Bernhard Guenther: Jak probudit ostatní (a co nedělat)

Ve zkratce...

V tomto videu se dozvíte několik praktických tipů, jak pomoci ostatním lépe si uvědomit základy kontrolního systému Matrixu, a také se budu věnovat pasti násilného snažení se probudit ostatní.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte jejich podporu zasláním daru na účet: 240836229/0300. Děkuji!

Originál videa publikován ZDE: 1. listopadu 2022

Stránky Bernharda: www.veilofreality.com

Přepis videa:

V tomto videu vám chci dát několik praktických tipů, jak pomoci ostatním lépe si uvědomit základy kontrolního systému Matrixu, a také se zmínit o pasti násilné snahy probudit ostatní. Mnozí z nás, kteří si vzali pověstnou červenou pilulku a stále více prohlíží lži a iluze oficiální kultury, vlád a společnosti, mohou mít touhu sdělit ostatním, co jsme na své cestě zjistili a uvědomili si. Chceme, aby se probudili i ostatní, zejména naši přátelé a rodina. Vidíme, jak zbytečně trpí, podporují síly, korporace a instituce, které na lidstvo tlačí, manipulují s ním a vedou ho z útesu. Takže náš záměr probudit ostatní vychází z dobře míněného místa.

Někdy vychází jen z místa vzrušení, pokud jde o sdílení inforrmací. Pak si však rychle uvědomíme, že nemůžeme druhé jen tak násilně probouzet vnucováním informací. Většina těchto interakcí vede k energeticky vyčerpávajícím hádkám, kdy si nikdo skutečně nenaslouchá. Kognitivní disonance je příliš silná a existuje mnoho dalších nevědomých obranných mechanismů, které znemožňují druhému člověku přijmout nebo zvážit předkládané informace.

Existují také hlubší esoterické a okultní důvody, proč ne každý je připraven na „odpojení” od matrixu na základě úrovní bytí a vývoje duše ve světle širšího obrazu vývoje vědomí. Existují tedy dvě strategie, které je důležité pochopit a aplikovat při snaze probudit ostatní. Vnější ohleduplnost a strategické uzavření. Vnější ohleduplnost znamená přizpůsobení se obecnému světonázoru a přesvědčení druhého člověka.

A to znamená nevnucovat informace někomu, kdo o ně vůbec nestál. V podstatě to znamená vyjít jim vstříc tam, kde se nachází, a neshazovat je, takže opatrně, abyste nevycházeli z pozice nadřazenosti. Past nadřazenosti je velmi častá u mnoha samozvaných hledačů pravdy, kteří se dívají opovržlivě na ty, které nazývají stádem nebo ovcemi.

Znamená to, že ego se zmocnilo jejich procesu probuzení, což je paradoxně udržuje v pasti matrixu, protože existují okultní síly, které se touto formou vlastní důležitosti živí. Mnozí z nás mohou na začátku snadno sklouznout do této pasti. Někdy přístup vnější ohleduplnosti zahrnuje podporu iluzí druhých lidí, protože nejsou připraveni slyšet pravdu, natož aby jim někdo pomáhal odpojit se od kontrolního systému Matrixu. V ezoterickém pojetí je dávání bez upřímné prosby porušením svobodné vůle. Může zasahovat do lekce duše a cesty druhého člověka, což nám nepřísluší určovat ani posuzovat.

Každý se potřebuje naučit určité lekce sám za sebe, i když to znamená dlouhá období utrpení a boje. V této souvislosti nemůžeme pro druhého člověka nic udělat, ani ho zachránit. Jak Gurdjieff řekl: „Když vidíš, že druhý člověk spadnul, když musí jít, můžeš ho zvednout a zpočátku mu pomoci. Ale ačkoli udělat ještě jeden krok je pro něj potřebnější než vzduch, musí ten krok udělat sám, nemožné, aby ho za něj udělal jiný člověk.” Jinými slovy, nemůžete pomáhat lidem, kteří si nejsou ochotni pomoci sami. Pokud nejsou zapojeni do procesu upřímné práce na sobě a upřímně nehledají pravdu sami pro sebe na základě vlastního vnitřního volání, bude s největší pravděpodobností kontraproduktivní se jim věnovat tím, že jim poskytnete kontrastní pohled.

Tázací část rovnice nemusí být nutně verbální povahy, záleží na situaci a kontextu. Na druhou stranu ne každý tázací pokyn je upřímný. Proto je důležité důvěřovat svým intuitivním předtuchám ohledně toho, co sdílet a co zatajit. Podle mých zkušeností není pouhá zvědavost vždy upřímnou formou tázání. Čím více se budete věnovat upřímné práci na sobě a uvědomovat si své vlastní spouštěče, stínové projekce a mechanické reakce, tím snadněji budete uplatňovat vnější ohleduplnost, aniž by se vaše nevědomé věci překrývaly s druhou osobou, a tím silnější a konstruktivnější bude váš dopad.

Opět však platí, že každá situace je jiná a specifická a neplatí pro ni žádná obecná pravidla. Většinou jde o proces pokusů a omylů. Druhá část, strategické uzavření, se týká toho, že máte strategii, pokud jde o to, jak prezentovat informace, které mohou zpochybnit systém přesvědčení druhé osoby. Někdy je produktivnější mlčet, než házet na nic netušící mysl bomby plné vědomostí, natož se snažit přesvědčit druhého člověka prostřednictvím argumentů a debat, což většinou jen vytváří silnou emocionální energii pro okultní síly, které se na ní přiživují. S tím souvisí i přísloví: „Nedávejte, co je svaté, psům a neházejte perly před svině. Aby je nepošlapaly a neobrátily se a neroztrhaly vás na kusy.” Tak zní biblický popis kognitivní disonance v těch nejzákladnějších termínech.

Jindy je však jako vhodná reakce zapotřebí i přímočarost a nazývání věcí pravými jmény. Nejdůležitější je pochopit, že snaha hledat pravdu v sobě i ve světě a jednat podle ní čestně musí vycházet z nás samotných, nikdo to nemůže udělat za druhého a nikdo k tomu nemůže druhého nutit, dokud si neuvědomí, v jak nejisté době žijeme, nezačne podle toho jednat a nezačne hledat pravdu a pracovat na sobě. Často se stává, že lidé nezačnou upřímně hledat pravdu nebo se věnovat hlubší práci na sobě, dokud netrpí a nejsou konfrontováni s nevyhnutelnou deziluzí, která následně nastane, a neodezvdají se jí.

Slovy Liz Greeneové: „Ať už používáme psychologickou nebo esoterickou terminologii, základní skutečnost zůstává stejná. Lidské bytosti nezískávají svobodnou vůli jinak než prostřednictvím sebepoznání. A o sebepoznání se pokoušejí až ve chvíli, kdy se věci stanou tak bolestnými, že nemají jinou možnost. Pokud jedinec nevyvíjí žádné úsilí o rozšíření svého vědomí, aby pochopil podstatu svého celkového vývoje a mohl s ním začít spolupracovat, pak se mu bude zdát, že je loutkou osudu a nemá nad svým životem žádnou kontrolu. Svou svobodu si může zasloužit pouze tím, že pozná sám sebe, aby pochopil, jakou hodnotu má určitá zkušenost pro rozvoj jeho celkového já.”

Co však můžeme udělat, je šířit určitá semínka uvědomění, dávat lidem takříkajíc podněty k přemýšlení, aniž bychom se je snažili přesvědčit dravostí informací a aniž bychom měli nějaká očekávání, jak je přijmou. Můžete například učinit několik narážek nebo poskytnout vybrané informace a pak pozorovat, jak druhá osoba reaguje, než jí poskytnete více, nebo ji můžete inspirovat k tomu, aby se o to sama více zajímala. Některá semínka vyklíčí, některá nikdy nerozkvetou, ale nikdy nepodceňujte motýlí efekt v čase.

Opět však platí, že každá situace je jiná, což se vrací k vnější ohleduplnosti a strategickému uzavření. Také vidím, že myšlenky vnější ohleduplnosti a strategického uzavření byly použity jako nárazník a strategie vyhýbání se a odůvodnění, které lidé používají, aby se otevřeně nevyjadřovali k důležitým otázkám, kterým náš svět v dnešní době čelí, nebo i s ohledem na to, co si skutečně myslíme a cítíme, vlastní zranitelnost a otevřenost. Často se objevuje iracionální strach a paranoia z toho, co si o nás jako o osobnostech mohou myslet ostatní, pokud je člověk otevřenější, a dovolujeme, aby názory ostatních lidí ovlivňovaly náš pocit vlastní hodnoty.

Nakonec jde o to, abyste jednali podle svého svědomí na základě své přirozenosti a uplatňovali své osobní dary a talenty a zároveň se stále učili i své lekce. V dalším videu (pozn. přeloženo do češtiny) se budu hlouběji zabývat tím, co to vlastně znamená být probuzený nad rámec mentálního chápání matrixu založeného na informacích. Bůh s vámi.

Překlad: David Formánek

Další videa od Bernharda Guenthera:

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější