočkovať pod nátlakom, pod vplyvom manipulácie
  médií, pod vplyvom vlastného Ega, ktoré vám vravelo, aké je výhodné chodiť do reštaurácií,
  alebo cestovať na dovolenky počas globálnej epidémie, alebo zo strachu z choroby a zo smrti,
  alebo z iných dôvodov; možno ešte nie je neskoro, pretože uvedomiť si svoj omyl naľahko,
  poznaním, že aj takáto pravda existuje, je omnoho lepšie, ako až niekedy neskôr napriamo, keď
  na človeka eventuálne doľahne nejaké ťažké zdravotné postihnutie z očkovania. Možno ešte nie je
  neskoro a veci sa dajú do nejakej miery napraviť; pretože popri mizerných archónskych červoch,
  temných entitách a bohoch, ktorí to z určitej úrovne Matrixu riadia, prinajmenšom sa o to
  pechoria, zvíjajú sa, úporne sa snažia zvrátiť situáciu vo svoj prospech, je tu aj neviditeľná ruka
  mysterióznej Božej Prozreteľnosti, ktorá to tajuplným spôsobom koriguje a uvádza na pravú
  mieru. Tá istá ruka napokon pomôže upratať aj tých, ktorí tu zámerne škodia a páchajú zločiny
  proti ľudstvu, prinajmenšom proti svetlej časti ľudstva.
  Napokon sme tu aj my ľudia, ktorí tomuto procesu pôsobenia Božej Prozreteľnosti pomáhame a
  plníme si svoje poslanie. Typickou črtou temných entít je brániť poznaniu, preto šírenie takýchto
  informácií napomáha prebúdzaniu sa ľudstva.
  https://aquarius21.blog

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější